Přímotopná tělesa – přímotopy – získala od počátku svého vývoje velkou oblibu mezi všemi kategoriemi zákazníků. Rychlá instalace a přenositelnost přímotopů vynahrazuje jejich nevýhody a určuje jejich využitelnost k příležitostnému vytápění místností a nepravidelně používaných objektů. 

Přímotopná tělesa – přímotopy – pohotové vytápění

Přímotopy jsou nezávislá otopná tělesa na principu konvektorů, která se nezapojují do sítě rozvodů tepla, ale pracují samostatně. Jejich výhodou je rychlá a levná instalace bez nutnosti rozsáhlých stavebních zásahů a pružnost ve využívání.

Mezi hlavní nevýhody patří dražší provoz, jsou-li využívány k dlouhodobému a nepřerušovanému vytápění objektů.

Naproti tomu mohou být výhodným řešením vytápění v objektech užívaných krátkodobě nebo příležitostně, jako například u rekreačních chat nebo ubytovacích zařízení.

Přímotopy a jejich rozdělení

Olejové radiátory - nezávislé elektrické přímotopyMezi přímotopy se řadí přístroje určené k lokálnímu vytápění místností mnoha různých provedení a pracující na různých principech. Mezi nejčastěji využívané přímotopy patří

 • Přímotopy s termostatem – přímotopná tělesa elektrická a plynová, jejichž spínání zajišťuje termostat – slouží k udržování konstantní teploty ve vytápěných místnostech
 • Přímotopy s akumulací – elektrické přímotopy s akumulační vložkou – akumulační elektrické přímotopy obvykle pracují tak, že k ohřevu vložky dochází v době s levnou elektrickou energií a po zbytek času předává nahřátá akumulační vložka teplo vzduchu vydechovaného do místnosti – výhodou je úspornější provoz, nevýhodou malá pružnost ohřevu místnosti a velká hmotnost přímotopných těles
 • Přímotopy s ventilátorem – elektrické nebo plynové přímotopy s nucenou cirkulací vzduchu – výhodou je velmi rychlý a krátký ohřev vzduchu v místnosti – výhodné například pro ohřev místnosti s toaletou nebo koupelny
 • Přímotopy sálavé – pracují na principu sálání tepla infrazářičem – infračerveného záření – viz infra vytápění . Na rozdíl od ostatních přímotopů neohřívají vzduchl ale tělesa a osoby v místnosti.Plynové přímotopy
 • Elektrické krby – jsou speciálm druhem přímotopných těles. Jedná se o elektrické přímotopy s ventilátorem, které jsou vyrobeny tak, aby co nejlépe imitovaly opticky i zvukově pravé krby s ohněm.
 • Přímotopy elektrické – přímotopná tělesa vytápěná elektrickým topným tělesem v kombinaci s ventilátorem. Výhodou je nízká pořizovací cena, nízká hmotnost a pohotovost použití, nevýhodou drahý provoz.
 • Přímotopy plynovéplynová zařízení určená k vytápění bez odvodu spalin do komína. Používají se buďto jako závěsné nebo statické s odvodem spalin přes zeď (přímotopy na zemní plyn – oblíbená Gamata) anebo jako přenosné s odvodem spalin do okolí (přímotopy na propan butan). Mají levnější provoz než elektrické přímotopy, nevýhodou je nutnost připojení na rozvody plynu nebo výměny propanbutanových lahví.
 • Přímotopy přenosné – mobilní přímotopná tělesa napájená elektrickým proudem nebo plynem určená k příležitostnému vytápění místností nebo například letních altánů.

Přímotopy – jaké jsou výhody a nevýhody

Výhody

 • Velmi rychlý ohřev místnosti – i vymrzlou místnost vytopí za několik minut
 • Rychlá instalace – u všech typů přímotopů
 • Snadná manipulace – díky nepřítomnosti vody v systému mají velmi nízkou hmotnost (kromě akumulačních přímotopů)
 • Nízké pořizovací náklady – i výkonné přímotopy lze pořídit za několik stokorun
 • Jednoduchá regulace – regulačním prvkem umístěným přímo na přímotopu

Přímotopy

Nevýhody

 • Vysoké náklady na provoz – zejména topení elektřinou patří mezi nejnákladnější způsoby vytápění
 • Značný odběr elektrického proudu – pro svůj provoz potřebují dostatečné jištění a kapacitní rozvody elektřiny v objektu, což zvyšuje paušální náklady na odběr elektřiny. V objektech se starými rozvody elektřiny zvyšují riziko požáru zásuvek, rozvodných krabic a elektrorozvaděčů.


Dodáváme a montujeme přímotopy řady výrobců

Naši instalatéři provádějí montáže přímotopů všech předních výrobců komponentů vytápění. S výběrem přímotopů Vám rádi poradíme, doporučíme výrobce i prodejce, případně Vám dodáme přímotopná tělesa z našich skladů. Montujeme i přímotopy zakoupené zákazníky u jiných prodejců. Nabízíme prodej, dodávky a montáže přímotopů zejména těchto značek :

Výrobci přenosných konvektorů


 Kontaktujte nás …

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej přímotopných těles
 • Montáže přímotopných těles
 • Servis přímotopných těles

přímotopná tělesa - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na přímotopná tělesa

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na přímotopy a související instalatérské práce

Nezávazná poptávka na přímotopy

Poptávka zdarma na opravy rozvodů tepla


Proč přímotopy právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i vlastní montáže přímotopů
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Naši instalatéři instalují přímotopy kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně montáže přímotopů kdekoli v České republice. Realizujeme instalace přímotopů a celých systémů vytápění v jednotlivých bytech i na velkých stavebních akcích velikosti supermarketů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry přímotopů …

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci rozvodů vytápění bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku topenářských prací


print