Slunce je společně s energií zemského jádra jediným zdrojem obnovitelné energie, který je pro lidstvo prakticky využitelný. Všechny ostatní druhy energie a její zdroje jsou jen akumulovanou energií slunečního záření. Solární vytápění je přímým využitím sluneční energie pro lidskou potřebu bez nutnosti těžby vyčerpatelných surovin.

Solární vytápění – přímé topení energií slunce

Solární vytápění Na Zemi dopadá tisíckrát více sluneční energie, než celé lidstvo v současné době potřebuje. Přesto byla až do nedávna sluneční energie k vytápění domů obtížně využitelná. V létě a ve dne, kdy vytápět nepotřebujeme, je slunečního svitu dostatek, kdežto v noci a v zimě, když se ochladí a potřebujeme přitopit, sluneční energie není k dispozici. Proto lidstvo až dosud využívalo k vytápění především fosilní paliva, neboť s nimi je možné zatopit kdykoli to potřebujeme. Teprve objevy různých způsobů akumulace sluneční energie společně s vývojem technologií umožňujících přeměnu slunečního záření na teplo s vysokou účinností vedly k prvním pokusům o využití energie slunečního svitu k vytápění domů, případně i zahradních bazénů.

Proč je výhodné solární vytápění

Sluneční kolektoryHlavní výhodou solárního vytápění je to, že zdroj energie je k dispozici na kterémkoli místě zemského povrchu. Jejím využitím k vytápění nevyčerpáváme nerostné suroviny, ani nezatěžujeme životní prostředí exhalacemi. Energii nemusíme převážet z místa na místo a s jejím využíváním není spojena otrocká práce horníků na druhém konci světa. Proto je využívání solární energie nejen k vytápění žádoucí z hospodářského, politického i etického hlediska.

Solární vytápění může ušetřit až 80% nákladů na topení a ohřev teplé užitkové vody. S výhodou jej lze použít především jako sekundárního nebo primárního topidla u systémů vytápění pracujících s nízkou teplotou otopných těles, jako je podlahové vytápění nebo stěnové vytápění.

Druhy solárního vytápění

Solární vytápění můžeme realizovat pomocí tří různých technologií, dělených podle principu přeměny sluneční energie na teplo a způsobu jeho distribuce :

 1. Solární vytápění kapalinové – využívají kapalinové sluneční kolektory k ohřevu vody, která se pak používá k vytápění nebo jako teplá užitková voda
 2. Solární vytápění teplovzdušné – využívají teplovzdušné sluneční kolektory k ohřevu vzduchu, který je pak rozváděn po objektu pomocí ventilátorů
 3. Solární vytápění fotovoltaické – využívají přímé přeměny slunečního záření na elektrickou energii, která je pak v místě potřeby přeměněna na teplo

Charakteristika druhů solárního vytápění :

Kapalinové solární vytápění

Princip kapalinového solárního vytápěníZákladní částí jsou kapalinové solární kolektory. Jsou to plochá zařízení opatřená průsvitným nebo průhledným sklem, pod nímž je systém trubek, v nichž dochází k ohřevu kapaliny, nejčastěji vody. Podle konstrukce, rychlosti průtoku, plochy kolektoru a intenzity slunečního svitu solární kolektor ohřeje vodu v jednom průtoku kolektorem o cca 5oC – 80oC. Je-li to potřeba a dovoluje-li to konstrukce, pak lze nedostatečný ohřev vody vyřešit několikanásobným průtokem vody slunečním kolektorem, kdy dochází k postupnému ohřívání vody až na potřebnou cílovou teplotu. Nedostatek výkonu slunečního kolektoru je pak nejčastěji řešen spojováním kolektorů do baterií, kdy je možné sestavit systém z několika solárních kolektorů řazených paralelně nebo sériově. Kapalinové solární kolektory jsou nejrozšířenějším zařízením pro solární ohřev vody a vytápění.

Teplovzdušné solární vytápění

Teplovzdušné solární vytápěníZákladní částí jsou teplovzdušné solární kolektory – podobně jako u kapalinových solárních kolektorů se opět jedná o ploché panely s průsvitnými nebo průhlednými skly, pod nimiž je systém trubek naplněných vzduchem. Teplovzdušné sluneční kolektory jsou obvykle ve funkci topidel napojeny na teplovzdušné vytápění domu. V teplovzdušném kolektoru dochází k ohřevu vzduchu slunečním zářením, ohřátý vzduch je pak ventilátory vháněn do systému teplovzdušného vytápění objektu, kde ve spojení s rekuperační jednotkou slouží zároveň jako vytápění, ventilace i klimatizace. Nevýhodou je absence ohřevu teplé užitkové vody, který musí být řešen samostatným agregátem na odlišném principu.

