Fotovoltaické solární panely jsou čím dál více využívány pro přeměnu slunečního záření na elektrickou energii. Takto vyrobená elektrická energie je ve srovnání s nákupem elektřiny z veřejné sítě velmi levná, navíc ji lze využít mnoha různými způsoby. Jedním z možných využití elektrické energie získaného ze slunce fotovoltaickými panely je i vytápění objektů a ohřev teplé užitkové vody.

Fotovoltaické solární panely zajistí levnou elektřinu i teplo

Fotovoltaické solární panely jsou plochá zařízení, vyrábějící elektrickou energii přímou přeměnou slunečního záření na tok volných elektronů, přičemž využívají tzv. fotovoltaický jev. Elektrony jsou vyzařovány z látky v důsledku absorbce elektromagnetického záření touto látkou. Dochází k tzv. fotoelektrické emisi. Nejčastěji se k využití tohoto jevu k výrobě elektřiny používají polovodiče, které při dopadu slunečního světla produkují napětí 0,6 – 0,7V. Spojováním fotoelektrických článků do sérioparalelního zapojení pak dostáváme fotovoltaické solární panely o požadovaném napětí a výkonu. Nejčastěji se fotovoltaické solární panely vyrábějí v provedení pro výrobu 12V anebo 24V stejnosměrného napětí. Zapojením tzv. napěťového měniče lze z tohoto stejnosměrného malého napětí získat střídavé nízké napětí 230V, pro které jsou ve střední Evropě konstruovány elektrické spotřebiče.

Získaná elektrická je pak využitelná mnoha způsoby – k napájení domácích spotřebičů, ke svícení, k napájení zabezpečovacího systému a v neposlední řadě také k vytápění objektu.

 

Je fotovoltaické solární vytápění efektivní ?

Přeměna slunečního záření na elektřinu a pak zpět na teplo může z pohledu efektivity na první pohled připadat nesmylná. Vždyť při každé přeměně jedné energie v jinou dochází ke značným ztrátám a solární vytápění založené na přeměně ze záření získané elektřiny v teplo není výjimkou. Je však potřeba vzít v úvahu několik skutečností : 

 • Cena fotovoltaických solárních panelů neustále klesá – je to parné na nárůstu počtu solárních panelů
 • Stoupá efektivita a výkon solárních panelů – z 1m2 plochy lze získat stále vyšší elektrický výkon
 • Univerzální využitelnost elektřiny – elektrickou energii získanou z fotovoltaických článků lze využívat i jinak než jen pro vytápění
 • Úspora místa – společná instalace fotovoltaických panelů a kapalinových nebo teplovzdušných solárních kolektorů zabere 2x více prostoru
 • Možnost prodeje přebytků – přebytečnou elektrickou energii získanou fotovoltaickými panely lze akumulovat anebo prodávat do veřejné rozvodné sítě
 • Možnost akumulace vyrobené energie – vyrobenou nespotřebovanou elektřinu lze akumulovat pro pozdější využití (například v nočních hodinách nebo za špatného počasí)

 Zejména možnost využít elektrickou energii získanou z fotovoltaických článků mnoha různými způsoby je hlavní výhodou fotovoltaických solárních systémů. V praxi může situace vypadat následovně : 

Máte-li dostatečně velký pozemek, je fotovoltaické vytápění dobrým řešenímMajitel rekreačního objektu má k dispozici velký pozemek, z něhož mu stačí využívat jen 60% plochy. 40% plochy využije k umístění fotovoltaických panelů. Objekt využívá jen o dovolených a zbytek roku spíše o víkendech. V tuto dobu využívá elektřinu získanou solárními panely k vytápění domu elektrickým podlahovým topením a infrapanely, k ohřevu bazénu a k napájení několika elektrických spotřebičů. V letních měsících vytápět nepotřebuje, a proto vznikají přebytky vyrobené elektrické energie, kterou prodává za výhodnou cenu do rozvodné sítě. Rovněž v době, kdy objekt nevyužívá (což je většina dní v roce), napájí vyrobenou elektřinou jen nezbytně nutná zařízení (zabezpečovací systém, temperování objektu) a většinu vyrobené elektrické energie prodává. Prodej nevyužité elektrické energie získané z fotovoltaických solárních panelů tak nejen pokryje veškeré další náklady na provoz objektu, ale vydělává majiteli i dostatek peněz navíc. 

