Topení zemním plynem je nejrozšířenějším komfortním způsobem vytápění objektů. S ohledem na rozšiřující se síť veřejných plynovodů je dnes vytápění plynem dostupné ve většině našich obcí a měst, anebo se k této možnosti výhledově schyluje. Plynové kotle jsou tak nejrozšířenějším topidlem s vysokým komfortem obsluhy.

Plynové kotle – komfort a dostupnost automatického vytápění

Plynové kotle jsou klasikou mezi topidly všude tam, kde dosahuje veřejný plynovod a majitelé domů vyžadují komfortní obsluhu vytápění bez neustálé přítomnosti člověka, bez navážení paliv a žlutého dýmu z komína. 

Plynové kotle zaručují vysoký komfort bydleníPalivem plynových kotlů je obvykle zemní plyn, vzácněji svítiplyn nebo jiné technické plyny. Jejich výhodou je široká dostupnost topného plynu na většině našeho území, relativně přijatelná cena plynu i plynových kotlů, rozšířený servis a velká nabídka komponentů pro topení plynem.

Široký sortiment automatických prostorových regulátorů teploty dovoluje vybrat si od nejjednodužších modelů, které zvládne obsloužit i babička, až k sofistikovaným topným procesorům, které lze naprogramovat pro různé profily a často i vzdáleně ovládat přes internet nebo mobilní telefon, což je výhodné například při návratu rodiny z dovolené.

 Plynové kotle – rozdělení

 1. Závěsné plynové kotle – zavěšují se na konzoly upevněné ve zdivu – obvyklé řešení pro vytápění jedné bytové jednotky
 2. Stacionární plynové kotle – stojící na podlaze – řešení pro výkonné plynové kotle určené k vytápění více bytů nebo celých domů
 3. Kondenzační plynové kotle – využívají energie horké vodní páry ve spalinách pro ohřev otopné vody – o 15% vyšší účinnost

Výhody kotlů na plyn 

 • Možnost automatické regulace bez zásahů obsluhy
 • Přijatelná cena topných plynů
 • Vysoká výhřevnost
 • Minimum exhalací
 • Žádné starosti s dopravou paliva

Nevýhody kotlů na plyn

 • Vysoké náklady na zavedení přípojky veřejného plynovodu
 • Závislost na existenci přípojky veřejného plynovodu
 • Vyšší provozní náklady na topení
 • Nebezpečí exploze při poruše těsnosti plynových rozvodů

 

Plynové kotle – výběr, realizace, náklady, připojení 

Instalaci plynového kotle nechejte na odbornícíchDodávka a připojení plynového kotle spočívá pouze ve výběru vhodného modelu plynového kotle, jeho dovezení, montáži a napojení na rozvody tepla v objektu a přípojku plynu. Celý proces zkušení plynaři zvládnou často během jediného dne, což se odráží na úsporách za zavedení tohoto druhu vytápění. Přesto je potřeba výběr plynového kotle zvážit s ohledem na kapacitní omezení plynové přípojky, tepelnou kapacitu místností, stav tepelných izolací objektu a otopný systém. V případě, že do objektu dosud není zavedena plynová přípojka, je potřeba počítat s větším objemem instalatérských prací, obvykle se ale nejedná o rozsáhlé a bydlení znemožňující práce.

Výpočet parametrů plynového kotle, na jejichž základě pak vybereme vhodný typ plynového kotle, není právě snadnou záležitostí. Proto doporučujeme obrátit se s Vaším záměrem na pořízení plynového kotle obrátit se na naše odborníky.

Naši topenáři mohou navštívit Váš objekt , na místě provést analýzu a potřebné výpočty. Výsledkem bude návrh na pořízení plynového kotle správných vlastností, který nebude ani poddimenzovaný, ani předimenzovaný, a s určitou rezervou bude schopen vytopit objekt na požadovanou teplotu, s požadovanou rychlostí a s minimálním možným odběrem topného plynu.

 

Naši topenáři provádějí dodávky a montáže plynových kotlů

Naši instalatéři jsou kvalifikovanými odborníky v oboru voda – topení – plyn. Topenáři a plynoinstalatéři zajišťují veškeré topenářské práce a plynoinstalace, potřebné k realizaci efektivně řešeného otopného systému vytápěného plynovým kotlem. Následně vodoinstalatéři provedou napojení plynového kotle na rozvody vody určené pro domácí vodovod. Zajistíme vše od úvodní analýzy tepelných vlastností objektu, přes montáže všech prvků plynového vytápění, revize plynových zařízení až po „předání klíčů“ k hotovému otopnému systému založenému na kotli na plyn, kdekoli v České nebo Slovenské republice.

Komplexní realizační servis pro vytápění plynovým kotlem

Naši topenáři a plynaři zajistí odbornou instalaci plynového topení

 1. Analýza tepelných vlastností objektu
 2. Výpočet optimálních parametrů otopné soustavy
 3. Výběr vhodného plynového kotle
 4. Projekt otopné soustavy (neexistuje-li v objektu použitelná stávající)
 5. Dodání plynového kotle
 6. Montáž plynového kotle
 7. Montáž otopného systému (neexistuje-li použitelná stávající)
 8. Napojení plynového kotle na otopný systém
 9. Instalace a nastavení automatické prostorové regulace tepla

 

 


 

 Kontaktujte nás … 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej plynových kotlů
 • Montáže plynových kotlů
 • Servis plynových kotlů

Vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na topenářské práce

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na plynové kotle a související instalatérské práce

 Nezávazná poptávka na plynové kotle 

 Poptávka zdarma na plynové kotle

 

 


 

Proč topení kotlem na plyn právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění kotlem na plyn
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši instalatéři realizují vytápění plynovými kotli kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně instalace kotlů na plyn kdekoli v České republice. Realizujeme instalace kotlů na plyn a celých systémů vytápění kotlem na plyn ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění kotlem na plyn … 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění kotlem na plyn bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku topenářských prací

 

 

 


 

print