Hledáte-li do vašeho domova systém vytápění, které bude efektivní a zároveň nebude příliš navyšovat investiční rozpočet, klasický rozvod tepla s využitím teplé vody je skvělou volbou. Teplovodní systém vytápění je osvědčeným řešením, který se těší oblibě ve všech druzích zástavby a ujal se u nás jako samozřejmý standard.

Teplovodní vytápění

Teplovodní vytápění je technologie topení, která využívá vodu jako teplonosné médium k rozvádění tepla z centrálního topidla  do všech místností bytu, domu nebo jiného až mnohapatrového objektu. Přenesené teplo je do cílové místnosti odevzdáváno prostřednictvím otopných těles (radiátory, konvektory) a pak se vrací zpátky do kotle.

 

Proč teplovodní vytápění

Voda má lepší tepelnou vodivost než vzduch, proto dokáže teplo rychleji přijímat z topidla, rozvádět a vyzařovat z otopných těles. Hmota vody v otopném systému disponuje nežádoucí tepelnou kapacitou, kterou lze dnes významně omezit používáním trubkových rozvodů s malým průměrem a nízkoobjemových tenkostěnných otopných těles.

Teplovodní topení radiátory

Tím lze dosáhnout rychlého náběhu topného efektu, přesné regulace  tepla, nízké hystereze otopného systému a především významných úspor za vytápění – v moderních teplovodních systémech vytápění nedochází již k plýtvání teplem a k přetápění místností z důvodu vysoké tepelné kapacity a špatné regulovatelnosti, jak tomu bylo ve starých systémech s velkoobjemovými litinovými radiátory a velkoprůměrovým potrubím.

Moderní systém pro teplovodní topení, zahrnující teplovodní otopná tělesa a teplovodní topidlo (nejčastěji kotel na plyn či kotel na tuhá paliva, anebo teplovodní kamna či teplovodní krb) patří k nejlevnějším a poměrně hospodárným řešením vytápění domácností a jiných objektů. Navíc lze teplovodní systém vytápění rozšířit o další ekologické zdroje tepla, jako jsou tepelná čerpadla anebo solární kolektory, případně nahradit otopná tělesa úsporným podlahovým vytápěním, a tak velmi účinně snížit náklady na vytápění až o desítky procent.

Rozdělení otopných soustav pro teplovodní vytápění:

Podle oběhu otopné vody v soustavě

 1. Teplovodní vytápění s přirozeným oběhem vody – samovolný oběh vychází z rozdílných teplot vody na přívodu a odvodu z topidla a z rozdílné hustoty vody o různé teplotě – lehčí ohřátá voda stoupá vzhůru a tlačí studenou vodu, vracející se z otopných těles, zpátky do topidla. Výhodou je nezávislost na dalším zdroji energie, nevýhodou potřeba velkoprůměrových rozvodů a těžkých otopných těles – z důvodu velkého objemu vody v systému je špatná možnost regulace vedoucí k vyšším nákladům na topení. U nových instalací se dnes používá jen tam, kde není dostupná elektrická energie. Setkáváme se s ním ale často ve starých domech, v nichž ještě neproběhla rekonstrukce vytápění.
 2. Teplovodní vytápění s nuceným oběhem vody – oběh vody zajišťuje oběhové čerpadlo – nevýhodou je závislost na elektrické energii a její spotřeba při provozu čerpadla, výhodou naopak možnost použití rozvodů o malém průměru a tenkostěnných otopných těles s malým objemem vody – a tedy úspory plynoucí z malé kapacity vody v systému. Dnes se používá prakticky ve všech běžných případech nových instalací nebo rekonstrukcí.

Podle nejvyšší pracovní teploty

 1. Teplovodní topení nízkoteplotní – teplá voda do 65 °C – používá se u většiny otopných systémů
 2. Teplovodní topení vysokoteplotní – teplá voda do 110 °C – přenosy tepla z kotelen či výměníkových stanic do vícepatrových domů anebo do obytných bloků, ohřev plaveckých bazénů apod.
 3. Horkovodní topení – horká voda nebo pára nad 110 °C – dálkové přenosy tepla z tepláren do výměníkových stanic

Podle způsobu předávání tepla do místnosti

 1. Vytápění otopnými tělesy – teplo vzniká prouděním vzduchu kolem teplosměnných ploch a sáláním teplosměnných ploch teplovodních otopných těles.
 2. Vytápění velkoplošnými sálavými plochami – teplo vychází z teplovodních potrubních hadů, které jsou zabudovány v podlaze či stěnách nebo jako panely zavěšeny na stěně a stropě.

Podle počtu trubek pro přívod a odvod otopné vody teplovodního vytápění

 1. Otopné soustavy dvoutrubkové – otopná tělesa jsou spojena paralelně
 2. Otopné soustavy jednotrubkové – otopná tělesa jsou spojena sériově

Podle směru vedení připojovacího potrubí k otopným tělesům

 1. Otopné soustavy horizontální – otopná tělesa jsou vodorovně propojena potrubím na jednom patře
 2. Otopné soustavy vertikální – otopná tělesa jsou svisle propojena potrubím ve více patrech

Podle směru proudění teplonosné látky

 1. Otopné soustavy souproudé – teplonosná látka v přívodním i vratném potrubí proudí stejným směrem
 2. Otopné soustavy protiproudé – teplonosná látka v přívodním a vratném potrubí proudí opačným směrem

Podle umístění ležatého rozvodu

 1. Otopné soustavy se spodním rozvodem – rozvod je v nejnižším patře pod stropem
 2. Otopné soustavy s horním rozvodem – rozvod je v nejvyšším patře pod stropem
 3. Otopné soustavy kombinované – přívodní potrubí je v nejvyšším patře, vratné potrubí je v nejnižším patře

