Topení biomasou ve formě pelet je považováno za velmi ekologický způsob vytápění. Biomasa je odpadní surovina, jejíž jiné využití kromě funkce hnojiva prakticky neexistuje. Topení peletami zajišťuje dvě ekologické funkce – jednak zpracování velkého množství odpadu a jednak jeho zužitkování k výrobě užitečného tepla.

Kotle na pelety zužitkují biomasu k ekologickému vytápění

Kotle na pelety patří mezi ekologická topidla

 Pelety řadíme mezi obnovitelné zdroje energie šetrné k životnímu prostředí. Pelety jsou slisovaný granulát z rostlinného materiálu – biomasy. Zde řadíme jednak bioodpad z rostlinné výroby, ale také rostliny pěstované právě k účelu jejich využití coby zdroje tepla k vytápění.

Bioodpad tvoří zpravidla nezužitkované části rostli : sláma, naťě rostlin, plevy, dřevěné piliny a hobliny a další. K druhé skupině patří pěstované rostliny jako šťovík nebo rychle rostoucí dřeviny. Granulace biomasy probíhá lisováním za vysokého tlaku bez použití pojiv. Pelety se liší kvalitou, tj.výhřevností, danou obsahem příměsí. Zpravidla platí, že kvalitnější jsou pelety světlé barvy. Výhřevnost pelet dosahuje obvykle 17 – 18,5 MJ/kg.

Kotle na pelety jsou ekologickými topidly spalujícími biomasu zpravidla ve formě pelet z dřevních pilin o průměru 4 nebo 6mm. Jedná se o automatické kotle vybavené dávkovačem paliva. Pelety se nasypou do zásobníku, odkud jsou postupně odebírány automatickým dávkovačem a předávány do topeniště. Dražší modely automaticky nasávají pelety z velkoprostorového zásobníku (například podzemní nádrže), jsou vybaveny automatickým odstraňováním popela a zajišťují tak bezobslužný provoz vytápění po dobu i několika měsíců.

Kotel na pelety - řez kotlemPelety se zapalují speciálním vysokoteplotním hořákem, po zapálení již hoří samy. Výkon a provoz kotle je řízen automaticky prostorovým termostatem umístěným v obývané místnosti. Automatika řídí také všechny ostatní funkce, jako je regulace komínového tahu nebo odstraňování popela. Využívat automatické kotle na pelety znamená vytápět úsporně, ekologicky a pohodlně s maximálním komfortem.

Spotřeba pelet kotlem je relativně nízká, díky vysoké účinnosti spalování, která u typického kotle na pelety činí až 93%. Moderní kotle na pelety jsou vybaveny několikastupňovou bezpečnostní ochranou, zamezující nebezpečným nebo provozně nežádoucím stavům. Patří mezi ně například pojistka proti zpětnému prohoření – zamezí průniku ohně z topeniště. Dmychadlo se stará o vyvedení všech spalin do komína. Čidla snímají teplotu, odvod spalin i stav pelet v zásobníku. 

Řada modelů kotlů na pelety je schopná vytápět nejen peletami, ale i dřevem. 

Kotle na pelety se zásobníkemVýhody kotlů na pelety

 • Ekologické spalování paliva z obnovitelných zdrojů
 • Vysoká účinnost spalování kotle
 • Automatizovaný provoz kotle
 • Možnost provozu až po dobu několika měsíců bez zásahu obsluhy
 • Nízká cena paliva
 • Bezproblémová dostupnost paliva
 • Jednoduchá obsluha kotle
 • Nenáročná údržba kotle
 • Možnost kombinace se solárními systémy
 • Vysoká bezpečnost provozu kotle

 


 

Kotle na pelety – výběr, realizace, náklady, připojení

Dodávka a připojení kotle na pelety spočívá pouze ve výběru vhodného modelu kotle, jeho dovezení, montáži a napojení na tepelné rozvody. Celý proces je obvykle otázkou jediného dne, což znamená relativně nízké náklady na zavedení tohoto druhu vytápění. Provadíme instalace kotlů na peletyPřesto doporučujeme výběr vhodného kotle zvážit s ohledem na tepelnou kapacitu místností, stav tepelných izolací objektu a otopný systém. V případě, kdy stávající otopný systém nevyhovuje požadavkům anebo je ve špatném stavu, nabízíme vyprojektování a montáže nových rozvodů tepla a teplé užitkové vody anebo rekonstrukce stávajícího otopného systému.

Výpočet parametrů kotle na pelety, na jejichž základě pak vybereme vhodný typ kotle, není právě snadnou záležitostí. Proto doporučujeme obrátit se s Vaším záměrem na pořízení kotle na pelety na naše odborníky. Naši topenáři mohou navštívit Váš objekt, na místě provést analýzu a potřebné výpočty. Výsledkem bude návrh na pořízení kotle na pelety správných vlastností, který nebude ani poddimenzovaný, ani předimenzovaný, a s určitou rezervou bude schopen vytopit objekt na požadovanou teplotu, s požadovanou rychlostí a s minimální možnou spotřebou paliva.

 

Naši topenáři provedou dodávku a montáž kotle na pelety

Naši topenáři zajistí veškeré topenářské práce, potřebné k realizaci efektivně řešeného otopného systému vytápěného pomocí kotle na pelety. Zajistíme vše od úvodní analýzy tepelných vlastností objektu až po „předání klíčů“ k hotovému otopnému systému založenému na kotli na pelety, kdekoli v České nebo Slovenské republice.

Montáže kotlů na peletyKomplexní realizační servis pro vytápění pomocí kotle na pelety

 1. Analýza tepelných vlastností objektu
 2. Výpočet optimálních parametrů otopné soustavy
 3. Výběr vhodného kotle na pelety
 4. Projekt otopné soustavy (neexistuje-li v objektu použitelná stávající)
 5. Dodání kotle na pelety
 6. Montáž kotle na pelety
 7. Montáž otopného systému (neexistuje-li použitelná stávající)
 8. Napojení kotle na pelety na otopný systém
 9. Instalace a nastavení automatické prostorové regulace tepla

 

 


 

 Kontaktujte nás … 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej kotlů na pelety
 • Montáže kotlů na pelety
 • Servis kotlů na pelety

Vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na topenářské práce

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na kotle na pelety a související instalatérské práce

 Nezávazná poptávka na kotle na pelety 

 Poptávka zdarma na kotle na pelety

 

 


 

Proč topení kotlem na pelety právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění kotlem na pelety
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši instalatéři realizují vytápění kotli na pelety kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně instalace kotlů na pelety kdekoli v České republice. Realizujeme instalace kotlů na pelety a celých systémů vytápění kotlem na pelety ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění kotlem na pelety … 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění kotlem na pelety bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku topenářských prací

 

 

 


 

print