Statisíce obyvatel žijí dnes v několikapatrových bytových domech, vystavěných v posledních 60-ti letech. Kromě podobného vzhledu mají jedno společné – ústřední topení napájené obvykle uz jediného topidla. Otopný systém založený na ústředním topidle si získal oblibu nejen kvůli komfortu bydlení, ale také pro úspornost společného vytápění celého domu.

 Ústřední topení – vytápění celého domu jedním topidlem

Schéma ústředního topení Ústřední vytápění je otopný systém založený na jednom topidle, které vyrábí teplo distribuované pomocí teplovodních stupaček do otopných těles nacházejícich se v několika patrech a desítkách místností jednoho domu. Teplo je poté předáváno do vytápěných místností konvekcí (prouděním ohřátého vzduchu) a tepelným vyzařováním. Zvláštním druhem ústředního topení je pak podlahové topení, které nevyužívá radiátorů, ale předává do místností teplo přímým přestupem z rozvodného hadu do podlahy.

ústřední topeníUživatel konkrétního bytu nebo kanceláře se obvykle pro ústřední vytápění nerozhoduje, ale je určeno již předem stavitelem či provozovatelem domu.

Naproti tomu při nové výstavbě vícepatrových rodinných nebo vícegeneračních domů či budov firem je zvážení volby ústředního vytápění na místě. Má-li budovaný objekt jediného vlastníka, obvykle je ústřední topení správnou volbou pro jeho nesporné výhody, jako jsou úspory za provoz vytápění nebo centrálně prováděná údržba a servis topidla.

Topidla pro ústřední vytápění

Centrální kotelna ústředního topení Ústřední vytápění lze realizovat prakticky na všech běžných druzích topidel, která mají dostatečný výkon a nejsou konstruována jako výhradní přímotopy. Podmínkou je správná konstrukce topidla, které je opatřeno kotlem, případně výměníkem tepla, v němž probíhá předávání tepla vodě v tepelném okruhu. Topidla pro ústřední vytápění mají nejčastěji podobu tzv. kotlů neboli bojlerů se zásobníkem ohřáté vody, moderní výkonná topidla se však vyrábějí téměř výhradně bez zásobníku a pracují obvykle na principu průtokového ohřevu otopné vody. Často jsou dnes centrální topidla kombinována se sekundárními systémy ohřevu otopné kapaliny, jako jsou například sluneční kolektory anebo tepelná čerpadla.

Nejčastější druhy topidel pro ústřední vytápění :

Výhody ústředního vytápění

 • Malé tepelné ztráty – teplo se distribuuje do otopných těles od topidla jen s malými ztrátami během přenosu
 • Vysoký komfort bydlení – topidlo je umístěno mimo užívané místnosti a neomezuje svým provozem domácnosti
 • Servis a údržba topidel neobtěžuje bydlící – probíhá centrálně v místnosti kotelny

Nevýhody ústředního vytápění

 • Na provozu se podílí více uživatelů – možné problémy s plýtváním s teplem, s rozúčtováním nákladů a vymáháním plateb za vytápění
 • Nebezpečí odtavení většího počtu bytových jednotek při poruše na vytápění – nutnost odstavení celého vytápěného okruhu při závadě na několik hodin nebo dní
 • Složitější regulace tepla – vzdálenější otopná tělesa od topidla topí znatelně méně než topidla bližší topidlu
 • Komplikovaná údržba otopných těles – v případě poruchy nebo zavzdušnění nemusí mít provozovatel zajištěn okamžitý přístup ke všem otopným tělesům

Otopná tělesa pro ústřední topení

otopná těles pro ústřední topení Otopná tělesa pro ústřední vytápění mohou být různého provedení a konstrukcí. Zpravidla se využívají článkové radiátory, deskové radiátory anebo topné konvektory různých typů. Trendem současnosti je odklon od těžkých radiátorů a jejich náhrady za lehká desková otopná tělesa nebo lehčí článkové radiátory z důvodu snadnější regulovatelnosti tepelné soustavy s menším objemem vody v systému. To vede k úsporám za vytápění, jelikož topná soustava může rychleji reagovat na výkyvy teplot a udržovat v místnostech stabilnější teplotu bez teplotních špiček.


