Teplovzdušné vytápění je výhodným způsobem vytápění všude tam, kde kromě topení potřebujeme zajistit i kvalitní obměnu vzduchu v objektu. Právě pro tento účel je velmi výhodné spojit technologii teplovzdušného vytápění s tepelným čerpadlem vzduch – vzduch, které významným způsobem přispěje k úsporám za provoz otopného systému.

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch : vytápíme studeným vzduchem

Tepelné čerpadlo vzduch - vzduchTepelná čerpadla vzduch / vzduch pracují na principu odběru tepelné energie z okolního vzduchu a předávání tepla do systému teplovzdušného vytápění objektu. Mechanismus výroby tepla z chladnějšího okolí domu je shodný pro tepelná čerpadla všech typů a je obdobný jako výroba chladu v chledničce, jenže systém pracuje přesně obráceně.

Jak pracuje tepelné čerpadlo vzduch – vzduch

Princip tepelného čerpadla vzduch - vzduchTeplo je odebíráno ve venkovní části venkovním výměníkem, jehož hlavní součástí je výparník chladicího média, k němuž je přiváděn vzduch z okolí domu. Zde je chladicí médium ohřáto teplotou okolního vzduchu, která je i v zimě vyšší než teplota chladicího média ve výparníku. Tím dojde k jeho skupenství na páru. Ohřáté médium putuje do kompresoru, kde je stlačeno a v důsledku toho dojde k nárůstu jeho teploty. Ohřáté médium ve vnitřním výměníku předá teplo teplovzdušnému otopnému systému, který jej pomocí teplovzdušných rozvodů rozvede po objektu. Ochlazením se chladivo změní na kapalinu. Ochlazené médium prochází expanzním ventilem, v němž dojde ke snížení tlaku. V důsledku expanze chladicího média dojde k poklesu jeho tepelné energie a tekuté chladivo je opět vyvedeno do venkovního výměníku k dalšímu ohřevu. Popsaný cyklus se stále opakuje. Princip činnosti je nejlépe zřejmý ze zobrazeného schématu.

Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch Co znamená „vzduch – vzduch“

Pro tepelná čerpadla se používá dvojslovné označení. První slovo znamená zdroj tepla (prostředí, z něhož se teplo odebírá), druhé slovo pak teplosměnné médium (prostředí, jímž se vyrobené teplo rozvádí po vytápěném objektu). Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch tedy označuje, že teplo je odebíráno z venkovního vzduchu a je rozváděno po objektu teplovzdušným systémem.

Principy topení teplým vzduchem popisujeme na samostatné stránce teplovzdušné vytápění

 

Proč se rozhodnout pro tepelné čerpadlo vzduch – vzduch 

 Důvodů pro pořízení tepelného čerpadla vzduch – vzduch může být mnoho. Existují však čtyři základní důvody, které bychom při rozhodování o způsobu vytápění a volbě typu tepelného čerpadla neměli opomenout :

Úspory

Prvotním důvodem pro pořízení tepelného čerpadla vzduch – vzduch jsou úspory za vytápění. Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch znamená především úspory za topeníNávratnost investice do tepelného čerpadla vzduch – vzduch je při současných cenách plynu, pevných paliv a elektřiny poměrně rychlá a například při pořízení nového domu hypotékou je efekt okamžitý – tepelné čerpadlo vzduch – vzduch prodraží Vaši hypotéku o cca 1200 Kč měsíčně, ale uspoří až 1800 Kč. Takže navýšením hodnoty domu o cenu tepelného čerpadla vzduch – vzduch vlastně snížíte Vaše náklady na splátky hypotéky. Trvalý trend neustále rostoucích cen paliv pak bude mít ten efekt, že úspory z provozu tepelného čerpadla vzduch – vzduch v dalších letech porostou a dále budou snižovat Vaše finanční zatížení.

Nezávislost

Tepelná čerpadla zajistí nezávislost na dodavatelích klasických palivTopení tepelnými čerpadly vzduch – vzduch má další významnou výhodu – vymaňujeme se ze závislosti na dodávkách paliv. Trh s palivy ovládají velké korporátní společnosti, které si do značné míry diktují tržní podmínky. To má vliv nejen na nadhodnocené ceny tradičních paliv, ale v případě technických nebo ekonomických problémů dodavatele paliva, anebo i z důvodu náhlého odpojení, je spotřebitel ohrožen rizikem přerušení dodávek paliv a náhlé nemožnosti vytápět, jak se to v nedávné minulosti stalo zejména u dlouhodobého přerušení dodávek zemního plynu z Ruska, kdy chybělo jen několik dní do úplného vyčerpání tuzemských zásob.

Možnosti

Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch kromě základní funkce úsporného vytápění přináší do domu další možnosti, jak s užitkem využít této moderní technologie. Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch v zimě topí a v létě funguje jako klimatizaceV letních měsících lze používat tepelného čerpadla k ochlazování místností, a to opět s nepoměrně nižšímí náklady než klasickou klimatizací. Dále vhodně navržený systém teplovzdušného vytápění ve spojení s filtrací zajistí pravidelnou obměnu a průběžné čištění vzduchu bez neúsporného větrání. Díky ucelené nabídce filtrů (prachové, pachové, antibakteriální) vytváří teplovzdušné vytápění používající tepelné čerpadlo vzduch – vzduch zdravé prostředí pro bydlení i k práci.

