Přenos tepla do místnosti sáláním je jednou z možností, jak během krátké doby zajistit pocit tepla u osob, přestože je vzduch v místnosti chladný. Jsou vhodným řešením tam , kde je potřeba navodit pocit tepla jen krátkodobě a nevyplatí se prohřívat vzduch v celém objemu vytápěného prostoru. Se sálavými přímotopy zažijeme stejně příjemné pocity, jako bychom v místnosti provozovali kachlová kamna či krb.

Sálavé přímotopy – pocit tepla v několika vteřinách

Sálavé přímotopy mohou mít podobu infra panelů Sálavé přímotopy využívají k vytápění místností jevu nazvaného sálání – přenos tepla infračerveným zářením. Předměty vystavené tepelnému záření se velmi rychle zahřejí a navodí pocit tepla v několika vteřinách od zapnutí sálavého tělesa. Teprve od takto prohřátých těles se druhotně ohřívá vzduch v místnosti. Ohřev vzduchu od sáláním nahřátých těles trvá podstatně delší dobu, než je tomu při vytápění konvektory.

Sálavé přímotopy se využívají především pro vytápění místností, kde požadujeme navození pocitu tepla v krátkém čase a na krátkou dobu. Proto jsou vhodnými topidly například v koupelnách, na toaletách, v garážích apod. Existují ale sálavá topidla, která obsahují akumulační nebo i nonvekční prvky – tato topidla je možné s výhodou používat i pro vytápění běžně obývaných místností.

Druhy sálavých přímotopů

 • Infra zářičeInfrazářiče a halogenová topidla – rozměrově malá topidla, obsahující topná tělesa produkující infračervenou složku záření o vysokém výkonu. Zcela potlačena je u nich potřeba ohřevu vzduchu konvekcí. Tento druh přímotopů je typickým zástupcem sálavých topidel.
 • Infrapanely – plochá topná tělesa určená k vytápění dlouhodoběji obývaných prostor, produkující sálavou sožku tepla, která se umísťují v místnostech a mohou mít zcela nenápadnou podobu (například uměleckého obrazu na zdi nebo architektonického prvku v interiéru)
 • sálavé přímotopné infra panelySálavé konvektory – přímotopná elektrická tělesa s vysokým podílem infračervené složky v produkci celkového tepelného výkonu. Charakteristickými vlastnostmi jsou především úspornost (přesný elektronický termostat, podstatný podíl sálavé složky), vysoký výkon v kompaktním balení a stálá vysoká dynamika díky konvekční horizontální mřížce.
 • Sálavé přímotopné panely s akumulací –  Sálavý panel vydává příjemné teplo i v době, kdy je odpojen regulátorem od elektrického proudu. Speciální sklo uvnitř panelu sálá teplo po dobu min. jedné hodiny. Hlavní výhodou je tepelná setrvačnost zajišťující dodávku tepelného záření i v době odpojení od elektrického napětí.

 

 Výhody a nevýhody sálavých přímotopů

 

Výhody 

 • Rychlý náběh – pocit tepla je vyvolán okamžitě po zapnutí topidla
 • Úspory na vytápění krátkodobě používaných místností
 • Nevíří prach – nezpůsobují cirkulaci vzduchu v místnosti
 • Malé rozměry – topidla nejsou rozměrná a lze je umístit i do malého prostoru
 • Vysušuje zdivo – zabraňuje tepelným ztrátám v důsledku tepelných mostů ve vlhkém zdivu
 • Brání výskytu plísní – sálavé teplo likviduje plísně už v zárodku
 • Dlouhá životnost – na sálavých topidlech se prakticky nemá co zkazit či opotřebovat
 • Úspory za údržbu – sálavé přímotopy nepotřebují žádnou údržbu kromě běžného očištění od prachu
 • Nízké tepelné ztráty – vzduch zůstává chladný a nevzniká velký tepelný spád
 • Rovnoměrnost vytopení místnosti – dochází k ohřevu všech předmětů bez ohledu na jejich umístění
 • Příjemný pocit tepla – lidské tělo vnímá sálavé teplo jako velmi příjemné – stejné pocity, které zažíváme u otevřeného ohně
 • Vzduch zůstává chladný – není potřeba vytápět místnosti na vysokou teplotu
 • Zdravotní hlediska – sálavé teplo prospívá kloubům, páteři, má pozitivní vliv na dýchací obtíže i alergie
 • Snadná regulace – výkon lze řídit snadno a s okamžitým účinkem elektrickým regulačním prvkem nebo termstatem
 • Tichý provoz – sálavé přímotopy neobsahují žádné pohyblivé díly a pracují zcela potichu

