Pohotovost havárie vytápění Bohumín Havárie a poruchy vytápění objektů v Bohumíně a v okolí Bohumína bývají zvláště v zimním období závažným problémem, který vyžaduje rychlý zásah pracovníků poruchové služby. Nejenže se nevytápěný objekt stává dočasně neobyvatelným, ale havárie topení může znamenat i vážné ohrožení majetku a zdraví osob. Zkrácením doby od vzniku havárie přes její odhalení, nahlášení a zásah výjezdové jednotky topenářů lze škody na zničeném majetku omezit a ochránit zdraví a životy osob.

 

Poruchová havarijní služba vytápění – havárie topení – nonstop pohotovost Bohumín

Havárie topení a vytápění BohumínHavárie vytápění dělíme podle místa vzniku poruchy na :

 • Havárie těsnosti rozvodů topného média
 • Havárie topidel a zdrojů tepla
 • Havárie podpůrných systémů vytápění

Havárie topení v Bohumíně mohou způsobit ohrožení zdraví osob či škody na majetku. Prasklé potrubí, rozvody vytápění, kohouty, plynové kotle nebo topná tělesa mívají za následek výtok značného množství topné kapaliny. Poruchy zdrojů tepla nebo kouřovodů v některých případech vedou k požáru či výbuchu z důvodu přehřívání topného média a topidel.

Přestože systémy vytápění bývají zabezpečeny několika stupni ochrany, které ve většině případů havárií vytápění zabrání ohrožení osob či majetku, samotný výpadek funkčnosti vytápění způsobí v zimním období pravděpodobně pokles teploty ve vytápěných prostorách a dočasně vyloučí možnost obývání těchto prostor.

Rychlé a pohotové opravy topení a závad otopného systému včetně sanace způsobených škod jsou předpokladem opětovného užívání vytápěného objektu. Naši havarijní instalatéři operující v Bohumíně a v okolí Bohumína, v jejichž výjezdovém týmu je zastoupen vodař, plynař i topenář, zajistí havarijní i běžnou opravu jakékoli nahlášené závady na systému vytápění budov v oblasti města Bohumín. V ostatních městech v Moravskoslezském kraji pak zajišťují službu Havárie vytápění Moravskoslezský kraj.

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Bohumín

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Bohumín - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápění v Bohumíně

 Poptávka zdarma na instalatérské práce Bohumín

 


 

Volejte HAVARIJNÍ SERVIS VYTÁPĚNÍ Bohumín a objednejte rychlou opravu

 

 Volejte poruchovou službu NONSTOP TOPENÍ HAVÁRIE Bohumín

 

[[vizitka-hav-tope-bohumin]]

 

Jak nahlásit poruchu – havárii vytápění nebo rozvodů tepla ? 

Naši instalatéři Bohumín a topenáři Bohumín drží pohotovost 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků.

Volejte na výše uvedená čísla nonstop dispečinku voda-topení-plyn a ihned nahlaste

Volejte ihned havarijní servis topení a vytápění Bohumín

Než nám zavoláte …

Připravte si prosím tyto informace  :

 1. Kde nastala havárie / porucha – přesná adresa
 2. Co se stalo – stručný popis havárie
 3. Jak velká je havárie – o jak velký únik se jedná
 4. Jaký je k místu havárie přístup
 5. Kdo hlásí havárii – Vaše jméno, telefon

  

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Bohumín

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Bohumín - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápěn v Bohumíně

 


Potřebujete instalatérské práce v Bohumíně a okolí a nejedná se o havárii ? 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

 Nezávazná poptávka na instalatérské práce v oboru topení a vytápění 

 Poptávka zdarma na instalatérské práce vytápění Bohumín

 

  

