Vytápění topnými konvektory je moderním způsobem topení v místnostech. Jednou z možností vytápění domů teplým vzduchem bez větších stavebních zásahů je umístění konvektorů do stropního podhledu, kde společně s dalšími inženýrskými sítěmi budou otopná tělesa skryty před zraky uživatelů domu.

Stropní topné konvektory – zajištění tepelné pohody bez radiátorů

 

Stropní topné konvektory

  Stropní konvektory jsou otopná tělesa umístěná ve stropě místností, využívající k účelu vytápění ohřátý vzduch vháněný do místnosti. Obvykle jsou kombinovány s klimatizací anebo jsou přímo druhou funkcí klimatizačních zařízení. Obyvatelé místnosti nebo termostat pak spínají klimatizační zařízení buďto do režimu chlazení anebo vytápění.

Hlavní výhodou stropních konvektorů je jejich snadná a rychlá montáž bez nutnosti rozsáhlých stavebních úprav v objektu. Využijeme-li k umístění stropních konvektorů snížené stropy, pak je instalace systému vytápění v místnosti otázkou několika hodin, přičemž je možné prostor nad stropními podhledy využít k umístění dalších technologických zařízení, jako jsou rozvody elektřiny, počítačové sítě, telefony apod. Najčastěji se stropní konvektory umísťují na sádrokartonové podhledy, jelikož montáž sádrokartonové konstrukce nevyžaduje úplné vyklizení prostor a i v zařízené místnosti je rychlá a relativně čistá. 

 

 Stropní konvektory dokážou nejen efektně schovat topná tělesa z interiéru, ale také nabízejí úsporné a účinné vytápění místností. Vytápění stropními konvektory patří mezi nejmodernější způsoby ohřevu vzduchu v obývaných prostorách.

 

Rozdělení stropních topných konvektorů

 

 Stropní konvektory dělíme podle umístění na 

 • Stropní teplovodní konvektory – otopná tělesa jsou napojena na systém vytápění se vzdáleným topidlem. Výhodou jsou značné úspory za spotřebovanou energii – hodí se do prostor trvale obývaných, kde se předpokládá stálé vytápění. 
 • Stropní teplovzdušné konvektory – otopná tělesa jsou konstruována jako nezávislé elektrické přímotopy. Nepotřebují centrální topidlo a jejich instalace je rychlá. Hodí se k vytápění nepříliš často obývaných prostor a všude tam, kde nejsou dostupné jiné zdroje energie než je elektrický proud.

 

Podle konstrukce dělíme stropní topné konvektory na 

 • Stropní konvektory bez ventilátoru– k cirkulaci teplého vzduchu dochází přirozeným oběhem bez použití ventilátoru. S výhodou úspor energie se používají v nevelkých místnostech, kde přirozená cirkulace teplého a studeného vzduchu zvládne vytopit prostor bez znatelných rozdílů teplot. Jsou použitelné téměř ve všech bytech a rodinných domech, ale i firmách, nemocnicích, školách a jiných komerčních prostorách.
 • Stropní konvektory s ventilátorem– součástí konvektoru je ventilátor – používá se u konvektorů s velkým topným výkonem pro vytápění velkých místností, jako jsou obývací haly, sály, bazény, tělocvičny apod. Nevýhodou je malý, ale slyšitelný hluk ventilátoru, proto se nehodí do místností, kde je vyžadován klid – koncertní sály, učebny, byty a bytové domy. Je nutné počítat s vyššími náklady na údržbu (čištění od zaneseného prachu, mazání a občasná výměna ventilátorů …)

 

 Vytápění stropními konvektory má řadu výhod 

  Stropní konvektory - princip vytápění
 • Rychlý ohřev místností – i vymrzlou místnost dovedou vytopit za desítky minut
 • Vysoká účinnost – díky cirkulaci teplého vzduchu je efekt ohřevu místnosti rychlý
 • Malý objem topné vody – netrpí velkou tepelnou setrvačností jako radiátory
 • Efektivní regulace – malá tepelná setrvačnost a rychlý ohřev místnosti dovoluje ve spojení s prostorovým termostatem udržovat konstantní teplotu bez výkyvů
 • Snadná manipulace – nízká hmotnost stropních konvektorů znamená snadnou manipulaci při instalaci systému vytápění
 • Nízká teplota otopného tělesa – stropní konvektory Vás nespálí – i při velkém topném výkonu zůstávají mřížky na dotek teplé, nikoli horké
 • Možnost použití i ve vlhkých prostorách – výměník může být zhotoven z nerezového plechu
 • Nenápadnost – stropní konvektory díky svému umístění ve stropě neruší interiér

 


 

Dodáváme a montujeme stropní konvektory řady výrobců

Naši instalatéři provádějí montáže stropních  konvektorů všech předních výrobců komponentů vytápění. S výběrem stropních konvektorů Vám rádi poradíme, doporučíme výrobce i prodejce, případně Vám dodáme stropní konvektory z našich skladů. Montujeme i stropní konvektory zakoupené zákazníky u jiných prodejců. Nabízíme prodej, dodávky a montáže stropních  konvektorů zejména těchto značek :

 Výrobci stropních konvektorů

 

 

Montáže stropních konvektorů patří mezi odborné topenářské práce

Provádíme montáže stropních konvektorůZatímco výběr a nákup stropních konvektorů do interiéru je prováděn ve spolupráci se zákazníkem, vlastní montáže stropních konvektorů jsou již odbornou instalatérskou prací, k níž je potřeba patřičné vybavení a kvalifiace. Jedná se zejména u teplovodních stropních konvektorů o topenářské práce na tlakovém zařízení, kterým jsou obvyklé rozvody vytápění . Neodborná montáž stropních konvektorů může způsobit nečekané závady v topné sezóně, ale i havárie vytápění spojené s únikem velkého množství vody do interiéru nebo v horším případě požár. Proto je montáže stropních konvektorů vždy lepší svěřit odborné topenářské firmě. 

 


 

 Kontaktujte nás … 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej otopných těles
 • Montáže otopných těles
 • Servis otopných těles

otopná tělesa - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na otopná tělesa

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na stropní konvektory a související instalatérské práce

 Nezávazná poptávka na stropní konvektory 

 Poptávka zdarma na opravy rozvodů tepla

 

 


 

Proč stropní konvektory právě od nás …

Instalatér Ekomplex - stropní konvektory na klíč

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i vlastní montáže stropních konvektorů
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši instalatéři montují stropní konvektory kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně montáže stropních konvektorů kdekoli v České republice. Realizujeme instalace stropních konvektorů a celých systémů vytápění v jednotlivých bytech i na velkých stavebních akcích velikosti supermarketů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry stropních konvektorů … 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci rozvodů vytápění bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku topenářských prací

 

 

 


 

print