Pohotovost havárie vytápění Rožnov pod Radhoštěm Havárie a poruchy vytápění objektů v Rožnově pod Radhoštěm a v okolí Rožnova pod Radhoštěm bývají zvláště v zimním období závažným problémem, který vyžaduje rychlý zásah pracovníků poruchové služby. Nejenže se nevytápěný objekt stává dočasně neobyvatelným, ale havárie topení může znamenat i vážné ohrožení majetku a zdraví osob. Zkrácením doby od vzniku havárie přes její odhalení, nahlášení a zásah výjezdové jednotky topenářů lze škody na zničeném majetku omezit a ochránit zdraví a životy osob.

 

Poruchová havarijní služba vytápění – havárie topení – nonstop pohotovost Rožnov pod Radhoštěm

Havárie topení a vytápění Rožnov pod RadhoštěmHavárie vytápění dělíme podle místa vzniku poruchy na :

 • Havárie těsnosti rozvodů topného média
 • Havárie topidel a zdrojů tepla
 • Havárie podpůrných systémů vytápění

Havárie topení v Rožnově pod Radhoštěm mohou způsobit ohrožení zdraví osob či škody na majetku. Prasklé potrubí, rozvody vytápění, kohouty, plynové kotle nebo topná tělesa mívají za následek výtok značného množství topné kapaliny. Poruchy zdrojů tepla nebo kouřovodů v některých případech vedou k požáru či výbuchu z důvodu přehřívání topného média a topidel.

Přestože systémy vytápění bývají zabezpečeny několika stupni ochrany, které ve většině případů havárií vytápění zabrání ohrožení osob či majetku, samotný výpadek funkčnosti vytápění způsobí v zimním období pravděpodobně pokles teploty ve vytápěných prostorách a dočasně vyloučí možnost obývání těchto prostor.

Rychlé a pohotové opravy topení a závad otopného systému včetně sanace způsobených škod jsou předpokladem opětovného užívání vytápěného objektu. Naši havarijní instalatéři operující v Rožnově pod Radhoštěm a v okolí Rožnova pod Radhoštěm, v jejichž výjezdovém týmu je zastoupen vodař, plynař i topenář, zajistí havarijní i běžnou opravu jakékoli nahlášené závady na systému vytápění budov v oblasti města Rožnov pod Radhoštěm. V ostatních městech ve Zlínském kraji pak zajišťují službu Havárie vytápění Zlínský kraj.

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Rožnov pod Radhoštěm

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Rožnov pod Radhoštěm - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápění v Rožnově pod Radhoštěm

 Poptávka zdarma na instalatérské práce Rožnov pod Radhoštěm

 


 

Volejte HAVARIJNÍ SERVIS VYTÁPĚNÍ Rožnov pod Radhoštěm a objednejte rychlou opravu

 

 Volejte poruchovou službu NONSTOP TOPENÍ HAVÁRIE Rožnov pod Radhoštěm

 

[[vizitka-hav-tope-roznov-pod-radhostem]]

 

Jak nahlásit poruchu – havárii vytápění nebo rozvodů tepla ? 

Naši instalatéři Rožnov pod Radhoštěm a topenáři Rožnov pod Radhoštěm drží pohotovost 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků.

Volejte na výše uvedená čísla nonstop dispečinku voda-topení-plyn a ihned nahlaste

Volejte ihned havarijní servis topení a vytápění Rožnov pod Radhoštěm

Než nám zavoláte …

Připravte si prosím tyto informace  :

 1. Kde nastala havárie / porucha – přesná adresa
 2. Co se stalo – stručný popis havárie
 3. Jak velká je havárie – o jak velký únik se jedná
 4. Jaký je k místu havárie přístup
 5. Kdo hlásí havárii – Vaše jméno, telefon

  

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Rožnov pod Radhoštěm

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Rožnov pod Radhoštěm - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápěn v Rožnově pod Radhoštěm

 


Potřebujete instalatérské práce v Rožnově pod Radhoštěm a okolí a nejedná se o havárii ? 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

 Nezávazná poptávka na instalatérské práce v oboru topení a vytápění 

 Poptávka zdarma na instalatérské práce vytápění Rožnov pod Radhoštěm

 

  

