Pohotovost havárie vytápění Rumburk Havárie a poruchy vytápění objektů v Rumburku a v okolí Rumburku bývají zvláště v zimním období závažným problémem, který vyžaduje rychlý zásah pracovníků poruchové služby. Nejenže se nevytápěný objekt stává dočasně neobyvatelným, ale havárie topení může znamenat i vážné ohrožení majetku a zdraví osob. Zkrácením doby od vzniku havárie přes její odhalení, nahlášení a zásah výjezdové jednotky topenářů lze škody na zničeném majetku omezit a ochránit zdraví a životy osob.

 

Poruchová havarijní služba vytápění – havárie topení – nonstop pohotovost Rumburk

Havárie topení a vytápění RumburkHavárie vytápění dělíme podle místa vzniku poruchy na :

 • Havárie těsnosti rozvodů topného média
 • Havárie topidel a zdrojů tepla
 • Havárie podpůrných systémů vytápění

Havárie topení v Rumburku mohou způsobit ohrožení zdraví osob či škody na majetku. Prasklé potrubí, rozvody vytápění, kohouty, plynové kotle nebo topná tělesa mívají za následek výtok značného množství topné kapaliny. Poruchy zdrojů tepla nebo kouřovodů v některých případech vedou k požáru či výbuchu z důvodu přehřívání topného média a topidel.

Přestože systémy vytápění bývají zabezpečeny několika stupni ochrany, které ve většině případů havárií vytápění zabrání ohrožení osob či majetku, samotný výpadek funkčnosti vytápění způsobí v zimním období pravděpodobně pokles teploty ve vytápěných prostorách a dočasně vyloučí možnost obývání těchto prostor.

Rychlé a pohotové opravy topení a závad otopného systému včetně sanace způsobených škod jsou předpokladem opětovného užívání vytápěného objektu. Naši havarijní instalatéři operující v Rumburku a v okolí Rumburku, v jejichž výjezdovém týmu je zastoupen vodař, plynař i topenář, zajistí havarijní i běžnou opravu jakékoli nahlášené závady na systému vytápění budov v oblasti města Rumburk. V ostatních městech v Ústeckém kraji pak zajišťují službu Havárie vytápění Ústecký kraj.

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Rumburk

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Rumburk - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápění v Rumburku

 Poptávka zdarma na instalatérské práce Rumburk

 


 

Volejte HAVARIJNÍ SERVIS VYTÁPĚNÍ Rumburk a objednejte rychlou opravu

 

 Volejte poruchovou službu NONSTOP TOPENÍ HAVÁRIE Rumburk

 

[[vizitka-hav-tope-rumburk]]

 

Jak nahlásit poruchu – havárii vytápění nebo rozvodů tepla ? 

Naši instalatéři Rumburk a topenáři Rumburk drží pohotovost 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků.

Volejte na výše uvedená čísla nonstop dispečinku voda-topení-plyn a ihned nahlaste

Volejte ihned havarijní servis topení a vytápění Rumburk

Než nám zavoláte …

Připravte si prosím tyto informace  :

 1. Kde nastala havárie / porucha – přesná adresa
 2. Co se stalo – stručný popis havárie
 3. Jak velká je havárie – o jak velký únik se jedná
 4. Jaký je k místu havárie přístup
 5. Kdo hlásí havárii – Vaše jméno, telefon

  

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Rumburk

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Rumburk - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápěn v Rumburku

 


Potřebujete instalatérské práce v Rumburku a okolí a nejedná se o havárii ? 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

 Nezávazná poptávka na instalatérské práce v oboru topení a vytápění 

 Poptávka zdarma na instalatérské práce vytápění Rumburk

 

  

Havarijní servis TOPENÍ Rumburk – poruchové služby

Poruchová služba pro havárie vytápění Rumburk

 • Havarijní opravy prasklých trubek rozvodů topení
 • Havarijní opravy topidel, kotlů a bojlerů
 • Havarijní opravy ohřívačů teplé užitkové vody
 • Havarijní opravy tlakových nádrží a zásobníků
 • Havarijní opravy netěsných ventilů
 • Havarijní opravy plynových zařízení
 • Havarijní opravy komínů, kouřovodů, spalinových ventilátorů
 • Havarijní opravy čerpadel nuceného oběhu topného média
 • Havarijní opravy dalších částí systémů vytápění

