Staletími prověřené topidla na pevná paliva jsou jistotou, která nezklame a nikoho ničím nečekaným nepřekvapí. Odvádějí svoji práci spolehlivě a mnohdy také komfortně. Pro mnoho objektů jsou jedinými dostupnými zdroji tepla, přednost jim však dávají mnozí i pro jejich neocenitelné výhody a jednoduchost.

Kotle na tuhá paliva – prověřená klasika

 Kotle na tuhá paliva (kotle na pevná paliva) mají své nezastupitelné místo jak ve starší zástavbě, tak i v mnoha moderních domácnostech. Klasický kotel na tuhá palivaNe vždy jsou alternativní zdroje tepla nejlepším řešením a klasika nastupuje všude tam, kde na experimenty není čas, peníze nebo podmínky. Především jejich spolehlivost, jednoduchost a intuitivní ovládání, jakož i nízké náklady na vytápění a nezávislost na inženýrských sítích jsou hlavními důvody pro pořízení klasických kotlů na tuhá paliva. 

Kotle na pevná paliva – druhy

 1. Kotle na dřevo – jako palivo slouží obvykle dřevo stromů v podobě špalků, třísek a větviček
 2. Kotle na uhlí – jako palivo slouží černé nebo hnědé uhlí v podobě valounů nebo drti
 3. Kotle na koks – jako palivo se používá koks, což jsou kusy uhlí koksováním zbavené příměsí síry a vody, s vysokou výhřevností a ekologičností provozu
 4. Kotle na pelety – kotle na pelety z lisovaných pilin a hoblin

Moderní kotel na tuhá paliva se zásobníkemVýhody kotlů na pevná paliva

 • Malé náklady na pořízení topidla
 • Nezávislost na inženýrských sítích
 • Malé nároky na technologické řešení skladovacích prostorů
 • Relativně levný provoz
 • Snadná obsluha bez nároků na technickou inteligenci

Nevýhody kotlů na pevná paliva

 • Obtížná nebo nemožná regulace a automatizace procesu vytápění – je nutná stálá přítomnost člověka
 • Nutnost větraných skladovacích prostorů
 • Náchylnost ke vzniku požárů
 • Fyzicky náročné průběžné doplňování paliva
 • Časově náročný transport paliva
 • U kotlů na uhlí nebezpečné exhalace a nutnost častého čištění kouřovodů

 

Kotle na tuhá paliva – výběr, realizace, náklady, připojení

Dodávka a připojení kotle na tuhá paliva spočívá pouze ve výběru vhodného modelu kotle, jeho dovezení, montáži a napojení na tepelné rozvody. Celý je obvykle otázkou jediného dne, což znamená relativně nízké náklady na zavedení tohoto druhu vytápění. Provadíme instalace kotlů na pevná palivaPřesto doporučujeme výběr vhodného kotle zvážit s ohledem na tepelnou kapacitu místností, stav tepelných izolací objektu a otopný systém. V případě, kdy stávající otopný systém nevyhovuje požadavkům anebo je ve špatném stavu, nabízíme vyprojektování a montáže nových rozvodů tepla a teplé užitkové vody anebo rekonstrukce stávajícího otopného systému.

Výpočet parametrů kotle na pevná paliva, na jejichž základě pak vybereme vhodný typ kotle, není právě snadnou záležitostí. Proto doporučujeme obrátit se s Vaším záměrem na pořízení kotle na tuhá paliva obrátit se na naše odborníky. Naši topenáři mohou navštívit Váš objekt , na místě provést analýzu a potřebné výpočty. Výsledkem bude návrh na pořízení kotle na tuhá paliva správných vlastností, který nebude ani poddimenzovaný, ani předimenzovaný, a s určitou rezervou bude schopen vytopit objekt na požadovanou teplotu, s požadovanou rychlostí a s minimální možnou spotřebou paliva.

 

Naši topenáři provedou dodávku a montáž kotle na pevná paliva

Naši topenáři zajistí veškeré topenářské práce, potřebné k realizaci efektivně řešeného otopného systému vytápěného pomocí kotle na pevná paliva. Zajistíme vše od úvodní analýzy tepelných vlastností objektu až po „předání klíčů“ k hotovému otopnému systému založenému na kotli na dřevo, uhlí nebo koks, kdekoli v České nebo Slovenské republice.

Montáže kotlů na tuhá palivaKomplexní realizační servis pro vytápění pomocí kotle na pevná paliva

 1. Analýza tepelných vlastností objektu
 2. Výpočet optimálních parametrů otopné soustavy
 3. Výběr vhodného kotle na pevná paliva
 4. Projekt otopné soustavy (neexistuje-li v objektu použitelná stávající)
 5. Dodání kotle na pevná paliva
 6. Montáž kotle na pevná paliva
 7. Montáž otopného systému (neexistuje-li použitelná stávající)
 8. Napojení kotle na pevná paliva na otopný systém
 9. Instalace a nastavení automatické prostorové regulace tepla

 

 


 

 Kontaktujte nás … 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej kotlů na tuhá paliva
 • Montáže kotlů na tuhá paliva
 • Servis kotlů na tuhá paliva

Vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na topenářské práce

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na kotle na tuhá paliva a související instalatérské práce

 Nezávazná poptávka na kotle na tuhá paliva 

 Poptávka zdarma na kotle na tuhá paliva

 

 


 

Proč topení kotlem na tuhá paliva právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění kotlem na tuhá paliva
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši instalatéři realizují vytápění kotli na pevná paliva kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně instalace kotlů na pevná paliva kdekoli v České republice. Realizujeme instalace kotlů na pevná paliva a celých systémů vytápění kotlem na tuhá paliva ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění kotlem na tuhá paliva … 

 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění kotlem na tuhá paliva bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku topenářských prací

 

 

 


 

print