Pohotovost havárie vytápění Plzeňský kraj Havárie a poruchy vytápění objektů v Plzeňském kraji bývají zvláště v zimním období závažným problémem, který vyžaduje rychlý zásah pracovníků poruchové služby. Nejenže se nevytápěný objekt stává dočasně neobyvatelným, ale havárie topení může znamenat i vážné ohrožení majetku a zdraví osob. Zkrácením doby od vzniku havárie přes její odhalení, nahlášení a zásah výjezdové jednotky topenářů lze škody na zničeném majetku omezit a ochránit zdraví a životy osob.

 

Poruchová havarijní služba vytápění – havárie topení – nonstop pohotovost Plzeňský kraj

Havárie topení a vytápění Plzeňský krajHavárie vytápění dělíme podle místa vzniku poruchy na :

 • Havárie těsnosti rozvodů topného média
 • Havárie topidel a zdrojů tepla
 • Havárie podpůrných systémů vytápění

Havárie topení v Plzeňském kraji mohou způsobit ohrožení zdraví osob či škody na majetku. Prasklé potrubí, rozvody vytápění, kohouty, plynové kotle nebo topná tělesa mívají za následek výtok značného množství topné kapaliny. Poruchy zdrojů tepla nebo kouřovodů v některých případech vedou k požáru či výbuchu z důvodu přehřívání topného média a topidel.

Přestože systémy vytápění bývají zabezpečeny několika stupni ochrany, které ve většině případů havárií vytápění zabrání ohrožení osob či majetku, samotný výpadek funkčnosti vytápění způsobí v zimním období pravděpodobně pokles teploty ve vytápěných prostorách a dočasně vyloučí možnost obývání těchto prostor.

Rychlé a pohotové opravy topení a závad otopného systému včetně sanace způsobených škod jsou předpokladem opětovného užívání vytápěného objektu. Naši havarijní instalatéři , v jejichž výjezdovém týmu je zastoupen vodař, plynař i topenář, zajistí havarijní i běžnou opravu jakékoli nahlášené závady na systému vytápění budov v Plzeňském kraji.

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Plzeňský kraj

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Plzeňský kraj - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápění v Plzeňském kraji

 Poptávka zdarma na instalatérské práce Plzeňský kraj

 


 

Volejte HAVARIJNÍ SERVIS VYTÁPĚNÍ Plzeňský kraj a objednejte rychlou opravu

 

 Volejte poruchovou službu NONSTOP TOPENÍ HAVÁRIE Plzeňský kraj

 

[[vizitka-hav-tope-plzensky]]

 

Jak nahlásit poruchu – havárii vytápění nebo rozvodů tepla

 

Naši instalatéři Plzeňský kraj a topenáři Plzeňský kraj drží pohotovost 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků.

Volejte na výše uvedená čísla nonstop dispečinku voda-topení-plyn a ihned nahlaste

Volejte ihned havarijní servis topení a vytápění Plzeňský kraj

 

Než nám zavoláte …

Připravte si prosím tyto informace  :

 1. Kde nastala havárie / porucha – přesná adresa
 2. Co se stalo – stručný popis havárie
 3. Jak velká je havárie – o jak velký únik se jedná
 4. Jaký je k místu havárie přístup
 5. Kdo hlásí havárii – Vaše jméno, telefon

  

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Plzeňský kraj

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Plzeňský kraj - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápěn v Plzeňském kraji

 


Potřebujete instalatérské práce v Plzeňském kraji a nejedná se o havárii ? 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

 Nezávazná poptávka na instalatérské práce v oboru topení a vytápění 

 Poptávka zdarma na instalatérské práce vytápění Plzeňský kraj a Plzeň

 

  

