Specialitou zemí bývalého východního bloku, k němž se řadí i naše republika, je bydlení stovek tisíců lidí na panelových sídlištích. Až na málo výjimek jsou panelové domy připojeny na dálkové vytápění zabezpečované centrálně vzdálenou teplárnou nebo elektrárnou, případně kotelnou společnou pro mnoho bloků domů. Dálkové vytápění má mnoho výhod, pro něž je i při současné občanské výstavbě součástí mnoha projektů bytových domů, městských čtvrtí i nových sídlišť.

Dálkové vytápění – společné topení pro více domů i celá sídliště

Dálkové vytápění je otopný systém založený na topidle umístěném mimo vytápěný objekt v samostatné budově (kotelna, výměník tepla, teplárna). Do vytápěných objektů je teplo přenášeno trubkovými rozvody, kde je pak do místností předáváno otopnými tělesy. Je nejčastěji využívaným otopným systémem na sídlištích, ale nezřídka se s ním setkáváme i při výstavně menších obytných celkům, jako jsou například řadové domy, školy, nemocnice nebo chatová rekreační zařízení.

Schéma dálkového vytápěníHlavní výhodou dálkového vytápění je úspora nákladů za provoz mnoha topidel a jejich obsluhy.  Hlavní nevýhodou jsou pak značné tepelné ztráty vznikající na často kilometry dlouhých parovodech a v tepelných výměnících, problematické zúčtování celkových nákladů na vytápění mezi jednotlivé uživatele a ohrožení velkého množství obyvatel při výpadku společného zdroje tepla nebo při poruše na distribučním okruhu.

Topidla a zdroje tepla pro dálkové vytápění

Teplárny jsou základem dálkového vytápění

Zdrojem tepla pro dálkové topení jsou při vytápění jednoho či několika domů výkonné kotle umístěné ve vzdálených kotelnách, zpravidla řízených automatizovaným systémem regulace výkonu. Kotelny jsou vybaveny topidly různých konstrukcí – často je v kotelně k dispozici několik kotlů a podle aktuální venkovní teploty se uvádí do provozu tolik kotlů, kolik je potřeba pro zajištění potřebného topného výkonu.

Nejčastěji využívaná topidla v kotelnách pro dálkové vytápění

U větších bloků domů, městských čtvrtí a celých sídlišť obvykle kotelny nahrazují výměníkové stanice společné vždy pro několik domů, kde se místo kotlů nachází zařízení pro přenos tepla z parovodů do otopných okruhů jednotlivých domů. Parovody jsou pak sítě potrubí, kterými se do výměníkových stanic rozvádí přehřátá pára ze vzdálené teplárny, elektrárny nebo jiného průmyslového provozu produkujícího dostatek odpadního tepla. Ve městech s vyšší nadmořskou výškou nebo chladným podnebím se setkáváme i s přímým rozvodem teplé vody z tepláren do obytných domů bez parovodů a výměníků.

Výměníky tepla a výměníkové stanice mají svoje opodstatnění

Systémy dálkového vytápění, v nichž je využito výměníků tepla a výměníkových stanic, jsou charakteristické dvěma a více oddělenými cirkulačními okruhy. Voda či pára vycházející z teplárny se nedostává přímo do otopných těles nebo baterií umývadel uživatelů. Místo toho je primární okruh oddělený a ve výměníku předává teplo do sekundárního o kruhu, v němž koluje voda využívaná uživateli. Sekundárních okruhů může být u velkých vytápěných oblastí i několik desítek nebo stověk na jeden primární okruh a přenos tepla ve výměnících může probíhat v několika různých konfiguracích, specifických pro určité geografické oblasti. Je zde několik důvodů, proč využívat otopný systém dálkového vytápění s výměníky :

