Pohotovost havárie vytápění Svitavy Havárie a poruchy vytápění objektů ve Svitavách a v okolí Svitav bývají zvláště v zimním období závažným problémem, který vyžaduje rychlý zásah pracovníků poruchové služby. Nejenže se nevytápěný objekt stává dočasně neobyvatelným, ale havárie topení může znamenat i vážné ohrožení majetku a zdraví osob. Zkrácením doby od vzniku havárie přes její odhalení, nahlášení a zásah výjezdové jednotky topenářů lze škody na zničeném majetku omezit a ochránit zdraví a životy osob.

 

Poruchová havarijní služba vytápění – havárie topení – nonstop pohotovost Svitavy

Havárie topení a vytápění SvitavyHavárie vytápění dělíme podle místa vzniku poruchy na :

 • Havárie těsnosti rozvodů topného média
 • Havárie topidel a zdrojů tepla
 • Havárie podpůrných systémů vytápění

Havárie topení ve Svitavách mohou způsobit ohrožení zdraví osob či škody na majetku. Prasklé potrubí, rozvody vytápění, kohouty, plynové kotle nebo topná tělesa mívají za následek výtok značného množství topné kapaliny. Poruchy zdrojů tepla nebo kouřovodů v některých případech vedou k požáru či výbuchu z důvodu přehřívání topného média a topidel.

Přestože systémy vytápění bývají zabezpečeny několika stupni ochrany, které ve většině případů havárií vytápění zabrání ohrožení osob či majetku, samotný výpadek funkčnosti vytápění způsobí v zimním období pravděpodobně pokles teploty ve vytápěných prostorách a dočasně vyloučí možnost obývání těchto prostor.

Rychlé a pohotové opravy topení a závad otopného systému včetně sanace způsobených škod jsou předpokladem opětovného užívání vytápěného objektu. Naši havarijní instalatéři operující ve Svitavách a v okolí Svitav, v jejichž výjezdovém týmu je zastoupen vodař, plynař i topenář, zajistí havarijní i běžnou opravu jakékoli nahlášené závady na systému vytápění budov v oblasti města Svitavy. V ostatních městech v Pardubickém kraji pak zajišťují službu Havárie vytápění Pardubický kraj.

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Svitavy

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Svitavy - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápění ve Svitavách

 Poptávka zdarma na instalatérské práce Svitavy

 


 

Volejte HAVARIJNÍ SERVIS VYTÁPĚNÍ Svitavy a objednejte rychlou opravu

 

 Volejte poruchovou službu NONSTOP TOPENÍ HAVÁRIE Svitavy

 

Poruchová služba teplo a havárie vytápění 24h
Svitavy a okolí

Mapa

Instalatérské práce v této oblasti pro Vás denně zajišťuje instalatérství

ETRA Pardubice v.o.s.

Administrativní sídlo :
Kunětická 17, 530 09 Pardubice
IČ: 48168530


Havarijní výjezdy v oblasti : Svitavy 


Telefony

 

Jak nahlásit poruchu – havárii vytápění nebo rozvodů tepla ? 

Naši instalatéři Svitavy a topenáři Svitavy drží pohotovost 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků.

Volejte na výše uvedená čísla nonstop dispečinku voda-topení-plyn a ihned nahlaste

Volejte ihned havarijní servis topení a vytápění Svitavy

Než nám zavoláte …

Připravte si prosím tyto informace  :

 1. Kde nastala havárie / porucha – přesná adresa
 2. Co se stalo – stručný popis havárie
 3. Jak velká je havárie – o jak velký únik se jedná
 4. Jaký je k místu havárie přístup
 5. Kdo hlásí havárii – Vaše jméno, telefon

  

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Svitavy

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Svitavy - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápěn ve Svitavách

 


Potřebujete instalatérské práce ve Svitavách a okolí a nejedná se o havárii ? 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

 Nezávazná poptávka na instalatérské práce v oboru topení a vytápění 

 Poptávka zdarma na instalatérské práce vytápění Svitavy

 

  

