Desítky tisíc let byli naši předkové zvyklí zahřívat se teplem slunce a v chladném období teplem ohně. Sálavé teplo vnímá lidský organismus jako přirozené a příjemné prohřívání organismu. Proto i vytápění sálavým teplem ocení každý uživatel domu a bude je přijímat s blahodárnými pocity.

Infratopení – vytápění sálavým teplem infračervených paprsků

Infrazáření je přirozeným způsobem ohřevu těla Infratopení je způsob vytápění domů, který využívá jevu infračerveného záření. To není ničím jiným, než tepelným zářením, které pociťujeme jako příjemný hřejivý pocit při nastavení tváře slunci anebo při posezení u otevřeného ohně. Z fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetickým zářením s vlnovou délkou delší než má viditelné světlo, ale kratší než má mikrovlnné záření. Umožňuje přenos tepla ze zdroje na živý organismus sáláním – tj. bez nutnosti přenosu tepla teplonosným médiem. Právě díky infrazáření dokáže Slunce ohřát všechny předměty na Zemi i nás samotné, a to i přesto, že mezi Sluncem a Zemí se nachází miliony kilometrů vakua.

Infratopení tedy generuje infračervené záření, které pomocí sálání způsobuje zrychlení pohybu elektronů v nás samotných – což vnímáme jako příjemný pocit tepla (není-li infrazáření příliš intenzívní).

Proč infratopení

Z principu přenosu tepla z topidla na organismy vyplývá nejdůležitější vlastnost infratopení – dokáže nám navodit pocit tepla bez toho, že bychom předtím museli vytopit vzduch v celé místnosti. Navíc pocit tepla přichází prakticky okamžitě po zapnutí infračerveného zdroje, na rozdíl od konvekčního Infrapanely mohou mít podobu obrazu na stěněvytápění, u něhož vnímáme pocit tepla až dlouho po jeho spuštění. Dobře se nám dýchá, neboť vzduch zůstává chladný, aniž je nám zima. Další významnou výhodou infrazáření je jeho dobrá prostupnost různými materiály – především sklem a textiliemi. Proto cítíme teplo i přes oblečení a jeho přenosu nevadí ani tlusté sklo. Infrapaprsky jsou dobře absorvovány stěnami, stropem a podlahou. Díky tomu začnou krátce po spuštění infratopení všechny okolní stěny příjemně hřát. Prohřátí stěn zajišťuje hloubkové vysušování zdiva a lividuje plísně už v jejich zárodku. Suché stěny pak mají výrazně lepší termoizolační vlastnosti, což dále přispívá k úsporám za vytápění. Nedochází k víření prachu – infratopení vřele ocení nejen alergici a astmatici. Stimulace lidského těla infračervenými paprsky má blahodárný vliv na celý organismus.

Infratopení umí měnit svůj vzhledCo bude ale zajímat spotřebitele nejvíce, je cena vytápění bytů infratopením. Nezávislým měřením bylo zjištěno, že při srovnání nákladů na vytápění dvou stejných bytů plynovým kotlem a infratopením byly dlouhodobě náklady na vytápění infratopením o 42% nižší než náklady na vytápění bytu plynem. Hlavním důvodem úspor je skutečnost, že při vytápění infratopením stačí vytopit vzduch v místnosti na teplotu až o 4oC nižší, abychom dosáhli stejného pocitu tepelné pohody. Vzduch se navíc ohřívá až druhotně od zářením ohřátých předmětů, a to až v době, když již dávno cítíme po těle teplo.

Topná tělesa pro infravytápění

InfrapanelyTopná tělesa zajišťující vytápění formou infračervených paprsků se vyrábějí nejčastěji jako infrapanely. Jsou to plochá tělesa, která jsou konstruována pro specifické umístění a použití.

Stěnové infrapanely – doporučuje se upevňovat je na zeď zhruba do průsečíku svislé i vodorovné osy, nejlépe naproti venkovní zdi. Toto umístění zaručí rovnoměrné prohřátí celé místnosti a všech v ní umístěných předmětů, přičemž nejvíce se zahřívá studená venkovní zeď naproti infrapanelu. Mohou mít i podobu obrazů či jiných uměleckých děl a maskovat tak svoje funkční určení.

Stropní infrapanely – panely určené k upevnění na strop místností. Speciální panely jsou určeny i k integraci do kazetových stropů, kde zcela splynou s rovinou stropní konstrukce.

Koupelnové infrazářičeKoupelnové infrazářiče – topidla pro infravytápění určená pro krátkodobý provoz. Umísťují se pod strop v koupelnách, na toaletách nebo v místnostech s bazény. Vyrábějí se také v provedeních vhodných pro sušení ručníků a osušek.

Sloupové infrazářiče – infratopení ve tvaru sloupů – jsou určeny k postavení do volného prostoru a vyzařují teplo všemi směry.


Naši topenáři provádějí dodávky a montáže infratopení

Naši instalatéři jsou kvalifikovanými odborníky v oboru vytápění a infrazářiče.  Odborní topenáři zajišťují veškeré topenářské práce, potřebné k realizaci efektivně řešeného otopného systému vytápěného infrazářiči. Provedeme potřebné výpočty, návrh optimálního řešení infratopení, realizaci infravytápění včetně souvisejících stavebních i zemních prací a integrace infravytápění do otopného systému domu. Po připojení infravytápění k elektrorozvodům zajistíme potřebné elektrorevize nového elektrického spotřebiče, které jsou nezbytnou podmínkou pro spuštění infravytápění do provozu. Zajistíme vše od úvodní analýzy tepelných vlastností objektu až po „předání klíčů“ k hotovému otopnému systému.

Komplexní realizační servis pro infratopení

 1. Analýza tepelných vlastností objektu
 2. Výpočet optimálních parametrů otopné soustavy
 3. Výběr vhodného infravytápění a jeho parametrů
 4. Projekt otopné soustavy (neexistuje-li v objektu použitelná stávající)
 5. Dodání infravytápění
 6. Montáž infravytápění
 7. Potřebné stavební a zemní práce
 8. Montáž a oživení otopného systému
 9. Napojení infravytápění na otopný systém
 10. Instalace a nastavení systému automatické prostorové regulace teploty

 Kontaktujte nás …

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej systémů infra vytápění
 • Montáže systémů infra vytápění
 • Servis systémů infra vytápění

systémy infra vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na systémy infra vytápění

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na infratopení a související instalatérské práce

Nezávazná poptávka na infrazářiče

Poptávka zdarma na infrazářiče


Proč topení infrapanely právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění infrapanely
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Naši instalatéři realizují úsporné vytápění infrapanely kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně instalace infratopení kdekoli v České republice. Realizujeme instalace infratopení a celých systémů vytápění infrapanely ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění infrapanely …

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění infrapanely bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na infra vytápění


print