Havarijní servis TOPENÍ Bohumín – poruchové služby

Poruchová služba pro havárie vytápění Bohumín

 • Havarijní opravy prasklých trubek rozvodů topení
 • Havarijní opravy topidel, kotlů a bojlerů
 • Havarijní opravy ohřívačů teplé užitkové vody
 • Havarijní opravy tlakových nádrží a zásobníků
 • Havarijní opravy netěsných ventilů
 • Havarijní opravy plynových zařízení
 • Havarijní opravy komínů, kouřovodů, spalinových ventilátorů
 • Havarijní opravy čerpadel nuceného oběhu topného média
 • Havarijní opravy dalších částí systémů vytápění

Cena za havarijní servisní zásah

Cena havarijního zásahu v Bohumíně a v okolí Bohumína je smluvní a je závislá na druhu havárie, náročnosti jejího odstranění, době trvání zásahu, přístupnosti poškozeného místa, druhu topidla, dostupnosti nejbližších vodovodních a plynových uzávěrů a dalších okolnostech havárie vytápění. Cenový odhad Vám na vyžádání sdělíme na telefonní lince volaného havarijního servisu vytápění Bohumín. Neváhejte nám proto zatelefonovat a informovat se na cenu servisního výjezdu služby Havárie tepla Bohumín

 Rychlost servisního zásahu

Obvyklá doba od obdržení telefonického požadavku po dojezd našich techniků a zahájení likvidace havárie je 30 – 45 minut v závislosti na vzdálenosti místa havárie v Bohumíně od výjezdového depa.


 

 Jak probíhá odstranění havárie topení v Bohumíně

Volejte nonstop havarijní servis vytápění Ekomplex

 1. Náš dispečink od Vás obdrží hlášení o druhu a místě havárie v Bohumíně nebo v okolí Bohumína
 2. Dispečer posílá plně vybavené servisní vozidlo na místo havárie
 3. V průběhu výjezdu s Vámi konzultuje dispečer důležité podrobnosti havárie a průběžně je předává výjezdovému týmu, který je již mezitím na cestě k havárii
 4. Havarijní tým dorazí na místo a lokalizuje přesně místo a druh havárie (skutečný stav se může lišit od stavu který usuzuje volající)
 5. Havarijní tým opraví havárii a zabezpečí místo proti vzniku dalších škod nebo proti ohrožení osob
 6. Vedoucí havarijního vozidla seznámí provozovatele objektu či jeho obyvatele s provedenými pracemi, případně s dočasným omezením provozu systému vytápění.
 7. Dohodnutí dalšího postupu opravy. Nebylo-li možné v rámci havarijního výjezdu opravit závadu vytápění tak, aby byl zabezpečen normální provoz, dohodne vedoucí havarijního týmu harmonogram dalších topenářských prací.

 

Náš nonstop servis zajistí havarijní opravy topení kdekoli v Bohumíně

 


 

Poruchová služba – havárie tepla, topení a vytápění
Moravskoslezský kraj

 

 

Poruchová služba pro havárie topení a vytápění ve větších městech v Moravskoslezském kraji

Pro obsluhu zákazníků mimo krajské město Ostrava provozujeme poruchovou službu pro havárie rozvodů tepla a vytápění a veškeré instalatérské služby voda – topení – plyn také ve všech větších městech Moravskoslezského kraje :

 

Poruchová služba Moravskoslezský kraj

Běžné opravy

Havarijní opravy

     
Instalatérské práce Ostrava
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Ostravě a okolí Ostravy, nonstop havarijní služba pro Ostravu. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Ostrava
 Poruchová služba Havárie vody Ostrava
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Ostrava
 Poruchová služba Havárie kanalizací Ostrava
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Ostrava
 Poruchová služba Havárie plynu Ostrava
 Opravy vytápění
Topenář Ostrava
 Poruchová služba Havárie tepla Ostrava
     
Instalatérské práce Bílovec
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Bílovci a okolí Bílovce, nonstop havarijní služba Bílovec. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Bílovec
 Poruchová služba Havárie vody Bílovec
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Bílovec
 Poruchová služba Havárie kanalizací Bílovec
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Bílovec
 Poruchová služba Havárie plynu Bílovec
 Opravy vytápění
Topenář Bílovec
 Poruchová služba Havárie tepla Bílovec
     