Havarijní servis TOPENÍ Rožnov pod Radhoštěm – poruchové služby

Poruchová služba pro havárie vytápění Rožnov pod Radhoštěm

 • Havarijní opravy prasklých trubek rozvodů topení
 • Havarijní opravy topidel, kotlů a bojlerů
 • Havarijní opravy ohřívačů teplé užitkové vody
 • Havarijní opravy tlakových nádrží a zásobníků
 • Havarijní opravy netěsných ventilů
 • Havarijní opravy plynových zařízení
 • Havarijní opravy komínů, kouřovodů, spalinových ventilátorů
 • Havarijní opravy čerpadel nuceného oběhu topného média
 • Havarijní opravy dalších částí systémů vytápění

Cena za havarijní servisní zásah

Cena havarijního zásahu v Rožnově pod Radhoštěm a v okolí Rožnova pod Radhoštěm je smluvní a je závislá na druhu havárie, náročnosti jejího odstranění, době trvání zásahu, přístupnosti poškozeného místa, druhu topidla, dostupnosti nejbližších vodovodních a plynových uzávěrů a dalších okolnostech havárie vytápění. Cenový odhad Vám na vyžádání sdělíme na telefonní lince volaného havarijního servisu vytápění Rožnov pod Radhoštěm. Neváhejte nám proto zatelefonovat a informovat se na cenu servisního výjezdu služby Havárie tepla Rožnov pod Radhoštěm

 Rychlost servisního zásahu

Obvyklá doba od obdržení telefonického požadavku po dojezd našich techniků a zahájení likvidace havárie je 30 – 45 minut v závislosti na vzdálenosti místa havárie v Rožnově pod Radhoštěm od výjezdového depa.


 

 Jak probíhá odstranění havárie topení v Rožnově pod Radhoštěm

Volejte nonstop havarijní servis vytápění Ekomplex

 1. Náš dispečink od Vás obdrží hlášení o druhu a místě havárie v Rožnově pod Radhoštěm nebo v okolí Rožnova pod Radhoštěm
 2. Dispečer posílá plně vybavené servisní vozidlo na místo havárie
 3. V průběhu výjezdu s Vámi konzultuje dispečer důležité podrobnosti havárie a průběžně je předává výjezdovému týmu, který je již mezitím na cestě k havárii
 4. Havarijní tým dorazí na místo a lokalizuje přesně místo a druh havárie (skutečný stav se může lišit od stavu který usuzuje volající)
 5. Havarijní tým opraví havárii a zabezpečí místo proti vzniku dalších škod nebo proti ohrožení osob
 6. Vedoucí havarijního vozidla seznámí provozovatele objektu či jeho obyvatele s provedenými pracemi, případně s dočasným omezením provozu systému vytápění.
 7. Dohodnutí dalšího postupu opravy. Nebylo-li možné v rámci havarijního výjezdu opravit závadu vytápění tak, aby byl zabezpečen normální provoz, dohodne vedoucí havarijního týmu harmonogram dalších topenářských prací.

 

Náš nonstop servis zajistí havarijní opravy topení kdekoli v Rožnově pod Radhoštěm

 


 

Poruchová služba – havárie tepla, topení a vytápění
Zlínský kraj

 

 

Poruchová služba pro havárie topení a vytápění ve větších městech ve Zlínském kraji

Pro obsluhu zákazníků mimo krajské město Zlín provozujeme poruchovou službu pro havárie rozvodů tepla a vytápění a veškeré instalatérské služby voda – topení – plyn také ve všech větších městech Zlínského kraje :

 

Poruchová služba Zlínský kraj

Běžné opravy

Havarijní opravy

     
Instalatérské práce Zlín
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu ve Zlíně a okolí Zlína, nonstop havarijní služba pro Zlín. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Zlín
 Poruchová služba Havárie vody Zlín
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Zlín
 Poruchová služba Havárie kanalizací Zlín
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Zlín
 Poruchová služba Havárie plynu Zlín
 Opravy vytápění
Topenář Zlín
 Poruchová služba Havárie tepla Zlín
     
