V domácnostech většinou není místa nazbyt. Co teprve, když domácnost po modernizaci přechází z historického topení uhlím na moderní vytápění plynem … Původní kotel na tuhá paliva se sice zruší, ale potřeba ohřívat teplou vodu pro mytí žádá umístit plynový kotel s průtokovým ohřívačem co nejblíže koupelně, nejlépe přímo do koupelny. A nastává boj o místo …

Závěsné plynové kotle – funkčnost a úspora místa

Závěsné plynové kotle jsou nejčastěji montovanými topidly na zemní plyn v domácnostech. Mají řadu výhod, z nichž nejdůležitější je jejich nenáročnost na prostor.Závěsné plynové kotle nenaruší design Vašeho bytu Díky své kompaktnosti a konstrukci umožňující pověšení na zeď se pro ně vždy najde místo i ve velmi malém bytě. Navíc každý závěsný plynový kotel není možné zavěsit kamkoli.

Často je jejich součástí průtokový ohřívač teplé užitkové vody a je tedy potřeba je umístit do koupelny anebo poblíž ní, abychom po otočení kohoutku s teplou vodou nemuseli nechat odtéct desítky litrů studené vody, než se ohřátá voda z plynového kotle dostane až ke kohoutku. Právě proto se každý výrobce snaží zkonstruovat závěsné plynové kotle co nejmenších rozměrů a schovat jejich funkční části do co nejvíce nenápadné skříně, aby neutrpěl vzhled koupelny.

 

Typy závěsných plynových kotlů

Výrobci dodávají na trh desítky typů a značek závěsných plynových kotlů. Liší se výkonem, rozměry, účinností, způsobem zapalování plamene nebo vybaveností řídicími prvky. Hlavní dělení závěsných plynových kotlů je ale podle konstrukce a způsobu využívání : 

 • Závěsné plynové kotle pro vytápění – nejsou vybaveny průtokovým ohřívačem teplé užitkové vody ani zásobníkem TUV, slouží pouze k vytápění. Některé typy jsou vybaveny dvěma teplovodními okruhy, z nichž jeden slouží pouze pro vytápění a druhý je napojen na externí zásobník teplé užitkové vody. 
 • Závěsné plynoé kotle kombinované s průtokovým ohřívačem vody – nejčastěji vyráběný typ plynového kotle – obsahuje dva teplovodní okruhy : vytápění a ohřev teplé užitkové vody, přičemž vody určená k umývání není kumulovna v zásobníku, ale vytéká z kotle přímo do místa použití (umývadlo, vana, sprcha)
 • Závěsné plynové kotle se zabudovaným zásobníkem teplé vody – obsahují dva teplovodní okruhy – vytápění a ohřev teplé užitkové vody v zásobníku, který je součástí konstrukce plynového kotle

 Dále dělíme závěsné plynové kotle podle způsobu odvodu spalin

 • Závěsné plynové kotle s odtahem spalin do komína – plynový kotel je napojen na komín, který musí být součástí domu
 • Závěsné plynové kotle s odtahem spalin přes zeď – tzv. turbokotle – spaliny jsou hnány ven ventilátorem přes zdivo

Kromě toho existují závěsné plynové kotle se zvýšenou účinností

 Závěsný plynový kotel - schéma

Výhody závěsných plynových kotlů

 • Malé kompaktní rozměry – umožňují umístění na zeď na minimálním prostoru v každé domácnosti
 • Velká nabídka na trhu – možnost výběru ze stovek typů a desítek značek
 • Nízká pořizovací cena – díky velké konkurenci mnoha značek 
 • Vysoký komfort obsluhy – u moderních kotlů vybavených elektronikou

Nevýhody závěsných plynových kotlů

 • Omezený výkon kotle – je možné jej použít jen v bytech a malých domech 
 • Vyžaduje dobré odvětrávání místnosti – je potřeba provést vyřezání nebo vyvrtání otvorů ve dveřích

 

Proč je lepší vyměnit starý funkční závěsný plynový kotel za nový

Během posledních let se v konstrukcích závěsných plynových kotlů mnoho změnilo. Implementací inteligentní elektroniky dosáhli výrobci podstatné zvýšení účinnosti kotlů. Závěsné plynové kotle mají dnes komfortní obsluhu, automatika sama vyhodnocuje provozní i mezní stavy a optimalizuje provoz kotle s ohledem na co nejvyšší úspory vytápění a životnost kotle. Dovede sama nahlásit blížísí se termín servisní prohlídky anebo třeba snížení účinnosti v důsledku zanesení výměníku sazemi.

