Náklady na vytápění zasahuji naši peněženku zdaleka nejvíc ze všech položek domácího rozpočtu. Proto jsou efektivita vytápění a úspory za teplo na prvním místě v cestě za levnějším bydlením. Etážové vytápění přináší oproti lokálním topidlům nejen významné úspory, ale zvyšuje i komfort bydlení.

Etážové vytápění – úspory za topení a komfort bydlení

Otopná tělesa pro etážové topení Etážové vytápění je otopný systém založený na jednom topidle, které vyrábí teplo rozváděné trubkovými rozvody tepla do otopných těles nacházejících se zhruba ve stejné rovině jako vlastní topidlo (bez přestupu rozvodů tepla do dalších podlaží). Obvykle slouží jeden okruh etážového topení k vytápění jedné bytové jednotky, jednoho patra domu, kanceláří firmy apod.

Při vhodném návrhu, dobře zpracovaném projektu a správně dimenzovaných topidlech je etážové vytápění velmi efektivním otopným systémem a dokáže přinést významné úspory v topné sézóně. Nedochází při něm ke zbytečným ztrátám tepla vedením trubek mimo vytápěné místnosti, na nákladech se nepodílí více plátců a provozovatel je tak motivován k hledání a realizaci úsporných opatření proti zbytečnému plýtvání, což bývá bolest otopných systémů sdílených více platícími uživateli.

Oproti lokálnímu vytápění je výhodou jediné topidlo, které bývá obvykle umístěné mimo obývané místnosti a je tak možné udržovat prostory určené k bydlení snadněji v čistotě.

Schéma etážového vytápěníCentrální topidlo lze napojit na prostorové termostaty umístěné ve vytápěných místnostech a snadno tak automaticky regulovat teplotu ve vytápěných prostorách bez neustálých zásahů. Zároveň lze centrální topidlo etážového vytápění obvykle využít pro ohřev teplé užitkové vody v domácnosti. Teplo je z centrálního topidla rozváděno do vytápěných místností soustavou trubek (rozvody tepla) a předáváno soustavou otopných těles – radiátorů.

Etážové topení s čerpadlem nebo bez čerpadla ?

Moderní otopná tělesa pro etážové vytápěníOběh ohřáté vody v okruhu zajišťuje buďto čerpadlo, anebo při vhodné konstrukci otopné soustavy dochází k samocirkulaci bez činnosti čerpadla. Samocirkulace ale kvůli velkému průřezu trubek a radiátorů klade velké nároky na množství vody v systému a zvyšuje tepelnou kapacitu otopné soustavy. Ta je pak obtížněji regulovatelná – reaguje pomalu na teplotní výkyvy. Úspory za provoz čerpadla tak mohou být znehodnoceny vyššími náklady na spálené palivo v důsledku neoptimální regulace. Nepříjemným důsledkem špatné regulace tepla je také neustálé kolísání teploty v místnostech. Proto je etážové topení u současných instalací řešeno téměř vždy výhradně s čerpadlem, s využitím trubkových rozvodů o malém průřezu a nepříliš objemných otopných těles.

Napojení otopných těles na rozvody tepla lze provést různými způsoby

 • Centrální rozdělovač – každé otopné těleso je napojeno na samostatnou větev rozdělovače
 • Dvoutrubkový rozvod – jednotlivá otopná tělesa jsou napojená na společné dvě trubky v jedné větvi pomocí odboček – paralelně
 • Jednotrubkový systém – otopná tělesa jsou napojena za sebou v jedné větvi – sériově

Regulace etážového vytápění

Správná a fungující regulace je podmínkou úsporného vytápění a stálého tepelného komfortu ve vytápěných místnostech. Tepelný výkon jednotlivých otopných těles lze regulovat samostatně pomocí ručních ventilů nebo termohlavic, přesto se častěji využívá společné regulace celé tepelné soustavy pomocí prostorového regulátoru umístěného zpravidla v nejvíce využívané místnosti. Případně lze kombinovat centrální regulace topidla s regulací jednotlivých topidel.

Topidla pro etážové topení

Instalace topidla pro etážové topeníEtážové vytápění lze realizovat prakticky na všech běžných druzích topidel, která nejsou konstruována jako výhradní přímotopy. Podmínkou je správná konstrukce topidla, které je opatřeno kotlem, případně výměníkem tepla, v němž probíhá předávání tepla vodě v tepelném okruhu. Topidla pro etážové vytápění mají nejčastěji podobu tzv. kotlů neboli bojlerů se zásobníkem ohřáté vody, moderní výkonná topidla se však vyrábějí téměř výhradně bez zásobníku a pracují obvykle na principu průtokového ohřevu otopné vody. Často jsou dnes centrální topidla kombinována se sekundárními systémy ohřevu otopné kapaliny, jako jsou například sluneční kolektory anebo tepelná čerpadla.