Instalatérské práce Bystřice pod Hostýnem
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Bystřici pod Hostýnem a okolí Bystřice pod Hostýnem, nonstop havarijní služba Bystřice pod Hostýnem. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Bystřice pod Hostýnem
 Poruchová služba Havárie vody Bystřice pod Hostýnem
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Bystřice pod Hostýnem
 Poruchová služba Havárie kanalizací Bystřice pod Hostýnem
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Bystřice pod Hostýnem
 Poruchová služba Havárie plynu Bystřice pod Hostýnem
 Opravy vytápění
Topenář Bystřice pod Hostýnem
 Poruchová služba Havárie tepla Bystřice pod Hostýnem
     
Instalatérské práce Holešov
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Holešově a okolí Holešova, nonstop havarijní služba Holešov. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Holešov
 Poruchová služba Havárie vody Holešov
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Holešov
 Poruchová služba Havárie kanalizací Holešov
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Holešov
 Poruchová služba Havárie plynu Holešov
 Opravy vytápění
Topenář Holešov
 Poruchová služba Havárie tepla Holešov
     
Instalatérské práce Kroměříž
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Kroměříži a okolí Kroměříže, nonstop havarijní služba Kroměříž. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Kroměříž
 Poruchová služba Havárie vody Kroměříž
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Kroměříž
 Poruchová služba Havárie kanalizací Kroměříž
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Kroměříž
 Poruchová služba Havárie plynu Kroměříž
 Opravy vytápění
Topenář Kroměříž
 Poruchová služba Havárie tepla Kroměříž
     
Instalatérské práce Luhačovice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Luhačovicích a okolí Luhačovic, nonstop havarijní služba Luhačovice. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Luhačovice
 Poruchová služba Havárie vody Luhačovice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Luhačovice
 Poruchová služba Havárie kanalizací Luhačovice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Luhačovice
 Poruchová služba Havárie plynu Luhačovice
 Opravy vytápění
Topenář Luhačovice
 Poruchová služba Havárie tepla Luhačovice
     
Instalatérské práce Otrokovice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Otrokovicích a okolí Otrokovic, nonstop havarijní služba Otrokovice. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Otrokovice
 Poruchová služba Havárie vody Otrokovice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Otrokovice
 Poruchová služba Havárie kanalizací Otrokovice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Otrokovice
 Poruchová služba Havárie plynu Otrokovice
 Opravy vytápění
Topenář Otrokovice
 Poruchová služba Havárie tepla Otrokovice
     
Instalatérské práce Rožnov pod Radhoštěm
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Rožnově pod Radhoštěm a okolí Rožnova pod Radhoštěm, nonstop havarijní služba Rožnov pod Radhoštěm. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Rožnov pod Radhoštěm
 Poruchová služba Havárie vody Rožnov pod Radhoštěm
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Rožnov pod Radhoštěm
 Poruchová služba Havárie kanalizací Rožnov pod Radhoštěm
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Rožnov pod Radhoštěm
 Poruchová služba Havárie plynu Rožnov pod Radhoštěm
 Opravy vytápění
Topenář Rožnov pod Radhoštěm
 Poruchová služba Havárie tepla Rožnov pod Radhoštěm
     
Instalatérské práce Uherské Hradiště
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Uherském Hradišti a okolí Uherského Hradiště, nonstop havarijní služba Uherské Hradiště. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Uherské Hradiště
 Poruchová služba Havárie vody Uherské Hradiště
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Uherské Hradiště
 Poruchová služba Havárie kanalizací Uherské Hradiště
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Uherské Hradiště
 Poruchová služba Havárie plynu Uherské Hradiště
 Opravy vytápění
Topenář Uherské Hradiště
 Poruchová služba Havárie tepla Uherské Hradiště
     
Instalatérské práce Uherský Brod
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Uherském Brodě a okolí Uherského Brodu, nonstop havarijní služba Uherský Brod. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Uherský Brod
 Poruchová služba Havárie vody Uherský Brod
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Uherský Brod
 Poruchová služba Havárie kanalizací Uherský Brod
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Uherský Brod
 Poruchová služba Havárie plynu Uherský Brod
 Opravy vytápění
Topenář Uherský Brod
 Poruchová služba Havárie tepla Uherský Brod
     
