Systémy vytápění podléhají stárnutí. Zejména starší ocelové potrubí otopných systémů minulého století trpí zanášením vodním kamenem, organickými usazeninami, oxidací a působením atmosférických vlivů i hydrodynamických sil. Není moudré ponechat topení svému osudu a čekat až na první havárii. Výměna starých otopných systémů a prvků za moderní zařízení zpravidla vede k nemalým úsporám nákladů za vytápění, jelikož efektivita všech prvků otopných systémů má rostoucí tendenci. Včasná rekonstrukce a renovace systému vytápění by měla být v zájmu majitele každého objektu.

Provádíme rekonstrukce systémů vytápění

Rekonstrukce vytápěníRekonstrukce systémů vytápění  se provádějí odstraněním stávajících systémů rozvodů tepla, potrubí, armatur, topidel, otopných těles a jejich nahrazením moderními prvky systémů vytápění.

Cílem rekonstrukce systému vytápění je dosažení vyšší efektivity vytápění a úspor za provoz topení, případně výměna fyzicky či morálně zastaralých prvků otopného systému. V neposlední řadě je rekonstrukce systému vytápění účinnou prevencí proti očekávatelným poruchám. Havárie vytápění v důsledku selhání stárnoucích komponentů otopného systému v topné sezóně tak nemusí být strašákem provozovatele domu.

Rekonstrukce systémů vytápěníCelková nebo částečná rekonstrukce vytápění

Částečná rekonstrukce vytápění zahrnuje výměnu jen části otopného systému, přičemž některé prvky, které nejsou dosud morálně či fyzicky zastaralé se ponechají a zahrnou do renovovaného systému.

Celková rekonstrukce vytápění obnáší výměnu všech prvků otopného systému za nové, případně úplnou náhradu stávajícího otopného systému jiným pracujícím na odlišném principu.

Při rozhodování, zda provést částečnou nebo úplnou rekonstrukci systému vytápění, hrají hlavní roli finanční možnosti zákazníka, stav stávajících prvků otopného systému a také požadavky zákazníka na stupeň zvýšení efektivity vytápění.

Ucelená nabídka pro rekonstrukce vytápění:

Včasná rekonstrukce systému topení je prevencí proti hrozícím haváriím vytápění

 • Projektování rekonstrukcí otopného systému –  od počáteční konzultace investičního záměru po finální projektovou dokumentaci a zajištění legislativních povolení
 • Demontáž stávajícího otopného systému – rozebrání, odvoz a likvidace nevyhovujících topidel, otopných těles a teplovodních trubek
 • Montáž moderního otopného systému – odborná instalace nových rozvodů tepla v souladu s projektem
 • Instalace regulačních prvků pro efektivní regulaci vytápění
 • Napojení topidel a otopných těles na rozvody tepla – včetně osazení regulačních a termostatických ventilů, čidel a kouřovodů

Co obnáší rekonstrukce starého systému vytápění

Mezi základní úkony na otopných systémech při provádění rekonstrukcí vytápění patří 

Rekonstrukce otopného systému zvýší efektivitu vytápění

 • Výměny starých teplovodních vedení a trubek
 • Kompletní vyčištění a kontrola nenahrazovaných částí otopného systému
 • Výměna, případně vyčištění starých topidel a otopných těles
 • Vyčištění kouřovodů a zajištění jejich revize
 • … v případě potřeby vybudování normám vyhovujících nových kouřovodů a komínů
 • … nebo oprava a zatěsnění stávajících systémů rozvodů tepla
 • Výměny starých vodovodních trubek a armatur
 • Výměny dosluhujících armatur, ventilů, kohoutů a další zastaralé topenářské techniky

Rekonstrukce topení vždy spadají pod odborné instalatérské práce. K provedení topenářských prací vždy přizvěte odborníka, kterým jsou topenáři.


 Kontaktujte nás …

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Rekonstrukce systémů vytápění
 • Výměny topidel
 • Výměny otopných těles
 • Jiné topenářské práce

Vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na topenářské práce

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

Nezávazná poptávka na rekonstrukce vytápění

Poptávka zdarma na rekonstrukce topení


Rekonstrukce vytápěníProč rekonstrukce topení a rozvodů tepla právě od nás

 1. Naši instalatéři vykonají kvalifikovanou práci s důrazem na kvalitu, dodržení norem a sjednaných termínů topenářských prací.
 2. Máme instalatéry – topenáře po celé České republice, zajistíme vám profesionální tým odborníků v jakémkoliv kraji v Česku
 3. Používáme moderní technologie a materiály, které vám zajistí dlouhou životnost rekonstruovaných systémů vytápění
 4. Nízké ceny za kvalitně odvedenou práci – používáme nejmodernější technologie a efektivní postupy, které umožňují nabídnout vám nejnižší ceny
 5. Každý náš instalatér dodržuje pravidla bezpečnosti práce. Uctivě jedná s našimi zákazníky a respektuje jejich přání, nejsou-li v rozporu s požadavky norem a schváleného projektu.

Naši topenáři realizují rekonstrukce vytápění kdekoli v ČR

Kvalifikovaní topenáři jsou vám pro rekonstrukce a opravy vytápění k dispozici kdekoliv v České republice. Každý tým topenářů je profesionálně vyškolený na montáže vytápění a nezáleží na tom, kde si naše služby objednáte – dostanete vždy a všude kvalitní topenářské služby.

Vyberte si Vaše nejbližší topenáře …


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na rekonstrukci Vašeho vytápění


print