Desková otopná tělesa (deskové radiátory) patří mezi nejčastěji používaná otopná tělesa. Jejich oblíbenost je dána především jejich nenápadností ve srovnání s článkovými radiátory, ale také nízkou pořizovací cenou. Jsou dobrým řešením všude tam, kde je objekt vytápěn z centrálního topidla, ale uživatel si nepřeje, aby radiátory byly dominantním prvkem interiéru.

Desková otopná tělesa – nenápadné radiátory nerušící interiér

Deskové radiátoryDesková otopná tělesa mají podobu nejčastěji dvou až tří dutých desek, mezi nimiž je teplovzdušná komora. Deskami protéká topné médium, teplo je plochou desek (která je často pro zvětšení plochy zvlněná) předáváno částečně vně tělesa. Pokud jde o vícedeskové radiátory, pak polovinou plochy je zahřívána teplovzdušná komora, která napomáhá rychlé výměně vzduchu v místnosti. Jedná se o nejčastěji používaná otopná tělesa v interiérech. Jejich výhodou je nenápadnost – svojí plochou a barvou dovedou splynout se stěnou a neruší tak příliš dojem z interiéru. 

Desková topná tělesa se vyrábějí v provedení s jednou až třemi topnými deskami. Více topných desek je výhodou, neboť vzniká jedna a více vytápěných komor, vytvářejících cirkulaci ohřátého vzduchu místností a urychlujících tím ohřev místnosti. Lze si vybrat z nabídky řad výrobců deskových radiátorů a mnoha typů,lišících se reliéfem, velikostí desek i provedením dalších prvků.

Deskové radiátory – rozdělení podle počtu desek

 • Radiátory jednoduché – desková otopná tělesa s jednou topnou deskou
 • Radiátory zdvojené – deskové radiátory se dvěma deskami a jednou komorou
 • Radiátory ztrojené – desková topná tělesa se třemi deskami a dvěma komorami

Výhody vytápění deskovými otopnými tělesy

 • Snadná montáž – deskové radiátory jsou lehké
 • Rychlý ohřev – díky malé tepelné kapacitě se rychle zahřejí
 • Snadné čištění – k deskám je snadný přístup dlouhým kartáčem – omezení prašnosti
 • Nenápadnost – splývají s pozadím stěny a nepůsobí dojmem výrazného prvku v místnosti
 • Malá hloubka – zabírají minimum prostoru místnosti

 

 Kam umístit deskové radiátory a jak zajistit maximální účinnost vytápění

Desková otopná tělesa umísťujeme na vnější zeďDeskové radiátory zásadně umísťujeme na vnější stěnu místnosti (oddělující místnost od venkovního prostoru).

Nejlepší účinnosti se dosahuje umístěním deskového otopného tělesa pod okna – zejména protože stoupajícím teplým vzduchem ohřívají případný studený vzduch profukující netěsnostmi oken, parapetů a rámů. Spodní okraj šlánkového radiátoru by měl být nejméně 10 cm nad podlahou, aby vznikl prostor pro nasávání chladného vzduchu u podlahy a byla zajištěna správná cirkulace.

Ze stejných důvodů musí zůstat nejméně 10cm mezera mezi horním okrajem radiátoru  a okenním parapetem. Zakrytí deskového otopného tělesa záclonou nebo závěsem velmi snižuje účinnost vytápění (až o 40%). Proto by spodní okraj záclony nebo závěsu měl končit dostatečně vysoko nad horním okrajem deskového radiátoru a nepřesahovat jej směrem do místnosti ani v půdorysu.

Jak vybrat správnou velikost deskového otopného tělesa

Typ, provedení, velikost a umístění deskového otopného tělesa určuje jeho tepelný výkon. Ten by měl odpovídat velikosti místnosti v půdoryse i s ohledem na výšku stropů, orientaci místnosti na světovou stranu, klimatickým podmínkám oblasti a způsobu používání místosti. Příliš velký a výkonný deskový radiátor bude potřeba přiškrcovat regulačním ventilem (a tímto snižovat účinnost celého otopného systému domu), naproti tomu malý radiátor způsobí, že kvůli jedné špatně vytápěné místnosti budeme nuceni zvyšovat výkon topidla a tím teplotu v ostatních místnostech (což se nepříjemně projeví na tepelné pohodě ve zbytku domu, ale i v nákladech na vytápění). 

