Technologický pokrok prostupuje napříč odvětvími průmyslu a jedním z nejdynamičtěji se měnícím odvětvím je stavebnictví. Typickým příkladem aplikace moderních technologií do každodenního života je podlahové vytápění, které je hitem moderního bydlení a přináší zcela nové vnímání tepelného komfortu. 

Podlahové topení – nohy v teple s chladnou hlavou

Podlahové vytápění domácností je revolucí mezi technologiemi vyhřívání bytů. Bylo zde sice již v původní podobě před dvěmi tisíci lety v římských dobách, ale teprve moderní technologie, úsporná topidla a možnosti automatické regulace zajistily jeho přínos ke komfortu bydlení a nízkým nákladům na topení v topné sezóně.

Podlahové topení - dopřejte si komfort s chladnou hlavouProč podlahové vytápění ? Oproti většině běžných způsobů vytápění pomocí radiátorů netrpí podlahové topení tolika neduhy – jeho výhodou je jednak nízká prašnost domácnosti, jednak pocit příjemně teplých nohou i při nižší teplotě vzduchu, což omezuje únavu a soustředění bydlících osob a přispívá ke zdravému trávení volného času i k příjemnému spánku.

Mezi hlavní přednosti však patří značné úspory za vytápění, neboť k dosažení pocitu tepla stačí vytopit podlahu na relativně nízkou teplotu. Teplo se na spotřebitele přenáší ne cirkulací teplého vzduchu, ale sáláním teplé podlahy. Tím dochází k zahřátí samotných osob mnohem dříve, než dojde k prohřátí vzduchu a není tak potřeba místnost zbytečně přetápět.

Podlahové topení - schéma

Podlahové topení elektrické, teplovzdušné nebo s topnou vodou v trubkách ?

Pro hlavní systém vytápění zvolíme s výhodou podlahové topení v trubkáchPodlahové topení je možné realizovat pomocí dvou odlišných technologií.

Nejčastěji montovaným podlahovým topením je teplovodní podlahové topení, což je podlahové vytápění v trubkách – technologie zahrnující topidlo a rozvody tepla ohřátou vodou vedenou v trubkách a hadech. Výhodou podlahového vytápění v trubkách je především relativně levný provoz. Je vhodné jako hlavní vytápění v objektu, počítá se u něj s provozem po celou dobu topné sezóny.

Další technologií je podlahové topení realizované pomocí elektrických topných těles, fungujících bez oběhu otopné kapaliny. Jejich aplikace je výrazně jednodužší a levnější než montáž podlahového vytápění v trubkách, ale je potřeba počítat s vyššími náklady na provoz.

Elektrické podlahové vytápěníElektrické podlahové vytápění - topení vhodné do koupelen se využívá nejčastěji jako doplňkové topení například pro vytápění koupelen a toalet, vytápění podlah v okolí domácích bazénů – zkrátka všude tam, kde potřebujeme vytápět podlahu jen na chvíli na krátkou dobu a ohřev desítek litrů vody v takovém systému by prodražil provoz.

Výhodou je kromě snadné instalace i rychlost náběhu a nezávislost na hlavním otopném systému. Elektrické podlahové topení si můžeme zapnout jen na pár minut stejně jako světlo. Při jeho realizaci není potřeba změnit ve staveniště celou plochu bytu, je možné jej zabudovat například jako doplňkové vytápění při rekonstrukci koupelny během jednoho dne. Pobyt v koupelně naboso se tak stane příjemným zážitkem.

Teplovzdušné podlahové vytápění je podlahové topení využívající teplého vzduchu, ohřívaného v teplovzdušných generátorech (například klimatizační jednotky anebo tepelná čerpadla vzduch – vzduch) a rozváděného systémem vzduchotechniky vzduchovými kanálky pod podlahou, kde teplý vzduch předává teplo do stavební konstrukce a následně do podlahy.

Všechny popsané systémy podlahového vytápění patří mezi sálavé podlahové vytápění, tedy takový způsob vytápění, kdy k přenosu tepla z otopné plochy do místnosti dochází sáláním – celoplošným vyzařováním infračerveného záření. Kromě sálavého podlahového vytápění řadíme mezi podlahové systémy topení také tzv. podlahové konvektory, což jsou otopná tělesa umístěná pod podlahou, zajišťující proudění teplého vzduchu kolem chladných ploch, jaké jsou především velká francouzská okna, dveře na terasy či balkóny anebo prosklené plochy hal nebo bazénů. Tento způsob topení podlahou nazýváme konvekční podlahové vytápění, neboť přenos tepla probíhá prouděním vzduchu, a tedy konvekcí.

