Topenáři EKOMPLEX

Teplovzdušné topení | Vytápění objektů teplým vzduchemKontaktujte nás

 1. Zeptejte se
 2. Spočítáme
 3. Odpovíme

Naši topenáři Česká republika

Praha
- Středočeský kraj
Brno
- Jihomoravský kraj
Ostrava
- Moravskoslezský kraj
Plzeň
- Plzeňský kraj
Karlovy Vary
- Karlovarský kraj
Olomouc
- Olomoucký kraj
Liberec
- Liberecký kraj
Ústí nad Labem
Ústecký kraj
České Budějovice
- Jihočeský kraj
Jihlava
- Kraj Vysočina
Hradec Králové
- Královéhradecký kraj
Pardubice
- Pardubický kraj
Zlín
- Zlínský kraj

 


Doporučujeme

Navštivte odkazy v sekci partnerské stránky.

 Snaha stavitelů a investorů o výstavbu nízkoenergetických domů vede k hledání stále dokonalejších izolačních materiálů, těsných okenních a dveřních otvorů a k pokud možno úplnému odizolování vnitřního prostoru domu od jeho okolí. To s sebou ale bohužel nese také vznik plísní a pobyt v zahnívajícím vzduchu, který pak dýchají všichni obyvatelé domu. Proto současné trendy hledají cestu, jak zajistit normou předepsanou pravidelnou výměnu vzduchu i bez vzniku ztrát tepla z objektu.

 Teplovzdušné vytápění - zajistit teplo a zároveň se v domě neudusit

Teplovzdušné vytápění zajistí doma kromě tepla i čerstvý vzduch Proč teplovzdušné vytápění ? Platná hygienická norma určuje, že vzduch v uzavřeném objektu se musí zcela obměnit nejpozději jednou za cca 3 hodiny. Při větším počtu osob a menším prostoru i častěji. V létě to není problém - obvykle v našich klimatických podmínkách celé léto větráme okny a k obměně vzduchu dochází přirozeným způsobem. V zimním období ale vzniká potíž - jestliže potřebujeme v domě každé 3 hodiny čerstvý vzduch, znamená to přivést jej zvenku a zároveň stejné množství vzduchu vypustit ven. Jenže pustit ven každou hodinu několik desítek kubických metrů draze zahřátého vzduchu a nahradit jej stejným objemem vzduchu mrazivého neznamená nic jiného, než "topit pánubohu do oken". Normu jsme takto schopní splnit jen za cenu astronomického nárůstu nákladů na vytápění.

 

Teplovzdušné vytápění s rekuperací vzduchu 

Existuje naštěstí způsob, jak hygienickou normu povinné obměny vzduchu splnit a zároveň se nezbavovat tepla již dodaného do obytného prostoru. Řešením je teplovzdušné vytápění s rekuperací. Princip teplovzdušného vytápění s rekuperační jednotkou je jednoduchý :

Teplovzdušné vytápění - principV objektu je zajištěna nucená cirkulace vzduchu ve všech místnostech. Cirkulační okruh je propojen dvěma otvory s venkovním prostorem. Jedním otvorem je průběžně v požadovaném objemu nasáván do systému čerstvý vzduch zvenčí, druhým otvorem je pak stejný objem odpadního vzduchu vyfukován ven. Aby nedocházelo při výfuku odpadního vzduchu k úniku tepla a zároveň nebyl interiér ochlazován chladným čerstvým vzduchem, stará se rekuperační jednotka o to, aby bylo teplo z odpadního vzduchu odebráno a stejné teplo předáno do nasávaného vzduchu dříve, než je vpuštěno do obývaných místností. Tomuto jevu se říká rekuperace vzduchu.

 

Rekuperační jednotka - srdce systému teplovzdušného vytápění

rekuperační jednotka pro teplovzdušné vytápěníRekuperační jednotky zajistí při správně navrženém a zrealizovaném projektu účinnost zpětného předání tepla z odpadního vzduchu čerstvému 75% - 90%. Dochází tak tedy k účinnému větrání bez toho, že bychom tímto zchlazovali již vyhřátou místnost a pouštěli již jednou vyrobené teplo ven. Rekuperační jednotka je ústředním zařízením celého systému teplovzdušného vytápění. Kromě řízené výměny tepla mezi vyfukovaným a nasávaným vzduchem zajišťuje také přihřívání vzduchu ve vnitřním okruhu a dodává tak do systému postupně ztracené teplo. Dále obsahuje pomaloběžné ventilátory rozvádějící teplý nebo ochlazený vzduch do jednotlivých místností a ventilátory zajišťující obměnu vzduchu v systému. Zároveň zajišťuje odsávání odpadního vzduchu z místností jako jsou WC, koupelny nebo kuchyně.