Návrh a výpočet velikosti a rozmístění deskových radiátorů nejlépe zvládnou zkušení topenáři

Deskové radiátory Vám optimálně navrhnou topenářiProto by měli otopný systém a v souvislosti s tím i desková otopná tělesa pro každou místnost objektu navrhovat vždy kvalifikovaní topenáři, kteří jsou schopní vypočítat očekávané tepelné poměry místností a celého objektu a navrhnout celý systém vytápění maximálně efektivně s malou rezervou pro mrazivější dny.

S ohledem na způsob instalace a náklady na montáže rozvodů topení nelze deskové radiátory do místností rozmístit „na zkoušku“ a dosáhnout optimálního vytápění domu metodou pokus – omyl.

Chyba ve výpočtu nebo odhadu stavitele ohledně výkonu deskových otopných těles se vždy projeví nedostatečnou tepelnou pohodou obyvatel domu nebo nadměrnými náklady na vytápění.

 

Montáže deskových topných těles patří mezi odborné topenářské práce

Provádíme montáže deskových radiátorů a deskových topných tělesZatímco výběr a nákup deskových topných těles do interiéru je prováděn ve spolupráci se zákazníkem, vlastní montáže deskových topných těles jsou již odbornou instalatérskou prací, k níž je potřeba patřičné vybavení a kvalifiace. Jedná se o topenářské práce na tlakovém zařízení, kterým jsou obvyklé rozvody vytápění založené na oběhu ohřáté vody v topení. Neodborná montáž deskových topných těles může způsobit nejen nečekané závady v topné sezóně, ale v horším případě i havárie vytápění spojené s únikem velkého množství vody do interiéru. Proto je montáže deskových radiátorů vždy lepší svěřit odborné topenářské firmě. 

 


Dodáváme a montujeme desková otopná tělesa a radiátory řady výrobců

Naši instalatéři provádějí montáže deskových otopných těles (deskových radiátorů) všech předních výrobců komponentů vytápění. S výběrem deskových otopných těles Vám rádi poradíme, doporučíme výrobce i prodejce, případně Vám dodáme deskové radiátory z našich skladů. Montujeme i deskové radiátory zakoupení zákazníky u jiných prodejců. Nabízíme prodej, dodávky a montáže deskových otopných těles zejména těchto značek : Výrobc deskovýchi otopných těles a radiátorů

S výběrem a dodáním deskových topných těles pomohou naši topenáři

Doporučujeme výběr typů a výkonu deskových topných těles nechat na dodavateli vytápění – parametry deskových topných těles musejí odpovídat tepelné kapacitě vytápěných místností, jejich tvaru a dispozicím interiéru. V návaznosti na počet a výkon deskových topných těles pak přichází návrh rozvodů tepla a až úplně nakonec výběr centrálního topidla (s výjimkou přímotopů, kde se s lokálním topidlem nepočítá).  V neposlední řadě jsou důležitá i estetická hlediska deskových radiátorů, která naši topenáři konzultují vždy dopředu se zákazníkem. 

Montáže deskových topných těles patří mezi odborné topenářské práce

Provádíme montáže deskových radiátorů a deskových topných tělesZatímco výběr a nákup deskových topných těles do interiéru je prováděn ve spolupráci se zákazníkem, vlastní montáže deskových topných těles jsou již odbornou instalatérskou prací, k níž je potřeba patřičné vybavení a kvalifiace. Jedná se o topenářské práce na tlakovém zařízení, kterým jsou obvyklé rozvody vytápění založené na oběhu ohřáté vody v topení. Neodborná montáž deskových topných těles může způsobit nejen nečekané závady v topné sezóně, ale v horším případě i havárie vytápění spojené s únikem velkého množství vody do interiéru. Proto je montáže deskových radiátorů vždy lepší svěřit odborné topenářské firmě. 

 


 

 Kontaktujte nás … 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej přímotopných těles
 • Montáže přímotopných těles
 • Servis přímotopných těles

přímotopná tělesa - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na přímotopná tělesa

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na desková otopná tělesa a související instalatérské práce

 Nezávazná poptávka na desková otopná tělesa 

 Poptávka zdarma na opravy rozvodů tepla

 

 


 

Proč desková otopná tělesa právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i vlastní desková otopná tělesa
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši instalatéři montují desková otopná tělesa kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně montáže deskových topných těles kdekoli v České republice. Realizujeme instalace deskových topných těles a celých systémů vytápění v jednotlivých bytech i na velkých stavebních akcích velikosti supermarketů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry topení … 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci rozvodů vytápění bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku topenářských prací

 

 

 


 

print