Nejčastější druhy topidel pro etážové vytápění :

Výhody etážového vytápění

 • Malé tepelné ztráty – teplo se distribuuje na krátkou vzdálenost od topidla beze ztrát během přenosu
 • Na jedno topidlo připadá jeden spotřebitel – neexistují problémy s rozpočítáním nákladů na více vytápěných jednotek
 • Snadná regulace tepla – teplotu lze regulovat automaticky a topidlo nevyrábí více tepla než se spotřebuje
 • Teplotu ve vytápěných prostorách si určuje spotřebitel – není vnucena jiným dodavatelem tepla
 • Vysoký komfort bydlení – topidlo je umístěno mimo užívané místnosti a neomezuje svým provozem domácnost

Nevýhody etážového vytápění

 • Spotřebitel musí sám zajistit instalaci a údržbu topidla i kouřovodů

  Provádíme instalace etážového vytápění

Instalace etážového vytápění svěřte topenářůmNaši topenáři instalují všechny systémy etážového vytápění v objektech v celé České a Slovenské republice.

Zajistíme prohlídku objektu určeného k vytápění etážovými topidly, výběr vhodných etážových topidel s ohledem na parametry vytápěného objektu a finanční možnosti zákazníka, dodání etážových topidel a jejich instalaci v objektu zákazníka. Seznámíme zákazníka s obsluhou topidel a systém etážového topení podrobíme provozní zkoušce. Je-li to potřeba (u jiných než elektrických topidel) provedeme připojení etážových topidel na kouřovody a komíny.

Montáže etážového vytápění patří mezi odborné topenářské práce

Instalace topidel, rozvodů tepla a otopných těles pro etážové vytápění objektů patří mezi odborné topenářské práce, kterou by měli vykonávat výhradně odborní instalatéři se specializací topenář. K instalaci topidel je potřeba nejen zručnost a zkušenosti, ale obvykle také příslušná kvalifikace.

Etážové vytápění - montáž svěřte kvalifikovaným topenářům Kotle na tuhá paliva – Instalace všech etážových topidel produkujících kouřové spaliny vyžaduje kontrolu a revizi kouřovodů, v řadě případě i normou předepsané vyvložkování komínů. Etážová topidla s velkým výkonem je nepřípustné napojovat na kouřovody a komíny, jejichž světlý průřez neodpovídá požadavkům výrobce topidla, což je problémem především ve starých domech s malými průřezy komínových průduchů. Připojení topidel na neodpovídající komínové těleso bez odborně provedené revize může mít za následek nejen špatnou funkci topidla, ale i požár nebo udušení osob v domě.

Plynové kotle jsou ze zákona oprávněni připojit na rozvody plynu pouze odborní plynoinstalatéři. Nutnou podmínkou uvedení plynových kotlů do provozu je také vstupní revize plynových zařízení. Amatérské připojování plynových zařízení je porušením zákona a může být klasifikováno i jako trestný čin obecné ohrožení osob a majetku.

Nezapomeňte na elektrorevize přes připojením elektrického kotleElektrické kotle vyžadují dostatečně dimenzovanou elektrickou přípojku a jištění. Jejich zprovoznění musí předcházet vstupní revize elektroinstalací a revize elektrorozvaděčů. Amatérsky provedené připojení elektrických kotlů na stávající rozvody elektřiny nezřídka vyústí v požár objektu, zvláště u rekreačních objektů ve spojení s automatickým spínáním etážových elektrických topidel.

Z uvedených důvodů je tedy potřebné, aby montáže, etážových topidel a jakékoli zásahy do systému etážového vytápění vždy prováděli pouze kvalifikovaní topenáři.


 Kontaktujte nás …

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Realizace etážového vytápění
 • Realizace etážových topidel
 • Realizace otopných těles
 • Jiné topenářské práce

Vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na topenářské práce

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na etážové vytápění a související instalatérské práce

Nezávazná poptávka na etážové topení

Poptávka zdarma na etážové vytápění


Proč etážové topení právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České a Slovenské republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace etážového vytápění
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Naši instalatéři realizují etážové vytápění kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně montáže etážového vytápění kdekoli v České republice. Realizujeme instalace etážových topidel a celých systémů etážového vytápění ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry etážového topení …

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci etážového vytápění bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku topenářských prací


print