Topení lehkým topným olejem nemá v našich zemích velkou tradici. Jiné je to u našich jižních a západních sousedů, kde vytápění lehkým topným olejem využívá 40% domácností. Také u nás nacházejí mnohé domácnosti a rodinné domy řadu výhod topení lehkými topnými oleji, zejména pokud se jedná o odlehlé nemovitosti bez dostupnosti rozvodu zemního plynu.

Topení lehkým topným olejem je levnější než vytápění elektřinou

Kotle na lehký topný olej - efektivní vytápění olejem Lehký topný olej je palivo k vytápění, vyráběné destilací nebo rafinací ropy. TOEL  či LTO, jak se lehký topný olej označuje, má výhřevnost znatelně vyšší než uhlí, obvykle 42,5 MJ/kg, což odpovídá 36,13 MJ/litr. Kotle na lehký topný olej dosahují účinnosti až 95%, což je na horní hranici technických možností všech topidel. Díky vysoké výhřevnosti a účinnosti při vytápění získávají kotle na lehké topné oleje na oblibě zejména všude tam, kde nejsou natažené rozvody zemního plynu a kde se až dosud topilo převážně tuhými palivy anebo elektřinou.

 

Proč zvolit vytápění lehkým topným olejem

Kotle na lehké topné oleje mají stejně komfortní obsluhu a provoz jako kotle na elektřinu, oproti nim ale topí výrazně levněji. Ve srovnání s tuhými palivy anebo topením propanbutanem mají kotle na lehký topný olej velkou přednost v komfortu obsluhy – před topnou sezónou pojízdná cisterna naplní zásobní tank palivem a z nádrže si pak automatika kotle sama odčerpává potřebné palivo. Vše bez zásahu člověka, čistě a spolehlivě. Topení lehkým topným olejem lze účinně regulovat, nedochází k teplotním výkyvům a v domě lze udržovat plynule nastavenou teplotu podle zvoleného režimu.

Komfortní vytápění lehkým topným olejemVýhody vytápění lehkými topnými oleji

 • Snadná přeprava a skladování bez ztrát
 • Čistý provoz bez nošení paliva
 • Plně automatická regulace a provoz 
 • Vysoká výhřevnost paliva
 • Malé nároky na skladovací prostory (lze umístit pod zem)
 • Vysoký komfort provozu
 • Lze využít všude tam, kde není zemní plyn
 • Palivo lze spalovat i v některých typech kotlů na zemní plyn
 • Stabilně dobrá dostupnost paliva na trhu

Nevýhody vytápění lehkými topnými oleji

 • Relativně vyšší cena paliva (vyšší než uhlí, nižší než elektřiny)
 • Závislost ceny paliva na ceně ropy
 • Potřebuje nádrž ke skladování paliva

 

Na co je dobré myslet při pořizování kotle na lehký topný olej

 Vzhledem ke složitosti celého systému vytápění lehkými topnými oleji vždy svěřte tuto práci včetně vypracování projektu odborné firmě. Při návrhu i realizaci otopného systému využívajícího k vytápění lehký topný olej je nutné respektovat řadu norem, zásad a zákonných předpisů, které neodborník pravděpodobně nebude v celé šíři ovládat. Chyba nebo nedostatky v návrhu i zapojení otopného systému pak mohou vyústit v nefunkčnost zařízení, mohou však také vážně ohrozit osoby, majetek a životní prostředí. Výsledkem neodborného postupu pak může být i zákaz používání vytápění ze strany stavebních orgánů, soudu nebo bezpečnostních složek. 

S ohledem na kolísání cen ropy je dobré vybrat k vytápění lehkými topnými oleji takový typ kotle, který umožňuje topení kapalnými palivy jiného druhu. Nebude-li se cena vyvíjet některou sezónu příznivě, nebude pak přechod na jiný druh paliva znamenat velkou investici do změny celého otopného systému.