 

Zemní registr zajistí možnost ochlazování domu v horkých dnech

Součástí teplovzdušného vytápění může být také tzv. zemní registr. To je komponenta teplovzdušného systému zajišťující nasávání čerstvého vzduchu přes zeminu, která příchozí vzduch v zimě zahřívá a v létě ochlazuje. Systém teplovzdušného vytápění tak může fungovat jako účinná klimatizace, která spolehlivě nahradí alternativně instalovaný systém klimatizačních jednotek a nepěknými hučícími krabicemi výměníků. Navíc nemá zemní registr žádné mechanické rotující díly, neobsahuje žádný motor a nepodílí se tak na zvyšování spotřeby elektrické energie, narozdíl od klasických klimatizací s příkonem v řádech kilowatů. 

Teplovzdušné vytápění s rekuperací vzduchu má řadu výhodVýhody řízeného teplovzdušného vytápění s rekuperací vzduchu

 • Zajištění hygienickou normou předepsané kontinuální obměny vzduchu
 • Zamezení úniků tepla a přísunu chladného vzduchu při větrání
 • Vytvoření zdravého prostředí bez výskytu plísní a rosení stěn
 • Úspora místa a nákladů v místnostech bez otopných těles
 • Rychlé vytopení celého domu po spuštění systému vytápění
 • Dobrá a pohotová termoregulace domu bez teplotních výkyvů
 • Neustálá filtrace vzduchu v objektu systémem filtrů
 • Snížení prašnosti díky stálému čištění vzduchu
 • S pomocí zemního registru funguje systém také jako účinná klimatizace
 • Sloučení vytápění s větráním do jednoho systému - úspory energie
 • Topný systém neobsahuje vodu - odpadá nebezpečí zamrznutí a vytopení
 • Využití veškerého tepla produkovaného domácností k předehřevu vzduchu
 • Využití slunečního tepla prostupujícího okny k předehřevu vzduchu

 


 

Vytápění krby a kamny s teplovzdušným výměníkem

Poslední desetiletí zažívají boom krby a kamna opatřené krbovou vložkou s teplovzdušným výměníkem - tedy tzv. teplovzdušné krby a teplovzdušná kamna. Výhodou těchto řešení krbových těles je především možnost vytápění až několika místností anebo celého domu z jednoho krbu či kamen.

Teplovzdušné vytápění teplovzdušným krbemKrb či kamna slouží jako topidlo s relativně levným provozem, ve výměníku krbové vložky nebo v komorách kamen dochází k zahřátí vzduchu, který je poté vydechován do místností systémem teplovzdušných rozvodů. Vzduch postupně předává teplo do místnosti, postupně se ochlazuje a následně je opět nasán výměníkem. Tímto dochází k jevu cirkulace vzduchu v objektu podobně jako je tomu u teplovzdušného topení s rekuperací vzduchu.

Podobnost se systémem teplovzdušného vytápění s rekuperací vzduchu svádí k doměnce, že se jedná prakticky o stejný systém. Není tomu tak - teplovzdušné vytápění krbem nebo kamny je výrazně odlišné od vytápění s rekuperací vzduchu. Jedná se totiž o neřízené teplovzdušné vytápění, které má oproti řízenému vytápění s rekuperací vzduchu řadu nevýhod a nečekaných nebezpečí.

 

Na co je potřeba myslet při zvažování teplovzdušného vytápění krbem nebo kamny

Teplovzdušné vytápění je využívá jevu konvekce, tj. vytápění domácnosti prouděním ohřátého vzduchu. Na rozdíl od vytápění využívajícího jevu sálání, jako je například podlahové topení, stěnové topení anebo infratopení, dochází cirkulací vzduchu k jeho promíchání v celém domě.

 

Teplovzdušný krb

Řízené teplovzdušné vytápění s rekuperační jednotkou zajišťuje, že vzduch cirkulující objektem je jednat průběžně filtrován a navíc je zajištěno, aby se odpadní vzduch z místností, v nichž se předpokládá vznik zápachu, kouře, mikrobů anebo vodní páry, nedostal ihned znovu zahřátý do oběhu.

Teplovzdušná kamnaTato zásada však není zajištěna u neřízeného teplovzdušného vytápění, mezi které počítáme vytápění teplovzdušným krbem nebo teplovzdušnými kamny, případně to platí i pro všechny druhy konvektorů. Proto je u neřízeného teplovzdušného vytápění potřeba myslet na to, že kdykoli se v některé z takto vytápěných místností objeví zápach, kouř nebo třeba vodní pára, budou v krátké době přítomny ve zředěné formě v celém domě, než dojde k jejich postupnému odchycení a vyčištění vzduchu soustavou filtrů, případně vyfouknutí s odpadním vzduchem mimo objekt.

Z tohoto důvodu není vhodné zamýšlet pořízení neřízeného teplovzdušného vytápění do prostředí s náruživými kuřáky nebo propojit systém s místnostmi, kde se dá předpokládat vznik těchto jevů - například kuchyně, koupelny, toalety. Rovněž je dobré ponechat v domě alespoň jednu obytnou místnost vyloučenou z teplovzdušné cirkulace, třeba pro případ onemocnění člena domácnosti nakažlivou chorobou, kdy by teplovzdušný systém napomáhal šíření virů v celém objektu. 