Instalatérské práce Bohumín
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Bohumíně a okolí Bohumína, nonstop havarijní služba Bohumín. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Bohumín
 Poruchová služba Havárie vody Bohumín
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Bohumín
 Poruchová služba Havárie kanalizací Bohumín
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Bohumín
 Poruchová služba Havárie plynu Bohumín
 Opravy vytápění
Topenář Bohumín
 Poruchová služba Havárie tepla Bohumín
     
Instalatérské práce Bruntál
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Bruntále a okolí Bruntálu, nonstop havarijní služba Bruntál. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Bruntál
 Poruchová služba Havárie vody Bruntál
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Bruntál
 Poruchová služba Havárie kanalizací Bruntál
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Bruntál
 Poruchová služba Havárie plynu Bruntál
 Opravy vytápění
Topenář Bruntál
 Poruchová služba Havárie tepla Bruntál
     
Instalatérské práce Český Těšín
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Českém Těšíně a okolí Českého Těšína, nonstop havarijní služba Český Těšín. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Český Těšín
 Poruchová služba Havárie vody Český Těšín
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Český Těšín
 Poruchová služba Havárie kanalizací Český Těšín
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Český Těšín
 Poruchová služba Havárie plynu Český Těšín
 Opravy vytápění
Topenář Český Těšín
 Poruchová služba Havárie tepla Český Těšín
     
Instalatérské práce Frenštát pod Radhoštěm
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu ve Frenštátu pod Radhoštěm a okolí Frenštátu pod Radhoštěm, nonstop havarijní služba Frenštát pod Radhoštěm. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Frenštát pod Radhoštěm
 Poruchová služba Havárie vody Frenštát pod Radhoštěm
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Frenštát pod Radhoštěm
 Poruchová služba Havárie kanalizací Frenštát pod Radhoštěm
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Frenštát pod Radhoštěm
 Poruchová služba Havárie plynu Frenštát pod Radhoštěm
 Opravy vytápění
Topenář Frenštát pod Radhoštěm
 Poruchová služba Havárie tepla Frenštát pod Radhoštěm
     
Instalatérské práce Frýdek-Místek
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu ve Frýdku-Místku a okolí Frýdku-Místku, nonstop havarijní služba Frýdek-Místek. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Frýdek-Místek
 Poruchová služba Havárie vody Frýdek-Místek
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Frýdek-Místek
 Poruchová služba Havárie kanalizací Frýdek-Místek
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Frýdek-Místek
 Poruchová služba Havárie plynu Frýdek-Místek
 Opravy vytápění
Topenář Frýdek-Místek
 Poruchová služba Havárie tepla Frýdek-Místek
     
Instalatérské práce Frýdlant nad Ostravicí
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu ve Frýdlantu nad Ostravicí a okolí Frýdlantu nad Ostravicí, nonstop havarijní služba Frýdlant nad Ostravicí. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Frýdlant nad Ostravicí
 Poruchová služba Havárie vody Frýdlant nad Ostravicí
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Frýdlant nad Ostravicí
 Poruchová služba Havárie kanalizací Frýdlant nad Ostravicí
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Frýdlant nad Ostravicí
 Poruchová služba Havárie plynu Frýdlant nad Ostravicí
 Opravy vytápění
Topenář Frýdlant nad Ostravicí
 Poruchová služba Havárie tepla Frýdlant nad Ostravicí
     
Instalatérské práce Havířov
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Havířově a okolí Havířova, nonstop havarijní služba Havířov. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Havířov
 Poruchová služba Havárie vody Havířov
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Havířov
 Poruchová služba Havárie kanalizací Havířov
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Havířov
 Poruchová služba Havárie plynu Havířov
 Opravy vytápění
Topenář Havířov
 Poruchová služba Havárie tepla Havířov
     
