Předpokladem dobře fungujícího systému vytápění vystavěného v souladu se všemi normami a předpisy je kvalitně zpracovaný projekt. Sebezkušenější instalatér nemůže ovlivnit správnou funkčnost vytápění, smontuje-li otopnou soustavu podle špatné projektové dokumentace. Následkem výstavby vytápění bez projektu nebo podle nekvalitně zpracovaného projektu pak mohou být nadměrné náklady na topení anebo nedostatečný výkon otopného systému.

Provádíme projektování vytápění a otopných systémů

Projektování vytápění Zajišťujeme komplexní realizace vytápěcích systémů, projekty na montáže vytápění,  opravy vytápění, malé i rozsáhlé rekonstrukce otopných soustav. Projekty vytápění respektují platnou legislativu a normy, otopné systémy jsou projektovány s důrazem na dlouhou životnost, efektivitu, rychlost a kvalitu montážních prací, využívají moderních materiálů a instalačních prvků.

Pro zákazníka jsou naše projekty vytápění v neposlední řadě zárukou bezproblémového schválení stavebním úřadem a jsou podkladem pro hladký průběh kolaudačních rozhodnutí.  V návaznosti na vypracovaný projekt systému vytápění následně zajišťujeme pracovní tým instalatérů, který provede všechny potřebné instalatérské práce, jejichž výsledkem je plně fungující vytápění.

Zpracujeme veškeré projekty systémů vytápěníZajistíme kompletní projekt vytápění Vašeho domu

 • Projekty kompletních otopných systémů
 • Projekty soustav a rozvodů tepla v objektech
 • Projekty topidel a jejich integrace do objektů
 • Projekty rozmístění a výkonu otopných těles
 • Projekty regulace tepla a vytápění
 • Projekty solárních otopných soustav
 • Projekty vytápění využívajících tepelných čerpadel
 • Projekty napojení obytných jednotek na dálkové vytápění
 • Projekty domácích kotelen
 • Projekty vytápění krby a klasickými topidly

Projektování instalací vytápění

Projekty vytápění objektů

Vypracujeme projektovou dokumentaci na vytápění objektů. Podle potřeb a představ zákazníka vyprojektujeme kompletní návrh na vytápění domů a komerčních objektů – systém rozvodů tepla a jeho napojení na topidla a otopná tělesa s ohledem na maximální efektivitu vytápění a minimalizaci provozních nákladů.

Volitelnou součástí projektu může být i napojení topidel na kouřovody a komínová tělesa.

Projekty na vytápění domů mohou mít více variant

Zkonzultujeme s Vámi Váš investiční záměr, navrhneme jednu nebo více variant řešení vytápění domu, z vybrané varianty zpracujeme stavební projekt otopného systému Vašeho objektu.

Projekty na obnovu, opravy a rekonstrukce systémů vytápění

Na základě konzultací s investorem a revize stávajícího stavu starého systému vytápění vypracujeme projekt na obnovu otopného systému, projekty oprav poškozených nebo zchátralých rozvodů tepla, případně celkovou rekonstrukci otopného systému.

Projektování vytápění - plány topení

 Zajistíme optimální realizaci systému vytápění podle projektu

Náš tým instalatérů zajistí veškeré potřebné stavební a instalatérské práce vedoucí k realizaci vytápění podle námi vypracované projektové dokumentace. Topení - projektyS respektováním potřeb zákazníka a s důrazem na efektivitu, kvalitu a rychlost provedeme

 • Montáže vytápění – instalaci veškerých prvků otopného systému normou a projektem předepsaným způsobem
 • Opravy vytápění – výměnu poškozených částí otopného systému a náhradu zastaralých částí moderními instalačními prvky
 • Rekonstrukce vytápění – komplexní výměnu stávajícího otopného systému.

Výhodou je jediný dodavatel projektové dokumentace i vlastních topenářských prací s vyloučením obvyklých problémů s komunikací mezi projektanty a zhotoviteli.

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Projektování systémů vytápění
 • Projektování topidel
 • Projektování otopných těles
 • Projektování jiných topenářských prací

Vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na topenářské práce


 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

Nezávazná poptávka na topenářské práce

Poptávka zdarma na topenářské práce a rozvody tepla


Projekty topení a vytápěníProč projekt vytápění právě od nás

 1. Naši projektanti zpracovávají projekty vytápění s důrazem na nízké pořizovací a provozní náklady, dlouhou životnost, kvalitu, dodržení norem a legislativy.
 2. Projektujeme systémy vytápění v celé České republice.
 3. Používáme moderní výpočetní techniku, programové vybavení, simulační postupy, které dokážou věrně modelovat tepelné toky a situace, které lze v budoucnu předpokládat u projektovaných vytápěcích systémů.
 4. Nízké ceny za kvalitně odvedenou práci – díky efektivitě projekční práce, kdy s pomocí výkonných programů zpracováváme projekty vytápění budov za krátký čas, můžeme nabídnout nižší ceny projektů
 5. Každý náš projektant uctivě jedná s našimi zákazníky a respektuje jejich přání, nejsou-li v rozporu s požadavky norem, legislativy a technologickými požadavky na vytápění objektů.

Projekty vytápění pro objekty a území kdekoli v ČR

Kvalifikovaní projektanti a instalatéři jsou vám pro projektování, montáže, rekonstrukce a opravy systémů vytápění k dispozici kdekoliv v České republice.

Vyberte si Vaše nejbližší topenáře …


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na zpracování projektu vytápění


print