Systémy vytápění vyžadují občasnou údržbu a opravy. Čím jsou rozvody topení starší, tím se častěji vyskytují závady topenářských instalací. Kapající nebo vytékající voda z ventilů otopných těles, prosakující spoje trubek nebo flekaté stropy bytových jader panelových domů nejsou dobrou vizitkou jejich majitelů a obyvatel. 

Opravy vytápění a domovních rozvodů tepla

Opravy topeníPravidelná údržba otopného systému by měla být samozřejmou povinností každého provozovatele domu. Výpadky a poruchy vytápění v topné sezóně jsou značnou nepříjemností pro obyvatele a další uživatele domu. Oprava i drobné lokální závady na otopném systému zpravidla vyžaduje odstavit celé systémy vytápění na několik hodin až dní, jelikož je nutné vypustit z otopného systému topnou kapalinu. Déletrvající oprava pak může v zimním období mít za následek i dočasnou neobyvatelnost objektu spojenou s povinností provozovatele objektu zajistit pro jeho obyvatele náhradní ubytování a náhradu způsobených škod.

Zanedbané pravidelné prohlídky a opravy drobných závad rozvodů tepla mohou později vyústit v havárie vytápění s vážnými následky.

Vyčíslení škod způsobených havárií otopného systému může dosáhnout i miliónů korun na škodách způsobených nejen na uniklých kubících topné vody a majetku majitele domu, ale také na majetku jeho obyvatel či jiných osob.

V horším případě může skončit havárie topení i úrazem nebo smrtí osoby – ať už popálením, opařením, uklouznutím v nastalé panice anebo úrazem elektrickým proudem vedeným rozlitou vodou.

Nejlepší je katastrofickým scénářům předcházet včasnou údržbou domovního otopného systému a pravidelnými opravami zjištěných závad vytápění.

Mezi základní udržovací práce a opravy na otopných systémech patří

 • Výměny starých regulačních ventilůopravy topení otopných těles
 • Pravidelné kontroly a revize komínů, kouřovodů a topidel
 • Pravidelné čištění otopných těles, ventilátorů a jiných částí otopného systému
 • Hlídání hladiny vody v otopném systému a včasné dopouštění úbytků vody
 • Preventivní výměny starých topenářských trubek a otopných těles
 • Periodické výměny dosluhujících topidel a kotlů
 • Kontroly a pravidelné výměny starých regulačních prvků a prostorových termostatů

Servis instalací vytápění zajišťují topenáři

Řadu z těchto prací zvládne uživatel otopného systému provést sám. Výměny částí systémů vytápění, které jsou nepružným způsobem spojené s nemovitostí, ovšem vždy spadají pod odborné instalatérské práce. Zde se již jedná o opravy instalací a nikoli jejich uživatelskou údržbu. K provedení topenářských prací vždy přizvěte odborníka, kterým je instalatér se specializací topenář.


 Kontaktujte nás …

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Opravy systémů vytápění
 • Opravy topidel
 • Opravy otopných těles
 • Jiné topenářské práce

Vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na topenářské práce

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

Nezávazná poptávka na topenářské práce

Poptávka zdarma na opravy rozvodů tepla


Proč opravy rozvodů tepla právě od nás

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů vytápění a rozvody tepla v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich topenárů.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši topenáři procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme pracovní procesy topenářských prací
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Opravy topenářských instalací a rozvodů tepla provádíme v celé ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně veškeré opravy instalací otopných systémů kdekoli v České republice. Realizujeme opravy systémů topení a opravy vytápění v jednotlivých bytech i velkých průmyslových nebo veřejných objektech. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny oprav topenářských rozvodů a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší topenáře …

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme opravy vytápění a rozvodů tepla bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku opravy topení


print