Instalatérské práce Hlučín
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Hlučíně a okolí Hlučína, nonstop havarijní služba Hlučín. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Hlučín
 Poruchová služba Havárie vody Hlučín
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Hlučín
 Poruchová služba Havárie kanalizací Hlučín
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Hlučín
 Poruchová služba Havárie plynu Hlučín
 Opravy vytápění
Topenář Hlučín
 Poruchová služba Havárie tepla Hlučín
     
Instalatérské práce Jablunkov
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Jablunkově a okolí Jablunkova, nonstop havarijní služba Jablunkov. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Jablunkov
 Poruchová služba Havárie vody Jablunkov
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Jablunkov
 Poruchová služba Havárie kanalizací Jablunkov
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Jablunkov
 Poruchová služba Havárie plynu Jablunkov
 Opravy vytápění
Topenář Jablunkov
 Poruchová služba Havárie tepla Jablunkov
     
Instalatérské práce Karviná
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Karviné a okolí Karviné, nonstop havarijní služba Karviná. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Karviná
 Poruchová služba Havárie vody Karviná
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Karviná
 Poruchová služba Havárie kanalizací Karviná
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Karviná
 Poruchová služba Havárie plynu Karviná
 Opravy vytápění
Topenář Karviná
 Poruchová služba Havárie tepla Karviná
     
Instalatérské práce Kopřivnice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Kopřivnici a okolí Kopřivnice, nonstop havarijní služba Kopřivnice. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Kopřivnice
 Poruchová služba Havárie vody Kopřivnice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Kopřivnice
 Poruchová služba Havárie kanalizací Kopřivnice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Kopřivnice
 Poruchová služba Havárie plynu Kopřivnice
 Opravy vytápění
Topenář Kopřivnice
 Poruchová služba Havárie tepla Kopřivnice
     
Instalatérské práce Kravaře
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Kravařích a okolí Kravař, nonstop havarijní služba Kravaře. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Kravaře
 Poruchová služba Havárie vody Kravaře
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Kravaře
 Poruchová služba Havárie kanalizací Kravaře
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Kravaře
 Poruchová služba Havárie plynu Kravaře
 Opravy vytápění
Topenář Kravaře
 Poruchová služba Havárie tepla Kravaře
     
Instalatérské práce Krnov
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Krnově a okolí Krnova, nonstop havarijní služba Krnov. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Krnov
 Poruchová služba Havárie vody Krnov
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Krnov
 Poruchová služba Havárie kanalizací Krnov
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Krnov
 Poruchová služba Havárie plynu Krnov
 Opravy vytápění
Topenář Krnov
 Poruchová služba Havárie tepla Krnov
     
Instalatérské práce Nový Jičín
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Novém Jičíně a okolí Nového Jičína, nonstop havarijní služba Nový Jičín. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Nový Jičín
 Poruchová služba Havárie vody Nový Jičín
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Nový Jičín
 Poruchová služba Havárie kanalizací Nový Jičín
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Nový Jičín
 Poruchová služba Havárie plynu Nový Jičín
 Opravy vytápění
Topenář Nový Jičín
 Poruchová služba Havárie tepla Nový Jičín
     
Instalatérské práce Odry
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Odrách a okolí Oder, nonstop havarijní služba Odry. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Odry
 Poruchová služba Havárie vody Odry
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Odry
 Poruchová služba Havárie kanalizací Odry
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Odry
 Poruchová služba Havárie plynu Odry
 Opravy vytápění
Topenář Odry
 Poruchová služba Havárie tepla Odry
     
Instalatérské práce Opava
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Opavě a okolí Opavy, nonstop havarijní služba Opava. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Opava
 Poruchová služba Havárie vody Opava
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Opava
 Poruchová služba Havárie kanalizací Opava
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Opava
 Poruchová služba Havárie plynu Opava
 Opravy vytápění
Topenář Opava
 Poruchová služba Havárie tepla Opava
     
