Je již pryč doba, kdy jediná otopná tělesa, která bylo možné pro ohřev místností zvolit, byly těžké litinové radiátory. Dnešní nabídka otopných těles čítá širokou řadu variant a provedení, které nejenže nehýzdí interiér, ale často jej dokážou i funkčně vhodně doplnit.

Otopná tělesa předávají teplo do místností

 Otopná tělesa (jinak též topná tělesa nebo radiátory) jsou části topení, fungující jako výměníky tepla mezi topným médiem v systému vytápění a vytápěnými místnostmi. Čím je větší plocha povrchu radiátoru, tím více tepla je otopné těleso schopno do místnosti předat.

Otopná tělesa - radiátorySchopnost tepelné výměny neolivňuje jen plocha radiátoru, ale i jeho tvar. Vhodně tvarovaná otopná tělesa způsobují ohřevem vzduchu v komoře nebo mezi žebry rychlou cirkuaci vzduchu, kdy je zahřátý vzduch vytlačován do místnosti, zatímco na jeho místo je zespodu nasáván vzduch chladný. Využitím principu samovolné cirkulace vzduchu se významně zvyšuje účinnost otopných těles.

Celý systém vytápění by měl být navrhován jako celek, přičemž podle množství typu otopných těles se kapacitně navrhují rozvody topení a topidla.

 

Otopná tělesa nejsou jen těžké radiátory

Na rozdíl od dřívější jednotné nabídky těžkých litinových radiátorů si lze dnes vybrat z nabídky celé řady typů a provedení otopných těles. Otopná tělesa jsou vyráběna se zaměřením na různá použití a často plní i jiné funkce než je jen vytápění místností. 

Radiátory vhodně doplní Váš interiér

 

Druhy otopných těles – výhody a nevýhody

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej otopných těles
 • Montáže otopných těles
 • Servis otopných těles

otopná tělesa - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na otopná tělesa

 

 

Desková topná tělesa

Deskové radiátory - desková otopná tělesaDesková otopná tělesa mají podobu nejčastěji dvou až tří dutých desek, mezi nimiž je teplovzdušná komora. Deskami protéká topné médium, teplo je plochou desek (která je často pro zvětšení plochy zvlněná) předáváno částečně vně tělesa. Pokud jde o vícedeskové radiátory, pak polovinou plochy je zahřívána teplovzdušná komora, která napomáhá rychlé výměně vzduchu v místnosti. Jedná se o nejčastěji používaná topná tělesa v interiérech. Jejich výhodou je nenápadnost – svojí plochou a barvou dovedou splynout se stěnou a neruší tak příliš dojem z interiéru. Více o deskových radiátorech …

 

Článková topná tělesa

Článkové radiátory - článková otopná tělesaČlánková otopná tělesa jsou radiátory vytápění složené z libovolného množství tzv. článků, což jsou dutá žebra s co největší plochou spojená navzájem horní a dolní komorou. Komorami a jednotlivými články protéká topné médium, které plochou žeber předává teplo do místností sáláním, a navíc mezi články dochází k ohřevu vzduchu, který svojí cirkulací zajistí rychlou výměnu ohřátého vzduchu v celé místnosti. Výhodou článkových radiátorů je jejich účinnost – mají vnější přestupní plochu rozloženou převážně do své hloubky (což přispívá k dobré cirkulaci teplého vzduchu) a malý hydraulický odpor. Více o článkových radiátorech …

 

Trubková topná tělesa

Koupelnové radiátory - trubková otopná tělesaTrubková otopná tělesa jsou radiátory nejrůznějších tvarů tvořenými sestavou trubek. Podstatou trubkových radiátorů jsou rozvodné a sběrné komory, navzájem spojené sestavou trubek menších průřezů. Trubky mají kruhový nebo jiný průřez. Nejčastějším použitím trubkových radiátorů jsou tzv. koupelnové radiátory. Koupelnová otopná tělesa kromě funkce vytápění koupelny slouží k sušení ručníků a osušek. Napojují se na systém vytápění založený na proudění topného média, nebo se prodávají jako nezávislé elektrické koupelnové radiátory. Více o trubkových radiátorech …