Podle konstrukce expanzní nádoby

 1. Otopné soustavy otevřené – expanzní nádoba je otevřená, zvládá pracovat s max. 95 °C
 2. Otopné soustavy uzavřené – expanzní nádoba je tlaková, zvládá pracovat s max. 110 °C

 

Výhody a nevýhody teplovodního vytápění

 

Výhody teplovodního vytápění:

 • lepší tepelné vlastnosti než vzduch – voda rozvádí teplo do místností rychleji, vytápění vzduchem vyžaduje lepší výměnu vzduchu a rekuperaci tepla
 • tichý chod – nepotřebuje ventilátory, čerpadlo je umístěno v oddělené kotelně
 • snadná regulace teploty –  plynulá regulace teploty pomocí přivírání nebo otevírání radiátorového ventilu
 • úsporné řešení – jeden kotel bohatě vystačí pro celý panelový dům

Nevýhody teplovodního vytápění:

 • možnost zamrznutí – především v době mrazů z důvodu špatné izolace
 • nutnost zasíťování budovy –  teplovodní rozvody, otopná tělesa, regulační prvky, expanzní nádoba, ventily

 

Podlahové teplovodní vytápění

Vytápění teplou vodou se využívá mimo jiné pro podlahové vytápění zalité do betonu. V tomto případě je topení napojeno na plynový kotel nebo elektrický kotel s teplotou v rozmezí 27 – 40 °C. Na rozdíl od radiátorů spojení teplovodního vytápění s podlahovým topením přináší díky nižší teplotě teplonosného média úsporu ročních nákladů. I když radiátory zabírají menší plochu než podlaha, pro vytopení místností dobře izolovaného domu na 20 °C se musí nahřát na 70 – 75 °C. Pro dosažení stejné tepelné pohody podlahovým vytápěním stačí, aby v něm proudila voda ohřátá na 27 – 30 °C.

Teplovodní vytápění krbem nebo kamny

Často využívaná je kombinace teplovodního vytápění s tradičními topidly na dřevo, jako jsou krby, kamna anebo krbová kamna. Krby s či kamna obsahují výměník tepla, které přenáší teplo z topeniště do teplovodního systému a dále je distribuuje teplovodními rozvody do radiátorů anebo slouží k ohřevu teplé užitkové vody v zásobníku TUV. Při výběru krbu je nutné vhodně zvolit druh teplovodní krbové vložky, která se liší zvoleným materiálem, tvarem, výkonem a způsobem přikládání. Takto uzpůsobená topidla se prodávají pod označením

 • Kamna s výměníkem – kamna s teplovodním výměníkem tepla a napojením na teplovodní vytápění
 • Krby s výměníkem – krby s teplovodním výměníkem tepla a napojením na teplovodní vytápění
 • Krbová kamna s výměníkem – kamna s proskleným průhledem do topeniště a teplovodní vložkou pro napojení na teplovodní topení

Teplovodní topení pro nízkoenergetické domy

Teplovodní systém vytápění je možné využít také v nízkoenergetických nebo pasivních domech. Do nich se však instalují otopné plochy s nižším výkonem.

 


 

  Provádíme instalace a montáže teplovodního vytápění 

Naši topenáři instalují všechny systémy teplovodního vytápění v objektech v celé České a Slovenské republice.

Provádíme montáže teplovodního topení

Zajistíme prohlídku objektu určeného k vytápění teplovodným topením, výběr vhodných komponentů s ohledem na parametry vytápěného objektu a finanční možnosti zákazníka, dodání topidla, teplovodních rozvodů a regulačních prvků teplovodního vytápění a jejich instalaci v objektu zákazníka.

 Seznámíme zákazníka s obsluhou vytápění i s regulátory a systém teplovodního topení podrobíme provozní zkoušce. Je-li to potřeba (u jiných než elektrických topidel) provedeme připojení topidel na kouřovody a komíny.

 

Realizace teplovodního topení patří mezi odborné topenářské práce

Teplovodní vytápění svěřte odborníkům

Související stavební práce, stavby krbů a kamen, instalace topidel, rozvodů vody a otopných těles pro teplovodní vytápění objektů patří mezi odborné topenářské práce, kterou by měli vykonávat výhradně odborní instalatéři se specializací topenář. K instalaci topidel a komponentů teplovodního vytápění je potřeba nejen zručnost a zkušenosti, ale obvykle také příslušná kvalifikace. Instalace a rekonstrukce systémů vytápění, svépomocné stavby krbů, kamen a dalších topidel a otopných systémů nepovedou s největší pravděpodobností k očekávanému výsledku. Výsledným produktem pak může být nefungující, neefektivně pracující anebo i nebezpečný systém, jehož provozování by mohlo naplňovat i skutkovou podstatu trestného činu obecného ohrožení.

 


 

 Kontaktujte nás … 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Realizace teplovodního vytápění
 • Realizace teplovodních topidel
 • Realizace otopných těles
 • Jiné topenářské práce
Vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na topenářské práce

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na teplovodní vytápění a související instalatérské i stavební práce

Nezávazná poptávka na teplovodní topení

  

Poptávka zdarma na teplovodní vytápění

 

 

 


 

Proč teplovodní topení právě od nás …

Instalatér Ekomplex provádí montáže teplovodního vytápění

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace teplovodního vytápění
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši instalatéři realizují teplovodní vytápění kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně montáže teplovodního vytápění kdekoli v České republice. Realizujeme instalace teplovodního vytápění a celých systémů kombinovaného vytápění ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry teplovodního topení … 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci teplovodního vytápění bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na teplovodní vytápění

 

 

 


 

print