Podlahové konvektory dokážou nejen efektně schovat topná tělesa z interiéru, ale také nabízejí úsporné a účinné vytápění místností. Vytápění podlahovými konvektory patří mezi nejmodernější způsoby ohřevu vzduchu v obývaných prostorách.

Podlahové konvektory – nenarušený design – účinné vytápění

 Podlahové topné konvektoryPodlahové topné konvektory jsou otopná tělesa zabudovaná pod úrovní podlahy v připravených žlábcích, která jsou buďto rozvody vytápění propojená s ústředním topidlem, anebo jsou konstruovány jako samostatné nezávislé přímotopy. Oproti od klasickým radiátorů využívají k ohřevu místností především jevu zvaného konvekce, což je samovolná nebo nucená cirkulace ohřátého vzduchu, při níž se neuplatňuje sálavá složka topného efektu.

Podlahové konvektory se vyrábějí ve dvou provedeních – teplovodní a teplovzdušné.

Podlahové teplovodní konvektory využívají výměník tepla, kterým protéká topná kapalina ohřívaná topidlem. Podlahové teplovzdušné konvektory jsou konvektory zahříváné nezávislým topným tělesem.

Konstrukce podlahových konvektorů zajišťuje, že ohřev vzduchu probíhá pouze uvnitř komory konvektoru. Ohřátý teplý vzduch je vyfukován zadním průduchem a zároveň dochází k nasávání studeného vzduchu předním průduchem. 

V místnosti, kterou vytápí podlahové konvektory, dochází k cirkulaci teplého vzduchu hlavně podél stěn a stropu, chladný vzduch se pak vrací do konvektoru spodním průduchem nad podlahou. Takto je ve srovnání s klasickými radiátory dosaženo výrazně rychlejšího ohřevu místnosti a i vymrzlou místnost lze vytopit řádově za desítky minut. 


 

Rozdělení podlahových topných konvektorů

 Podlahové topné konvektory

 Podlahové konvektory dělíme podle umístění na 

 • Podlahové teplovodní konvektory – otopná tělesa jsou napojena na systém vytápění se vzdáleným topidlem. Výhodou jsou značné úspory za spotřebovanou energii – hodí se do prostor trvale obývaných, kde se předpokládá stálé vytápění. 
 • Podlahové teplovzdušné konvektory – otopná tělesa jsou konstruována jako nezávislé elektrické přímotopy. Nepotřebují centrální topidlo a jejich instalace je rychlá. Hodí se k vytápění nepříliš často obývaných prostor a všude tam, kde nejsou dostupné jiné zdroje energie než je elektrický proud.

 

Podle konstrukce dělíme podlahové topné konvektory na 

Podlahové konvektory bez ventilátoruPodlahové konvektory s přirozenou cirkulací– k cirkulaci teplého vzduchu dochází přirozeným oběhem bez použití ventilátoru. S výhodou úspor energie se používají v nevelkých místnostech, kde přirozená cirkulace teplého a studeného vzduchu zvládne vytopit prostor bez znatelných rozdílů teplot. Jsou použitelné téměř ve všech bytech a rodinných domech, ale i firmách, nemocnicích, školách a jiných komerčních prostorách.

Podlahové konvektory s ventilátoremPodlahové konvektory s ventilátorem– součástí konvektoru je ventilátor – používá se u konvektorů s velkým topným výkonem pro vytápění velkých místností, jako jsou obývací haly, sály, bazény, tělocvičny apod. Nevýhodou je malý, ale slyšitelný hluk ventilátoru, proto se nehodí do místností, kde je vyžadován klid – koncertní sály, učebny, byty a bytové domy. Je nutné počítat s vyššími náklady na údržbu (čištění od zaneseného prachu, mazání a občasná výměna ventilátorů …)

 

 Vytápění podlahovými konvektory má řadu výhod

 

  Podlahové konvektory - princip vytápění
 • Rychlý ohřev místností – i vymrzlou místnost dovedou vytopit za desítky minut
 • Vysoká účinnost – díky cirkulaci teplého vzduchu je efekt ohřevu místnosti rychlý
 • Malý objem topné vody – netrpí velkou tepelnou setrvačností jako radiátory
 • Efektivní regulace – malá tepelná setrvačnost a rychlý ohřev místnosti dovoluje ve spojení s prostorovým termostatem udržovat konstantní teplotu bez výkyvů
 • Snadná manipulace – nízká hmotnost podlahových konvektorů znamená snadnou manipulaci při instalaci systému vytápění
 • Nízká teplota otopného tělesa – podlahové konvektory Vás nespálí – i při velkém topném výkonu zůstávají mřížky na dotek teplé, nikoli horké
 • Možnost použití i ve vlhkých prostorách – výměník může být zhotoven z nerezového plechu
 • Nenápadnost – podlahové konvektory díky svému umístění v podlaze neruší interiér

 


 

Dodáváme a montujeme podlahové konvektory řady výrobců

Naši instalatéři provádějí montáže podlahových  konvektorů všech předních výrobců komponentů vytápění. S výběrem podlahových konvektorů Vám rádi poradíme, doporučíme výrobce i prodejce, případně Vám dodáme podlahové konvektory z našich skladů. Montujeme i podlahové konvektory zakoupené zákazníky u jiných prodejců. Nabízíme prodej, dodávky a montáže podlahových  konvektorů zejména těchto značek :

 Výrobci podlahových konvektorů

 

 

Montáže podlahových konvektorů patří mezi odborné topenářské práce

Provádíme montáže podlahových konvektorůZatímco výběr a nákup podlahových konvektorů do interiéru je prováděn ve spolupráci se zákazníkem, vlastní montáže podlahových konvektorů jsou již odbornou instalatérskou prací, k níž je potřeba patřičné vybavení a kvalifiace. Jedná se zejména u teplovodních podlahových konvektorů o topenářské práce na tlakovém zařízení, kterým jsou obvyklé rozvody vytápění . Neodborná montáž podlahových konvektorů může způsobit nečekané závady v topné sezóně, ale i havárie vytápění spojené s únikem velkého množství vody do interiéru nebo v horším případě požár. Proto je montáže podlahových konvektorů vždy lepší svěřit odborné topenářské firmě. 

 


 

 Kontaktujte nás … 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej otopných těles
 • Montáže otopných těles
 • Servis otopných těles

otopná tělesa - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na otopná tělesa

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na podlahové konvektory a související instalatérské práce

 Nezávazná poptávka na podlahové konvektory 

 Poptávka zdarma na opravy rozvodů tepla

 

 


 

Proč podlahové konvektory právě od nás …

Instalatér Ekomplex - podlahové konvektory na klíč

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i vlastní montáže podlahových konvektorů
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši instalatéři montují podlahové konvektory kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně montáže podlahových konvektorů kdekoli v České republice. Realizujeme instalace podlahových konvektorů a celých systémů vytápění v jednotlivých bytech i na velkých stavebních akcích velikosti supermarketů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry podlahových konvektorů … 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci rozvodů vytápění bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku topenářských prací

 

 

 


 

print