Topidla jsou zařízení určená k přeměně energie paliva anebo elektrické energie na teplo určené k vytápění určitého množství místností, bytů, pater, domů, komerčních objektů, obytných bloků anebo i celých měst.

Podle způsobu přenosu tepla do vytápěných místností rozlišujeme

 1. Přímotopná topidla – krby, kamna, plynové přímotopy, elektrické přímotopy a další
 2. Kotle – topidla předávající teplo do otopného systému, který zajišťuje rozvody tepla k otopným tělesům umístěným ve všech vytápěných místnostech.

Klasická topidla – zdroje tepla s malými pořizovacími náklady

Klasická topidla mohou dekorovat prostor k bydlení Nízké pořizovací náklady, snadná dostupnost a dlouhá tradice jsou základními důvody, proč si většina lidí pořizuje k vytápění domácností, firem či jiných objektů právě klasická topidla. Ne každý má dostatek volných peněžních prostředků, dostatek důvěry v nové technologie anebo jen chuť počítat, aby si pořídil efektivnější, ale často v pořizovací ceně dražší alternativní zdroje tepla.

Důvody k pořízení klasických topidel ale mohou být i čistě praktické, jako například snadná dostupnost paliva, již existující otopný systém v objektu anebo překážky v instalaci jiných zdrojů tepla. Například krby a kamna si mnoho uvědomělých majitelů domů poskytuje prostě proto, že mají rádi nenahraditelnou zvukovou a světelnou kulisu hořících polen.

Mezi klasická topidla řadíme tyto zdroje tepla

 • Kotle na tuhá paliva – kotle využívající jako palivo dřevo, uhlí, koks, štěpky, biologický odpad a předávající teplo do otopného systému
 • Kotle na kapalná paliva – kotle spalující topnou naftu, lehké topné oleje nebo jiná tekutá paliva a předávající teplo do otopného systému
 • Kotle plynové – kotle spalující zemní plyn, svítiplyn nebo jiné technické plyny a předávající teplo do otopného systému
 • Kotle elektrické – zařízení přeměňující přímo elektrickou energi na teplo předávané otopném systému
 • Krby – otevřená lokální topidla (nebo uzavřená skleněným i dvířky) určená k vytápění místností výhradně dřevem
 • Kamna – lokální topidla s uzavřeným topeništěm spalující dřevo, uhlí, koks, brikety a jiná tuhá paliva

Kotle na tuhá paliva

Jedná se o technologická zařízení, v nichž dochází k hoření rostlin, dřeva, uhlí nebo koksu v různé podobě, ať jsou to špalky, piliny, valouny, drť, prach apod. Kotle se vyrábějí v různých provedeních od nejjednodužších až po složité systémy zahrnující ventilátory, aktivní rošty nebo například procesory.

Kotle na tuhá palivaKotle na pevná paliva řazené mezi klasická topidla

 1. Kotle na dřevo – jako palivo slouží obvykle dřevo stromů v podobě špalků, třísek a větviček
 2. Kotle na uhlí – jako palivo slouží černé nebo hnědé uhlí v podobě valounů nebo drti
 3. Kotle na koks – jako palivo se používá koks, což jsou kusy uhlí koksováním zbavené příměsí síry a vody, s vysokou výhřevností a ekologičností provozu
 4. Kotle na pelety – kotle spalující pelety – sušenou lisovanou biomasu – levné palivo přispívající k ekologickému nakládání s odpady

Kotle na kapalná paliva

Kotle na kapalná paliva jsou zdroje tepla, které pro vytápění objektů používají jako palivo lehký topný olej nebo naftu, čerpané ze zásobníků. Jejich výhodou je vysoký komfort vytápění obvyklý u plynových kotlů, ale bez závislosti na dosahu veřejného plynovodu.


Kotel na lehký topný olejKotle na kapalná paliva řazené mezi klasická topidla

 1. Kotle na lehký topný olej -palivem jsou lehké topné oleje (LTO) – deriváty ropy, kterými se plní periodicky zásobníky umístěné vedle vytápěných objektů. Jsou vhodné tam, kde se neplánuje zavedení plynofikace a je potřeba automatické regulace vytápění.
 2. Kotle na naftu – využívají se u nás ojediněle – zpravidla tam, kde je z nějakého důvodu potřeba dopravovat naftu i pro pohon jiných strojů – například polární stanice, vysokohorské chaty, lodě apod.

Kotle plynové

Kotle na plyn – palivem je obvykle zemní plyn, vzácněji svítiplyn nebo jiné plyny. Jedná se o nejobvyklejší formu vytápění objektů v našich končinách, využívanou všude tam, kde jsou dotažené veřejné plynovody.