 

Tepelné konvektory

Tepelné konvektoryKonvektory jsou otopná tělesa, předávající teplo do místnosti konvekcí – výhradně prouděním ohřátého vzduchu. Nepočítá se u nich se sálavou složkou tepla. Skládají se z výměníku tepla a skříně, která je v horní části opatřena výdechovou mřížkou. Konvektorů rozeznáváme několik druhů podle umístění výměníku tepla nebo podle principu ohřevu místnosti. Více o topných konvektorech …

 

Přímotopná tělesa – přímotopy

Přímotopy - přímotpná tělesaPřímotopy jsou nezávislá otopná tělesa na principu konvektorů, která se nezapojují do sítě rozvodů tepla, ale pracují samostatně. Jejich výhodou je rychlá a levná instalace bez nutnosti rozsáhlých stavebních zásahů a pružnost ve využívání. Mezi hlavní nevýhody patří dražší provoz, jsou-li využívány k dlouhodobému a nepřerušovanému vytápění objektů. Naproti tomu mohou být výhodným řešením vytápění v objektech užívaných krátkodobě, jako například u rekreačních chat nebo ubytovacích zařízení. Více o přímotopech …

 

 

Dodáváme a montujeme otopná tělesa a radiátory všech typů

Naši instalatéři nabízejí komplexní služby v oblasti vytápění. Nedílnou součástí každého projektu topení v objektech je výběr vhodných otopných těles, jejich dodání a montáž.

S výběrem a dodáním otopných těles pomohou naši topenáři

Doporučujeme výběr typů a výkonu otopných těles nechat na dodavateli vytápění – parametry otopných těles musejí odpovídat tepelné kapacitě vytápěných místností, jejich tvaru a dispozicím interiéru. V návaznosti na počet a výkon otopných těles pak přichází návrh rozvodů tepla a až úplně nakonec výběr centrálního topidla (s výjimkou přímotopů, kde se s lokálním topidlem nepočítá).  V neposlední řadě jsou důležitá i estetická hlediska radiátorů, která naši topenáři konzultují vždy dopředu se zákazníkem. 

Montáž otopných těles patří mezi odborné topenářské práce

Provádíme montáže radiátorů a otopných tělesZatímco výběr a nákup otopných těles do interiéru je prováděn ve spolupráci se zákazníkem, vlastní montáže otopných těles jsou již odbornou instalatérskou prací, k níž je potřeba patřičné vybavení a kvalifiace.

Jedná se o topenářské práce na tlakovém zařízení, kterým jsou obvyklé rozvody vytápění založené na oběhu ohřáté vody v topení. Neodborná montáž otopných těles může způsobit nejen nečekané závady v topné sezóně, ale v horším případě i havárie vytápění spojené s únikem velkého množství vody do interiéru.

Proto je montáže vytápění vždy potřeba svěřit odborné topenářské firmě. 

 


 

 Kontaktujte nás … 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE URGENTNÍ BĚŽNÉ

 Potřebuji dohodnout

 • Topenářské práce
 • Otopná tělesa
 • Havarijní výjezd
 • Jiné instalatérské práce

Havárie vytápění a rozvodů tepla - horká linka

Instalatérské práce - telefon zelená linka 800 888 801

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na otopná tělesa a související instalatérské práce

 Nezávazná poptávka na otopná tělesa 

 Poptávka zdarma na opravy rozvodů tepla

 

 


 

Proč otopná tělesa právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i vlastní otopná tělesa
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši instalatéři montují otopná tělesa kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně montáže otopných těles kdekoli v České republice. Realizujeme instalace topných těles a celých systémů vytápění v jednotlivých bytech i na velkých stavebních akcích velikosti supermarketů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry topení … 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci rozvodů vytápění bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku topenářských prací

 

 

 


 

print