Vysoký komfort obsluhy, okamžitá reakce na potřebu tepla, levné pořízení, a bezkomínové řešení jsou výhodami, které pro mnoho uživatelů obytných objektů znamenají rozhodnutí pro řešení vytápění elektrickým kotlem.

Elektrické kotle – vítězí komfort a jednoduchost

Elektrické kotle zajistí nejvyšší komfort bydleníElektrické kotle jsou zařízení, sloužící k přímé přeměně elektrické energie na teplo. Vzhledem ke své konstrukci nepotřebují žádné řešení odtahu spalin, jsou lehké, neobjemné, k jejich zavedení do provozu stačí prosté připojení do elektrické zásuvky anebo na stávající elektrorozvaděč. Jedinou limitující podmínkou je dostatečně dimenzovaná elektrická přípojka a odpovídající jističe.

 Elektrické kotle jsou vhodné všude tam, kde i přes poměrně vysokou cenu topení elektřinou jsou nekompromisní požadavky na komfort obsluhy, možnost automatické nebo vzdáleně řízené regulace, rychlou instalaci bez potřeby budování odtahových systémů spalin. Elektřina je dnes zavedena téměř do každého objektu včetně rekreačních chat, kde elektrické kotle navíc umožňují zpracovat vzdálený nebo naprogramovaný požadavek k rychlému zatopení a zajistit si tak vytopenou chalupu těsně před příjezdem rekreantů. 

S ohledem na vysoké náklady vytápění je vhodné kombinovat elektrické kotle s jiným druhem vytápění a ohřevu TUV, kdy se v době přítomnosti obsluhy zatápí levnějším palivem.

 

Druhy elektrických kotlů

 1. Závěsné elektrické kotle pro vytápění – pouze pro vytápění objektů
 2. Závěsné elektrické kotle pro ohřev TUV – ohřev teplé užitkové vody
 3. Závěsné elektrické kotle pro kombinovaný provoz – ohřev TUV i vytápění objektu

Výhody elektrických kotlů

 • Nízké pořizovací náklady
 • Vynikající snadná automatická regulace – vysoký komfort provozu
 • Rychlá reakce na okamžitou potřebu tepla
 • Možnost dálkového ovládání
 • Jednoduchá a lehká konstrukce
 • Malý objem a hmotnost
 • Nepotřebuje kromě rozvodů elektřiny žádné další přípojky
 • Žádná starost s dodávkami a uskladněním paliva
 • Nepotřebují komín – žádné spaliny
 • Zcela tichý provoz

Nevýhody elektrických kotlů

 • Velmi vysoké provozní náklady
 • Vysoké zatížení elektrické soustavy
 • Nebezpečí samovolného odpojení při přetížení nebo výpadku elektrické soustavy

 

Elektrické kotle – výběr, realizace, náklady, připojení

Elektrické kotle pro vytápění elektřinou lze vybrat z mnoha modelů a značekDodávka a připojení elektrického kotle spočívá pouze ve výběru vhodného modelu elektrického kotle, jeho dovezení, montáži a napojení na tepelné rozvody. Celý proces může být otázkou jediného dne, což se odráží na úsporách za zavedení tohoto druhu vytápění. Přesto je potřeba výběr kotle zvážit s ohledem na proudové omezení elektrické přípojky, tepelnou kapacitu místností, stav tepelných izolací objektu a otopný systém.

Výpočet parametrů elektrického kotle, na jejichž základě pak vybereme vhodný typ kotle, není právě snadnou záležitostí. Proto doporučujeme obrátit se s Vaším záměrem na pořízení elektrického kotle obrátit se na naše odborníky. Naši topenáři mohou navštívit Váš objekt , na místě provést analýzu a potřebné výpočty. Výsledkem bude návrh na pořízení elektrického kotle správných vlastností, který nebude ani poddimenzovaný, ani předimenzovaný, a s určitou rezervou bude schopen vytopit objekt na požadovanou teplotu, s požadovanou rychlostí a s minimálním možným odběrem elektrické energie.

 

Naši topenáři provádějí dodávky a montáže elektrických kotlů

Naši instalatéři jsou kvalifikovanými odborníky v oboru vytápění a vodoinstalace.  Odborní topenáři zajišťují veškeré topenářské práce, potřebné k realizaci efektivně řešeného otopného systému vytápěného elektrickým kotlem. Naši topenáři zajistí montáž elektrického kotleNásledně vodoinstalatéři provedou napojení elektrického kotle na vodoinstalace – rozvody teplé užitkové vody pro domácí vodovod. Po připojení elektrického kotle k elektrorozvodům zajistíme potřebné elektrorevize nového elektrického spotřebiče, které jsou nezbytnou podmínkou pro spuštění elektrického kotle do provozu. Zajistíme vše od úvodní analýzy tepelných vlastností objektu až po „předání klíčů“ k hotovému otopnému systému.

Komplexní realizační servis pro vytápění elektrickým kotlem

 1. Analýza tepelných vlastností objektu
 2. Výpočet optimálních parametrů otopné soustavy
 3. Výběr vhodného elektrického kotle
 4. Projekt otopné soustavy (neexistuje-li v objektu použitelná stávající)
 5. Dodání elektrického kotle
 6. Montáž elektrického kotle
 7. Montáž otopného systému (neexistuje-li použitelná stávající)
 8. Napojení elektrického kotle na otopný systém
 9. Instalace a nastavení systému automatické prostorové regulace teploty

 

 


 

 Kontaktujte nás … 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej elektrických kotlů
 • Montáže elektrických kotlů
 • Servis elektrických kotlů

Vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na topenářské práce

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na elektrické kotle a související instalatérské práce

 Nezávazná poptávka na elektrické kotle 

 Poptávka zdarma na elektrické kotle

 

 


 

Proč topení elektrickým kotlem právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění elektrickým kotlem
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši instalatéři realizují vytápění elektrickými kotli kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně instalace elektrických kotlů kdekoli v České republice. Realizujeme instalace elektrických kotlů a celých systémů vytápění elektrickým kotlem ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění elektrickým kotlem … 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění elektrickým kotlem bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku topenářských prací

 

 

 


 

print