Ekologie

Používáním tepelných čerpadel přispíváme k ekologiiPoužívání tepelných čerpadel vzduch – vzduch k vytápění je projevem aktivního přístupu k ochraně přírody a krokem ke snížení závislosti energetiky na zásobách vyčerpatelných zdrojů. Zároveň provozem tepelného čerpadla vzduch – vzduch snižujeme emisní zatížení životního prostředí naší obce, což ocení nejen naši přímí sousedé.

 

Výhody tepelných čerpadel vzduch – vzduch

 • Konstrukčně jednoduché zařízení pro vytápění objektů teplým vzduchem
 • V letním období funguje tepelné čerpadlo jako klimatizace s nízkými náklady
 • Ve spojení se vzduchovými rozvody a filtry slouží zároveň jako úsporná ventilace s filtrací vzduchu, vytváří tedy zdravé prostředí vhodné i pro alergiky
 • Integrací do systému teplovzdušného vytápění s rekuperací teplého vzduchu dosáhneme ekonomicky výhodného a maximálně účinného teplovzdušného vytápění a klimatizace spojeného s nucenou obměnou vzduchu
 • Instalace tohoto typu tepelného čerpadla je velmi rychlá a nezasahuje zásadním způsobem do konstrukce domu a okolního terénu

Nevýhody tepelných čerpadel vzduch – vzduch

 • Teplovzdušným systémem vytápění nelze ohřívat vodu pro mytí nebo v bazénu – pro její ohřev je nutný jiný topný agregát pracující na odlišném principu
 • Potřeba instalace teplovzdušných rozvodů – zpravidla vedených pod stropem anebo nad stropními podhledy

 

Naši topenáři provádějí dodávky a montáže tepelných čerpadel vzduch – vzduch

Naši instalatéři jsou kvalifikovanými odborníky v oboru vytápění a tepelná čerpadla.  Odborní topenáři zajišťují veškeré topenářské práce, potřebné k realizaci efektivně řešeného otopného systému vytápěného tepelným čerpadlem vzduch – vzduch. Provádíme montáže tepelných čerpadel vzduch - vzduchProvedeme potřebné výpočty, návrh optimálního řešení vytápění tepelným čerpadlem vzduch – vzduch, realizaci tepelného čerpadla včetně souvisejících stavebních prací a integrace tepelného čerpadla vzduch – vzduch do teplovzdušného otopného systému domu. Po připojení tepelného čerpadla k elektrorozvodům zajistíme potřebné elektrorevize nového elektrického spotřebiče, které jsou nezbytnou podmínkou pro spuštění tepelného čerpadla vzduch – vzduch do provozu. Zajistíme vše od úvodní analýzy tepelných vlastností objektu až po „předání klíčů“ k hotovému otopnému systému.

Komplexní realizační servis pro vytápění tepelným čerpadlem vzduch – vzduch

 1. Analýza tepelných vlastností objektu
 2. Výpočet optimálních parametrů otopné soustavy
 3. Výběr vhodného tepelného čerpadla vzduch – vzduch a jeho parametrů
 4. Projekt otopné soustavy teplovzdušného vytápění(neexistuje-li v objektu použitelná stávající)
 5. Dodání tepelného čerpadla vzduch – vzduch
 6. Montáž tepelného čerpadla vzduch – vzduch
 7. Stavební práce spojené s instalací tepelného čerpadla a teplovzdušných rozvodů
 8. Montáž otopného teplovzdušnéhp systému (neexistuje-li použitelný stávající)
 9. Napojení tepelného čerpadla vzduch – vzduch na otopný systém
 10. Instalace a nastavení systému automatické prostorové regulace teploty

 Vytápění tepelnými čerpadly znamená významné úspory za topení


 

 Kontaktujte nás … 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej systémů tepelných čerpadel
 • Montáže systémů tepelných čerpadel
 • Servis systémů tepelných čerpadel

systémy tepelných čerpadel - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na systémy tepelných čerpadel

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na tepelná čerpadla vzduch – vzduch a související instalatérské práce

 Nezávazná poptávka na tepelná čerpadla 

 Poptávka zdarma na tepelná čerpadla vzduch - vzduch

 

 


 

Proč topení tepelnými čerpadly vzduch – vzduch právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů vytápění objektů v celé ČR.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a nahrazujeme je pracovníky s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři teplovzdušného vytápění procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění tepelnými čerpadly
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši instalatéři realizují úsporné vytápění tepelnými čerpadly vzduch – vzduch kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně instalace tepelných čerpadel vzduch – vzduch kdekoli v České republice. Realizujeme instalace tepelných čerpadel vzduch – vzduch a celých systémů vytápění tepelnými čerpadly ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění tepelnými čerpadly vzduch – vzduch … 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění tepelnými čerpadly bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na tepelná čerpadla vzduch – vzduch

 

 

 


 

print