Cena za havarijní servisní zásah

Cena havarijního zásahu v Rumburku a v okolí Rumburku je smluvní a je závislá na druhu havárie, náročnosti jejího odstranění, době trvání zásahu, přístupnosti poškozeného místa, druhu topidla, dostupnosti nejbližších vodovodních a plynových uzávěrů a dalších okolnostech havárie vytápění. Cenový odhad Vám na vyžádání sdělíme na telefonní lince volaného havarijního servisu vytápění Rumburk. Neváhejte nám proto zatelefonovat a informovat se na cenu servisního výjezdu služby Havárie tepla Rumburk

 Rychlost servisního zásahu

Obvyklá doba od obdržení telefonického požadavku po dojezd našich techniků a zahájení likvidace havárie je 30 – 45 minut v závislosti na vzdálenosti místa havárie v Rumburku od výjezdového depa.


 

 Jak probíhá odstranění havárie topení v Rumburku

Volejte nonstop havarijní servis vytápění Ekomplex

 1. Náš dispečink od Vás obdrží hlášení o druhu a místě havárie v Rumburku nebo v okolí Rumburku
 2. Dispečer posílá plně vybavené servisní vozidlo na místo havárie
 3. V průběhu výjezdu s Vámi konzultuje dispečer důležité podrobnosti havárie a průběžně je předává výjezdovému týmu, který je již mezitím na cestě k havárii
 4. Havarijní tým dorazí na místo a lokalizuje přesně místo a druh havárie (skutečný stav se může lišit od stavu který usuzuje volající)
 5. Havarijní tým opraví havárii a zabezpečí místo proti vzniku dalších škod nebo proti ohrožení osob
 6. Vedoucí havarijního vozidla seznámí provozovatele objektu či jeho obyvatele s provedenými pracemi, případně s dočasným omezením provozu systému vytápění.
 7. Dohodnutí dalšího postupu opravy. Nebylo-li možné v rámci havarijního výjezdu opravit závadu vytápění tak, aby byl zabezpečen normální provoz, dohodne vedoucí havarijního týmu harmonogram dalších topenářských prací.

 

Náš nonstop servis zajistí havarijní opravy topení kdekoli v Rumburku

 


 

Poruchová služba – havárie tepla, topení a vytápění
Ústecký kraj

 

 

Poruchová služba pro havárie topení a vytápění ve větších městech v Ústeckém kraji

Pro obsluhu zákazníků mimo krajské město Ústí nad Labem provozujeme poruchovou službu pro havárie rozvodů tepla a vytápění a veškeré instalatérské služby voda – topení – plyn také ve všech větších městech Ústeckého kraje :

 

Poruchová služba Ústecký kraj

Běžné opravy

Havarijní opravy

     
Instalatérské práce Ústí nad Labem
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Ústí nad Labem a okolí Ústí nad Labem, nonstop havarijní služba pro Ústí nad Labem. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Ústí nad Labem
 Poruchová služba Havárie vody Ústí nad Labem
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Ústí nad Labem
 Poruchová služba Havárie kanalizací Ústí nad Labem
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Ústí nad Labem
 Poruchová služba Havárie plynu Ústí nad Labem
 Opravy vytápění
Topenář Ústí nad Labem
 Poruchová služba Havárie tepla Ústí nad Labem
     
Instalatérské práce Bílina
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Bílině a okolí Bíliny, nonstop havarijní služba Bílina. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Bílina
 Poruchová služba Havárie vody Bílina
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Bílina
 Poruchová služba Havárie kanalizací Bílina
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Bílina
 Poruchová služba Havárie plynu Bílina
 Opravy vytápění
Topenář Bílina
 Poruchová služba Havárie tepla Bílina
     
