Rozvody vytápění jsou páteří otopného systému. Doprava tepla od topidla do obývaných místností je možná díky rozvodné síti a systému otopných těles. Projektování, montáže a údržba systémů distribuce tepla jsou činností, kterou naši topenáři odborně provádějí na celém území České a Slovenské republiky.

Rozvody vytápění – komplexní realizace rozvodů topení

Provádíme veškeré instalatérské práce související s rozvody vytápění, montáží topidel a rozmístěním otopných těles ve vytápěných objektech.

Projektování rozvodů vytápění

Projekty topení

 • Analýzy investičních záměrů a dispozic vytápění v objektech
 • Návrhy efektivních variant řešení otopných systémů
 • Optimalizace návrhu otopné soustavy
 • Projekty otopných systémů
 • Pomoc s vyřízením dotací a ekologických programů
 • Pomoc s vyřízením stavebního povolení pro výstavbu otopného systému
 • Komplexní zajištění projektů a realizace otopných systémů na klíč

Montáže rozvodů vytápění

 • Zajištění materiálu a konstrukčních prvků pro montáž otopného systémuMontáže systémů vytápění
 • Montáže rozvodů pro distribuci tepla od topidel k otopným tělesům
 • Montáže otopných těles – radiátory, podlahové topení, teplomety
 • Instalace topidel – dodání, montáž, připojení na otopnou soustavu a komíny
 • Tlakové a provozní zkoušky systému vytápění
 • Instalace a nastavení regulační techniky otopné soustavy
 • Zajištění revize otopné soustavy a systému odtahů spalin
 • Předání systému vytápění investorovi na klíč

Opravy a údržba rozvodů vytápění

Opravy otopných systémů

 • Čištění komínů – periodické i mimořádné čištění systémů odtahů tepla z topidel,  revize komínů
 • Údržba topidel – periodické a mimořádné čištění topidel – kotlů, kamen, krbů, přímotopů, revize topidel
 • Kontroly a optimalizace nastavení regulátorů tepla
 • Výměny nefunkčních a zastaralých regulátorů tepla
 • Výměny poškozených a zastaralých ventilů
 • Výměny poškozených částí rozvodné sítě tepla
 • Výměny nefunkčních a zastaralých topidel
 • Havarijní servis akutních poruch vytápění – poruchová služba vytápění

Rekonstrukce otopných systémůRekonstrukce systémů vytápění

 • Optimalizace stávajících otopných soustav
 • Modernizace rozvodů vytápění
 • Výměny zastaralých topidel
 • Implementace regulačních prvků do otopných soustav
 • Náhrada klasických topidel za alternativní a ekologická
 • Projektování rekonstrukcí systémů vytápění
 • Komplexní realizace modernizačních akcí vytápění

 Kontaktujte nás …

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Rozvody vytápění
 • Montáže topidel
 • Montáže otopných těles
 • Jiné topenářské práce

Vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na topenářské práce

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

Nezávazná poptávka na instalatérské práce

Poptávka zdarma na opravy rozvodů tepla


Proč topenáři právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Naši instalatéři vytápění provádějí zásahy kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně veškeré topenoinstalatérské práce kdekoli v České republice. Realizujeme instalace topení a systémů vytápění v jednotlivých bytech i na velkých stavebních akcích velikosti supermarketů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry topení …

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme montáže, opravy nebo rekonstrukci rozvodů vytápění bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku topenářských prací


 Doporučujeme :

print