Ne všude vedou inženýrské sítě a jsou místa, kam se dnes ještě nedošla ani elektřina. Ale i tam jsou objekty, v nichž je potřeba topit. Své nezastupitelné místo zde často nacházejí otopné systémy vytápěné kotli na kapalná paliva – především topné oleje. Především zcela na okraji civilizace se pak vyplácí topení naftou, kterou je zde potřeba dopravit stejně i pro pohon dalších agregátů.

Kotle na kapalná paliva – komfort a nezávislost

Vytápění kotlem na kapalná paliva patří mezi komfortní způsoby topení Kotle na kapalná paliva se uplatňují často tam, kde se nevyplatí natahovat inženýrské sítě a zároveň je zde nevýhodné topit klasickými topidly na pevná paliva. Takovými místy jsou například obydlí na okraji civilizace, kde by častá doprava uhlí či dřeva byla drahým luxusem, anebo v mobilních obydlích, kde se hledí především na minimalizaci objemu transportu.

Topení lehkými topnými oleji naopak vyžaduje nákladnou stavební investici do bezpečného zásobníku tekutého paliva, vrátí se však v komfortním provozu topné soustavy, kde stačí palivo doplňovat obvykle jednou ročně. Je tak vhodné například pro obydlí vzdálená od zasíťovaných obcí, jejichž obyvatelé se nechtějí vzdát komfortu, který jim topidla na pevná paliva nemohou nabídnout.

Kotle na kapalná paliva řazené mezi klasická topidla

 1. Kotle na lehký topný olej -palivem jsou lehké topné oleje (LTO) – deriváty ropy, kterými se plní periodicky zásobníky umístěné vedle vytápěných objektů. Jsou vhodné tam, kde se neplánuje zavedení plynofikace a je potřeba automatické regulace vytápění.
 2. Kotle na naftu – využívají se u nás ojediněle – zpravidla tam, kde je z nějakého důvodu potřeba dopravovat naftu i pro pohon jiných strojů – například polární stanice, vysokohorské chaty, lodě apod.

 

Výhody kotlů na kapalná paliva

 • Možnost automatizace a regulace topení bez zásahů obsluhy
 • Vysoký uživatelský komfort vytápění
 • Relativně levný provoz
 • Vysoká výhřevnost vzhledem ke skladovacímu objemu

Nevýhody kotlů na kapalná paliva

 • Vyšší pořizovací náklady – kotel, čerpadlo, zásobník, dopravní potrubí, regulátor
 • Potřeba speciálního objemného a drahého zásobníku paliva v blízkosti objektu
 • Nebezpečí kontaminace spodních vod při úniku paliva
 • Nebezpečí výbuchu výparů při nedodržení podmínek skladování
 • Nutnost pravidelného zásobování a doplňování zásobníku

 

Kotle na kapalná paliva – výběr, realizace, náklady, připojení

Dodávka a připojení kotle na kapalná paliva spočívá ve výběru vhodného modelu kotle a zásobníku, zpravidla stavební práce související se zabudováním zásobníku paliva do země, jeho dovezení kotle, zásobníku, čerpadla, armatur a potrubí, montáži systému a jeho napojení na tepelné rozvody. Celý proces zabere několik dní až týdnů podle lokálních dispozic, což sice neznamená nízké náklady na zavedení tohoto druhu vytápění, zato přinese  významné úspory na nerealizovaných nákladech přiblížení inženýrských sítí, které by investor musel vynaložit například při instalaci plynového vytápění. Doporučujeme výběr vhodného kotle na kapalná paliva, jakož i dalších prvků otopného systému, včetně posouzení tepelných kapacit objektu a stavu tepelných izolací objektu, svěřit zásadně odborníkům na vytápění kotlem na kapalná paliva. 

Zajistíme realizaci vytápění kapalnými palivyVýpočet parametrů kotle na kapalná paliva, na jejichž základě pak vybereme vhodný typ kotle, není právě snadnou záležitostí. Je výsledkem mnoha výpočtů a není v silách amatérského stavitele stanovit optimální parametry otopné a palivové soustavy bez hlubokých znalostí problematiky a dlouholetých zkušeností. Naši topenáři mohou navštívit Váš objekt , na místě provést analýzu a potřebné výpočty. Výsledkem bude návrh na pořízení kotle na kapalná paliva a podpůrného systému správných vlastností, které s určitou rezervou budou schopné vytopit objekt na požadovanou teplotu, s požadovanou rychlostí a s minimální možnou spotřebou paliva.

 

Naši topenáři provedou dodávku a montáž kotle na kapalná paliva

Provedeme montáž kotle na kapalná paliva a otopného systémuNaši topenáři zajistí veškeré topenářské práce, potřebné k realizaci efektivně řešeného otopného systému vytápěného pomocí kotle na kapalná paliva. Instalatéři zrealizují potřebné rozvody tepla a osadí otopná tělesa s vypočteným optimálním výkonem.

Zajistíme vše od úvodní analýzy tepelných vlastností objektu až po „předání klíčů“ k hotovému otopnému systému založenému na kotli na lehký topný olej či naftu, kdekoli v České nebo Slovenské republice.

 

Komplexní realizační servis pro vytápění pomocí kotle na kapalná paliva

 1. Analýza tepelných vlastností objektu
 2. Výpočet optimálních parametrů otopné soustavy
 3. Výběr vhodného kotle na pevná paliva a zásobníku paliva
 4. Vytvoření projektu otopné soustavy (neexistuje-li v objektu použitelná stávající)
 5. Vytvoření stavebního projektu pro zabudování zásobníku kapalného paliva
 6. Zajištění stavebního povolení
 7. Montáž kotle na kapalná paliva, zásobníku a systémů čerpání paliva
 8. Montáž otopného systému (neexistuje-li použitelný stávající)
 9. Napojení kotle na pevná paliva na otopný systém
 10. Instalace a nastavení automatické prostorové regulace tepla
 11. Naplnění zásobníku, tlakové zkoušky a revize otopného systému 

 

 


 

 Kontaktujte nás … 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej kotlů na kapalná paliva
 • Montáže kotlů na kapalná paliva
 • Servis kotlů na kapalná paliva

Vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na topenářské práce

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na kotle na kapalná paliva a související instalatérské práce

 Nezávazná poptávka na kotle na kapalná paliva 

 Poptávka zdarma na kotle na kapalná paliva

 

 


 

Proč topení kotlem na kapalná paliva právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění kotlem na kapalná paliva
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši instalatéři realizují vytápění kotli na kapalná paliva kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně instalace kotlů na kapalná paliva kdekoli v České republice. Realizujeme instalace kotlů na kapalná paliva a celých systémů vytápění kotlem na kapalná paliva ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění kotlem na kapalná paliva … 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění kotlem na kapalná paliva bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku topenářských prací

 

 

 


 

print