Instalatérské práce Děčín
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Děčíně a okolí Děčína, nonstop havarijní služba Děčín. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Děčín
 Poruchová služba Havárie vody Děčín
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Děčín
 Poruchová služba Havárie kanalizací Děčín
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Děčín
 Poruchová služba Havárie plynu Děčín
 Opravy vytápění
Topenář Děčín
 Poruchová služba Havárie tepla Děčín
     
Instalatérské práce Chomutov
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Chomutově a okolí Chomutova, nonstop havarijní služba Chomutov. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Chomutov
 Poruchová služba Havárie vody Chomutov
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Chomutov
 Poruchová služba Havárie kanalizací Chomutov
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Chomutov
 Poruchová služba Havárie plynu Chomutov
 Opravy vytápění
Topenář Chomutov
 Poruchová služba Havárie tepla Chomutov
     
Instalatérské práce Kadaň
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Kadani a okolí Kadaně, nonstop havarijní služba Kadaň. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Kadaň
 Poruchová služba Havárie vody Kadaň
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Kadaň
 Poruchová služba Havárie kanalizací Kadaň
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Kadaň
 Poruchová služba Havárie plynu Kadaň
 Opravy vytápění
Topenář Kadaň
 Poruchová služba Havárie tepla Kadaň
     
Instalatérské práce Litoměřice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Litoměřicích a okolí Litoměřic, nonstop havarijní služba Litoměřice. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Litoměřice
 Poruchová služba Havárie vody Litoměřice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Litoměřice
 Poruchová služba Havárie kanalizací Litoměřice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Litoměřice
 Poruchová služba Havárie plynu Litoměřice
 Opravy vytápění
Topenář Litoměřice
 Poruchová služba Havárie tepla Litoměřice
     
Instalatérské práce Litvínov
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Litvínově a okolí Litvínova, nonstop havarijní služba Litvínov. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Litvínov
 Poruchová služba Havárie vody Litvínov
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Litvínov
 Poruchová služba Havárie kanalizací Litvínov
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Litvínov
 Poruchová služba Havárie plynu Litvínov
 Opravy vytápění
Topenář Litvínov
 Poruchová služba Havárie tepla Litvínov
     
Instalatérské práce Louny
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Lounech a okolí Loun, nonstop havarijní služba Louny. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Louny
 Poruchová služba Havárie vody Louny
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Louny
 Poruchová služba Havárie kanalizací Louny
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Louny
 Poruchová služba Havárie plynu Louny
 Opravy vytápění
Topenář Louny
 Poruchová služba Havárie tepla Louny
     
Instalatérské práce Lovosice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Lovosicích a okolí Lovosic, nonstop havarijní služba Lovosice. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Lovosice
 Poruchová služba Havárie vody Lovosice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Lovosice
 Poruchová služba Havárie kanalizací Lovosice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Lovosice
 Poruchová služba Havárie plynu Lovosice
 Opravy vytápění
Topenář Lovosice
 Poruchová služba Havárie tepla Lovosice
     
Instalatérské práce Most
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Mostě a okolí Mostu, nonstop havarijní služba Most. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Most
 Poruchová služba Havárie vody Most
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Most
 Poruchová služba Havárie kanalizací Most
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Most
 Poruchová služba Havárie plynu Most
 Opravy vytápění
Topenář Most
 Poruchová služba Havárie tepla Most
     
Instalatérské práce Podbořany
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Podbořanech a okolí Podbořan, nonstop havarijní služba Podbořany. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Podbořany
 Poruchová služba Havárie vody Podbořany
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Podbořany
 Poruchová služba Havárie kanalizací Podbořany
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Podbořany
 Poruchová služba Havárie plynu Podbořany
 Opravy vytápění
Topenář Podbořany
 Poruchová služba Havárie tepla Podbořany
     
Instalatérské práce Roudnice nad Labem
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Roudnici nad Labem a okolí Roudnice nad Labem, nonstop havarijní služba Roudnice nad Labem. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Roudnice nad Labem
 Poruchová služba Havárie vody Roudnice nad Labem
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Roudnice nad Labem
 Poruchová služba Havárie kanalizací Roudnice nad Labem
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Roudnice nad Labem
 Poruchová služba Havárie plynu Roudnice nad Labem
 Opravy vytápění
Topenář Roudnice nad Labem
 Poruchová služba Havárie tepla Roudnice nad Labem
     