Fotovoltaické solární systémy

Fotovoltaické systémyZákladní částí jsou fotovoltaické solární panely. Na rozdíl od slunečních kolektorů kapalinových a teplovzdušných neobsahují fotovoltaické panely žádný systém trubek s teplonosným médiem, ale jsou opatřeny vrstvou fotovoltaických článků, měnících přímo sluneční záření na elektrickou energii. Tato je pak využitelná k napájení elektrosoustavy domu, případně může být využita k napájení elektrických přímotopů. Výhodou fotovoltaického vytápění je možnost přenosu energie na velkou vzdálenost (fotovoltaické panely mohou být umístěny i daleko od vytápěného objektu), nevýhodou jsou velké ztráty energie, neboť dochází k její dvojí přeměně (záření – elektřina – teplo). Fotovoltaické systémy s výhodou používáme tam, kde potřebujeme využít volné plochy jak k levné výrobě tepla, tak i k výrobě elektřiny ke všeobecnému použití.

Kam umístit solární kolektory

Solární kolektory trpí jedinou nevýhodou – zabírají určitou plochu a není je možné schovat jako je tomu u většiny ostatních druhů vytápění. Musíme počítat s faktem, že budou stále na očích nám i sousedům. Proto je otázka jejich umístění často věcí rozumného úsudku, dohody se sousedy a v některých případech i zdlouhavého jednání třeba s památkovým úřadem či obecními představiteli. V některých případech se nám vůbec nemusí podařit s plány na výstavbu solárních kolektorů uspět – například u památkových či horských objektů anebo tam, kde by umístění velkých lesklých ploch způsobovalo oslnění jiných obyvatel.

Střešní solární kolektoryNaproti tomu mohou solární kolektory efektivně využít běžnému pohledu skryté plochy střech velkých objektů, jako jsou tovární haly, školy, nemocnice nebo supermarkety.

Doporučujeme tedy věnovat dostatek času, trpělivosti a úsilí pečlivému naplánování projektu solárního vytápění, aby vynaložená investice nebyla znehodnocena znemožněním provozování zařízení, případně i pomstou nespokojených obyvatel (k vyřešení problému bude rozlícenému sousedovi stačit pár kamenů …)

Solární kolektory se vyrábějí ve více provedeních, lišících se i umístěním :

 • Střešní solární kolektory – umísťují se na střechy budov – ve speciálním provedení mohou plně nahrazovat střešní krytinu
 • Fasádní solární kolektory – umísťují se na zdi a fasády budov – mohou zároveň plnit funkci zateplení fasády
 • Samostojné solární kolektory – umísťují se vně budov na samostatné konstrukce – lze kombinovat i s mechanismem sledování pohybu slunce po obloze pro zvýšení účinnosti kolektorů

Projektu solárního vytápění věnujte dostatek úsilíProjekt solárního vytápění je poměrně složitá záležitost vyžadující léta zkušeností, potřebnou kvalifikaci, řadu měření a výpočtů a odboný přístup. Proto doporučujeme svěřit projektování solárního vytápění, ohřevu teplé vody anebo výroby elektřiny ze solárních článků odborné montážní firmě. Chybně naprojektovaný nebo smontovaný systém solárního topení nebude fungovat podle našich představ a může způsobit v provozu mnoho nepříjemností.


Naši instalatéři provádějí dodávky a montáže solárních systémů

Sluneční kolektory - základ solárního vytápěníNaši instalatéři jsou kvalifikovanými odborníky v oboru vytápění a solární kolektory.  Odborní topenáři zajišťují veškeré topenářské práce, potřebné k realizaci efektivně řešeného otopného systému vytápěného solárními kolektory. Provedeme potřebné výpočty, návrh optimálního řešení solární vytápění, realizaci slunečních kolektorů včetně souvisejících stavebních i zemních prací a integrace slunečních kolektorů do otopného systému domu. Po připojení solárních kolektorů k elektrorozvodům zajistíme potřebné elektrorevize nového elektrického spotřebiče, které jsou nezbytnou podmínkou pro spuštění slunečních kolektorů do provozu. Zajistíme vše od úvodní analýzy tepelných vlastností objektu až po „předání klíčů“ k hotovému otopnému systému.

Komplexní realizační servis pro solární vytápění

 1. Analýza tepelných vlastností objektu
 2. Výpočet optimálních parametrů otopné soustavy
 3. Výběr vhodného typu slunečních kolektorů a jejich parametrů
 4. Projekt otopné soustavy (neexistuje-li v objektu použitelná stávající)
 5. Dodání slunečních kolektorů
 6. Montáž slunečních kolektorů
 7. Potřebné stavební a zemní práce
 8. Montáž otopného systému (neexistuje-li použitelná stávající)
 9. Napojení slunečních kolektorů na otopný systém
 10. Instalace a nastavení systému automatické prostorové regulace teploty

 Kontaktujte nás …

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Prodej systémů solárního vytápění
 • Montáže systémů solárního vytápění
 • Servis systémů solárního vytápění

systémy solárního vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na systémy solárního vytápění

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na solární vytápění a související instalatérské práce

Nezávazná poptávka na solární kolektory

Poptávka zdarma na solární kolektory


Proč topení solárními kolektory právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění solárními kolektory
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Naši instalatéři realizují úsporné vytápění solárními kolektory kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně instalace solárního vytápění kdekoli v České republice. Realizujeme instalace solárního vytápění a celých systémů vytápění solárními kolektory ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry vytápění solárními kolektory …

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění solárními kolektory bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku solárního vytápění


print