Kdy je vhodné zvolit podlahové vytápění a pro jaké podlahy

Podlahové topení se nejsnadněji plánuje v novostavbách. Lze je ale bez problémů aplikovat i v rámci přestavby starších domů. Musíme počítat s tím, že podlahové vytápění potřebuje určitou hloubku k uložení trubkového hada, izolace a vrstvy betonu, v níž je celá technologie zalitá. Dalších několik milimetrů zabere vlastní podlaha, kterou položíme na betonovou desku s instalovaným podlahovým topením. Nejlepšího výsledku dosáhneme, když podlahové topení položíme v celé ploše domácnosti, tj. v celé ploše podlahy – nebudou tak vznikat chladná místa, kde by mohlo docházek k rosení povrchu a vzniku plísní.

 Pro podlahové vytápění je vhodných několik druhů podlah :

Podlahové vytápění zajistí komfort bydlení pro celou rodinu Podlahové topení je vhodné jak pro celé obytné domy, tak i pro vytápění jejich částí či jen některých místností – nejčastěji kuchyní , koupelen, obývacích pokojů. Je však velmi vhodné také k vytápění obchodů, opraven a drobných provozoven, kde zaručí pocit tepla i při nízké teplotě vzduchu. V takovém prostředí se mnohel lépe pracuje, jedná se zákazníky a vynakládá námaha bez pocení a pocitů špatného dýchání. V provozovnách stačí vytápět podlahu jen na minimální teplotu okolo 15 st. , teplota podlahy 10st. pak bude zcela dostatečná pro temperování objektu v zavírací době.

Na co je potřeba myslet při plánování podlahového vytápění

Podlahové vytápění má svoje specifika a je potřeba jeho instalaci pečlivě naplánovat a zvážit.

Podlahové topení nezajišťuje cirkulaci teplého vzduchu

Sálavé teplo je pro vytápění místností příjemné, jsou ale místa, která bez cirkulujícího teplého vzduchu mohou způsobovat menší problémy. Proto je výhodné zkombinovat podlahové vytápění ještě s dalšími zdroji tepla pro zamezení lokálních nedostatků. Nejlépe se jako doplňková topidla uplatní podlahové konvektory, které zajistí, že u větších prosklených ploch jako jsou okna nebo prosklené dveře na terasu nebudou vznikat nepříjemně chladná místa a tepelné mosty narušující plynulé sálání tepla. Dále je vhodné myslet na koupelnové trubkové radiátory, aby bylo kde sušit mokré ručníky a osušky, neboť u podlahového topení nemůžeme počítat s jejich vysoušením cirkulujícím teplým vzduchem.

Podlahové vytápění vyžaduje precizní práci zkušených topenářůJe nutná dobrá tepelná izolace podlahy

Nedostatečně zaizolovaná podlaha pod podlahovým vytápěním bude mít za následek velké úniky tepla do konstrukce budovy, podloží stavby nebo sklepních prostor. Proto je nutné při pokládání podlahového topení zajistit účinnou přídavnou izolaci mezi základní podlahovou deskou a hadem podlahového topení. Nejčasteji se používají izolační polystyrénové desky, případně desky izolující pomocí vzduchových komor.

Nutnost velmi pečlivé práce při pokládání podlahového vytápění

Komponenty podlahového topení nelze po zalití betonem dodatečně opravovat – při pokusu o rozrušení betonu bychom s největší pravděpodobností porušili i trubky a čidla podlahového topení a rohože. Proto je potřeba při montáži podlahového topení postupovat velmi obezřetně a bez šance něco později opravit nebo změnit. I z tohoto důvodu bychom návrh a realizaci podlahového vytápění měli zásadně svěřit specializované firmě se zkušenými topenáři.