Havarijní servis TOPENÍ Plzeňský kraj – poruchové služby

Poruchová služba pro havárie vytápění Plzeňský kraj

 • Havarijní opravy prasklých trubek rozvodů topení
 • Havarijní opravy topidel, kotlů a bojlerů
 • Havarijní opravy ohřívačů teplé užitkové vody
 • Havarijní opravy tlakových nádrží a zásobníků
 • Havarijní opravy netěsných ventilů
 • Havarijní opravy plynových zařízení
 • Havarijní opravy komínů, kouřovodů, spalinových ventilátorů
 • Havarijní opravy čerpadel nuceného oběhu topného média
 • Havarijní opravy dalších částí systémů vytápění

Cena za havarijní servisní zásah

Cena havarijního zásahu je smluvní a je závislá na druhu havárie, náročnosti jejího odstranění, době trvání zásahu, přístupnosti poškozeného místa, druhu topidla, dostupnosti nejbližších vodovodních a plynových uzávěrů a dalších okolnostech havárie vytápění. Cenový odhad Vám na vyžádání sdělíme na telefonní lince volaného havarijního servisu. Neváhejte nám proto zatelefonovat a informovat se na cenu servisního výjezdu. 

 Rychlost servisního zásahu

Obvyklá doba od obdržení telefonického požadavku po dojezd našich techniků a zahájení likvidace havárie je 30 – 45 minut v závislosti na vzdálenosti místa havárie v Plzeňském kraji od výjezdového depa.


 

 Jak probíhá odstranění havárie topení v Plzeňském kraji

Volejte nonstop havarijní servis vytápění Ekomplex

 1. Náš dispečink od Vás obdrží hlášení o druhu a místě havárie v Plzeňském kraji
 2. Dispečer posílá plně vybavené servisní vozidlo na místo havárie
 3. V průběhu výjezdu s Vámi konzultuje dispečer důležité podrobnosti havárie a průběžně je předává výjezdovému týmu, který je již mezitím na cestě k havárii
 4. Havarijní tým dorazí na místo a lokalizuje přesně místo a druh havárie (skutečný stav se může lišit od stavu který usuzuje volající)
 5. Havarijní tým opraví havárii a zabezpečí místo proti vzniku dalších škod nebo proti ohrožení osob
 6. Vedoucí havarijního vozidla seznámí provozovatele objektu či jeho obyvatele s provedenými pracemi, případně s dočasným omezením provozu systému vytápění.
 7. Dohodnutí dalšího postupu opravy. Nebylo-li možné v rámci havarijního výjezdu opravit závadu vytápění tak, aby byl zabezpečen normální provoz, dohodne vedoucí havarijního týmu harmonogram dalších topenářských prací.

 

Náš nonstop servis zajistí havarijní opravy topení kdekoli v Plzeňském kraji

 


 

Poruchová služba – havárie tepla, topení a vytápění
Plzeňský kraj

 

 

Poruchová služba pro havárie topení a vytápění ve větších městech v Plzeňském kraji

Pro obsluhu zákazníků mimo krajské město Plzeň provozujeme poruchovou službu pro havárie rozvodů tepla a vytápění a veškeré instalatérské služby voda – topení – plyn také ve všech větších městech Plzeňského kraje :

 

Poruchová služba Plzeňský kraj

Běžné opravy

Havarijní opravy

     
Instalatérské práce Plzeň
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Plzni a okolí Plzně, nonstop havarijní služba pro Plzeň. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Plzeň
 Poruchová služba Havárie vody Plzeň
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Plzeň
 Poruchová služba Havárie kanalizací Plzeň
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Plzeň
 Poruchová služba Havárie plynu Plzeň
 Opravy vytápění
Topenář Plzeň
 Poruchová služba Havárie tepla Plzeň
     
Instalatérské práce Blovice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Blovicích a okolí Blovic, nonstop havarijní služba Blovice. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Blovice
 Poruchová služba Havárie vody Blovice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Blovice
 Poruchová služba Havárie kanalizací Blovice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Blovice
 Poruchová služba Havárie plynu Blovice
 Opravy vytápění
Topenář Blovice
 Poruchová služba Havárie tepla Blovice
     