Nevýhody

 • Vysoká teplota topných článků – nebezpečí popálení při kontaktu anebo vzniku požáru při nevhodném umstění topidla
 • Po vypnutí topidla rychle vyprchá pocit tepla – vzduch v místnosti zůstává dlouho chladný (netýká se sálavých topidel s akumulací) 
 • Účinek se ztrácí v zastíněných místech – v místech, která nemají přímou viditelnost na sálavý přímotop, není žádný účinek tepelného záření

 

 Na co dát pozor před připojením elektrických sálavých přímotopů

Při vytápění sálavými přímotopy jsou horká nejen vlastní sálavá topidla, ale dochází i ke značnému ohřevu povrchu všech předmětů v místnosti. Při nevhodném umístění sálavého přímotopu tak může docházet k tepelnému poškození vybavení domácnosti – například mohou zpuchýřovatět nátěry nábytku či podlah.

 Elektrické sálavé přímotopy mají vysoké nároky na odběr elektrického proudu. To s sebou nese rizika zvláště ve starších a málo obývaných objektech, kde se při výstavbě nepočítalo s připojením elektrických spotřebičů s tak velkým odběrem.

Stará elektroinstalace může způsobit ve spojení s elektrickými sálavými přímotopy požárZnačné toky elektrického proudu způsobují ve starších vedeních s malým průřezem a zoxidovanými kontakty zahřívání vodičů, jiskření kontaktů v zásuvkách, rozvodných krabičkách, svorkovnicích a v rozvodných skříních. Zvláště staré elektrické rozvody v hliníku jsou nebezpečím pro uživatele elektrických sálavých přímotopů, neboť hliník při průtoku velkého proudu začíná téct a dochází k dalšímu povolování kontaktů ve svorkovnicích. Nejhorším následkem pak může být požár v objektu.

Nebezpečí se zvyšuje i tím, že elektrické sálavé přímotopy jsou často využívány ve starých rekreačních objektech v kombinaci s moderními programovatelnými spínači, kdy provozovatel objektu nechává objekt temperovat nebo vytopit i v nepřítomnosti osob. Dojde-li pak ke vzplanutí elektroinstalace, obvykle končí i malá závada velkým požárem a celkovou devastací objektu s možným ohrožením dalších okolních staveb a osob.

 

Nezapomeňte na revize elektroinstalací

Před zapojením elektrických sálavých přímotopů nezapomeňte na revize elektroinstalacíProto před připojením elektrického přímotopu vždy zajistíme provedení odborné prohlídky a revize elektroinstalací.  Jestliže se jedná o objekt využívaný komerčně, pak se na sálavé přímotopy vztahuje ještě povinnost provozovatele zajistit revize elektrických spotřebičů. Na vyžádání zajišťujeme revize elektro na celém území ČR.

V případě, že stávající elektroinstalace nevyhovuje pro připojení elektrického přímotopu, je nutné buďto zajistit rekonstrukci elektrorozvodů a navýšení proudové kapacity celé elektroinstalace, anebo je lepší se raději vzdát myšlenky na vytápění elektrickými topidly.


 

Dodáváme a montujeme elektrické sálavé přímotopy řady výrobců

Naši instalatéři provádějí montáže elektrických sálavých přímotopů (tepelných sálavých přímotopů) všech předních výrobců komponentů vytápění. S výběrem elektrických sálavých přímotopů Vám rádi poradíme, doporučíme výrobce i prodejce, případně Vám dodáme elektrické sálavé přímotopy z našich skladů. Montujeme i elektrické sálavé přímotopy zakoupené zákazníky u jiných prodejců. Nabízíme prodej, dodávky a montáže elektrických sálavých přímotopů zejména těchto značek :

 Výrobci elektrických sálavých přímotopů

 

 

 


 

 Kontaktujte nás … 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej sálavých přímotopných těles
 • Montáže sálavých přímotopných těles
 • Servis sálavých přímotopných těles

sálavá přímotopná tělesa - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na sálavá přímotopná tělesa

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na elektrické sálavé přímotopy a související instalatérské práce

 Nezávazná poptávka na elektrické sálavé přímotopy 

 Poptávka zdarma na opravy rozvodů tepla

 

 


 

Proč elektrické sálavé přímotopy právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i vlastní montáže elektrických sálavých přímotopů
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši instalatéři montují elektrické sálavé přímotopy kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně montáže elektrických sálavých přímotopů kdekoli v České republice. Realizujeme instalace elektrických sálavých přímotopů a celých systémů vytápění v jednotlivých bytech i na velkých stavebních akcích velikosti supermarketů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry elektrických sálavých přímotopů … 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci rozvodů vytápění bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku topenářských prací

 

 

 


 

print