Větší topný výkon je potřebný ve větších prostorách, například v rodinných domech, na dosažení tepelné pohody. Stacionární plynové kotle poskytují uživatelům komfort i potřebný výkon. Vzhledem k dostupnosti paliva – zemního plynu – v domácnostech je stacionární kotel časté řešení pro větší prostory, které plně postačuje. Při výběru je třeba vědět několik věcí …

Stacionární plynové kotle – vytápění plynem s důrazem na spolehlivost a výkon

 Vytápění zemním plynem patří pro své četné výhody mezi nejrozšířenější systémy vytápění v našich krajích. Ačkoli většina instalací plynových kotlů naráží na nedostatek prostoru pro umístění kotle, existuje mnoho domácností, bytových domů a komerčních staveb, kde vyhrazené místo pro plynový kotel není problémem.

stacionární plynové kotle jsou výhodné všude tam, kde pro ně najdeme místo Například v domech, přecházejících ze staršího vytápění tuhými palivy na vytápění plynem vzniká vhodné místo pro instalaci plynového kotle po demontáži původního kotle na tuhá paliva. Zde se nabízí jako vhodná alternativa pro závěsné plynové kotle vhodnější řešení z hlediska spolehlivosti a výkonu topidlastacionární plynový kotel.

V mnoha případech ani není možné uvažovat s instalací plynového kotle závěsného z důvodu omezení výkonu těchto druhů kotlů – naproti tomu stacionární plynové kotle se vyrábějí ve výkonech, dostačujících i pro vytápění nadstandardně velkých bytových domů. Nedostačuje-li přesto topný výkon jediného kotle velikosti vytápěné budovy, pak lze stacionární kotle montovat do sestav více kotlů v rámci vyhrazené místnosti – kotelny.

Stacionární kotle na plyn mají ale své opodstatnění i v domech obvyklých rozměrů – díky své robustnosti a odolnější konstrukci neomezené nosností zdiva dosahují větší spolehlivosti a delší životnosti než závěsné plynové kotle.

Typy stacionárních plynových kotlů  

Stacionární plynové kotle se vyrábějí ve čtyřech základních provedeních, lišících se možnostmi kotle z hlediska ohřevu teplé užitkové vody :

 • Stacionární plynové kotle výhradně pro vytápění
 • Stacionární plynové kotle pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody v externím zásobníku
 • Stacionární plynové kotle pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody s integrovaným zásobníkem
 • Stacionární plynové kotle pro vytápění a ohřev užitkové vody s průtokovým ohřevem

 Podle způsobu odvodu spalin rozlišujeme tyto druhy stacionárních kotlů na plyn

Moderní stacionární plynové kotle nenabourají vzhled Vaší domácnosti

 • Stacionární plynové kotle s odtahem spalin do komína 
  • kotle s přirozeným odtahem spalin – bez ventilátoru
  • kotle s nuceným odtahem spalin – s ventilátorem
 • Stacionární plynové kotle s odtahem spalin přes zeď – tzv. turbokotle

 Dále rozlišujeme stacionární plynové kotle podle teploty vody v otopném systému

 • Nízkoteplotní stacionární plynové kotle – pracují s teplotou vody v otopném systému kolem 30ºC – speciální konstrukcí omezují vznik kondenzace par odtahových spalin a tím i nežádoucí nízkoteplotní korozi kovových částí plynového kotle. Jsou vhodné do menších domácností vybavených nízkozeplotním otopným systémem, jako je například podlahové topení anebo stěnové topení.
 • Vysokoteplotní stacionární plynové kotle – pracují s teplotou vody v otopném systému kolem 50ºC – vysoká teplota vylučuje kondenzaci par odtahových spalin a tímto i korozi kovových částí – jsou konstrukčně jednoduché a vyznačují se nízkou pořizovací cenou. Jsou vhodné do menších domácností s malou spotřebou tepla – nejčastěji v provedení s průtokovým ohřívačem teplé užitkové vody.

Speciálním typem stacionárních plynových kotlů jsou pak 

 • Kondenzační stacionární plynové kotle – využívají kromě tepla z hoření plynu navíc i tepla skupenské přeměny vodní páry na kapalinu pomocí kondenzace spalin – dosahují nejvyšší účinnosti až kolem 97,4%. Jejich výhoda vysoké účinnosti je vykoupena vyšší pořizovací cenou, neboť funkční části plynového kotle musejí být vyrobeny z nekvalitněších nerezavějících materiálů odolných působení agresívních par ze spalin. Jsou vhodné do větších domácností anebo rodinných domů, kde umísťují nejčastěji do sklepních prostor z důvodu potřeby odvádění kondenzátu.