Havarijní servis TOPENÍ Svitavy – poruchové služby

Poruchová služba pro havárie vytápění Svitavy

 • Havarijní opravy prasklých trubek rozvodů topení
 • Havarijní opravy topidel, kotlů a bojlerů
 • Havarijní opravy ohřívačů teplé užitkové vody
 • Havarijní opravy tlakových nádrží a zásobníků
 • Havarijní opravy netěsných ventilů
 • Havarijní opravy plynových zařízení
 • Havarijní opravy komínů, kouřovodů, spalinových ventilátorů
 • Havarijní opravy čerpadel nuceného oběhu topného média
 • Havarijní opravy dalších částí systémů vytápění

Cena za havarijní servisní zásah

Cena havarijního zásahu ve Svitavách a v okolí Svitav je smluvní a je závislá na druhu havárie, náročnosti jejího odstranění, době trvání zásahu, přístupnosti poškozeného místa, druhu topidla, dostupnosti nejbližších vodovodních a plynových uzávěrů a dalších okolnostech havárie vytápění. Cenový odhad Vám na vyžádání sdělíme na telefonní lince volaného havarijního servisu vytápění Svitavy. Neváhejte nám proto zatelefonovat a informovat se na cenu servisního výjezdu služby Havárie tepla Svitavy

 Rychlost servisního zásahu

Obvyklá doba od obdržení telefonického požadavku po dojezd našich techniků a zahájení likvidace havárie je 30 – 45 minut v závislosti na vzdálenosti místa havárie ve Svitavách od výjezdového depa.


 

 Jak probíhá odstranění havárie topení ve Svitavách

Volejte nonstop havarijní servis vytápění Ekomplex

 1. Náš dispečink od Vás obdrží hlášení o druhu a místě havárie ve Svitavách nebo v okolí Svitav
 2. Dispečer posílá plně vybavené servisní vozidlo na místo havárie
 3. V průběhu výjezdu s Vámi konzultuje dispečer důležité podrobnosti havárie a průběžně je předává výjezdovému týmu, který je již mezitím na cestě k havárii
 4. Havarijní tým dorazí na místo a lokalizuje přesně místo a druh havárie (skutečný stav se může lišit od stavu který usuzuje volající)
 5. Havarijní tým opraví havárii a zabezpečí místo proti vzniku dalších škod nebo proti ohrožení osob
 6. Vedoucí havarijního vozidla seznámí provozovatele objektu či jeho obyvatele s provedenými pracemi, případně s dočasným omezením provozu systému vytápění.
 7. Dohodnutí dalšího postupu opravy. Nebylo-li možné v rámci havarijního výjezdu opravit závadu vytápění tak, aby byl zabezpečen normální provoz, dohodne vedoucí havarijního týmu harmonogram dalších topenářských prací.

 

Náš nonstop servis zajistí havarijní opravy topení kdekoli ve Svitavách

 


 

Poruchová služba – havárie tepla, topení a vytápění
Pardubický kraj

 

 

Poruchová služba pro havárie topení a vytápění ve větších městech v Pardubickém kraji

Pro obsluhu zákazníků mimo krajské město Pardubice provozujeme poruchovou službu pro havárie rozvodů tepla a vytápění a veškeré instalatérské služby voda – topení – plyn také ve všech větších městech Pardubického kraje :

 

Poruchová služba Pardubický kraj

Běžné opravy

Havarijní opravy

     
Instalatérské práce Pardubice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Pardubicích a okolí Pardubic, nonstop havarijní služba pro Pardubice. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Pardubice
 Poruchová služba Havárie vody Pardubice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Pardubice
 Poruchová služba Havárie kanalizací Pardubice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Pardubice
 Poruchová služba Havárie plynu Pardubice
 Opravy vytápění
Topenář Pardubice
 Poruchová služba Havárie tepla Pardubice
     
Instalatérské práce Česká Třebová
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v České Třebové a okolí České Třebové, nonstop havarijní služba Česká Třebová. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Česká Třebová
 Poruchová služba Havárie vody Česká Třebová
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Česká Třebová
 Poruchová služba Havárie kanalizací Česká Třebová
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Česká Třebová
 Poruchová služba Havárie plynu Česká Třebová
 Opravy vytápění
Topenář Česká Třebová
 Poruchová služba Havárie tepla Česká Třebová
     