 

Kotle na lehký topný olej – výběr, realizace, náklady, připojení

 Dodávka a připojení kotle na lehký topný olej spočívá ve výběru vhodného modelu kotle a zásobníku, zpravidla stavební práce související se zabudováním zásobníku paliva do země, jeho dovezení kotle, zásobníku, čerpadla, armatur a potrubí, montáži systému a jeho napojení na tepelné rozvody.

Topení lehkými topnými oleji je komfortním způsobem vytápění Celý proces zabere několik dní až týdnů podle lokálních dispozic, což sice neznamená nízké náklady na zavedení tohoto druhu vytápění, zato přinese  významné úspory na nerealizovaných nákladech přiblížení inženýrských sítí, které by investor musel vynaložit například při instalaci plynového vytápění. Doporučujeme výběr vhodného kotle na lehký topný olej, jakož i dalších prvků otopného systému, včetně posouzení tepelných kapacit objektu a stavu tepelných izolací objektu, svěřit zásadně odborníkům na vytápění kotlem na lehký topný olej. 

Výpočet parametrů kotle na lehký topný olej, na jejichž základě pak vybereme vhodný typ kotle, není právě snadnou záležitostí. Je výsledkem mnoha výpočtů a není v silách amatérského stavitele stanovit optimální parametry otopné a palivové soustavy bez hlubokých znalostí problematiky a dlouholetých zkušeností. Naši topenáři mohou navštívit Váš objekt , na místě provést analýzu a potřebné výpočty. Výsledkem bude návrh na pořízení kotle na lehký topný olej a podpůrného systému správných vlastností, které s určitou rezervou budou schopné vytopit objekt na požadovanou teplotu, s požadovanou rychlostí a s minimální možnou spotřebou paliva.

 

Naši topenáři provedou dodávku a montáž kotle na lehký topný olej

Zajistíme realizaci vytápění lehkým topným olejemNaši topenáři zajistí veškeré topenářské práce, potřebné k realizaci efektivně řešeného otopného systému vytápěného pomocí kotle na lehký topný olej. Instalatéři zrealizují potřebné rozvody tepla a osadí otopná tělesa s vypočteným optimálním výkonem.

Zajistíme vše od úvodní analýzy tepelných vlastností objektu až po „předání klíčů“ k hotovému otopnému systému založenému na kotli na lehký topný olej, kdekoli v České nebo Slovenské republice.

 

Komplexní realizační servis pro vytápění pomocí kotle na lehký topný olej

 1. Analýza tepelných vlastností objektu
 2. Výpočet optimálních parametrů otopné soustavy
 3. Výběr vhodného kotle na pevná paliva a zásobníku paliva
 4. Vytvoření projektu otopné soustavy (neexistuje-li v objektu použitelná stávající)
 5. Vytvoření stavebního projektu pro zabudování zásobníku kapalného paliva
 6. Zajištění stavebního povolení
 7. Montáž kotle na lehký topný olej, zásobníku a systémů čerpání paliva
 8. Montáž otopného systému (neexistuje-li použitelný stávající)
 9. Napojení kotle na pevná paliva na otopný systém
 10. Instalace a nastavení automatické prostorové regulace tepla
 11. Naplnění zásobníku, tlakové zkoušky a revize otopného systému 

 

 


 

 Kontaktujte nás … 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej kotlů na kapalná paliva
 • Montáže kotlů na kapalná paliva
 • Servis kotlů na kapalná paliva

Vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na topenářské práce

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na kotle na lehký topný olej a související instalatérské práce

 Nezávazná poptávka na kotle na lehký topný olej 

 Poptávka zdarma na kotle na lehký topný olej

 

 


 

Proč topení kotlem na lehký topný olej právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění kotlem na lehký topný olej
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši instalatéři realizují vytápění kotli na lehký topný olej kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně instalace kotlů na lehký topný olej kdekoli v České republice. Realizujeme instalace kotlů na lehký topný olej a celých systémů vytápění kotlem na lehký topný olej ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění kotlem na lehký topný olej … 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění kotlem na lehký topný olej bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku topenářských prací

 

 

 


 

print