Instalatérské práce Domažlice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Domažlicích a okolí Domažlic, nonstop havarijní služba Domažlice. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Domažlice
 Poruchová služba Havárie vody Domažlice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Domažlice
 Poruchová služba Havárie kanalizací Domažlice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Domažlice
 Poruchová služba Havárie plynu Domažlice
 Opravy vytápění
Topenář Domažlice
 Poruchová služba Havárie tepla Domažlice
     
Instalatérské práce Horažďovice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Horažďovicích a okolí Horažďovic, nonstop havarijní služba Horažďovice. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Horažďovice
 Poruchová služba Havárie vody Horažďovice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Horažďovice
 Poruchová služba Havárie kanalizací Horažďovice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Horažďovice
 Poruchová služba Havárie plynu Horažďovice
 Opravy vytápění
Topenář Horažďovice
 Poruchová služba Havárie tepla Horažďovice
     
Instalatérské práce Horšovský Týn
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Horšovském Týně a okolí Horšovského Týna, nonstop havarijní služba Horšovský Týn. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Horšovský Týn
 Poruchová služba Havárie vody Horšovský Týn
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Horšovský Týn
 Poruchová služba Havárie kanalizací Horšovský Týn
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Horšovský Týn
 Poruchová služba Havárie plynu Horšovský Týn
 Opravy vytápění
Topenář Horšovský Týn
 Poruchová služba Havárie tepla Horšovský Týn
     
Instalatérské práce Klatovy
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Klatovech a okolí Klatov, nonstop havarijní služba Klatovy. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Klatovy
 Poruchová služba Havárie vody Klatovy
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Klatovy
 Poruchová služba Havárie kanalizací Klatovy
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Klatovy
 Poruchová služba Havárie plynu Klatovy
 Opravy vytápění
Topenář Klatovy
 Poruchová služba Havárie tepla Klatovy
     
Instalatérské práce Kralovice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Kralovicích a okolí Kralovic, nonstop havarijní služba Kralovice. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Kralovice
 Poruchová služba Havárie vody Kralovice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Kralovice
 Poruchová služba Havárie kanalizací Kralovice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Kralovice
 Poruchová služba Havárie plynu Kralovice
 Opravy vytápění
Topenář Kralovice
 Poruchová služba Havárie tepla Kralovice
     
Instalatérské práce Nepomuk
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Nepomuku a okolí Nepomuku, nonstop havarijní služba Nepomuk. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Nepomuk
 Poruchová služba Havárie vody Nepomuk
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Nepomuk
 Poruchová služba Havárie kanalizací Nepomuk
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Nepomuk
 Poruchová služba Havárie plynu Nepomuk
 Opravy vytápění
Topenář Nepomuk
 Poruchová služba Havárie tepla Nepomuk
     
Instalatérské práce Nýřany
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Nýřanech a okolí Nýřan, nonstop havarijní služba Nýřany. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Nýřany
 Poruchová služba Havárie vody Nýřany
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Nýřany
 Poruchová služba Havárie kanalizací Nýřany
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Nýřany
 Poruchová služba Havárie plynu Nýřany
 Opravy vytápění
Topenář Nýřany
 Poruchová služba Havárie tepla Nýřany
     
Instalatérské práce Přeštice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Přešticích a okolí Přeštic, nonstop havarijní služba Přeštice. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Přeštice
 Poruchová služba Havárie vody Přeštice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Přeštice
 Poruchová služba Havárie kanalizací Přeštice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Přeštice
 Poruchová služba Havárie plynu Přeštice
 Opravy vytápění
Topenář Přeštice
 Poruchová služba Havárie tepla Přeštice
     
Instalatérské práce Rokycany
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Rokycanech a okolí Rokycan, nonstop havarijní služba Rokycany. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Rokycany
 Poruchová služba Havárie vody Rokycany
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Rokycany
 Poruchová služba Havárie kanalizací Rokycany
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Rokycany
 Poruchová služba Havárie plynu Rokycany
 Opravy vytápění
Topenář Rokycany
 Poruchová služba Havárie tepla Rokycany
     
