Stěnové topení patří podobně jako podlahové topení k moderním způsobům vytápění, které využívají k přenosu tepla do místností jevu sálání. Ještě nedávné překážky v realizaci stěnového vytápění jsou již několik let překonány a umožňují zvolit stěnové vytápění jako bezpečnou, úspornou a ekonomicky výhodnou alternativu ke standardním způsobům vytápění domů. 

Stěnové topení – moderní způsob vytápění s nízkou spotřebou energie

Stěnové vytápění je v současnosti na stejném stupni vývoje, jako podlahové vytápění. Technologicky s ním má mnoho společného, přesto oproti podlahovému vytápění přináší řadu výhod.

Stěnové topení - vytápění a teplo ze všech stranSpolečně s podlahovým topením přispívá i stěnové topení k pocitu pohody, neboť sálavý přenos tepla ze stěn působí přímo na těla bydlících osob, která mají pocit příjemného tepla při mnohem nižší teplotě okolního vzduchu, než by tomu bylo při vytápění konvekčním prouděním teplého vzduchu z oblíbených radiátorů. V důsledku tohoto jevu stačí vytápět otopný systém ne nižší teplotu otopného média, což výraznou měrou přispívá k úsporám za vytápění v topné sezóně. Nízká potřebná teplota otopného systému otevírá prostor k využití alternativních zdrojů tepla s nižším výkonem, jako jsou sluneční kolektory nebo tepelná čerpadla.

Proč stěnové vytápění

Nevýhodou podlahového vytápění je skutečnost, že stěny místností zůstávají chladné a prakticky odebírají záporným sáláním teplo získané z teplé podlahy i z těla bydlících osob. Stěnové topení tento nedostatek odstraňuje a naopak zajišťuje kladný přenos tepla z celého okolí bydlících osob. Vhodnou kombinací podlahového a stěnového vytápění tak můžeme zajistit, že v domě nezůstane chladná plocha, která by snižovala pocitově i reálně efekt nízkoteplotního vytápění.

Princip stěnového topeníVe srovnání s podlahovým vytápěním nemá stěnové topení žádné omezení maximální povrchové teploty z hlediska zdravotních a bezpečnostních. Vhodnou kombinací teploty v otopném systému, umístění topných trubek, tloušťky zdiva a umístění izolací lze dosáhnout efektu akumulace tepla zední hmotou, což je výhoda známá například z akumulačních kamen. Dům pak lze vytápět jen v krátkých intervalech (například v době nízké ceny elektrické energie potřebné pro chod čerpadel) a v době mezi těmito intervaly bude ohřátá hmota domu topit i několik hodin zadarmo za nás. Takto vytopené zděné příčky mohou pak přestupem tepla zdivem dostatečně vytápět a temperovat i provozní místnosti neurčené k bydlení, jako třeba spižírnu nebo sklad sportovního a zahradního vybavení. V těchto místnostech pak již nebude potřeba instalace dalších otopných těles a trubek.

Výhody stěnového vytápění oceníme již ve fázi výstavby domu – s instalací a zprovozněním topení nemusíme čekat až do finálního dokončení omítek jako u klasických otopných systémů, ale je žádoucí zabudovat a zprovoznit stěnové topení ihned po dokončení hrubého zdiva. Stavba tak nebude v zimním období promrzat a stavební činnost může probíhat i v ročních obdobích, kdy je cena stavebních prací nízká a řemeslníci nejsou vázáni na jiných stavbách.

Stěnové vytápění je výhodné také u rekonstrukcí staveb s historickou hodnotou, kde se nesetkáme s pochopením památkových úřadů při plánování vnějšího zateplení. Při vhodném návrhu lze stěnové topení zkombinovat s vnitřními izolacemi i bez nebezpečí následného vzniku plísní na stěnách a poškozování zdiva promrzáním.

Stěnové topení dokáže akumulovat teplo celou hmotou zdivaVýhodou stěnového vytápění známou u jakéhokoli topení sáláním je i absence prašnosti ve vytápěných místnostech – nedochází k rychlé cirkulaci vzduchu a víření prachu jako u konvekčního vytápění.

Není potřeba se obávat „zamoření“ zdiva nepřehlednou soustavou trubek – častý argument proti stěnovému vytápění je, že při jakémkoli pokusu o navrtání zdiva riskuji vznik nemalé škody na stěnovém topení. Trubky jsou u stěnového topení taženy obvykle v mědi, která je snadno detekovatelná levným detekčním přístrojem (v ceně cca 200 Kč) – tento spolehlivě odhalí místa vedení trubek ve stěnách a můžeme tak zvolit místo k bezpečnému navrtání potřebných otvorů například k zavěšení poliček.

Druhotným efektem zasíťování stěn soustavou vodivých trubek je pak vznik Faradayovy klece, která významně odstíní vnitřní prostor domu od elektromagnetického smogu. Zajistíme si tak místo k bezpečnému bydlení i po této stránce.