Z uvedeného příkladu je zřejmé, že fotovoltaické solární panely dovedou při vhodné aplikaci majiteli přinést výrazně vyšší užitek, než kapalinové solární kolektory využitelné jen k samotnému vytápění, navíc bez možnosti prodávat přebytky získaného tepla.

 

Kde je vhodné zvolit vytápění fotovoltaickými solárními panely

 • Objekty s velkým rozsahem nevyužitých ploch – střechy, zahrady, bažiny, louky, skály, parcely nevhodné k výstavbě
 • Objekty se všeobecnou potřebou levné elektrické energie
 • Objekty nenapojené na veřejnou elektrickou rozvodnou síť
 • Objekty se vzdálenou plochou vhodnou k umístění solárních panelů

Výhody fotovoltaického solárího vytápění

 • Univerzálnost využití získané energie
 • Možnost prodeje přebytků energie
 • Možnost akumulace a pozdějšího využití získané energie
 • Možnost vedení získané energie na velké vzdálenosti
 • Úspora místa v rozvodných systémech elektrické energie oproti rozvodům vody a vzduchu
 • Fotovoltaické systémy neobsahují žádné namáhané mechanické díly a zařízení – vyšší spolehlivost, nulová hlučnost

Nevýhody fotovoltaického solárního vytápění

 • Relativně malá efektivita výroby tepla z elektřiny získané fotovoltaickými panely
 • Stále dosti vysoká pořizovací cena fotovoltaických panelů

 

Fotovoltaické solární panely se vyrábějí ve více provedeních, lišících se i umístěním

 • Střešní fotovoltaické solární panely – umísťují se na střechy budov – ve speciálním provedení mohou plně nahrazovat střešní krytinu
 • Fasádní fotovoltaické solární panely – umísťují se na zdi a fasády budov – mohou zároveň plnit funkci zateplení fasády
 • Samostojné fotovoltaické solární panely – umísťují se vně budov na samostatné konstrukce – lze kombinovat i s mechanismem sledování pohybu slunce po obloze pro zvýšení účinnosti panelů

Projektu fotovoltaického solárního vytápění věnujte dostatek úsilíProjekt fotovoltaického solárního vytápění je poměrně složitá záležitost vyžadující léta zkušeností, potřebnou kvalifikaci, řadu měření a výpočtů a odboný přístup. Proto doporučujeme svěřit projektování fotovoltaického solárního vytápění a ohřevu teplé vody odborné montážní firmě. Chybně naprojektovaný nebo smontovaný systém fotovoltaického solárního topení nebude fungovat podle našich představ a může způsobit v provozu mnoho nepříjemností.

 


  

Naši topenáři provádějí dodávky a montáže fotovoltaického solárního vytápění

Fotovoltaické sluneční panely - základ fotovoltaického solárního vytápěníNaši instalatéři jsou kvalifikovanými odborníky v oboru vytápění a fotovoltaické solární panely.  Odborní topenáři zajišťují veškeré topenářské práce, potřebné k realizaci efektivně řešeného otopného systému vytápěného slunečními panely. Provedeme potřebné výpočty, návrh optimálního řešení pro solární vytápění, realizaci fotovoltaických slunečních panelů včetně souvisejících stavebních i zemních prací a integrace fotovoltaických slunečních panelů do otopného systému domu. Zajistíme vše od úvodní analýzy tepelných vlastností objektu až po „předání klíčů“ k hotovému otopnému systému.

Komplexní realizační servis pro solární vytápění

 1. Analýza tepelných vlastností objektu
 2. Výpočet optimálních parametrů otopné soustavy
 3. Výběr vhodného typu fotovoltaických slunečních panelů a jejich parametrů
 4. Projekt otopné soustavy (neexistuje-li v objektu použitelná stávající)
 5. Dodání fotovoltaických slunečních panelů
 6. Montáž fotovoltaických slunečních panelů
 7. Potřebné stavební a zemní práce
 8. Montáž otopného systému (neexistuje-li použitelná stávající)
 9. Napojení fotovoltaických slunečních panelů na otopný systém
 10. Instalace a nastavení systému automatické prostorové regulace teploty

 


 

 Kontaktujte nás … 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej fotovoltaických solárních systémů
 • Montáže fotovoltaických solárních systémů
 • Servis fotovoltaických solárních systémů
fotovoltaické solární systémy - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na fotovoltaické solární systémy

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na solární vytápění a související instalatérské práce

Nezávazná poptávka na fotovoltaické solární panely

  

Poptávka zdarma na fotovoltaické solární panely

 

 

 


 

Proč topení fotovoltaickými solárními panely právě od