Chcete mít dům vytápěný tepelným čerpadlem, máte teplovodní otopný systém a nemůžete poskytnout zahradní prostor pro zemní kolektory, vrty nebo studny ? Pak je tepelné čerpadlo vzduch – voda velmi dobrou možností, jak dosáhnout významných úspor za vytápění. Potřebujete minimum prostoru a nemusíte dům zasíťovat vzduchotechnikou.

Tepelná čerpadla vzduch – voda : výkon a nenáročnost na prostor

 

Tepelné čerpadlo vzduch - vodaTepelná čerpadla vzduch / voda pracují na principu odběru tepelné energie z okolního vzduchu a předávání tepla do systému teplovodního vytápění objektu. Mechanismus výroby tepla z chladnějšího okolí domu je shodný pro tepelná čerpadla všech typů a je obdobný jako výroba chladu v chladničce, jenže systém pracuje přesně obráceně.

Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou dobrým řešením všude tam, kde chceme zajistit ekonomické vytápění klasickými teplovodními otopnými systémy (radiátory, konvektory, podlahové topení, stěnové topení apod.), ale nemáme k dispozici vhodný pozemek pro vybudování zemních kolektorů, vrtů anebo studní.

Princip tepelného čerpadla vzduch - vodaTeplo je odebíráno ve venkovní části venkovním výměníkem, jehož hlavní součástí je výparník chladicího média, k němuž je přiváděn vzduch z okolí domu. Zde je chladicí médium ohřáto teplotou okolního vzduchu, která je i v zimě vyšší než teplota chladicího média ve výparníku. Tím dojde k jeho skupenství na páru.

Tepelné čerpadlo vzduch - voda - výparník

Ohřáté médium putuje do kompresoru, kde je stlačeno a v důsledku toho dojde k nárůstu jeho teploty. Ohřáté médium ve vnitřním výměníku předá teplo teplovodnímu otopnému systému, který jej pomocí teplovodních rozvodů rozvede po objektu, kde je předá do místností pomocí otopných těles nebo například podlahového topení. Předáním tepla teplovodnímu systému dojde k ochlazení chladiva a to se změní na kapalinu. Ochlazené médium prochází expanzním ventilem, v němž dojde ke snížení tlaku. V důsledku expanze chladicího média dojde k poklesu jeho tepelné energie a tekuté chladivo je opět vyvedeno do venkovního výměníku k dalšímu ohřevu. Popsaný cyklus se stále opakuje. Princip činnosti je nejlépe zřejmý ze zobrazeného schématu.

 

 Co znamená „vzduch – voda“

Pro tepelná čerpadla se používá dvojslovné označení. První slovo znamená zdroj tepla (prostředí, z něhož se teplo odebírá), druhé slovo pak teplosměnné médium (prostředí, jímž se vyrobené teplo rozvádí po vytápěném objektu). Tepelné čerpadlo vzduch – voda tedy označuje, že teplo je odebíráno z venkovního vzduchu a je rozváděno po objektu teplovodním systémem. Případně je v létě využíváno tepelné čerpadlo vzduch-voda k vyhřívání bazénu.

 

Má tepelné čerpadlo vzduch-voda malou účinnost ? 

Přestože ve velkých mrazech účinnost tepelného čerpadla vzduch – voda klesá a je nejnižší ze všech typů tepelných čerpadel, průměrný tepelný výkon čerpadla za celou topnou sezónu je zhruba stejný jako u tepelných čerpadel voda-voda nebo země-voda. Je to proto, jelikož na začátku a na konci topné sezóny bývá teplota vzduchu vyšší než teplota země. V konečném důsledku tak za celou topnou sezónu u průměrného domu ušetříme provozem tepelného čerpadla vzduch-voda jen o cca 2.000 Kč méně než u tepelného čerpadla země-voda, ale pořizovací náklady na tepelné čerpadlo budou díky nepotřebnosti vrtů a zemních prací o cca 100.000 Kč nižší.

