S ohledem na rozšiřující se síť veřejných plynovodů je dnes vytápění plynem dostupné ve většině našich obcí a měst nebo se k této možnosti výhledově schyluje. Plynové kotle jsou tak nejrozšířenějším ohřívačem s vysokým komfortem obsluhy. Kondenzační plynové kotle jsou specialitou pro náročnější zákazníky. Vstupní investice je vyšší, ale přímo úměrná účinnosti plynového kotle. Tajemství spočívá ve způsobu, jakým kondenzační kotel využívá palivo.

Kondenzační plynové kotle – nejefektivnější řešení vytápění plynem

Kondenzační plynové kotlePlynové kotle využívají jako palivo nejčastěji zemní plyn . Při spalování zemního plynu tvoří oxid uhličitý a vodní páry spaliny, které skrývají nevyužitou energii.

Kondenzační plynové kotle jsou navrženy tak, aby z této zbytkové energie vytěžily co nejvíce. Využívají k vytápění kromě energie spalování navíc skupenského tepla, které vydají spaliny při změně skupenství z plynu na kapalinu při tzv. kondenzaci kouřových spalin.

Kondenzační plynový kotel takto dosahuje nejvyšší účinnosti ze všech typů plynových kotlů. Řada výrobců uvádí až zázračně vysokou účinnost přes 110% – dále je vysvětleno, jak je to ve skutečnosti. Kromě vysoké účinnosti mají kondenzační plynové kotle další podstatnou výhodu – spaliny opouštějící kotel mají díky zchlazení v kondenzátoru nízkou teplotu a kondenzační kotel se tedy obejde bez klasického zděného komína. Pro odvod spalin postačuje i plastová trubka vyvedená přes zeď. 

Druhy kondenzačních plynových kotlů

Kondenzační plynové kotle se vyrábějí ve dvou základních provedeních, určujících umístění kotle ve vytápěném objektu

 • Závěsné plynové kotle – konstrukce je určena k zavěšení na zeď – nejčastěji se instalují do koupelny, předsíně nebo kuchyně bytu
 • Stacionární plynové kotle – robustní konstrukce je určena k postavení na vyhrazené místo na podlaze – nejčastěji umísťované ve sklepních prostorách nebo do samostatné kotelny

 

Princip činnosti kondenzačního plynového kotle a vysoká účinnost

Spalováním zemního plynu nebo propanu v hořáku plynového kotle vzniká hořením vodíku, který je obsažen v těchto plynech, určité množsví vodní páry. Tato voda ve formě páry spolu s oxidem uhličitým tvoří spaliny hoření. Takto pracuje klasický plynový kotel.

Popis - kondenzační plynový kotelNa rozdíl od něj ale kondenzační plynový kotel dále zpracovává teplo těchto odpadních spalin. V sekundárním výměníku tepla (kondenzátoru) dochází ke zchlazení těchto spalin, tímto dojde ke kondenzaci obsažené vodní páry (změně skupenství z plynného na kapalnéú a k uvolnění kondenzačního tepla. Tímto způsobem lze dodatečně získat dalších až 11 % účinnosti plynového kotle. Teoretická účinnost uváděná některými výrobci a prodejci kondenzačních plynových kotlů je tedy až 111 %, což je ale z hlediska zákonů termodynamiky nemožné. Oproti chybné výpočtové hodnotě unikne spalinami 1 %, kotel vysálá 0,5 % a kondenzát odvede 1,5 % tepla. Dodatečně využitelných je tedy cca 8 % tepla. Celková reálná účinnost spalování, charakteristická pro kondenzační plynové kotle, se tedy blíží až 97,4% . Vše za předpokladu kvalitně zpracovaného kondenzačního kotle využívajícího uzavřenou spalovací komoru, přetlakové spalování a speciální kondenzační výměník.

 

Kondenzační kotel – návratnost investice

Zákazníci si kladou otázku, zda se vyplatí větší počáteční investice do kondenzačního plynového kotle. Uvádíme několik faktů o kondenzačních plynových kotlech …

 • Vyšší účinnost a dokonalejší regulace – úspory minimálně 20% nákladů na vytápění, při podlahovém vytápění až 30%
 • Rychlá návratnost investice – můžete očekávat již po 4-5 letech provozu, je-li kondenzační plynový kotel správně dimenzován a dům je dostatečně zateplen
 • Správné použití = vyšší úspory – kondenzační kotle pracují s nižší teplotou vody v radiátorech. Platí, že pokud budete kondenzační kotel provozovat do 60 ° C, bude fungovat kondenzační a Vy ušetříte. Nejvyšší účinnost dosahují při teplotním spádu 55/35 ° C. Doporučujeme proto nízkoteplotní provoz.
 • Ekologický provoz – hodnoty emisí jsou mnohem nižší, než je normou udávaný limit 

 

Výhody kondenzačních kotlů na plyn 

 • Možnost automatické regulace bez zásahů obsluhy
 • Přijatelná cena topných plynů
 • Vysoká výhřevnost
 • Minimum exhalací
 • Vysoká účinnost
 • Nepotřebují zděný komín
 • Žádné starosti s dopravou paliva

Nevýhody kondenzačních kotlů na plyn

 • Vysoké náklady na zavedení přípojky veřejného plynovodu
 • Závislost na existenci přípojky veřejného plynovodu
 • Vyšší provozní náklady na topení ve srovnání s tuhými palivy
 • Nutnost zajistit odvod kondenzátu

 

Otázka bezpečnosti plynových kotlů

Faktem zůstává, že pokud uživatel nezajistí pravidelné roční kontroly a revize plynových zařízení, může obecně dojít k poruše jakéhokoli plynového zařízení a znefunkčnění vytápění Vašeho domu či bytu. Musíme však vyvrátit některé chybné názory, které kondenzační plynové kotle provázejí …

Nepodceňujte pravidelné revize kondenzačních plynových kotlůNapříklad, že hrozí otrava plynem nebo samovolná exploze kondenzačního plynového kotle. Není to pravda.