Výměnou starého plynového kotle za nový moderní závěsný kotel na plyn dosáhnete významných úspor už jen z toho důvodu, že každý milimetr usazenin a sazí na výměníku tepla snižuje účinnost kotle (a zvyšuje spotřebu plynu) o 5%. Ovšem i dobře a pravidelně udržovaný plynový kotel se nevyhne poklesu účinnosti a zvýšení spotřeby plynu. Téměř každý plynový kotel provozovaný déle než 10 let je natolik opotřebovaný, že výměna všech částí majících vliv na spotřebu plynu a spolehlivost kotle by vyšla finančně náročněji než pořízení plynového kotle nového.

 

Jak na závěsné plynové kotle – výběr, realizace, náklady, připojení 

Instalaci závěsného plynového kotle nechejte na odbornícíchDodávka a připojení závěsného plynového kotle spočívá pouze ve výběru vhodného modelu závěsného plynového kotle, jeho dovezení, montáži a napojení na rozvody tepla v objektu a přípojku plynu. Celý proces zkušení plynaři zvládnou často během jediného dne, což se odráží na úsporách za zavedení tohoto druhu vytápění. Přesto je potřeba výběr závěsného plynového kotle zvážit s ohledem na kapacitní omezení plynové přípojky, tepelnou kapacitu místností, stav tepelných izolací objektu a otopný systém. V případě, že do objektu dosud není zavedena plynová přípojka, je potřeba počítat s větším objemem instalatérských prací, obvykle se ale nejedná o rozsáhlé a bydlení znemožňující práce.

Výpočet parametrů závěsného plynového kotle, na jejichž základě pak vybereme vhodný typ závěsného plynového kotle, není právě snadnou záležitostí. Proto doporučujeme obrátit se s Vaším záměrem na pořízení závěsného plynového kotle obrátit se na naše odborníky.

Naši topenáři mohou navštívit Váš objekt , na místě provést analýzu a potřebné výpočty. Výsledkem bude návrh na pořízení závěsného plynového kotle správných vlastností, který nebude ani poddimenzovaný, ani předimenzovaný, a s určitou rezervou bude schopen vytopit objekt na požadovanou teplotu, s požadovanou rychlostí a s minimálním možným odběrem topného plynu.

 

Naši topenáři provádějí dodávky a montáže závěsných plynových kotlů

Závěsné plynové kotle si nechejte namontovat odborníkyNaši instalatéři jsou kvalifikovanými odborníky v oboru voda – topení – plyn. Topenáři a plynoinstalatéři zajišťují veškeré topenářské práce a plynoinstalace, potřebné k realizaci efektivně řešeného otopného systému vytápěného závěsným plynovým kotlem.

Následně vodoinstalatéři provedou napojení závěsného plynového kotle na rozvody vody určené pro domácí vodovod.

Zajistíme vše od úvodní analýzy tepelných vlastností objektu, přes montáže všech prvků závěsného plynového vytápění, revize plynových zařízení až po „předání klíčů“ k hotovému otopnému systému založenému na kotli na plyn, kdekoli v České nebo Slovenské republice.

Komplexní realizační servis pro vytápění závěsným plynovým kotlem

Naši topenáři a plynaři zajistí odbornou instalaci závěsného plynového topení

 1. Analýza tepelných vlastností objektu
 2. Výpočet optimálních parametrů otopné soustavy
 3. Výběr vhodného závěsného plynového kotle
 4. Projekt otopné soustavy (neexistuje-li v objektu použitelná stávající)
 5. Dodání závěsného plynového kotle
 6. Montáž závěsného plynového kotle
 7. Montáž otopného systému (neexistuje-li použitelná stávající)
 8. Napojení závěsného plynového kotle na otopný systém
 9. Instalace a nastavení automatické prostorové regulace tepla

 

 


 

 Kontaktujte nás … 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej plynových kotlů
 • Montáže plynových kotlů
 • Servis plynových kotlů

Vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na topenářské práce

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na závěsné plynové kotle a související instalatérské práce

 Nezávazná poptávka na závěsné plynové kotle 

 Poptávka zdarma na závěsné plynové kotle

 

 


 

Proč topení závěsným kotlem na plyn právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění závěsným kotlem na plyn
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši instalatéři realizují vytápění závěsnými plynovými kotli kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně instalace závěsných kotlů na plyn kdekoli v České republice. Realizujeme instalace závěsných kotlů na plyn a celých systémů vytápění závěsným kotlem na plyn ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění závěsným kotlem na plyn … 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění závěsným kotlem na plyn bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku topenářských prací

 

 

 


 

print