V jednoduchosti je krása a když se s ní snoubí navíc i dokonalá funkčnost, pak se dá říci, že nemá důvod stárnout. To vše platí pro lokální vytápění domů – přestože moderní technologie vládnou novostavbám bytových domů, lokální topidla si stále drží svoje místo tam, kde jejich výhody nedokážou moderní systémy vytápění nahradit.

Lokální topení –  nejjednodužší způsob vytápění bez rozvodů tepla

Lokální vytápění má svoje kouzloLokální topení patří mezi nejjednodužší, a mnohdy i nejvhodnější způsob vytápění jedné či více místností. Zdrojem tepla je topidlo, které je zároveň i topným tělesem. Toto pak předává teplo do celé místnosti. Proto se tento systém vytápění používá především v objektech s občasným užíváním, anebo v menších účelových objektech.

Nezastupitelné místo mají lokální topidla také všude tam, kde dosud nedorazily inženýrské sítě a jiné než lokální vytápění nelze v civilizaci vzdálených objektech zařídit, případně by jeho provoz či výstavba nebyly rentabilní.

Renesanci ovšem zažívá lokální vytápění klasickými topidly také v moderních domech, kde se zvláště krby a kamna zřizují jako sekundární otopný systém k zároveň vybudovanému vytápění centrálním topidlem a otopnými tělesy. Plní pak zpravidla funkci „topení pro radost“ při dočasném odstavení primárního systému, kdy se obyvatelé mohou těšit z praskání hořícího dřeva, pohledu na plameny v krbu či kamnech a užívat si funkčnosti ušlechtilého prvku domácnosti. Opatříme-li moderní krb či kamna krbovou vložkou a teplovzdušnými rozvody, lze jedním lokálním topidlem účinně vytápět celý dům s náklady, které jsou nižší než topení primárním systémem.

Druhy topidel lokálního vytápění

 1. Elektrická lokální topidla
 2. Plynová lokální topidla Kamna zajistí vytopení místnosti za pár minut
 3. Lokální topidla na tuhá paliva
  • Kamna – klasická topidla s uzavřeným topeništěm a často schopností akumulace tepla
  • Krby – topidla s otevřeným topeništěm nebo se skleněným průhledem do uzavřeného topeniště
  • Krbová kamna – typová topidla spojující výhody samostojných kamen a krbů

Plynové přímotopy jsou jednou z možností lokálního vytápění Kdy je vhodné zvolit lokální vytápění

 • Objekty užívané krátkodobě – chaty, chalupy, rekreační objekty, víkendové provozovny apod.
 • Objekty a místnosti, které se nevyplatí trvale vytápět – zahradní altány, garáže, přístřešky, sporadicky využívané půdní nebo sklepní prostory …
 • Objekty, které mají vybudovaný systém vytápění s centrálním topidlem, ale provoz lokálního topidla má estetické důvody – domy s krbem, historicky hodnotné stavby …
 • Vždy, když potřebujeme krátkodobě zvednout teplotu v jedné z místností

Elektrické přímotopy jsou nejoblíbenější lokální topidlaVýhody lokálního vytápění

 • Jednoduchá obsluha – výhoda zejména pro staré občany
 • Nízké pořizovací náklady – odpadají náklady na rozvody tepla
 • Rychlé zprovoznění nového topidla po jeho zakoupení
 • Malá tepelná kapacita – vytopení místností krátce po spuštění topidla
 • Odpadají problémy se zamrzáním vody v topném systému při opuštění objektu

Nevýhody lokálního vytápění

 • Nákladný provoz – provozně nejdražší způsob vytápění
 • Nutnost samostatného topidla v každé místnosti – účelné při vytápění maimálně jedné až dvou místností
 • Topidlo zabírá obvykle část prostoru využitelného k bydlení nebo užívání
 • Obtížná regulace teploty v objektu – netýká se elektrických přímotopů s termostatem
 • Každé topidlo vyžaduje samostatný kouřovod – netýká se elektrických přímotopů
 • Nutnost silného jištění – vysoký odběr elektrického proudu u elektrických přímotopů

Provádíme instalace lokálních topidel a realizace lokálního vytápění

Instalace lokálních topidel svěřte topenářůmNaši topenáři instalují všechny systémy lokálního vytápění v objektech v celé České a Slovenské republice.

Zajistíme prohlídku objektu určeného k vytápění lokálními topidly, výběr vhodných lokálních topidel s ohledem na parametry vytápěného objektu a finanční možnosti zákazníka, dodání lokálních topidel a jejich instalaci v objektu zákazníka.

Seznámíme zákazníka s obsluhou topidel a systém lokálního topení podrobíme provozní zkoušce. Je-li to potřeba (u jiných než elektrických topidel) provedeme připojení topidel na kouřovody a komíny, případně zajistíme odvod spalin přes zeď (u nástěnných plynových přímotopů) .

Montáž topidel pro lokální vytápění patří mezi odborné topenářské práce

S výjimkou přenosných přímotopů patří instalace topidel pro lokální vytápění objektů mezi odborné topenářské práce, kterou by měli vykonávat výhradně odborní instalatéři se specializací topenář. K instalaci topidel je potřeba nejen zručnost a zkušenosti, ale obvykle také příslušná kvalifikace.

Instalaci lokálních topidel svěřte vždy kvalifikovanému topenářiKamna a krby – Instalace všech lokálních topidel produkujících kouřové spaliny vyžaduje kontrolu a revizi kouřovodů, v řadě případě i normou předepsané vyvložkování komínů. Lokální topidla s velkým výkonem je nepřípustné napojovat na kouřovody a komíny, jejichž světlý průřez neodpovídá požadavkům výrobce topidla, což je problémem především ve starých domech s malými průřezy komínových průduchů. Připojení topidel na neodpovídající komínové těleso bez odborně provedené revize může mít za následek nejen špatnou funkci topidla, ale i požár nebo udušení osob v domě.

Plynové přímotopy je ze zákona oprávněn připojit na rozvody plynu pouze odborný plynoinstalatér. Nutnou podmínkou uvedení plynových přímotopů do provozu je také vstupní revize plynových zařízení. Amatérské připojování plynových zařízení je porušením zákona a může být klasifikováno i jako trestný čin obecné ohrožení osob a majetku.

Elektrické přímotopy vyžadují dostatečně dimenzovanou elektrickou přípojku a jištění. Jejich zprovoznění musí předcházet vstupní revize elektroinstalací a revize elektrorozvaděčů. Amatérsky provedené připojení elektrických přímotopů na stávající rozvody elektřiny nezřídka vyústí v požár objektu, zvláště u rekreačních objektů ve spojení s automatickým spínáním lokálních elektrických topidel.

Z uvedených důvodů je tedy potřebné, aby montáže, lokálních topidel a jakékoli zásahy do systému lokálního vytápění vždy prováděli pouze kvalifikovaní topenáři.


 Kontaktujte nás …

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Realizace lokálního vytápění
 • Realizace lokálních topidel
 • Jiné topenářské práce

Vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na topenářské práce

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na lokální topidla a související instalatérské práce

Nezávazná poptávka na lokální topidla

Poptávka zdarma na opravy rozvodů tepla


Proč lokální topení právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace lokálního vytápění
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Naši instalatéři realizují lokální vytápění kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně montáže olokálního vytápění kdekoli v České republice. Realizujeme instalace lokálních topidel a celých systémů lokálního vytápění ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry lokálního topení …

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci lokálního vytápění bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku topenářských prací


print