Slunce – vzduch : Spojení těchto dvou živlů představuje základ teplovzdušného solárního vytápění. Slunce jako zdroj tepla ohřívá vzduch v teplovzdušných solárních kolektorech, který buďto přímo vyhřívá místnosti anebo je použit k vyhřívání podlah. Vytápění teplovzdušnými solárními kolektory s minimálními náklady preventivně působit proti zamrzání objektů anebo třeba zajišťovat stále suchý povrch chodníků.

Teplovzdušné solární kolektory – levné vytápění teplým vzduchem

Jednoduché vytápění objektů teplovzdušnými solárními panelyVytápění domů a venkovních staveb teplovzdušnými solárními kolektory má tradici zejména v severských zemích. Zde je teplovzdušnými solárními panely různých konstrukcí zajištěno celoroční temperování objektů vzdálených od elektřiny, plynu a jiných běžných zdrojů tepla. Rovněž je běžné, že teplovzdušné solární kolektory vyhřívají chodníky, parkoviště a střechy a zajišťují tak suché povrchy i v době sněhových a dešťových srážek. 

Oproti kapalinovým solárním kolektorům mají teplovzdušné solární kolektory řadu výhod. Zejména neobsahují žádnou kapalinu a tedy u nich nehrozí zamrznutí a poškození mrazem. Jsou konstrukčně mnohem jednodužší, neboť u nich nejsou kladeny vysoké nároky na těsnost, odolnost vůči tlakům, neohrožuje je koroze. Jejich výroba je tedy mnohem levnější, což se odráží na příznové pořizovací ceně teplovzdušných solárních kolektorů. Díky jednoduché konstrukci a malým nárokům na odolnost jsou vysoce spolehlivé a vyznačují se dlouhodobou životností.

 

Teplovzdušné sluneční kolektory mají více použití

Teplovzdušné solární kolektory lze využít k více účelům. Mezi nejobvyklejší využití se řadí zeména : 

 • Temperování objektů – zajišťují prouděním ohřátého vzduchu v objektu teplotu dostatečnou k tomu, aby objekt v zimě nezamrzal a aby pro jeho přípravu k obývání stačilo jen krátce zatopit.
 • Vysoušení objektů – proudící teplý vzduch zajišťuje stálé vysoušení zdiva a podlah objektu – výhodné zejména u objektů umístěných ve vlhkých a deštivých lokalitách, případně v místech ohrožených záplavami.
 • Vytápění objektů – teplovzdušné kolektory ve spojení s dalšími aktivními topidly slouží k topení v domech, přičemž významnou měrou šetří náklady na vytápění. Nejčastěji se používá jako součást systému teplovzdušného vytápění anebo ke spodnímu ohřevu podlah.
 • Vyhřívání chodníků, parkovacích ploch a střech – ohřev venkovních podlahových a střešních ploch, zajišťující suchý povrch teplovzdušnými rozvody umístěnými pod úrovní terénu nebo pod střešní krytinou.

 

Různé systémy vytápění teplovzdušnými solárními kolektory

Vytápění teplovzdušnými solárními kolektory využívá několika desítek konstrukcí a zapojení. Mnoho solárních zařízení je kombinováno s dalšími technologiemi teplovzdušného vytápění a tvoří tak systémy použitelné k mnoha účelům. Jaké jsou typické aplikace teplovzdušných solárních kolektorů ? 

 

Stěnové teplovzdušné solární kolektory

Nejčastější aplikací teplovzdušných solárních kolektorů jsou solární panely, montované celoplošně na stěny nebo střechy domů. Jejich princip je velmi jednoduchý. Solární teplovzdušné panely obsahují absorbční síťku, kolem níž proudí sluncem ohřívaný vzduch, nasávaný z místnosti spodním průduchem a vstupující do místnosti horním průduchem. Dochází tak k samovolné cirkulaci ohřátého vzduchu v objektu, což má za následek jeho temperování i v mrazivých dnech, a také vysoušení objektu, je-li zajištěna postupná výměna vzduchu v místnostech.