Instalatérské práce Orlová
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Orlové a okolí Orlové, nonstop havarijní služba Orlová. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Orlová
 Poruchová služba Havárie vody Orlová
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Orlová
 Poruchová služba Havárie kanalizací Orlová
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Orlová
 Poruchová služba Havárie plynu Orlová
 Opravy vytápění
Topenář Orlová
 Poruchová služba Havárie tepla Orlová
     
Instalatérské práce Rýmařov
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Rýmařově a okolí Rýmařova, nonstop havarijní služba Rýmařov. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Rýmařov
 Poruchová služba Havárie vody Rýmařov
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Rýmařov
 Poruchová služba Havárie kanalizací Rýmařov
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Rýmařov
 Poruchová služba Havárie plynu Rýmařov
 Opravy vytápění
Topenář Rýmařov
 Poruchová služba Havárie tepla Rýmařov
     
Instalatérské práce Třinec
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Třinci a okolí Třince, nonstop havarijní služba Třinec. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Třinec
 Poruchová služba Havárie vody Třinec
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Třinec
 Poruchová služba Havárie kanalizací Třinec
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Třinec
 Poruchová služba Havárie plynu Třinec
 Opravy vytápění
Topenář Třinec
 Poruchová služba Havárie tepla Třinec
     
Instalatérské práce Vítkov
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu ve Vítkově a okolí Vítkova, nonstop havarijní služba Vítkov. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Vítkov
 Poruchová služba Havárie vody Vítkov
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Vítkov
 Poruchová služba Havárie kanalizací Vítkov
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Vítkov
 Poruchová služba Havárie plynu Vítkov
 Opravy vytápění
Topenář Vítkov
 Poruchová služba Havárie tepla Vítkov
     

 

Dispečink Oblast obsluhovaná našimi instalatéry – Moravskoslezský kraj
Ostrava Ostrava, Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Hlučín, Bohumín, Český Těšín, Třinec, Nový Jičín, Bílovec, Vítkov, Hradec nad Moravicí, Bruntál, Krnov, Opava, Orlová, Rýmařov, Vítkov, Budišov nad Budišovkou, Město Albrechtice, Fulnek, Frenštát pod Radhoštěm, Odry, Frýdlant nad Ostravicí, Příbor, Čeladná, Studénka, Kopřivnice, Klimkovice, Horní Benešov, Dolní Benešov, Vratimov, Vrbno pod Pradědem, Osoblaha, Kravaře

 

 

 

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Bohumín

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Bohumín - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápěn v Bohumíně

 Poptávka zdarma na instalatérské práce Bohumín

 


 

 

Doplňková nabídka řemeslných služeb pro město Bohumín a okolí Bohumína

Nastala u Vás havárie vytápění, v jejímž důsledku došlo k vytečení vody z topení ? Máte poškozené plovoucí podlahy, laminátové podlahy, dřevěné podlahy, korkové podlahy, linoleum nebo koberce nebo došlo k poškození podlahy u sousedů ? Vaše plovoucí podlaha havárii přežila, ale voda nebo zplodiny z havarovaného kotle poškodily malby a potřebujete malířské práce, natěračské práce nebo opravit sádrokartonové příčky ? Zatekla Vám voda i do elektroinstalace a potřebujete zajistit elektrorevize Vašich elektrických rozvodů ? 

Naši řemeslníci zajistí další práce po havárii vytápění Můžeme zajistit pro město Bohumín a okolí zkušené řemeslníky. Naši malíři, natěrači, sádrokartonáři, podlaháři nebo revizní technik elektro Vám odborně provedou rekonstrukce interiérů a uvedou Vaši domácnost, dům či firmu do původního stavu. Případně za výhodných cenových podmínek zajistíme celkovou modernizaci Vašich obytných prostor

Zajišťujeme v Bohumíně tyto řemeslné práce a služby, potřebné po haváriích vytápění : 

Objednejte prověřené řemeslníky nejen pro odstranění následků havárie topení na jednom místě …

 

print