Výhody stěnového vytápění

 • Nízká teplota vody v otopné soustavě – úspory za vytápění
 • Akumulace tepla hmotou zdiva – úspory za elektrickou energii
 • Příjemný pocit tepla ze všech stran – v okolí nezůstanou chladné plochy
 • Možnost stavění domu v zimním období – úspory za stavební práce
 • Prevence proti vzniku plísní – na prohřátém zdivu se plísním nedaří
 • Podstatné snížení prašnosti – při sálání nedochází k rychlé cirkulaci vzduchu
 • Možnost vnitřních izolací staveb – výhoda u rekonstrukcí historických domů
 • Snadná detekce umístění trubek ve zdivu – měděné trubky lze spolehlivě najít detektorem
 • Odstínění domu od elektromagnetického záření a smogu – měděné trubky tvoří Faradayovu klec
 • Nejsme omezení ve výběru typu podlahy – podlahové vytápění možnost výběru velmi zúží

Stěnové topení elektrické nebo s topnou vodou v trubkách ?

Stěnové topení je možné realizovat pomocí dvou odlišných technologií.

Stěnové vytápění vedené v trubkáchNejčastěji montovaným stěnovým topením je stěnové vytápění v trubkách – technologie zahrnující topidlo a rozvody tepla ohřátou vodou vedenou v měděných trubkách a hadech. Výhodou stěnového vytápění v trubkách je především relativně levný provoz. Je vhodné jako hlavní vytápění v objektu, počítá se u něj s provozem po celou dobu topné sezóny.

Další technologií je stěnové topení realizované pomocí elektrických topných těles, fungujících bez oběhu otopné kapaliny. Jejich aplikace je výrazně jednodužší a levnější než montáž stěnového vytápění v trubkách, ale je potřeba počítat s vyššími náklady na provoz.

Elektrické stěnové vytápění se využívá nejčastěji jako doplňkové topení například pro vytápění koupelen a toalet, vytápění stěn v okolí domácích bazénů – zkrátka všude tam, kde potřebujeme vytápět stěnu jen na chvíli na krátkou dobu a ohřev desítek litrů vody v takovém systému by prodražil provoz.

Výhodou je kromě snadné instalace i rychlost náběhu a nezávislost na hlavním otopném systému. Elektrické stěnové topení si můžeme zapnout jen na pár minut stejně jako světlo. Při jeho realizaci není potřeba změnit ve staveniště celou plochu bytu, je možné jej zabudovat například jako doplňkové vytápění při rekonstrukci koupelny během jednoho dne. Při kombnaci spodlahovým topením se tak pobyt v koupelně naboso stane příjemným zážitkem.

Elektrické stěnové vytápění může mít i podobu infatopeníSpeciálním druhem elektrického stěnového topení je vytápění infrazářiči. Tzv.  infratopení je moderním způsobem vytápění a jedna z jeho variant využívá stěnové desky, tzv. infrapanely, k vytváření toku infračerveného záření. Účinnost tohoto druhu topení je výrazně vyšší než vytápění stěn otopnou kapalinou, naproti tomu se nemusí jednat o provozně ekonomickou variantu, především u dlouhodového vytápění obývaných místností. Je však dobré o tomto druhu stěnového vytápění uvažovat a nechat si propočítat optimální řešení v případě, že se pro elektrické stěnové topení rozhodnete.

Kdy je vhodné zvolit stěnové vytápění

Stěnové topení se nejsnadněji plánuje v novostavbách. Lze je ale bez problémů aplikovat i v rámci přestavby starších domů. Musíme počítat s tím, že stěnové vytápění potřebuje určitou hloubku zdiva k uložení trubkového hada, izolace a vrstvy omítky. Nejlepšího výsledku dosáhneme, když stěnové topení položíme v celé ploše stěn domácnosti – nebudou tak vznikat chladná místa, kde by mohlo docházek k rosení povrchu a vzniku plísní.

Stěnové vytápění zajistí komfort bydlení pro celou rodinu Stěnové topení je vhodné jak pro celé obytné domy, tak i pro vytápění jejich částí či jen některých místností – nejčastěji kuchyní ,koupelen, obývacích pokojů. Je však velmi vhodné také k vytápění obchodů, opraven a drobných provozoven, kde zaručí pocit tepla i při nízké teplotě vzduchu. V takovém prostředí se mnohem lépe pracuje, jedná se zákazníky a vynakládá námaha bez pocení a pocitů špatného dýchání. V provozovnách stačí vytápět stěnu jen na minimální teplotu okolo 15 st. , teplota stěny 10st. pak bude zcela dostatečná pro temperování objektu v zavírací době.

Na co je potřeba myslet při plánování stěnového vytápění

Stěnové vytápění má svoje specifika a je potřeba jeho instalaci pečlivě naplánovat a zvážit.

Stěnové topení nezajišťuje cirkulaci teplého vzduchu

Sálavé teplo je pro vytápění místností příjemné, jsou ale místa, která bez cirkulujícího teplého vzduchu mohou způsobovat menší problémy. Proto je výhodné zkombinovat stěnové vytápění ještě s dalšími zdroji tepla pro zamezení lokálních nedostatků. Nejlépe se jako doplňková topidla uplatní koupelnové trubkové radiátory, aby bylo kde sušit mokré ručníky a osušky, neboť u stěnového topení nemůžeme počítat s jejich vysoušením cirkulujícím teplým vzduchem.