  Provádíme instalace ústředního vytápění

Instalace ústředního vytápění svěřte topenářůmNaši topenáři instalují všechny systémy ústředního vytápění v objektech v celé České a Slovenské republice.

Zajistíme prohlídku objektu určeného k vytápění ústředními topidly, výběr vhodných ústředních topidel s ohledem na parametry vytápěného objektu a finanční možnosti zákazníka, dodání topidla, trubkových rozvodů, otopných těles a regulačních prvků ústředního vytápění a jejich instalaci v objektu zákazníka. Seznámíme zákazníka s obsluhou topidel a systém ústředního topení podrobíme provozní zkoušce. Je-li to potřeba (u jiných než elektrických topidel) provedeme připojení ústředních topidel na kouřovody a komíny.

Montáže ústředního vytápění patří mezi odborné topenářské práce

Instalace topidel, rozvodů tepla a otopných těles pro ústřední vytápění objektů patří mezi odborné topenářské práce, kterou by měli vykonávat výhradně odborní instalatéři se specializací topenář. K instalaci topidel je potřeba nejen zručnost a zkušenosti, ale obvykle také příslušná kvalifikace.

Ústřední vytápění - montáž svěřte kvalifikovaným topenářům Kotle na tuhá paliva – Instalace všech ústředních topidel produkujících kouřové spaliny vyžaduje kontrolu a revizi kouřovodů, v řadě případě i normou předepsané vyvložkování komínů. Ústřední topidla s velkým výkonem je nepřípustné napojovat na kouřovody a komíny, jejichž světlý průřez neodpovídá požadavkům výrobce topidla, což je problémem především ve starých domech s malými průřezy komínových průduchů. Připojení topidel na neodpovídající komínové těleso bez odborně provedené revize může mít za následek nejen špatnou funkci topidla, ale i požár nebo udušení osob v domě.

Plynové kotle je ze zákona oprávněn připojit na rozvody plynu pouze odborný plynoinstalatér. Nutnou podmínkou uvedení plynových kotlů do provozu je také vstupní revize plynových zařízení. Amatérské připojování plynových zařízení je porušením zákona a může být klasifikováno i jako trestný čin obecné ohrožení osob a majetku.

Nezapomeňte na elektrorevize přes připojením elektrického kotleElektrické kotle vyžadují dostatečně dimenzovanou elektrickou přípojku a jištění. Jejich zprovoznění musí předcházet vstupní revize elektroinstalací a revize elektrorozvaděčů. Amatérsky provedené připojení elektrických kotlů na stávající rozvody elektřiny nezřídka vyústí v požár objektu, zvláště u rekreačních objektů ve spojení s automatickým spínáním ústředních elektrických topidel.

Z uvedených důvodů je tedy potřebné, aby montáže, ústředních topidel a jakékoli zásahy do systému ústředního vytápění vždy prováděli pouze kvalifikovaní topenáři.


 Kontaktujte nás …

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Realizace ústředního vytápění
 • Realizace ústředních topidel
 • Realizace otopných těles
 • Jiné topenářské práce

Vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na topenářské práce

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na ústřední vytápění a související instalatérské práce

Nezávazná poptávka na ústřední topení

Poptávka zdarma na ústřední vytápění


Proč ústřední topení právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace ústředního vytápění
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Naši instalatéři realizují ústřední vytápění kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně montáže ústředního vytápění kdekoli v České republice. Realizujeme instalace ústředních topidel a celých systémů ústředního vytápění ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry ústředního topení …

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci ústředního vytápění bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku topenářských prací


print