Jednoduché teplovzdušné vytápění stěnovými solárními panely

 

Teplovzdušné solární kolektory s ventilátorem

Solární teplovzdušné vytápění s ventilátoremKonstrukci teplovzdušného stěnového solárního kolektoru lze rozšířit o ventilátor, který zajistí rychlejší cirkulaci vzduchu a tedy i rychlejší a rovnoměrnější ohřev objektu.

Výhodou teplovzdušného solárního kolektoru s ventilátorem je i možnost instalace v jiné než svislé poloze. Hodí se tedy nejen k umístění na svislé stěny staveb, ale je možné jej instalovat například na střechy. Nevadí mu ani vodorovná poloha, neboť cirkulaci vzduchu nezajišťuje jeho tíha, ale ventilátor.

Samotný ventilátor potřebuje ke svému provozu samozřejmě elektrický proud, ten ale může být získáván rovněž zadarmo ze slunečního záření, použijeme-li na jednom objektu vedle teplovzdušného solárního kolektoru i fotovoltaické solární panely. Některé modely solárních teplovzdušných panelů již mají fotovoltaický panel zabudován v části vlastního tělesa kolektoru a není tedy potřeba dalších zařízení. 

 

 

Okenní solární teplovzdušné kolektory

Zejména u stahovacích oken chat a objektů určených k občasnému užívání je příležitost využít k vytápění teplovzdušné solární kolektory určené k rychlé instalaci do oken.

 Okenní solární teplovzdušné kolektory se zasunují do otvoru, který vznikne po částečném vytažení okna. Opřou se pod úhlem cca 60° o dům na straně přivrácené ke slunci. Od první chvíle začnou dům vytápět cirkulací teplého vzduchu ohřátého v kolektorech, a to bez jakýchkoli mechanických dílů a bez zdroje jiné energie.

Výhodou tohoto řešení je zejména rychlá instalace bez nutnsti zasahování do konstrukce objektu.

Nevýhodou je zejména skutečnost, že solární teplovzdušné panely napevno nepřipevněné k budově je možbé snadno odcizit a navíc se vloupat do objektu pootevřeným oknem. Jsou tedy vhodné jen pro používání v době přítomnosti osob v objektu a nehodí se pro temperování a vysoušení domů v době, kdy se budova nepoužívá. Navíc je nutné vyrobit každý solární kolektor na míru podle rozměrů okna.

Okenní teplovzdušné solární kolektory

 

Aktivní teplovzdušné solární vytápění

Teplovzdušné solární kolektory nedosahují takové výkonnosti, aby v zimním období dokázaly vytápět objekty na teplotu dostatečnou k příjemnému pobytu uvnitř. Proto se často kombinují s dalšími prvky, které zajistí doohřev teplého vzduchu na teplotu požadovanou k bytovému komfortu. Nejčastěji se používají aktivní teplovzdušné ohřívače, ohřívající vzduch předehřátý sluncem pomocí elektrické topné spirály anebo plynovým hořákem.

Výhodou tohoto systému teplovzdušného vytápění jsou úspory nákladů za vytápění, neboť základní ohřev vzduchu zajistí teplovzdušné solární kolektory a aktivní ohřívač pouze zvýší teplotu na požadovanou hladinu.

Nevýhodou aktivního teplovzdušného systému je, že potřebuje ke své funkci další zdroj energie a není tedy efektivní používat jej ve stálém provozu k temperování a vysoušení objektu.

Aktivní teplovzdušné solární vytápění

 

Vyhřívání chodníků, parkovišť a střech teplovzdušnými solárními kolektory

Teplovzdušné solární kolektory se výjimečně hodí k temperování venkovních ploch jako jsou chodníky, parkoviště, trávníky, balkóny, terasy, střechy apod. Systém teplovzdušných rozvodů zajišťuje cirkulaci vzduchu pod úrovní venkovní plochy a průchodem přes teplovzdušný solární panel jej zahřívá. Díky tomu lze s minimálními náklady zajistit, že venkovní plochy zůstávají celoročně suché a bez sněhu, což přispívá nejen ke komfortu užívání, ale také k bezpečnosti lidí a životnosti venkovních ploch a staveb.