Plynové kotle Plynové kotle – rozdělení

 1. Závěsné plynové kotle – zavěšují se na konzoly upevněné ve zdivu – obvyklé řešení pro vytápění jedné bytové jednotky
 2. Stacionární plynové kotle – stojící na podlaze – řešení pro výkonné plynové kotle určené k vytápění více bytů nebo celých domů
 3. Kondenzační plynové kotle – využívají energie horké vodní páry ve spalinách pro ohřev otopné vody – o 15% vyšší účinnost

Kotle elektrické

Elektrické kotle – zařízení sloužící k přímé přeměně elektrické energie na teplo. Rozměrově patří k nejmenším zařízením pro ohřev teplé užitkové vody a vytápění, výhodou jsou i nízké pořizovací náklady a rychlá instalace.

Elektrické kotleDruhy elektrických kotlů řazených mezi klasická topidla

 1. Závěsné elektrické kotle pro vytápění – pouze pro vytápění objektů
 2. Závěsné elektrické kotle pro ohřev TUV – ohřev teplé užitkové vody
 3. Závěsné elektrické kotle pro kombinovaný provoz – ohřev TUV i vytápění objektu

Speciální skupinou topidel jsou elektrické přímotopy – elektrická otopná tělesa, která slouží k vytápění místností bez instalace rozvodů tepla a otopného systému. Elektrické přímotopy se však řadí k lokálním topidlům a nehodí se k dlouhodobému vytápění objektů s více místnostmi.

Krby a kamna

Krby a kamna řadíme mezi přímotopy, tj. topidla, která zároveň plní funkci otopných těles. Nepředávají teplo do otopného systému, ale vyzařují teplo přímo do svého okolí, stejně jako otopná tělesa. Obvykle plní především dekorativní funkci estetického a sekundárního topidla, kdy na účinnost vytápění nejsou kladeny zvláštní nároky. Krby a kamnaVýjimkou jsou krby a kamna s výměníkem, které ve spojení s rozvody teplého vzduchu mohou tvořit účinný otopný systém rozvádějící teplo do více místností nebo i celého objektu.

 Druhy krbů

 1. Otevřené krby – klasické krby s otevřeným ohništěm bez krbové vložky – malý topný účinek
 2. Krby s krbovou vložkou – jejich jádrem je litinové nebo ocelová krbová vložka zlepšující topný výkon
  • Sálavé krby – krbová vložka slouží jen pro zesílení schopnosti krbu vydávat sálavé teplo
  • Teplovzdušné krby – krby s krbovou vložkou opatřenou teplovzdušným výměníkem a napojenou na teplovzdušné vytápění
  • Teplovodní krby – krby s krbovou vložkou opatřenou teplovodním výměníkem a napojenou na teplovodní vytápění
  • Krbové vložky – základ moderních krbů s uzavřeným ohništěm a vysokým topným účinkem
 3. Krbová kamna – kamna se skleněnými dvířky od topeniště – v provedení s výměníkem nebo bez výměníku
 4. Krby kachlové – kombinace kachlových kamen s krbovou vložkou – výborné akumulační schopnosti  a sálání tepla
 5. Krby šamotové – krbová vložka a obestavba krbu je provedena ze šamotu – dobrá akumulace a vysoký topný výkon
 6. Krby mramorové – luxusní krby s krbovou obestavbou z mramoru – výborně akumulují teplo a vynikají dlouhou životností
 7. Krby kamenné – tradiční robustní krby obestavěné přírodním kamenem – dobrá akumulace a vzhled ladící se dřevem
 8. Akumulační krby – krby s akumulační hmotou sloužící k uchování tepla a jeho postupnému vydávání sáláním
 9. Krby na biolíh – tzv. biokrby – spalující speciální bio-alkohol, produktem hoření je jen H2O a CO2
 10. Krby na pelety – speciální krby určené pro spalování biomasy ve formě pelet – pracují v automatickém režimu
 11. Zahradní krby – venkovní stavby pro otevřené ohniště určené k posezení u ohně, často s možností grilování
 12. Elektrické krby – speciální přímotopy napodobující zvukově, světelnými efekty a sálavým teplem pravé krby