Instalatérské práce Rumburk
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Rumburku a okolí Rumburku, nonstop havarijní služba Rumburk. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Rumburk
 Poruchová služba Havárie vody Rumburk
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Rumburk
 Poruchová služba Havárie kanalizací Rumburk
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Rumburk
 Poruchová služba Havárie plynu Rumburk
 Opravy vytápění
Topenář Rumburk
 Poruchová služba Havárie tepla Rumburk
     
Instalatérské práce Teplice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Teplicích a okolí Teplic, nonstop havarijní služba Teplice. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Teplice
 Poruchová služba Havárie vody Teplice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Teplice
 Poruchová služba Havárie kanalizací Teplice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Teplice
 Poruchová služba Havárie plynu Teplice
 Opravy vytápění
Topenář Teplice
 Poruchová služba Havárie tepla Teplice
     
Instalatérské práce Varnsdorf
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu ve Varnsdorfu a okolí Varnsdorfu, nonstop havarijní služba Varnsdorf. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Varnsdorf
 Poruchová služba Havárie vody Varnsdorf
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Varnsdorf
 Poruchová služba Havárie kanalizací Varnsdorf
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Varnsdorf
 Poruchová služba Havárie plynu Varnsdorf
 Opravy vytápění
Topenář Varnsdorf
 Poruchová služba Havárie tepla Varnsdorf
     
Instalatérské práce Žatec
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Žatci a okolí Žatce, nonstop havarijní služba Žatec. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Žatec
 Poruchová služba Havárie vody Žatec
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Žatec
 Poruchová služba Havárie kanalizací Žatec
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Žatec
 Poruchová služba Havárie plynu Žatec
 Opravy vytápění
Topenář Žatec
 Poruchová služba Havárie tepla Žatec
     

 

Dispečink Oblast obsluhovaná našimi instalatéry – Ústecký kraj
Ústí nad Labem Ústí nad Labem, Chomutov, Děčín, Litoměřice, Litvínov, Kadaň, Bílina, Lovosice, Roudnice nad Labem, Louny, Most, Rumburk, Teplice, Varnsdorf, Žatec, Podbořany, Vejprty, Klášterec nad Ohří, Jirkov, Duchcov, Krupka, Postoloprty, Libouchec, Štětí, Úštěk, Libochovice, Velké Březno, Benešov nad Ploučnicí, Česká Kamenice, Šluknov

 

 

 

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Rumburk

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Rumburk - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápěn v Rumburku

 Poptávka zdarma na instalatérské práce Rumburk

 


 

 

Doplňková nabídka řemeslných služeb pro město Rumburk a okolí Rumburku

Nastala u Vás havárie vytápění, v jejímž důsledku došlo k vytečení vody z topení ? Máte poškozené plovoucí podlahy, laminátové podlahy, dřevěné podlahy, korkové podlahy, linoleum nebo koberce nebo došlo k poškození podlahy u sousedů ? Vaše plovoucí podlaha havárii přežila, ale voda nebo zplodiny z havarovaného kotle poškodily malby a potřebujete malířské práce, natěračské práce nebo opravit sádrokartonové příčky ? Zatekla Vám voda i do elektroinstalace a potřebujete zajistit elektrorevize Vašich elektrických rozvodů ? 

Naši řemeslníci zajistí další práce po havárii vytápění Můžeme zajistit pro město Rumburk a okolí zkušené řemeslníky. Naši malíři, natěrači, sádrokartonáři, podlaháři nebo revizní technik elektro Vám odborně provedou rekonstrukce interiérů a uvedou Vaši domácnost, dům či firmu do původního stavu. Případně za výhodných cenových podmínek zajistíme celkovou modernizaci Vašich obytných prostor

Zajišťujeme v Rumburku tyto řemeslné práce a služby, potřebné po haváriích vytápění : 

Objednejte prověřené řemeslníky nejen pro odstranění následků havárie topení na jednom místě …

 

print