Vytápění teplým vzduchem pomocí teplovzdušných konvektorů patří mezi oblíbené způsoby rychlého vytápění místností všude tam, kde není možné čekat na vytopení klasickými topidly s velkou tepelnou setrvačností. 

Teplovzdušné konvektory vytopí místnost za pár minut

Teplovzdušné konvektory Teplovzdušné konvektory jsou elektrická přímotopná tělesa využívající k ohřevu místností cirkulaci ohřátého vzduchu – tzv. konvekce.

Nepoužívají jako teplovodní konvektory žádné topné médium – k ohřevu vzduchu dochází přímým přestupem tepla z topného tělesa umístěného v teplovzdušném konvektoru.

Pro zvýšení účinnosti a v neposlední řadě také z důvodu chlazení topného tělesa je u některých typů teplovzdušných konvektorů nedílnou součástí přímotopu ventilátor, zajišťující rychlou cirkulaci vzduchu topidlem.  Z tohoto důvodu se tyto teplovzdušné konvektory často nesprávně nazývají teplovzdušné ventilátory .  

 

Rozdělení teplovzdušných konvektorů 

 

Teplovzdušné konvektory dělíme podle umístění na Teplovzdušný konvektor nástěnný

Dále podle konstrukce dělíme teplovzdušné konvektory na 

  Teplovzdušné ventilátory
 • Teplovzdušné konvektory bez ventilátoru – k cikulaci teplého vzduchu dochází přirozeným oběhem bez použití ventilátoru
 • Teplovzdušné konvektory s ventilátorem – součástí přímotopu je ventilátor – topidla s vysokým topným výkonem
 • Teplovzdušné klimatizační jednotky – interiérové klimatizace s přidanou možností vytápění teplým vzduchem

 

Teplovzdušné konvektory – jaké jsou výhody a nevýhody

 

Výhody

 • Velmi rychlý ohřev místnosti – i vymrzlou místnost vytopíte za několik minut
 • Rychlá instalace – u přenosných teplovzdušných konvektorů a teplovzdušných ventilátorů
 • Snadná manipulace – díky nepřítomnosti vody v systému mají velmi nízkou hmotnost
 • Nízké pořizovací náklady – i výkonné teplovzdušné konvektory lze pořídit za několik stokorun

Teplovzdušné konvektory

Nevýhody

 • Vysoké náklady na provoz – topení elektřinou patří mezi nejnákladnější způsoby vytápění
 • Způsobují víření prachu – nejsou vhodné pro alergiky, děti a osoby nemocné s dýchacím ústrojím
 • Značný odběr elektrického proudu – pro svůj provoz potřebují dostatečné jištění a kapacitní rozvody elektřiny v objektu, což zvyšuje paušální náklady na odběr elektřiny. V objektech se starými rozvody elektřiny zvyšují riziko požáru zásuvek, rozvodných krabic a elektrorozvaděčů.

 

 Na co dát pozor před připojením teplovzdušných konvektorů

 Teplovzdušné konvektory mají vysoké nároky na odběr elektrického proudu. To s sebou nese rizika zvláště ve starších a málo obývaných objektech, kde se při výstavbě nepočítalo s připojením elektrických spotřebičů s tak velkým odběrem.

Stará elektroinstalace může způsobit ve spojení s elektrickými přímotopy požárZnačné toky elektrického proudu způsobují ve starších vedeních s malým průřezem a zoxidovanými kontakty zahřívání vodičů, jiskření kontaktů v zásuvkách, rozvodných krabičkách, svorkovnicích a v rozvodných skříních. Zvláště staré elektrické rozvody v hliníku jsou nebezpečím pro uživatele elektrických teplovzdušných konvektorů, neboť hliník při průtoku velkého proudu začíná téct a dochází k dalšímu povolování kontaktů ve svorkovnicích. Nejhorším následkem pak může být požár v objektu.

Nebezpečí se zvyšuje i tím, že elektrické přímotopy jsou často využívány ve starých rekreačních objektech v kombinaci s moderními programovatelnými spínači, kdy provozovatel objektu nechává objekt temperovat nebo vytopit i v nepřítomnosti osob. Dojde-li pak ke vzplanutí elektroinstalace, obvykle končí i malá závada velkým požárem a celkovou devastací objektu s možným ohrožením dalších okolních staveb a osob.

 

Nezapomeňte na revize elektroinstalací

Před zapojením teplovzdušných konvektorů nezapomeňte na revize elektroinstalacíProto před připojením teplovzdušného konvektoru vždy zajistíme provedení odborné prohlídky a revize elektroinstalací.  Jestliže se jedná o objekt využívaný komerčně, pak se na přímotopy vztahuje ještě povinnost provozovatele zajistit revize elektrických spotřebičů. Na vyžádání zajišťujeme revize elektro na celém území ČR.

V případě, že stávající elektroinstalace nevyhovuje pro připojení elektrického přímotopu, je nutné buďto zajistit rekonstrukci elektrorozvodů a navýšení proudové kapacity celé elektroinstalace, anebo je lepší se raději vzdát myšlenky na vytápění elektrickými topidly.


 

Dodáváme a montujeme teplovzdušné konvektory řady výrobců

Naši instalatéři provádějí montáže teplovzdušných konvektorů (tepelných konvektorů) všech předních výrobců komponentů vytápění. S výběrem teplovzdušných konvektorů Vám rádi poradíme, doporučíme výrobce i prodejce, případně Vám dodáme teplovzdušné konvektory z našich skladů. Montujeme i teplovzdušné konvektory zakoupené zákazníky u jiných prodejců. Nabízíme prodej, dodávky a montáže teplovzdušných konvektorů zejména těchto značek :

 Výrobci teplovzdušných konvektorů

 

 

Montáže teplovzdušných konvektorů patří mezi odborné topenářské práce

Provádíme montáže teplovzdušných konvektorů a teplovzdušných konvektorůZatímco výběr a nákup teplovzdušných konvektorů do interiéru je prováděn ve spolupráci se zákazníkem, vlastní montáže teplovzdušných konvektorů jsou již odbornou instalatérskou prací, k níž je potřeba patřičné vybavení a kvalifiace. Jedná se o topenářské práce na tlakovém zařízení, kterým jsou obvyklé rozvody vytápění . Neodborná montáž teplovzdušných konvektorů může způsobit nečekané závady v teplovzdušné sezóně, ale i například požár objektu. Proto je montáže teplovzdušných konvektorů vždy lepší svěřit odborné topenářské firmě. 

 


 

 Kontaktujte nás … 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej otopných těles
 • Montáže otopných těles
 • Servis otopných těles

otopná tělesa - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na otopná tělesa

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na teplovzdušné konvektory a související instalatérské práce

 Nezávazná poptávka na teplovzdušné konvektory 

 Poptávka zdarma na opravy rozvodů tepla

 

 


 

Proč teplovzdušné konvektory právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i vlastní montáže teplovzdušných konvektorů
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši instalatéři montují teplovzdušné konvektory kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně montáže teplovzdušných konvektorů kdekoli v České republice. Realizujeme instalace teplovzdušných konvektorů a celých systémů vytápění v jednotlivých bytech i na velkých stavebních akcích velikosti supermarketů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry teplovzdušných konvektorů … 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci rozvodů vytápění bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku topenářských prací

 

 

 


 

print