Instalatérské práce Stod
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu ve Stodu a okolí Stodu, nonstop havarijní služba Stod. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Stod
 Poruchová služba Havárie vody Stod
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Stod
 Poruchová služba Havárie kanalizací Stod
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Stod
 Poruchová služba Havárie plynu Stod
 Opravy vytápění
Topenář Stod
 Poruchová služba Havárie tepla Stod
     
Instalatérské práce Stříbro
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu ve Stříbře a okolí Stříbra, nonstop havarijní služba Stříbro. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Stříbro
 Poruchová služba Havárie vody Stříbro
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Stříbro
 Poruchová služba Havárie kanalizací Stříbro
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Stříbro
 Poruchová služba Havárie plynu Stříbro
 Opravy vytápění
Topenář Stříbro
 Poruchová služba Havárie tepla Stříbro
     
Instalatérské práce Sušice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Sušici a okolí Sušic, nonstop havarijní služba Sušice. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Sušice
 Poruchová služba Havárie vody Sušice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Sušice
 Poruchová služba Havárie kanalizací Sušice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Sušice
 Poruchová služba Havárie plynu Sušice
 Opravy vytápění
Topenář Sušice
 Poruchová služba Havárie tepla Sušice
     
Instalatérské práce Tachov
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Tachově a okolí Tachova, nonstop havarijní služba Tachov. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Tachov
 Poruchová služba Havárie vody Tachov
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Tachov
 Poruchová služba Havárie kanalizací Tachov
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Tachov
 Poruchová služba Havárie plynu Tachov
 Opravy vytápění
Topenář Tachov
 Poruchová služba Havárie tepla Tachov
     

 

Dispečink Oblast obsluhovaná našimi instalatéry – Plzeňský kraj
Plzeň Bezdružice, Blovice, Bor, Dobřany, Domažlice, Holýšov, Horažďovice, Horšovský Týn, Kašperské Hory, Kdyně, Klatovy, Kralovice, Manětín, Město Touškov, Nepomuk, Nýrsko, Nýřany, Planá, Plánice, Plasy, Plzeň, Poběžovice, Přeštice, Radnice, Rokycany, Spálené Poříčí, Staňkov, Starý Plzenec, Stod, Stříbro, Sušice, Tachov, Třemošná, Všeruby, Zbiroh

 

 

 

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Plzeňský kraj

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Plzeňský kraj - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápěn v Plzeňském kraji

 Poptávka zdarma na instalatérské práce Plzeňský kraj

 


 

Doplňková nabídka řemeslných služeb pro město Plzeň a Plzeňský kraj

Nastala u Vás havárie vytápění, v jejímž důsledku došlo k vytečení vody z topení ? Máte poškozené plovoucí podlahy, laminátové podlahy, dřevěné podlahy, korkové podlahy, linoleum nebo koberce nebo došlo k poškození podlahy u sousedů ? Zničila Vám voda nebo zplodiny z havarovaného kotle malby a potřebujete malířské práce, natěračské práce nebo opravit sádrokartonové příčky ? Zatekla Vám voda i do elektroinstalace a potřebujete zajistit elektrorevize Vašich elektrických rozvodů ? 

Naši řemeslníci zajistí další práce po havárii vytápění Můžeme zajistit pro město Plzeň a okolí zkušené řemeslníky. Naši malíři, natěrači, sádrokartonáři, podlaháři nebo revizní technik elektro Vám odborně provedou rekonstrukce interiérů a uvedou Vaši domácnost, dům či firmu do původního stavu. Případně za výhodných cenových podmínek zajistíme celkovou modernizaci Vašich obytných prostor

Zajišťujeme tyto řemeslné práce a služby, potřebné po haváriích vytápění : 

Objednejte prověřené řemeslníky nejen pro odstranění následků havárie topení na jednom místě …

 

print