Instalatérské práce Hlinsko
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Hlinsku a okolí Hlinska, nonstop havarijní služba Hlinsko. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Hlinsko
 Poruchová služba Havárie vody Hlinsko
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Hlinsko
 Poruchová služba Havárie kanalizací Hlinsko
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Hlinsko
 Poruchová služba Havárie plynu Hlinsko
 Opravy vytápění
Topenář Hlinsko
 Poruchová služba Havárie tepla Hlinsko
     
Instalatérské práce Holice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Holicích a okolí Holic, nonstop havarijní služba Holice. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Holice
 Poruchová služba Havárie vody Holice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Holice
 Poruchová služba Havárie kanalizací Holice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Holice
 Poruchová služba Havárie plynu Holice
 Opravy vytápění
Topenář Holice
 Poruchová služba Havárie tepla Holice
     
Instalatérské práce Chrudim
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Chrudimi a okolí Chrudimi, nonstop havarijní služba Chrudim. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Chrudim
 Poruchová služba Havárie vody Chrudim
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Chrudim
 Poruchová služba Havárie kanalizací Chrudim
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Chrudim
 Poruchová služba Havárie plynu Chrudim
 Opravy vytápění
Topenář Chrudim
 Poruchová služba Havárie tepla Chrudim
     
Instalatérské práce Králíky
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Králíkách a okolí Králíků, nonstop havarijní služba Králíky. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Králíky
 Poruchová služba Havárie vody Králíky
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Králíky
 Poruchová služba Havárie kanalizací Králíky
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Králíky
 Poruchová služba Havárie plynu Králíky
 Opravy vytápění
Topenář Králíky
 Poruchová služba Havárie tepla Králíky
     
Instalatérské práce Lanškroun
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Lanškrouně a okolí Lanškrouna, nonstop havarijní služba Lanškroun. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Lanškroun
 Poruchová služba Havárie vody Lanškroun
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Lanškroun
 Poruchová služba Havárie kanalizací Lanškroun
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Lanškroun
 Poruchová služba Havárie plynu Lanškroun
 Opravy vytápění
Topenář Lanškroun
 Poruchová služba Havárie tepla Lanškroun
     
Instalatérské práce Litomyšl
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Litomyšli a okolí Litomyšle, nonstop havarijní služba Litomyšl. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Litomyšl
 Poruchová služba Havárie vody Litomyšl
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Litomyšl
 Poruchová služba Havárie kanalizací Litomyšl
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Litomyšl
 Poruchová služba Havárie plynu Litomyšl
 Opravy vytápění
Topenář Litomyšl
 Poruchová služba Havárie tepla Litomyšl
     
Instalatérské práce Moravská Třebová
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Moravské Třebové a okolí Moravské Třebové, nonstop havarijní služba Moravská Třebová. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Moravská Třebová
 Poruchová služba Havárie vody Moravská Třebová
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Moravská Třebová
 Poruchová služba Havárie kanalizací Moravská Třebová
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Moravská Třebová
 Poruchová služba Havárie plynu Moravská Třebová
 Opravy vytápění
Topenář Moravská Třebová
 Poruchová služba Havárie tepla Moravská Třebová
     
Instalatérské práce Polička
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Poličce a okolí Poličky, nonstop havarijní služba Polička. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Polička
 Poruchová služba Havárie vody Polička
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Polička
 Poruchová služba Havárie kanalizací Polička
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Polička
 Poruchová služba Havárie plynu Polička
 Opravy vytápění
Topenář Polička
 Poruchová služba Havárie tepla Polička
     
Instalatérské práce Přelouč
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Přelouči a okolí Přelouče, nonstop havarijní služba Přelouč. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Přelouč
 Poruchová služba Havárie vody Přelouč
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Přelouč
 Poruchová služba Havárie kanalizací Přelouč
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Přelouč
 Poruchová služba Havárie plynu Přelouč
 Opravy vytápění
Topenář Přelouč
 Poruchová služba Havárie tepla Přelouč
     