Zemní plyn není jedovatý. Jedovatý je svítiplyn a ten se již dnes k vytápění nepoužívá. Moderní plynový kondenzační kotel dnes většinou neobsahuje ani věčný plamínek. Při provozu využívá kontrolu plamene ionizací. Do plamene je vložena ionizační elektroda a díky ní elektronika stále ví, že plyn je zapálen. Pokud nastane problém s plamenem okamžitě je přerušen provoz plynového kondenzačního kotle.

Jediným nebezpečím při používání plynového kondenzačního kotle je tedy lidský faktor a chybná obsluha kotle.

 

Kondenzační plynové kotle – výběr, realizace, náklady, připojení

Instalaci kondenzačního plynového kotle nechejte na odbornících. Dodávka a připojení kondenzačního plynového kotle spočívá výlučně ve výběru vhodného modelu a výkonu kondenzačního kotle, jeho dovezení, montáži a napojení na rozvody tepla v objektu a přípojku plynu. Celý proces zkušení plynaři zvládnou často během jediného dne, což se odráží na úsporách za zavedení tohoto druhu vytápění.Nechejte si kondenzační plynový kotel zapojit odborníky Přesto je třeba výběr kondenzačního plynového kotle zvážit s ohledem na kapacitní omezení plynové přípojky, tepelnou kapacitu místností, stav tepelných izolací objektu a otopný systém. V případě, že do objektu dosud není zavedena plynová přípojka, je třeba počítat s větším objemem instalatérských prací, obvykle se ale nejedná o rozsáhlé a bydlení znemožňující práce.

Výpočet parametrů kondenzačního plynového kotle , na základě kterých pak vybereme vhodný typ kondenzačního kotle, není zrovna jednoduchou záležitostí. Proto doporučujeme obrátit se s Vaším záměrem na pořízení kondenzačního plynového kotle na našich odborníků.

Naši topenáři mohou navštívit Váš objekt, na místě provést analýzu a potřebné výpočty. Výsledkem bude návrh na pořízení kondenzačního plynového kotle správných parametrů, který nebude ani poddimenzován, ani předimenzovaný, as určitou rezervou bude schopen vytopit objekt na požadovanou teplotu, s požadovanou rychlostí as minimálním možným odběrem topného plynu.

 

Naši topenáři provádějí dodávky a montáže kondenzačních plynových kotlů

Provádíme instalace kondenzačních plynových kotlůNaši instalatéři jsou kvalifikovanými odborníky v oboru voda – topení – plyn. topenáři a plynoinstalatéři  zajišťují veškeré topenářské práce a plynoinstalace , potřebné k realizaci efektivní řešeného topného systému vytápěného kondenzačním plynovým kotlem . Následně vodoinstalatéři v případě kondenzačního kotle s ohřevem vody provedou napojení kondenzačního plynového kotle na rozvody vody určené pro domácí vodovod. Zajistíme vše od úvodní analýzy tepelných vlastností objektu, přes montáže všech prvků plynového vytápění, revize plynových zařízení až po „předání klíčů“ k hotovému topnému systému založenému na kondenzačním kotli na plyn, kdekoliv v České nebo Slovenské republice.

Kvalita práce je podmínkou správné funkce kondenzačního plynového kotleKomplexní realizační servis pro vytápění kondenzačním plynovým kotlem

Naši topenáři a plynaři zajistí odbornou instalaci plynového topení kondenzačním plynovým kotlem

 1. Analýza tepelných vlastností objektu
 2. Výpočet optimálních parametrů otopné soustavy
 3. Výběr vhodného kondenzačního plynového kotle
 4. Projekt otopné soustavy (pokud v objektu neexistuje použitelná existující)
 5. Dodání kondenzačního plynového kotle
 6. Montáž kondenzačního plynového kotle
 7. Montáž otopného systému (pokud v objektu neexistuje použitelný existující)
 8. Napojení plynového kotle na otopný systém
 9. Instalace a nastavení automatické prostorové regulace tepla

  


 

 Kontaktujte nás … 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej plynových kotlů
 • Montáže plynových kotlů
 • Servis plynových kotlů

Vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na topenářské práce

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na kondenzační plynové kotle a související instalatérské práce

 Nezávazná poptávka na kondenzační plynové kotle 

 Poptávka zdarma na kondenzační plynové kotle

 

 


 

Proč topení kondenzačním kotlem na plyn právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění kondenzačním kotlem na plyn
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši instalatéři realizují vytápění kondenzačním plynovými kotli kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně instalace kondenzačních kotlů na plyn kdekoli v České republice. Realizujeme instalace kondenzačních kotlů na plyn a celých systémů vytápění kondenzačním kotlem na plyn ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění kondenzačním kotlem na plyn … 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění kondenzačním kotlem na plyn bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku topenářských prací

 

 

 


 

print