Stále rostoucí cena fosilních paliv staví problematiku ekonomického provozu vytápění domácnosti na přední místo ve stavebních projektech, ale i v rekonstrukcích starších obytných objektů. Právě technologie vytápění je spolu s izolacemi domu hlavním činitelem, který určuje provozní náklady na bydlení. Proto se jakékoli neodborně provedené topenářské práce vždy negativně projeví nejen na komfortu bydlení, ale také na návratnosti vynaložených investic. 

Topení, vytápění a topenářské práce – instalace, opravy, rekonstrukce

Instalatérské práce v oboru vytápění budov zahrnují instalace, opravy, rekonstrukce topenářských rozvodů, napojení na zdroj tepla, prostorovou termoregulaci, ale také havarijní výjezdy topenářům k náhlým poruchám rozvodů topení.Topenářské práce - instalaceplynového kotle  

Složitá legislativa stavebních zákonů a norem, náročnost materiálového a strojového vybavení pro topenářské práce dnes velmi znesnadňuje možnost svépomocně prováděných instalací topení v souladu s platnými předpisy a normami,které by zároveň byly provedeny kvalitně i levně.

Instalatéři díky pokročilým technologiím, materiálům a strojovému vybavení pracují natolik efektivně, že jsou schopní dodat topenářské práce nejen kvalitněji a rychleji, ale také levněji, než nedostatečně vybavený amatér bez zkušeností. Navíc na topenářské práce poskytují záruky a provedené topné systémy bez problémů splní technické i právní předpoklady pro revize či pojistné plnění při případné havárii.

 

Instalatéři v oboru vytápění – nabídka topenářských prací

 

Topení – topenáři – vytápění

Topenáři EKOMPLEX zajišťují komplexní nabídku odborných prací v oboru topení – vytápění objektů . Nabízíme komplexní služby od analýzy Vašeho záměru, přes projektovou činnost až po komplexní realizaci systémů vytápění v bytových domech, domácnostech i nebytových objektech.

Komplexní realizace otopných soustav a jejich údržba

Realizujeme otopné soustavy a rozvody vytápění v bytových i komerčních objektech včetně servisní činnosti a rekonstrukcí rozvodů vytápění. Nabízíme komplexní instalatérské služby pro otopné soustavy :

 

 Systémy vytápění – poradíme Vám s výběrem vhodného topení

Východiskem pro projektování otopného systému je výběr správného systému vytápění, tj. principu, na jakém bude teplo vyráběno, dopravováno a předáváno. Systémy vytápění tedy rozlišujeme podle způsobu distribuce tepla od topidla a podle způsobu předávání tepla do místností.

 

Systémy vytápění podle způsobu distribuce tepla od jeho zdroje

 • Lokální vytápění – vytápění místností lokálními topidly bez systému distribuce tepla
 • Etážové vytápění – vytápění samostatných bytů a celých pater topidly s distribucí tepla do místností
 • Ústřední vytápění – společné vytápění celých domů topidly s distribucí tepla do pater
 • Dálkové vytápění – společné vytápění několika obytných bloků z jedné kotelny nebo výměníku s distribucí tepla do obytných bloků

 

Systémy vytápění podle způsobu předávání tepla do místností

 

Systémy vytápění podle zdroje tepla – topidla

Zdroje tepla – tzv. topidla – rozdělujeme podle používaného paliva, podle způsobu spalování, podle tepelného výkonu, efektivity a dalších technologických vlastností. 

Klasické zdroje tepla – tradiční, nejčastěji používaná topidla, která jsou v našich zemích nejvíce rozšířená. Obvykle se u nich klade důraz na nízké pořizovací náklady a spolehlivost, které jsou jejich hlavní výhodou a často i argumentem pro jejich pořízení. Mezi ně patří zejména

Alternativní zdroje tepla – topidla netradičních technologií, která si budují své místo v povědomí moderních stavitelů. Hlavním argumentem pro ně je obvykle vysoká efektivita, a tedy i ekologičnost a z toho plynoucí úspory za provoz vytápění, které po několika letech nahradí vyšší pořizovací náklady do otopného systému. Řadíme mezi ně :

 • Tepelná čerpadla – systémy vytápění tepla akumulovaného ve vzduchu, vodě nebo zemi
 • Solární vytápění – solární kolektory předávají  teplo slunečního záření topné soustavě
 • Infratopení – moderní systém přímotopů předávajících sálavé teplo infrazářičů
 • Ekologické kotle – kotle využívající pro vytápění levný biologický odpad anebo zvyšující efektivitu výroby tepla z fosilních paliv
 • Ekologická kamna – kamna se zvýšenou účinností
 • Akumulační krby – krby napojené na systém akumulace tepla zvyšující účinnost krbového vytápění

Ekologická topidla se zpravidla napojují na nízkoteplotní systémy vytápění, mezi které patří zejména sálavé podlahové vytápění, stěnové vytápění anebo teplovzdušné vytápění, kde lze dále využít systémů rekuperace tepla.

 

Podpůrné technologie výroby tepla k vytápění objektů

 • Kotelny – projektování, stavby a montáže kotelen a výměníků tepla
 • Komíny – napojování topidel na komíny, vložkování komínů, revize komínů
 • Regulace tepla – projektování, komplexní realizace systémů prostorové regulace tepla v objektech

 


 

 Kontaktujte nás … 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Systémy vytápění
 • Topidla
 • Otopná tělesa
 • Topenářské práce

Vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na topenářské práce

  

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

 Nezávazná poptávka na instalatérské práce 

 Poptávka zdarma na opravy rozvodů tepla

 

 


 

Proč topenáři právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši instalatéři vytápění provádějí zásahy kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně veškeré topenoinstalatérské práce kdekoli v České republice. Realizujeme instalace topení a systémů vytápění v jednotlivých bytech i na velkých stavebních akcích velikosti supermarketů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry topení … 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci rozvodů vytápění bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku topenářských prací

 

 

 


 

print