Podlahové vytápění – jaké jsou hlavní výhody

 • Velmi dobré rozložení teploty vzduchu – tělo a hlava je v chladu, i když od noh pociťujeme příjemné teplo a sálání tepla z podlahy nám prohřívá zbytek těla. Lidé se podstatně méně potí a lépe se jim dýchá i bystřeji uvažuje.
 • Nízká teplota topné vody – podlahu stačí prohřít na výrazně nižší teplotu než u konvekčního vytápění pomocí radiátorů – toto vede k úsporám za vytápění.
 • Malá spotřeba paliva – sálání podlahy umožňuje snížit teplotu v topném okruhu o cca 3st. Celsia a díky tomu klesá výkon topidla i spotřeba paliva.
 • Bezprašnost prostředí – ve vytápěných prostorách nedochází k nadměrné cirkulaci vzduchu a víření prachu – ocení zejména alergici a lidé s problematickým dýcháním.
 • Otopná tělesa nezabírají prostor určený k bydlení – podlahové vytápění není viditelné, nebudeme o ně zakopávat ani je muset pravidelně čistit od nánosů prachu.
 • Možnost vytápění libovolně velkých ploch – na rozdíl od radiátorů, jejichž účinek se vzdáleností od otopných těles klesá, nejsme u podlahového topení velikostí vytápěné plochy omezení.
 • Možnost kombinace sálavého vytápění s konvekčním – správně naprojektovaný otopný systém domácnosti může zahrnovat kromě podlahového topení i další otopná tělesa, doplňující vhodně tepelný komfort.

  Provádíme instalace a montáže podlahového vytápění

Naši topenáři instalují všechny systémy podlahového vytápění v objektech v celé České a Slovenské republice.

Provádíme montáže podlahového topeníZajistíme prohlídku objektu určeného k vytápění podlahovým topením, výběr vhodných komponentů s ohledem na parametry vytápěného objektu a finanční možnosti zákazníka, dodání topidla, trubkových rozvodů a regulačních prvků podlahového vytápění a jejich instalaci v objektu zákazníka. Seznámíme zákazníka s obsluhou topidel i regulátory a systém podlahového topení podrobíme provozní zkoušce. Je-li to potřeba (u jiných než elektrických topidel) provedeme připojení podlahových topidel na kouřovody a komíny.

Realizace podlahového vytápění patří mezi odborné topenářské práce

Související stavební práce, instalace topidel, rozvodů tepla a otopných hadů pro podlahové vytápění objektů patří mezi odborné topenářské práce, kterou by měli vykonávat výhradně odborní instalatéři se specializací topenář. K instalaci topidel je potřeba nejen zručnost a zkušenosti, ale obvykle také příslušná kvalifikace.

Jaká topidla je možné využít pro podlahové vytápění a na co si dát pozor

Podlahové vytápění - montáž svěřte kvalifikovaným topenářům Kotle na tuhá paliva – Instalace všech topidel produkujících kouřové spaliny vyžaduje kontrolu a revizi kouřovodů, v řadě případě i normou předepsané vyvložkování komínů. Podlahové topidla s velkým výkonem je nepřípustné napojovat na kouřovody a komíny, jejichž světlý průřez neodpovídá požadavkům výrobce topidla, což je problémem především ve starých domech s malými průřezy komínových průduchů. Připojení topidel na neodpovídající komínové těleso bez odborně provedené revize může mít za následek nejen špatnou funkci topidla, ale i požár nebo udušení osob v domě.

Plynové kotle je ze zákona oprávněn připojit na rozvody plynu pouze odborný plynoinstalatér. Nutnou podmínkou uvedení plynových kotlů do provozu je také vstupní revize plynových zařízení. Amatérské připojování plynových zařízení je porušením zákona a může být klasifikováno i jako trestný čin obecné ohrožení osob a majetku.

Nezapomeňte na elektrorevize přes připojením elektrického kotleElektrické kotle vyžadují dostatečně dimenzovanou elektrickou přípojku a jištění. Jejich zprovoznění musí předcházet vstupní revize elektroinstalací a revize elektrorozvaděčů. Amatérsky provedené připojení elektrických kotlů na stávající rozvody elektřiny nezřídka vyústí v požár objektu, zvláště u rekreačních objektů ve spojení s automatickým spínáním elektrických topidel.

Z uvedených důvodů je tedy potřebné, aby montáže, podlahových topidel a jakékoli zásahy do systému podlahového vytápění vždy prováděli pouze kvalifikovaní topenáři.


 Kontaktujte nás …

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Realizace podlahového vytápění
 • Realizace topidel
 • Jiné topenářské práce

Vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na topenářské práce

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na podlahové vytápění a související instalatérské i stavební práce

Nezávazná poptávka na podlahové topení

Poptávka zdarma na podlahové vytápění


Proč podlahové topení právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace podlahového vytápění
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Naši instalatéři realizují podlahové vytápění kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně montáže podlahového vytápění kdekoli v České republice. Realizujeme instalace podlahového vytápění a celých systémů kombinovaného vytápění ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry podlahového topení …

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci podlahového vytápění bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na podlahové vytápění


print