Je nutná dobrá tepelná izolace stěny

Nedostatečně zaizolovaná stěna pod stěnovým vytápěním bude mít za následek velké úniky tepla do konstrukce budovy, podloží stavby nebo sklepních prostor. Proto je nutné při montáži stěnového topení zajistit účinnou přídavnou izolaci mezi venkovní zdí a hadem stěnového topení. Nejčasteji se používají izolační polystyrénové desky, případně desky izolující pomocí vzduchových komor.

Nutnost velmi pečlivé práce při montáži stěnového vytápění

Komponenty stěnového topení nelze po zaomítání dodatečně opravovat – při pokusu o rozrušení omítek bychom s největší pravděpodobností porušili i trubky a čidla stěnového topení. Proto je potřeba při montáži stěnového topení postupovat velmi obezřetně a bez větší šance něco později opravit nebo změnit. I z tohoto důvodu bychom návrh a realizaci stěnového vytápění měli zásadně svěřit specializované firmě se zkušenými topenáři.


  Provádíme instalace a montáže stěnového vytápění

Naši topenáři instalují všechny systémy stěnového vytápění v objektech v celé České a Slovenské republice.

Provádíme montáže stěnového topeníZajistíme prohlídku objektu určeného k vytápění stěnovým topením, výběr vhodných komponentů s ohledem na parametry vytápěného objektu a finanční možnosti zákazníka, dodání topidla, trubkových rozvodů a regulačních prvků stěnového vytápění a jejich instalaci v objektu zákazníka. Seznámíme zákazníka s obsluhou topidel i regulátory a systém stěnového topení podrobíme provozní zkoušce. Je-li to potřeba (u jiných než elektrických topidel) provedeme připojení topidel na kouřovody a komíny.

Realizace stěnového vytápění patří mezi odborné topenářské práce

Související stavební práce, instalace topidel, rozvodů tepla a otopných hadů pro stěnové vytápění objektů patří mezi odborné topenářské práce, kterou by měli vykonávat výhradně odborní instalatéři se specializací topenář. K instalaci topidel je potřeba nejen zručnost a zkušenosti, ale obvykle také příslušná kvalifikace.

Jaká topidla je možné využít pro stěnové vytápění a na co si dát pozor

Stěnové vytápění - montáž svěřte kvalifikovaným topenářům Kotle na tuhá paliva – Instalace všech topidel produkujících kouřové spaliny vyžaduje kontrolu a revizi kouřovodů, v řadě případě i normou předepsané vyvložkování komínů. Stěnové topidla s velkým výkonem je nepřípustné napojovat na kouřovody a komíny, jejichž světlý průřez neodpovídá požadavkům výrobce topidla, což je problémem především ve starých domech s malými průřezy komínových průduchů. Připojení topidel na neodpovídající komínové těleso bez odborně provedené revize může mít za následek nejen špatnou funkci topidla, ale i požár nebo udušení osob v domě.

Plynové kotle je ze zákona oprávněn připojit na rozvody plynu pouze odborný plynoinstalatér. Nutnou podmínkou uvedení plynových kotlů do provozu je také vstupní revize plynových zařízení. Amatérské připojování plynových zařízení je porušením zákona a může být klasifikováno i jako trestný čin obecné ohrožení osob a majetku.

Nezapomeňte na elektrorevize přes připojením elektrického kotleElektrické kotle vyžadují dostatečně dimenzovanou elektrickou přípojku a jištění. Jejich zprovoznění musí předcházet vstupní revize elektroinstalací a revize elektrorozvaděčů. Amatérsky provedené připojení elektrických kotlů na stávající rozvody elektřiny nezřídka vyústí v požár objektu, zvláště u rekreačních objektů ve spojení s automatickým spínáním elektrických topidel.

S výhodou lze použít pro stěnové vytápění alternativní topidla a zdroje tepla, která nemusí produkovat velké množství tepla jako klasická topidla. Pro nízkoteplotní systémy stěnového topení jsou velmi vhodné solární kolektory anebo tepelná čerpadla.

Z uvedených důvodů je tedy potřebné, aby montáže, stěnových topidel a jakékoli zásahy do systému stěnového vytápění vždy prováděli pouze kvalifikovaní topenáři.


 Kontaktujte nás …

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Realizace stěnového vytápění
 • Realizace stěnových topidel
 • Jiné topenářské práce

Vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na topenářské práce

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na stěnové vytápění a související instalatérské i stavební práce

Nezávazná poptávka na stěnové topení

Poptávka zdarma na stěnové vytápění


Proč stěnové topení právě od nás …

Instalatér Ekomplex

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení – vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací – neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace stěnového vytápění
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Naši instalatéři realizují stěnové vytápění kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně montáže stěnového vytápění kdekoli v České republice. Realizujeme instalace stěnového vytápění a celých systémů kombinovaného vytápění ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry stěnového topení …

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci stěnového vytápění bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na stěnové vytápění


print