 

Účinnost tepelného čerpadla vzduch – voda lze značně zvýšit

Tepelný zisk tepelného čerpadla je možné značně zvýšit vhodnou kombinací otopného systému a ekologických topidelÚčinnost tepelného čerpadla určuje tzv. topný faktor, což je poměr mezi tepelným ziskem systému a energií potřebnou pro jeho provoz. Topný faktor je však silně závislý na rozdílu teplot zdrojového média (venkovní vzduch) a vytápěného objektu. Proto je možné značně zvýšit účinnost tepelného čerpadla používáním nízkoteplotního otopného systému.  Nejvyšší účinnosti dosáhneme, zvolíme-li jako otopmý systém podlahové vytápění. Tepelný zisk lze dále zvýšit propojením systému tepelného čerpadla s dalším ekologickým topidlem, jako jsou například sluneční kolektory.

 

 

Proč se rozhodnout pro tepelné čerpadlo vzduch – voda 

 Důvodů pro pořízení tepelného čerpadla vzduch – voda může být mnoho. Existují však čtyři základní důvody, které bychom při rozhodování o způsobu vytápění a volbě typu tepelného čerpadla neměli opomenout :

Úspory

Prvotním důvodem pro pořízení tepelného čerpadla vzduch – voda jsou úspory za vytápění. Tepelné čerpadlo vzduch - voda znamená především úspory za topeníNávratnost investice do tepelného čerpadla vzduch – voda je při současných cenách plynu, pevných paliv a elektřiny poměrně rychlá a například při pořízení nového domu hypotékou je efekt okamžitý – tepelné čerpadlo vzduch – voda prodraží Vaši hypotéku o cca 1200 Kč měsíčně, ale uspoří až 1800 Kč. Takže navýšením hodnoty domu o cenu tepelného čerpadla vzduch – voda vlastně snížíte Vaše náklady na splátky hypotéky. Trvalý trend neustále rostoucích cen paliv pak bude mít ten efekt, že úspory z provozu tepelného čerpadla vzduch – voda v dalších letech porostou a dále budou snižovat Vaše finanční zatížení.

Nezávislost

Tepelná čerpadla zajistí nezávislost na dodavatelích klasických palivTopení tepelnými čerpadly vzduch – voda má další významnou výhodu – vymaňujeme se ze závislosti na dodávkách paliv. Trh s palivy ovládají velké korporátní společnosti, které si do značné míry diktují tržní podmínky. To má vliv nejen na nadhodnocené ceny tradičních paliv, ale v případě technických nebo ekonomických problémů dodavatele paliva, anebo i z důvodu náhlého odpojení, je spotřebitel ohrožen rizikem přerušení dodávek paliv a náhlé nemožnosti vytápět, jak se to v nedávné minulosti stalo zejména u dlouhodobého přerušení dodávek zemního plynu z Ruska, kdy chybělo jen několik dní do úplného vyčerpání tuzemských zásob.

Možnosti

Tepelné čerpadlo vzduch – voda kromě základní funkce úsporného vytápění přináší do domu další možnosti, jak s užitkem využít této moderní technologie. Tepelné čerpadlo vzduch - voda v zimě topí a v létě vyhřívá bazénV letních měsících lze používat tepelného čerpadla k vytápění bazénu.

Ve spojení s teplovzdušnými rozvody lze pak dále tepelné čerpadlo využívat k ochlazování vzduchu v objektu – tepelné čerpadlo vzduch-voda se spustí v inverzním režimu, kdy odebírá teplo ze vzduchu, vydává je do vzduchu v okolí domu a funguje tak jako provozně levná a účinná klimatizace.

Ekologie

Používáním tepelných čerpadel přispíváme k ekologiiPoužívání tepelných čerpadel vzduch – voda k vytápění a k ochlazování vzduchu v domě je projevem Vašeho aktivního přístupu k ochraně přírody a krokem ke snížení závislosti energetiky na zásobách vyčerpatelných zdrojů. Zároveň provozem tepelného čerpadla vzduch – voda snižujeme emisní zatížení životního prostředí naší obce, což ocení nejen naši přímí sousedé.

