Plynové přímotopy nacházejí uplatnění tam, kde se nevyplatí budovat složité systémy vytápění a napojovat otopná tělesa na centrální topidlo. Rozlišujeme přenosné plynové přímotopy a statické – závěsné plynové přímotopy, přičemž se jedná o konstrukčně zcela odlišná zařízení. 

Plynové přímotopy – plynová topidla a otopná tělesa v jednom

Plynové přímotopy nástěnnéPlynové přímotopy jsou otopná tělesa nezávislá na rozvodech vytápění, která jsou zároveň samostatnými topidly. Podle konstrukce jsou buďto napojena na rozvody plynu v tlakových trubkách (statické plynové přímotopy), anebo jsou napájená z tlakových lahví topným plynem – zpravidla propan butanem (přenosné plynové přímotopy). 

 

Druhy plynových přímotopů

 • Nástěnné plynové přímotopy – statická plynová topidla, která jsou napojena na domácí plynovod a staticky umístěná zpravidla na vnějších stěnách místností. Spaliny jsou odváděny buďto do komína, anebo častěji přímo přes zeď ven z objektu. Používají se nejčastěji ve starých bytových domech v bytech s malým počtem obývaných místností, kde nahrazují zastaralá lokální topidla na tuhá paliva. Plynové přímotopy přenosnéKritériem pro volbu vytápění pomocí nástěnných plynových přímotopů je většinou nevyhovující malý průřez původních komínů, nedovolující provoz moderních plynových kotlů pro ústřední vytápění bytů.
 • Přenosné plynové přímotopy – mobilní topidla určená k příležitostnému vytápění dobře větraných prostor – zpravidla staveb, stanů nebo restauračních zahrádek. Jejich použitelnost je omezena potřebou dostatečného odvětrávání spalin, naproti tomu jsou přenosné teplomety výhodné všude tam, kde nejsou dovedeny inženýrské sítě a je potřeba zajistit teplo. Je možné je s výhodou použít i jako zařízení k vysoušení zdiva po vytopení nebo dlouhých deštích.

 

Plynové přímotopy – výhody a nevýhody

Plynová přímotopná tělesaOba typy plynových přímotopů jsou určeny pro zcela jiné použití, proto se liší i svými výhodami a nevýhodami. Stejně tak jsou důvody pro pořízení a využívání plynových přímotopů zcela individuální a obě skupiny plynových přímotopů spolu souvisejí prakticky jen principem výroby tepla z plynu – navíc jsou přenosné a závěsné plynové přímotopy napájeny plynem jiného složení.

Dá se říci, že důvody pro a proti pořízení plynových přímotopů jsou obdobné, jako u elektrických přímotopů, oproti nim je však potřeba vzít na vědomí nutnost zajištění odvětrávání spalin. Naproti tomu jsou plynové přenosné přímotopy zcela nezávislé na inženýrských sítích a proto jejich náhrada elektrickými teplomety není myslitelná v elektřinou nezasíťovaných oblastech. 

 

Výhody

 

Nástěnné plynové přímotopy : 

 • Nepotřebují k provozu komín s velkým průřezem (oproti plynovým centrálním topidlům) – v provedení odtahů spalin přez zeď se zcela obejdou bez komínu
 • Rychlá instalace – spočívá v montáži topidla na vnější zeď, připojení plynoinstalace a vyvedení spalin do komína nebo dírou přes zeď – žádné montáže rozvodů tepla
 • Jednoduchá regulace jednotlivých topidel – zpravidla ovládacím prvkem přímo na topidle – výhoda pro starší lidi, pro něž je ovládání prostorového regulátoru obtížně pochopitelné
 • Nízké tepelné ztráty – nedochází k tepelným ztrátám v rozvodech tepla
 • Malé náklady na vybudování rozvodů – k plynovým přímotopům stačí dovést jedinou trubku s plynem
 • Nulové náklady na elektřinu – plynové přímotopy se obejdou bez čerpadla
 • Nehrozí zamrznutí topné soustavy – opuštěný objekt není nutné temperovat ani vypouštět vodu z topného systému
 • Nižší náklady na vytápění než u elektrických přímotopů

Přenosné plynové přímotopy :