Kachlová kamnaDruhy kamen

 1. Sálavá kamna – tradiční kamna vytápějící místnost sálavám teplem bez konvekčního proudění
 2. Kamna s výměníkem – sálavá kamna doplněná výměníkem tepla pro rozvod tepla po místnosti a objektu
 3. Kamna teplovzdušná – kamna s teplovzdušným výměníkem – dobře vytopí jednu velkou místnost
 4. Kamna teplovodní – kamna s teplovodním výměníkem – umožňují napojení kamen na teplovodní rozvody
 5. Krbová kamna – kombinace kamen a krbu – kamna s prosklenými dvířky do topeniště
 6. Kachlová kamna – klasika mezi zděnými kamny – vynikají topným výkonem i skvělým designem
 7. Šamotová kamna – kamna vyzděná šamotovými cihlami – velká odolnost proti žáru a schopnost akumulace
 8. Litinová kamna – samostojná kamna se zvýšenou odolností proti žáru umožnňující topení více druhy paliv
 9. Akumulační kamna – kamna obestavěná hmotou schopnou akumulova a následně vydávat teplo odebrané plamenům
 10. Chalupářská kamna – klasická jednoduchá plechová kamna do každé chalupy a chaty s nenáročným provozem
 11. Kuchyňské sporáky – speciální kamna na pevná paliva určená k vytápění kuchyní s možností tepelné přípravy jídel
 12. Bio kamna – kamna určená ke spalování bio-líhu je možné provozovat kdekoli i bez napojení na komín
 13. Kamna na pelety – kamna konstruovaná pro spalování biomasy ve formě lisovaných pelet s možností automatického provozu
 14. Elektrická kamna – výkonné přímotopy obvykle s možností akumulace tepla a provozem na levný elektrický proud

Provádíme instalace klasických topidel a realizace vytápění klasickými topidly

Instalace klasických topidel svěřte topenářůmNaši topenáři instalují všechny systémy vytápění klasickými topidly v objektech v celé České a Slovenské republice.

Zajistíme prohlídku objektu určeného k vytápění lokálními topidly, výběr vhodných klasických topidel s ohledem na parametry vytápěného objektu a finanční možnosti zákazníka, dodání klasických topidel a jejich instalaci v objektu zákazníka.

Seznámíme zákazníka s obsluhou topidel a systém vytápění klasickými topidly podrobíme provozní zkoušce. Je-li to potřeba (u jiných než elektrických topidel) provedeme připojení topidel na kouřovody a komíny, případně zajistíme odvod spalin přes zeď (u nástěnných plynových přímotopů) .

Montáž topidel patří mezi odborné topenářské práce

S výjimkou přenosných přímotopů patří instalace topidel mezi odborné topenářské práce, kterou by měli vykonávat výhradně odborní instalatéři se specializací topenář. K instalaci topidel je potřeba nejen zručnost a zkušenosti, ale obvykle také příslušná kvalifikace.

Instalaci klasických topidel svěřte vždy kvalifikovanému topenářiKamna a krby , topidla na tuhá paliva, topidla na kapalná paliva – Instalace všech klasických topidel produkujících kouřové spaliny vyžadují kontrolu a revizi kouřovodů, v řadě případě i normou předepsané vyvložkování komínů. Topidla s velkým výkonem je nepřípustné napojovat na kouřovody a komíny, jejichž světlý průřez neodpovídá požadavkům výrobce topidla, což je problémem především ve starých domech s malými průřezy komínových průduchů. Připojení topidel na neodpovídající komínové těleso bez odborně provedené revize může mít za následek nejen špatnou funkci topidla, ale i požár nebo udušení osob v domě.

Plynové kotle je ze zákona oprávněn připojit na rozvody plynu pouze odborný plynoinstalatér. Nutnou podmínkou uvedení plynových kotlů do provozu je také vstupní revize plynových zařízení. Amatérské připojování plynových zařízení je porušením zákona a může být klasifikováno i jako trestný čin obecné ohrožení osob a majetku.

Elektrické kotle vyžadují dostatečně dimenzovanou elektrickou přípojku a jištění. Jejich zprovoznění musí předcházet vstupní revize elektroinstalací a revize elektrorozvaděčů. Amatérsky provedené připojení elektrických kotlů na stávající rozvody elektřiny nezřídka vyústí v požár objektu, zvláště u rekreačních objektů ve spojení s automatickým spínáním klasických elektrických topidel.

Z uvedených důvodů je tedy potřebné, aby montáže, klasických topidel a jakékoli zásahy do systému vytápění klasickými topidly vždy prováděli pouze kvalifikovaní topenáři.


 Kontaktujte nás …

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Projektování topidel
 • Prodej topidel
 • Montáže topidel
 • Servis topidel
 • Revize topidel

Vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na topenářské práce

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na klasická topidla a související instalatérské práce

Nezávazná poptávka na klasická topidla

Poptávka zdarma na opravy rozvodů tepla


Proč topení klasickými topidly právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění klasickými topidly
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Naši instalatéři realizují efektivní vytápění kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně instalace klasických topidel kdekoli v České republice. Realizujeme instalace klasických topidel a celých systémů vytápění klasickými topidly ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění klasickými topidly …

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění klasickými topidly bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku topenářských prací


print