 

Výhody tepelných čerpadel vzduch – voda

 • Konstrukčně jednoduché zařízení pro vytápění objektů klasickými teplovodními otopnými systémy
 • Nepotřebuje zemní kolektory, vrty a studny – značná úspora pořizovacích nákladů
 • V letním období může fungovat tepelné čerpadlo ve spojení s teplovzdušnými rozvody jako klimatizace s nízkými náklady
 • V letním období může tepelné čerpadlo sloužit k vyhřívání bazénu
 • Instalace tohoto typu tepelného čerpadla je velmi rychlá a nezasahuje zásadním způsobem do konstrukce domu a okolního terénu

Nevýhody tepelných čerpadel vzduch – voda

 • Nižší topný faktor a účinnost než u ostatních typů tepelných čerpadel
 • Ve velmi chladných dnech je potřeba kombinovat vytápění s dalším klasickým topidlem

 

Naši topenáři provádějí dodávky a montáže tepelných čerpadel vzduch – voda

Naši instalatéři jsou kvalifikovanými odborníky v oboru vytápění a tepelná čerpadla.  Odborní topenáři zajišťují veškeré topenářské práce, potřebné k realizaci efektivně řešeného otopného systému vytápěného tepelným čerpadlem vzduch – voda. Provádíme montáže tepelných čerpadel vzduch - vodaProvedeme potřebné výpočty, návrh optimálního řešení vytápění tepelným čerpadlem vzduch – voda, realizaci tepelného čerpadla včetně souvisejících stavebních prací a integrace tepelného čerpadla vzduch – voda do teplovodního otopného systému domu. Po připojení tepelného čerpadla k elektrorozvodům zajistíme potřebné elektrorevize nového elektrického spotřebiče, které jsou nezbytnou podmínkou pro spuštění tepelného čerpadla vzduch – voda do provozu. Zajistíme vše od úvodní analýzy tepelných vlastností objektu až po „předání klíčů“ k hotovému otopnému systému.

Komplexní realizační servis pro vytápění tepelným čerpadlem vzduch – voda

 1. Analýza tepelných vlastností objektu
 2. Výpočet optimálních parametrů otopné soustavy
 3. Výběr vhodného tepelného čerpadla vzduch – voda a jeho parametrů
 4. Projekt otopné soustavy teplovodního vytápění(neexistuje-li v objektu použitelná stávající)
 5. Dodání tepelného čerpadla vzduch – voda
 6. Montáž tepelného čerpadla vzduch – voda
 7. Stavební práce spojené s instalací tepelného čerpadla a teplovodních rozvodů
 8. Montáž otopného teplovodníhp systému (neexistuje-li použitelný stávající)
 9. Napojení tepelného čerpadla vzduch – voda na otopný systém
 10. Instalace a nastavení systému automatické prostorové regulace teploty

 Vytápění tepelnými čerpadly znamená významné úspory za topení


 

 Kontaktujte nás … 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej systémů tepelných čerpadel
 • Montáže systémů tepelných čerpadel
 • Servis systémů tepelných čerpadel

systémy tepelných čerpadel - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na systémy tepelných čerpadel

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na tepelná čerpadla vzduch – voda a související instalatérské práce

 Nezávazná poptávka na tepelná čerpadla 

 Poptávka zdarma na tepelná čerpadla vzduch - voda

 

 


 

Proč topení tepelnými čerpadly vzduch – voda právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů vytápění objektů v celé ČR.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a nahrazujeme je pracovníky s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři teplovodního vytápění procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění tepelnými čerpadly
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši instalatéři realizují úsporné vytápění tepelnými čerpadly vzduch – voda kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně instalace tepelných čerpadel vzduch – voda kdekoli v České republice. Realizujeme instalace tepelných čerpadel vzduch – voda a celých systémů vytápění tepelnými čerpadly ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění tepelnými čerpadly vzduch – voda … 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění tepelnými čerpadly bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na tepelná čerpadla vzduch – voda

 

 

 


 

print