Solární teplovzdušné panely určené k vyhřívání venkovních ploch

 


 

Proč je lepší využít pro montáže teplovzdušných solárních kolektorů odborníky

Montáž i výběr solárních panelů svěřte odborníkůmProjekt teplovzdušného solárního vytápění je poměrně složitá záležitost vyžadující léta zkušeností, potřebnou kvalifikaci, řadu měření a výpočtů a odboný přístup. Proto doporučujeme svěřit projektování teplovzdušného solárního vytápění odborné montážní firmě. Chybně naprojektovaný nebo smontovaný systém teplovzdušného solárního topení nebude fungovat podle našich představ a může způsobit v provozu mnoho nepříjemností. 

Nebezpečí spočívá rovněž v nabídce mnoha nekvalitních výrobků, které je možné na našem trhu běžně koupit. Řada i renomovaných výrobců dodává solární teplovzdušné panely na trh jen jako doplněk jejich základního sortimentu, kterým jsou zcela jiné systémy vytápění. Výběr kvalitního, spolehlivě a efektivně pracujícího teplovzdušného solárního panelu je tak velmi nejistý i pro náročného zákazníka, věnujícího dostatek času získávání informací o výrobcích před nákupem. 

 

 


  

Naši topenáři provádějí dodávky a montáže teplovzdušného solárního vytápění

Teplovzdušné sluneční kolektory - základ teplovzdušného solárního vytápěníNaši instalatéři jsou kvalifikovanými odborníky v oboru vytápění a teplovzdušné solární kolektory.  Odborní topenáři zajišťují veškeré topenářské práce, potřebné k realizaci efektivně řešeného otopného systému vytápěného slunečními kolektory. Provedeme potřebné výpočty, návrh optimálního řešení pro solární vytápění, realizaci teplovzdušných slunečních kolektorů včetně souvisejících stavebních i zemních prací a integrace teplovzdušných slunečních kolektorů do otopného systému domu. Zajistíme vše od úvodní analýzy tepelných vlastností objektu až po „předání klíčů“ k hotovému otopnému systému.

Komplexní realizační servis pro solární vytápění

 1. Analýza tepelných vlastností objektu
 2. Výpočet optimálních parametrů otopné soustavy
 3. Výběr vhodného typu teplovzdušných slunečních kolektorů a jejich parametrů
 4. Projekt otopné soustavy (neexistuje-li v objektu použitelná stávající)
 5. Dodání teplovzdušných slunečních kolektorů
 6. Montáž teplovzdušných slunečních kolektorů
 7. Potřebné stavební a zemní práce
 8. Montáž otopného systému (neexistuje-li použitelná stávající)
 9. Napojení teplovzdušných slunečních kolektorů na otopný systém
 10. Instalace a nastavení systému automatické prostorové regulace teploty

 


 

 Kontaktujte nás … 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej systémů solárního vytápění
 • Montáže systémů solárního vytápění
 • Servis systémů solárního vytápění

systémy solárního vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na systémy solárního vytápění

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na teplovzdušné solární vytápění a související instalatérské práce

 Nezávazná poptávka na teplovzdušné solární kolektory 

 Poptávka zdarma na teplovzdušné solární kolektory

 

 


 

Proč topení teplovzdušnými solárními kolektory právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění teplovzdušnými solárními kolektory
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši instalatéři realizují úsporné vytápění teplovzdušnými solárními kolektory kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně instalace teplovzdušného solárního vytápění kdekoli v České republice. Realizujeme instalace teplovzdušného solárního vytápění a celých systémů vytápění teplovzdušnými solárními kolektory ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění teplovzdušnými solárními kolektory … 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění teplovzdušnými solárními kolektory bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na teplovzdušné solární vytápění

 

 

 


 

print