Instalatérské práce Svitavy
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu ve Svitavách a okolí Svitav, nonstop havarijní služba Svitavy. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Svitavy
 Poruchová služba Havárie vody Svitavy
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Svitavy
 Poruchová služba Havárie kanalizací Svitavy
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Svitavy
 Poruchová služba Havárie plynu Svitavy
 Opravy vytápění
Topenář Svitavy
 Poruchová služba Havárie tepla Svitavy
     
Instalatérské práce Ústí nad Orlicí
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Ústí nad Orlicí a okolí Ústí nad Orlicí, nonstop havarijní služba Ústí nad Orlicí. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Ústí nad Orlicí
 Poruchová služba Havárie vody Ústí nad Orlicí
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Ústí nad Orlicí
 Poruchová služba Havárie kanalizací Ústí nad Orlicí
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Ústí nad Orlicí
 Poruchová služba Havárie plynu Ústí nad Orlicí
 Opravy vytápění
Topenář Ústí nad Orlicí
 Poruchová služba Havárie tepla Ústí nad Orlicí
     
Instalatérské práce Vysoké Mýto
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu ve Vysokém Mýtě a okolí Vysokého Mýta, nonstop havarijní služba Vysoké Mýto. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Vysoké Mýto
 Poruchová služba Havárie vody Vysoké Mýto
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Vysoké Mýto
 Poruchová služba Havárie kanalizací Vysoké Mýto
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Vysoké Mýto
 Poruchová služba Havárie plynu Vysoké Mýto
 Opravy vytápění
Topenář Vysoké Mýto
 Poruchová služba Havárie tepla Vysoké Mýto
     
Instalatérské práce Žamberk
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Žamberku a okolí Žamberku, nonstop havarijní služba Žamberk. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Žamberk
 Poruchová služba Havárie vody Žamberk
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Žamberk
 Poruchová služba Havárie kanalizací Žamberk
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Žamberk
 Poruchová služba Havárie plynu Žamberk
 Opravy vytápění
Topenář Žamberk
 Poruchová služba Havárie tepla Žamberk
     

 

Dispečink Oblast obsluhovaná našimi instalatéry – Pardubický kraj
Pardubice Pardubice, Přelouč, Holice, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Králíky, Chrudim, Vysoké Mýto, Česká Třebová, Litomyšl, Lanškroun, Hlinsko, Svitavy, Polička, Moravská Třebová, Chvaletice, Lázně Bohdaneč, Heřmanův Měštec, Třemošnice, Nasavrky, Chrast, Skuteč, Choceň, Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Jevíčko

 

 

 

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Svitavy

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Svitavy - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápěn ve Svitavách

 Poptávka zdarma na instalatérské práce Svitavy

 


 

 

Doplňková nabídka řemeslných služeb pro město Svitavy a okolí Svitav

Nastala u Vás havárie vytápění, v jejímž důsledku došlo k vytečení vody z topení ? Máte poškozené plovoucí podlahy, laminátové podlahy, dřevěné podlahy, korkové podlahy, linoleum nebo koberce nebo došlo k poškození podlahy u sousedů ? Vaše plovoucí podlaha havárii přežila, ale voda nebo zplodiny z havarovaného kotle poškodily malby a potřebujete malířské práce, natěračské práce nebo opravit sádrokartonové příčky ? Zatekla Vám voda i do elektroinstalace a potřebujete zajistit elektrorevize Vašich elektrických rozvodů ? 

Naši řemeslníci zajistí další práce po havárii vytápění Můžeme zajistit pro město Svitavy a okolí zkušené řemeslníky. Naši malíři, natěrači, sádrokartonáři, podlaháři nebo revizní technik elektro Vám odborně provedou rekonstrukce interiérů a uvedou Vaši domácnost, dům či firmu do původního stavu. Případně za výhodných cenových podmínek zajistíme celkovou modernizaci Vašich obytných prostor

Zajišťujeme ve Svitavách tyto řemeslné práce a služby, potřebné po haváriích vytápění : 

Objednejte prověřené řemeslníky nejen pro odstranění následků havárie topení na jednom místě …

 

print