Výměníky tepla patří k systémům pro dálkové vytápění

 • Jakýkoli únik vody ze systému nebo jiná havárie postihne vždy jen část distribučního systému a neohrozí většinu spotřebitelů tepla.
 • Radiátory a rozvody tepla v domech spotřebitelů nemusí být dimenzovány na velké tlaky, které u primárního systému bývají až 8 barů.
 • S menšími tlaky v topení souvisí i úspory nákladů na vybudování rozvodů tepla v domech a bytech a také bezpečnost obyvatel v případě havárie topení.
 • Menší nebo žádné rozdíly v teplotě radiátorů u bližších a vzdálenějších spotřebitelů od teplárny.
 • Větší odolnost sekundárního okruhu proti korozi.
 • Zabezpečení primárního okruhu proti vstupu nečistot z neudržovaných radiátorů v sekundárních okruzích.
 • Oddělení okruhů topné vody v otopných tělesech od teplé užitkové vody určené ke spotřebě.
 • Snížení odporu v primárním systému – rychlejší cirkulace páry – nižší tepelná kapacita systému.
 • Snadnější a účinější regulace spotřeby tepla na straně spotřebitelů.
 • Možnost přesnějšího měření odběru tepla jednotlivými spotřebiteli a obytnými bloky.
 • Spravedlivější rozúčtování nákladů na vytápění mezi spotřebitele.

Otopná tělesa pro dálkové topení

otopná těles pro dálkové topení Otopná tělesa pro dálkové vytápění mohou být různého provedení a konstrukcí. Zpravidla se využívají článkové radiátory, deskové radiátory anebo topné konvektory různých typů. Trendem současnosti je odklon od těžkých radiátorů a jejich náhrady za lehká desková otopná tělesa nebo lehčí článkové radiátory z důvodu snadnější regulovatelnosti tepelné soustavy s menším objemem vody v systému. To vede k úsporám za vytápění, jelikož sekundární topná soustava vybavená patřičnou regulací a teplotními snímači může rychleji reagovat na výkyvy teplot a udržovat v místnostech stabilnější teplotu bez teplotních špiček.


  Provádíme instalace dálkového vytápění

Naši topenáři instalují všechny systémy dálkového vytápění v objektech v celé České a Slovenské republice.

Instalace dálkového vytápění svěřte topenářůmZajistíme prohlídku objektu určeného k vytápění dálkovým vytápěním, výběr vhodných otopných těles s ohledem na parametry vytápěného objektu a finanční možnosti zákazníka. Zařídíme vyjednání možnosti napojení objektu na existující výměníkovou stanici dálkového vytápění, realizaci sekundárního okruhu napojeného na výměníkovou stanici, výstavbu trubkových rozvodů, montáže otopných těles a regulačních prvků dálkového vytápění a jejich instalaci v objektu zákazníka. Seznámíme zákazníka s obsluhou vyčleněného vytápěncího okruhu a systém dálkového topení podrobíme provozní zkoušce.

U rozsáhlých objektů s několika budovami nebo bloky zajistíme realizaci vlastní kotelny, vyprojektujeme a zrealizujeme celý samostatný systém centrálního vytápění objektů bez napojení na veřejné sítě dálkového vytápění, případně zajistíme vybudování výměníkové stanice a její připojení na existující primární parovodní sítě dálkového vytápění.

Montáže dálkového vytápění patří mezi odborné topenářské práce

Instalace topidel, rozvodů tepla a otopných těles pro dálkové vytápění objektů patří mezi odborné topenářské práce, kterou by měli vykonávat výhradně odborní instalatéři se specializací topenář. K instalaci rozvodů tepla je potřeba nejen zručnost a zkušenosti, ale obvykle také příslušná kvalifikace a v neposlední řadě také schválený projekt s kladným vyjádřením poskytovatele tepla z dálkového vytápění k možnosti připojení objektu na primární okruh dálkového parovodu.

Z uvedených důvodů je tedy potřebné, aby montáže systémů dálkového vytápění a jakékoli zásahy do systému dálkového topení vždy prováděli pouze kvalifikovaní topenáři.


 Kontaktujte nás …

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Realizace dálkového vytápění
 • Realizace kotelen
 • Realizace výměníkových stanic
 • Jiné topenářské práce

Vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na topenářské práce

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na dálkové vytápění a související instalatérské práce

Nezávazná poptávka na dálkové topení

Poptávka zdarma na dálkové vytápění


Proč dálkové topení právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace dálkového vytápění
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Naši instalatéři realizují dálkové vytápění kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně montáže dálkového vytápění kdekoli v České republice. Realizujeme instalace sekundárních okruhů a celých systémů dálkového vytápění ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry dálkového topení …

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci dálkového vytápění bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku topenářských prací


print