Instalatérské práce Valašské Klobouky
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu ve Valašských Kloboucích a okolí Valašských Klobouků, nonstop havarijní služba Valašské Klobouky. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Valašské Klobouky
 Poruchová služba Havárie vody Valašské Klobouky
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Valašské Klobouky
 Poruchová služba Havárie kanalizací Valašské Klobouky
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Valašské Klobouky
 Poruchová služba Havárie plynu Valašské Klobouky
 Opravy vytápění
Topenář Valašské Klobouky
 Poruchová služba Havárie tepla Valašské Klobouky
     
Instalatérské práce Valašské Meziříčí
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu ve Valašském Meziříčí a okolí Valašského Meziříčí, nonstop havarijní služba Valašské Meziříčí. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Valašské Meziříčí
 Poruchová služba Havárie vody Valašské Meziříčí
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Valašské Meziříčí
 Poruchová služba Havárie kanalizací Valašské Meziříčí
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Valašské Meziříčí
 Poruchová služba Havárie plynu Valašské Meziříčí
 Opravy vytápění
Topenář Valašské Meziříčí
 Poruchová služba Havárie tepla Valašské Meziříčí
     
Instalatérské práce Vizovice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu ve Vizovicích a okolí Vizovic, nonstop havarijní služba Vizovice. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Vizovice
 Poruchová služba Havárie vody Vizovice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Vizovice
 Poruchová služba Havárie kanalizací Vizovice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Vizovice
 Poruchová služba Havárie plynu Vizovice
 Opravy vytápění
Topenář Vizovice
 Poruchová služba Havárie tepla Vizovice
     
Instalatérské práce Vsetín
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu ve Vsetíně a okolí Vsetína, nonstop havarijní služba Vsetín. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Vsetín
 Poruchová služba Havárie vody Vsetín
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Vsetín
 Poruchová služba Havárie kanalizací Vsetín
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Vsetín
 Poruchová služba Havárie plynu Vsetín
 Opravy vytápění
Topenář Vsetín
 Poruchová služba Havárie tepla Vsetín
     

 

Dispečink Oblast obsluhovaná našimi instalatéry – Zlínský kraj
Zlín Zlín, Kroměříž, Vsetín, Valašské Meziříčí, Uherské Hradiště, Bystřice pod Hostýnem, Rožnov pod Radhoštěm, Otrokovice, Uherský Brod, Luhačovice, Vizovice, Valašské Klobouky, Holešov, Chropyně, Hulín, Koryčany, Morkovice-Slížany, Uherský Ostroh, Bojkovice, Slavičín, Brumov-Bylnice, Horní Lideč, Karolínka, Velké Karlovice, Napajedla, Staré Město

 

 

 

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Rožnov pod Radhoštěm

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Rožnov pod Radhoštěm - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápěn v Rožnově pod Radhoštěm

 Poptávka zdarma na instalatérské práce Rožnov pod Radhoštěm

 


 

 

Doplňková nabídka řemeslných služeb pro město Rožnov pod Radhoštěm a okolí Rožnova pod Radhoštěm

Nastala u Vás havárie vytápění, v jejímž důsledku došlo k vytečení vody z topení ? Máte poškozené plovoucí podlahy, laminátové podlahy, dřevěné podlahy, korkové podlahy, linoleum nebo koberce nebo došlo k poškození podlahy u sousedů ? Vaše plovoucí podlaha havárii přežila, ale voda nebo zplodiny z havarovaného kotle poškodily malby a potřebujete malířské práce, natěračské práce nebo opravit sádrokartonové příčky ? Zatekla Vám voda i do elektroinstalace a potřebujete zajistit elektrorevize Vašich elektrických rozvodů ? 

Naši řemeslníci zajistí další práce po havárii vytápění Můžeme zajistit pro město Rožnov pod Radhoštěm a okolí zkušené řemeslníky. Naši malíři, natěrači, sádrokartonáři, podlaháři nebo revizní technik elektro Vám odborně provedou rekonstrukce interiérů a uvedou Vaši domácnost, dům či firmu do původního stavu. Případně za výhodných cenových podmínek zajistíme celkovou modernizaci Vašich obytných prostor

Zajišťujeme v Rožnově pod Radhoštěm tyto řemeslné práce a služby, potřebné po haváriích vytápění : 

Objednejte prověřené řemeslníky nejen pro odstranění následků havárie topení na jednom místě …

 

print