 • Snadná přenositelnost – obvykle jsou ale těžší než elektrické přímotopy
 • Rychlé uvedení do provozu – stačí připojit tlakovou láhev s plynem a zapálit hořák
 • Nezávislost na inženýrských sítích – palivo je dodáváno v běžných tlakových lahvích
 • Snadná regulace ovládacími prvky přímo na topidle
 • Nižší náklady na vytápění – ve srovnání s elektrickými přímotopy

 

Nevýhody

 

Nástěnné plynové přímotopy

 • Nutnost samostatné regulace každého přímotopu ve všech místnostech – nelze napojit na centrální automatický regulátor a prostorový termostat
 • Náročné na údržbu – více plynových zařízení v domácnosti zvyšuje udržovací náklady na kontroly, servis a revize plynových spotřebičů
 • Nutnost zásahu do nosného zdiva – průraz nosným zdivem pro odtah spalin
 • Spaliny špiní vnější omítky – při pohled na dům zvenku jsou patrné otvory pro odtah spalin, které po čase bývají očouzené
 • Nebezpečí vzniku požáru nebo úniku plynu – větší množství plynových zařízení zvyšuje riziko vzniku požáru nebo úniku plynu

Přenosné plynové přímotopy

 • Produkované spaliny – je potřeba zajistit jejich odvětrávání
 • Větší hmotnost ve srovnání s elektrickými přímotopy
 • Vyšší pořizovací náklady – ve srovnání s elektrickými přímotopy
 • Nutnost pravidelné výměny zásobníků plynu po spotřebování náplně
 • Nutnost pravidelných prohlídek těsnosti a neporušenosti zařízení – mobilita zvyšuje riziko poškození

 

Na co si dát pozor před zprovozněním plynových přímotopů

Mobilní plynová topidlaPlynové přímotopy jsou plynová zařízení vyžadující opatrnou manipulaci a pravidelnou kontrolu neporušenosti a těsnosti hadic, trubek, spojek, ventilů a ovládacích prvků. Zanedbání těchto povinností provozovatele plynových zařízení může mít v krajním případě na svědomí i požár, výbuch nebo otravu osob.Proto je potřeba plynové přímotopy před každým použitím i po jejich vypnutí zběžně zkontrolovat a v zákoných lhůtách je podrobovat odborné revizi.

 Nezapomeňte na revize plynových zařízení

Revize plynových přímotopů zajistímeJako každé plynové zařízení podléhají i plynové přímotopy povinnosti pravidelných kontrol a revizí. Na provozovatele plynových přímotopů připadá povinnost zajistit kontroly těsnosti a neporušenosti zařízení před a po každém použití a kromě toho v zákonných lhůtách revize plynových zařízení. Zajišťujeme zákonné revize plynových zařízení v celé České republice.

V případě, že plynové přímotopy již nevyhovují kritériím bezpečného provozu, je provozovatel povinen zajistit jejich opravu anebo trvalé vyřazení z provozu. 


 

Dodáváme a montujeme plynové přímotopy řady výrobců

Naši instalatéři provádějí montáže plynových přímotopů všech předních výrobců komponentů vytápění. S výběrem plynových přímotopů Vám rádi poradíme, doporučíme výrobce i prodejce, případně Vám dodáme plynové přímotopy z našich skladů. Montujeme i plynové přímotopy zakoupené zákazníky u jiných prodejců. Nabízíme prodej, dodávky a montáže plynových přímotopů zejména těchto značek :

 Výrobci plynových přímotopů

 

 

 


 

 Kontaktujte nás … 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej plynových přímotopů
 • Montáže plynových přímotopů
 • Servis plynových přímotopů

Vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na topenářské práce

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na plynové přímotopy a související instalatérské práce

 Nezávazná poptávka na plynové přímotopy 

 Poptávka zdarma na opravy rozvodů tepla

 

 


 

Proč plynové přímotopy právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i vlastní montáže plynových přímotopů
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši instalatéři montují plynové přímotopy kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně montáže plynových přímotopů kdekoli v České republice. Realizujeme instalace plynových přímotopů a celých systémů vytápění v jednotlivých bytech i na velkých stavebních akcích velikosti supermarketů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry plynových přímotopů … 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci rozvodů vytápění bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku topenářských prací

 

 

 


 

print