V těchto místnostech, nezapojených do okruhu neřízeného teplovzdušného topení, můžeme systém nahradit jakýmkoli jiným způsobem vytápění. Případně je možné umístit topidla sekundárního systému vytápění v celém domě a kombinací ventilů, klapek a regulátorů operativně volit, které místnosti budou kdy vytápěny jedním z obou systémů.

 

Výhody neřízeného vytápění teplovzdušnými krby a kamny

 • Relativně levný provoz - topení dřevní hmotou je ekonomicky výhodné
 • Kouzlo ohně - v blízkosti topidla můžeme vychutnávat zážitek "koukání do ohně"
 • Sálavé teplo - v místnosti s topidlem pociťujeme také příjemné sálání tepla
 • Rychlé vytopení domu pomocí rozvodů teplého vzduchu

Nevýhody neřízeného vytápění teplovzdušnými krby a kamny

 • Vysoká prašnost - v místnostech cirkuluje stále stejný vzduch bez možnosti filtrace
 • Nutnost stálé přítomnosti obsluhy - klasické krby a kamna nelze provozovat bez přítomnosti osoby přikládající palivo
 • Nebezpečí přenosu virů a nemocí - nemocnou osobou vydechované viry a mikroby se rychle dostanou do celého domu
 • Nebezpečí ocemocnění rakovinou - vdechujeme mnoho částeček organického prachu spáleného ve vysokoteplotním výměníku
 • Nelze regulovat teplotu - po dosažení požadované teploty obvykle teplota dále ještě dlouho stoupá a jsme nuceni přebytky tepla vyvětrat
 • Nedochází k obměně vzduchu - jedinou možností je větrání spojené s vypouštěním tepla a vpouštěním chladného vzduchu
 • Neefektivní provoz - z výše uvedených důvodů platíme i za teplo, které bez užitku vypouštíme
 • Nerovnoměrné vytápění - v místnosti s topidlem bude vždy přetopeno, zatímco v ostatních místnostech, kam se rozvádí teplý vzduch, budeme pociťovat chlad - to je dáno poměrem přímého vyzařování topidla k poměru ohřevu vzduchu ve výměníku

 

 


 

  Provádíme instalace a montáže teplovzdušného vytápění 

Naši topenáři instalují všechny systémy teplovzdušného vytápění v objektech v celé České a Slovenské republice.

Provádíme montáže teplovzdušného topeníZajistíme prohlídku objektu určeného k vytápění teplovzdušným topením, výběr vhodných komponentů s ohledem na parametry vytápěného objektu a finanční možnosti zákazníka, dodání topidla, vzduchových rozvodů a regulačních prvků teplovzdušného vytápění a jejich instalaci v objektu zákazníka.

 Seznámíme zákazníka s obsluhou vytápění i s regulátory a systém teplovzdušného topení podrobíme provozní zkoušce. Je-li to potřeba (u jiných než elektrických topidel) provedeme připojení topidel na kouřovody a komíny.

 

Realizace teplovzdušného vytápění patří mezi odborné topenářské práce

Teplovzdušné vytápění svěřte odborníkůmSouvisející stavební práce, stavby krbů a kamen, instalace topidel, rozvodů vzduchu, rekuperačních jednotek a registrů pro teplovzdušné vytápění objektů patří mezi odborné topenářské práce, kterou by měli vykonávat výhradně odborní instalatéři se specializací topenář. K instalaci topidel a komponentů teplovzdušného vytápění je potřeba nejen zručnost a zkušenosti, ale obvykle také příslušná kvalifikace. Instalace a rekonstrukce systémů vytápění, svépomocné stavby krbů, kamen a dalších topidel a otopných systémů nepovedou s největší pravděpodobností k očekávanému výsledku. Výsledným produktem pak může být nefungující, neefektivně pracující anebo i nebezpečný systém, jehož provozování by mohlo naplňovat i skutkovou podstatu trestného činu obecného ohrožení.

 


 

 Kontaktujte nás ... 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej teplovzdušných systémů vytápění
 • Montáže teplovzdušných systémů vytápění
 • Servis teplovzdušných systémů vytápění

teplovzdušné systémy vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na teplovzdušné systémy vytápění

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník ... obdržíte naši nabídku na teplovzdušné vytápění a související instalatérské i stavební práce

 Nezávazná poptávka na teplovzdušné topení 

 Poptávka zdarma na teplovzdušné vytápění

 

 


 

Proč teplovzdušné topení právě od nás ...

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení - vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací - neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace teplovzdušného vytápění
 7. Moderní přístup a inovace - zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti - aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši instalatéři realizují teplovzdušné vytápění kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně montáže teplovzdušného vytápění kdekoli v České republice. Realizujeme instalace teplovzdušného vytápění a celých systémů kombinovaného vytápění ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry teplovzdušného topení ... 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci teplovzdušného vytápění bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na teplovzdušné vytápění

 

 

 


 

print