Stacionární plynový kotel - schéma  

Proč zvolit stacionární kotel na plyn – hlavní výhody

 • Robustnost kotle – konstrukce umístěná na pevné podložce umožňuje použití robustnějších a odolnějších dílů 
 • Dlouhá životnost – robustnost provedení přispívá k nízké opotřebovanosti dílů a delší době provozu bez servisních zásahů
 • Komfort obsluhy – standardně je stacionární plynový kotel řízen automatickým prostorovým termostatem bez nutnosti zásahů obsluhy
 • Přijatelná cena paliva – cena topných plynů je pro většinu domácností i přes soustavný růst akceptovatelná
 • Bezstarostné dodávky paliva – žádné starosti s dopravou a skladováním paliva – plyn přitéká kontinuálně plynovodem
 • Vysoká účinnost – díky použitým materiálům, moderní konstrukci a řídicí elektronice vynikají současné stacionární plynové kotle vysokou účinností nad 90%
 • Ekologičnost provozu – stacionární plynové kotle spalují zemní plyn s minimálním množstvím exhalací a jsou tak šetrné k životnímu prostředí

Stacionární kotle na plyn – nevýhody lze snadno kompenzovat

 • Pořizovací cena – vyšší náklady na pořízení stacionárního plynového kotle – návratnost investice je cca 4-5 let
 • Vyšší provozní náklady – ve srovnání s tuhými palivy – moderní plynové kotle ale kompenzují cenu plynu vysokou účinností
 • Těkavost zemního plynu – v případě poruchy těsnosti plynoinstalace riziko úniku zemního plynu – nutno zajistit pravidelné kontroly a revize plynu

 

Jak na stacionární plynové kotle – výběr, realizace, náklady, připojení

Dodávka a připojení stacionárního plynového kotle spočívá výlučně ve výběru vhodného modelu stacionárního plynového kotle, jeho dovezení, montáži a napojení na rozvody tepla v objektu a přípojku zemního plynu. Instalace stacionárních plynových kotlů zajistí naši instalatéři - topenářiCelý proces zkušení plynaři zvládnou obvykle během jediného dne, což se odráží na úsporách za zavedení tohoto druhu vytápění.

Přesto je třeba výběr stacionárního plynového kotle zvážit s ohledem na kapacitní omezení plynové přípojky, tepelnou kapacitu místností, stav tepelných izolací objektu a otopný systém. V případě, že do objektu dosud není zavedena plynová přípojka, je třeba počítat s větším objemem prací, obvykle se ale nejedná o rozsáhlé a bydlení znemožňující instalatérské práce.

Výpočet parametrů stacionárního plynového kotle , na základě kterých pak vybereme vhodný typ kotle, není právě jednoduchou záležitostí. Proto doporučujeme obrátit se s Vaším záměrem na pořízení stacionárního plynového kotle na odborníky.

Naši topenáři mohou navštívit Váš objekt, na místě provést analýzu a potřebné výpočty. Výsledkem bude návrh na pořízení stacionárního plynového kotle správných parametrů, který nebude ani poddimenzován, ani předimenzován a s potřebnou rezervou bude schopen vytopit objekt na požadovanou teplotu, s požadovanou rychlostí a s minimálním možným odběrem topného plynu.

 

Naši topenáři provádějí dodávky a montáže stacionárních plynových kotlů

Montáž stacionárního plynového kotle svěřte vždy odborníkůmNaši instalatéři jsou kvalifikovanými odborníky v oboru voda – topení – plyn. Topenáři a plynoinstalatéři  zajišťují veškeré topenářské práce a plynoinstalace , potřebné k realizaci efektivní řešeného otopného systému vytápěného stacionárním plynovým kotlem . Následně vodoinstalatéři v případě stacionárního kotle s ohřevem vody provedou napojení stacionárního plynového kotle na rozvody vody určené pro domácí vodovod. Zajistíme vše od úvodní analýzy tepelných vlastností objektu, přes montáže všech prvků plynového vytápění, revize plynových zařízení až po „předání klíčů“ k hotovému topnému systému založenému na stacionárním kotli na plyn, kdekoliv v České nebo Slovenské republice.

Komplexní realizační servis pro vytápění stacionárním plynovým kotlem

Naši topenáři a plynaři zajistí odbornou instalaci plynového vytápění stacionárním plynovým kotlem :

 1. Analýza tepelných vlastností objektu
 2. Výpočet optimálních parametrů otopné soustavy
 3. Výběr vhodného stacionárního plynového kotle
 4. Projekt otopné soustavy (pokud v objektu neexistuje použitelná existující)
 5. Dodání stacionárního plynového kotle
 6. Montáž stacionárního plynového kotle
 7. Montáž topného systému (pokud v objektu neexistuje použitelný existující)
 8. Napojení plynového kotle na topný systém
 9. Instalace a nastavení automatické prostorové regulace tepla

 

  


 

 Kontaktujte nás … 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej plynových kotlů
 • Montáže plynových kotlů
 • Servis plynových kotlů

Vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na topenářské práce

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na stacionární plynové kotle a související instalatérské práce

 Nezávazná poptávka na stacionární plynové kotle 

 Poptávka zdarma na stacionární plynové kotle

 

 


 

Proč topení stacionárním kotlem na plyn právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy a instalace vytápění stacionárním kotlem na plyn
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši instalatéři realizují vytápění stacionárním plynovými kotli kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně instalace stacionárních kotlů na plyn kdekoli v České republice. Realizujeme instalace stacionárních kotlů na plyn a celých systémů vytápění stacionárním kotlem na plyn ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění stacionárním kotlem na plyn … 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění stacionárním kotlem na plyn bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku topenářských prací

 

 

 


 

print