Vytápění místností podparapetními konvektory je moderní alternativou pro vytápění klasickými radiátory. Oproti radiátorům zajistí podparapetní topné konvektory rychlejší a rovnoměrnější vytápění místností, menší riziko popálení a nižší náklady na topení v topné sezóně. Výhodou je ve srovnání s nástěnnými konvektory jejich nenápadnost.

Podparapetní topné konvektory – nenápadná otopná tělesa s vysokým topným výkonem

Podparapetní topné konvektoryPodparapetní topné konvektory (jinak nazývané parapetní konvektory) jsou podobně jako článkové radiátory  anebo nástěnné topné konvektory také otopná tělesa , ovšem v provedení s nízkou konstrukční výškou zajišťující jejich relativní nenápadnost, případně jsou otopná tělesa dokonale zamaskovaná parapetní deskou, jejímiž průduchy proudí do místnosti teplý vzduch zahřátý konvektorem. Bývají buďto připevněné napevno ke zdi anebo k podlaze a rozvody vytápění jsou propojeny systémem trubek na ústřední topidlo, nebo jsou provedeny jako samostatné nezávislé přímotopy. Oproti klasickým radiátorům využívají k ohřevu místností především jevu zvaného konvekce, což je samovolná nebo nucená cirkulace ohřátého vzduchu.

Podobně jako radiátory obsahují parapetní konvektory výměník tepla, kterým protéká topná kapalina ohřívaná topidlem, případně jsou konvektory zahřívány nezávislým topným tělesem. Konstrukce ale zajišťuje, že ohřev vzduchu probíhá pouze uvnitř komory podparapetního konvektoru, kde ohřátý teplý vzduch je vyfukován horním průduchem a zároveň dochází k nasávání studeného vzduchu spodním průduchem. 

V místnosti, kterou vytápí podparapetní konvektory, dochází k cirkulaci teplého vzduchu hlavně podél stěn a stropu, chladný vzduch se pak vrací do konvektoru spodním průduchem nad podlahou. Takto je ve srovnání s klasickými radiátory dosaženo výrazně rychlejšího ohřevu místnosti a i vymrzlou místnost lze vytopit řádově za desítky minut. 


 

 

Teplovodní podparapetní konvektory

Rozdělení parapetních topných konvektorů

 

Parapetní konvektory dělíme podle umístění na 

Dále podle konstrukce dělíme parapetní topné konvektory na 

 • Podparapetní konvektory bez ventilátoru – k cirkulaci teplého vzduchu dochází přirozeným oběhem bez použití ventilátoru
 • Podparapetní konvektory s ventilátorem – součástí konvektoru je ventilátor – používá se u konvektorů s velkým topným výkonem

 

Podle krytí konvektoru rozlišujeme parapetní konvektory na

 • Parapetní konvektory integrované do parapetní desky – otopná tělesa jsou zamaskovaná parapetem s průduchy
 • Podparapetní konvektory odkryté – otopná tělesa nejsou zakrytá, ale mají malou konstrukční výšku 

 

Parapetní konvektory – jaké jsou výhody a nevýhody

 

Výhody

 • Rychlý ohřev místností – i vymrzlou místnost dovedou vytopit za desítky minut
 • Vysoká účinnost – díky cirkulaci teplého vzduchu je efekt ohřevu místnosti rychlý
 • Teplovzdušné podparapetní konvektory mají řadu výhod pro vytápění
 • Malý objem topné vody – netrpí velkou tepelnou setrvačností jako radiátory
 • Efektivní regulace – malá tepelná setrvačnost a rychlý ohřev místnosti dovoluje ve spojení s prostorovým termostatem udržovat konstantní teplotu bez výkyvů
 • Snadná manipulace – nízká hmotnost podparapetních konvektorů znamená snadnou manipulaci při instalaci systému vytápění
 • Nízká teplota otopného tělesa – podparapetní konvektory Vás nespálí – i při velkém topném výkonu zůstávají na dotek teplé, nikoli horké
 • Možnost použití i ve vlhkých prostorách – výměník může být zhotoven z nerezového plechu
 • Malá konstrukční výška – otopná tělesa nejsou na rozdíl od nástěnných konvektorů dominantními prvky interiéru
 • Úplné zamaskování otopného tělesa – u parapetních konvektorů zabudovaných do parapetní desky
 • Estetické provedení – podparapetní konvektory se vyrábějí v provedeních, které lze esteticky dopasovat k existujícímu interiéru

Nevýhody

 • Topná tělesa se nesmějí zakrývat a používat například k sušení textilií

 

Dodáváme a montujeme parapetní konvektory řady výrobců

Naši instalatéři provádějí montáže podparapetních  konvektorů všech předních výrobců komponentů vytápění. S výběrem podparapetních konvektorů Vám rádi poradíme, doporučíme výrobce i prodejce, případně Vám dodáme podparapetní konvektory z našich skladů. Montujeme i podparapetní konvektory zakoupené zákazníky u jiných prodejců. Nabízíme prodej, dodávky a montáže podparapetních  konvektorů zejména těchto značek :

 Výrobci podparapetních konvektorů

 

 

Montáže podparapetních konvektorů patří mezi odborné topenářské práce

Provádíme montáže podparapetních konvektorůZatímco výběr a nákup podparapetních konvektorů do interiéru je prováděn ve spolupráci se zákazníkem, vlastní montáže podparapetních konvektorů jsou již odbornou instalatérskou prací, k níž je potřeba patřičné vybavení a kvalifiace. Jedná se zejména u teplovodních podparapetních konvektorů o topenářské práce na tlakovém zařízení, kterým jsou obvyklé rozvody vytápění . Neodborná montáž podparapetních konvektorů může způsobit nečekané závady v topné sezóně, ale i havárie vytápění spojené s únikem velkého množství vody do interiéru. Proto je montáže podparapetních konvektorů vždy lepší svěřit odborné topenářské firmě. 

 


 

 Kontaktujte nás … 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej otopných těles
 • Montáže otopných těles
 • Servis otopných těles

otopná tělesa - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na otopná tělesa

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na parapetní konvektory a související instalatérské práce

 Nezávazná poptávka na podparapetní konvektory 

 Poptávka zdarma na opravy rozvodů tepla

 

 


 

Proč parapetní konvektory právě od nás …

Instalatér Ekomplex - podparapetní konvektory na klíč

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i vlastní montáže podparapetních konvektorů
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši instalatéři montují parapetní konvektory kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně montáže podparapetních konvektorů kdekoli v České republice. Realizujeme instalace podparapetních konvektorů a celých systémů vytápění v jednotlivých bytech i na velkých stavebních akcích velikosti supermarketů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry podparapetních konvektorů … 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci rozvodů vytápění bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku topenářských prací

 

 

 


 

print