Pohotovost havárie vytápění Tanvald Havárie a poruchy vytápění objektů v Tanvaldu a v okolí Tanvaldu bývají zvláště v zimním období závažným problémem, který vyžaduje rychlý zásah pracovníků poruchové služby. Nejenže se nevytápěný objekt stává dočasně neobyvatelným, ale havárie topení může znamenat i vážné ohrožení majetku a zdraví osob. Zkrácením doby od vzniku havárie přes její odhalení, nahlášení a zásah výjezdové jednotky topenářů lze škody na zničeném majetku omezit a ochránit zdraví a životy osob.

 

Poruchová havarijní služba vytápění – havárie topení – nonstop pohotovost Tanvald

Havárie topení a vytápění TanvaldHavárie vytápění dělíme podle místa vzniku poruchy na :

 • Havárie těsnosti rozvodů topného média
 • Havárie topidel a zdrojů tepla
 • Havárie podpůrných systémů vytápění

Havárie topení v Tanvaldu mohou způsobit ohrožení zdraví osob či škody na majetku. Prasklé potrubí, rozvody vytápění, kohouty, plynové kotle nebo topná tělesa mívají za následek výtok značného množství topné kapaliny. Poruchy zdrojů tepla nebo kouřovodů v některých případech vedou k požáru či výbuchu z důvodu přehřívání topného média a topidel.

Přestože systémy vytápění bývají zabezpečeny několika stupni ochrany, které ve většině případů havárií vytápění zabrání ohrožení osob či majetku, samotný výpadek funkčnosti vytápění způsobí v zimním období pravděpodobně pokles teploty ve vytápěných prostorách a dočasně vyloučí možnost obývání těchto prostor.

Rychlé a pohotové opravy topení a závad otopného systému včetně sanace způsobených škod jsou předpokladem opětovného užívání vytápěného objektu. Naši havarijní instalatéři operující v Tanvaldu a v okolí Tanvaldu, v jejichž výjezdovém týmu je zastoupen vodař, plynař i topenář, zajistí havarijní i běžnou opravu jakékoli nahlášené závady na systému vytápění budov v oblasti města Tanvald. V ostatních městech v Libereckém kraji pak zajišťují službu Havárie vytápění Liberecký kraj.

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Tanvald

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Tanvald - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápění v Tanvaldu

 Poptávka zdarma na instalatérské práce Tanvald

 


 

Volejte HAVARIJNÍ SERVIS VYTÁPĚNÍ Tanvald a objednejte rychlou opravu

 

 Volejte poruchovou službu NONSTOP TOPENÍ HAVÁRIE Tanvald

 

[[vizitka-hav-tope-tanvald]]

 

Jak nahlásit poruchu – havárii vytápění nebo rozvodů tepla ? 

Naši instalatéři Tanvald a topenáři Tanvald drží pohotovost 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků.

Volejte na výše uvedená čísla nonstop dispečinku voda-topení-plyn a ihned nahlaste

Volejte ihned havarijní servis topení a vytápění Tanvald

Než nám zavoláte …

Připravte si prosím tyto informace  :

 1. Kde nastala havárie / porucha – přesná adresa
 2. Co se stalo – stručný popis havárie
 3. Jak velká je havárie – o jak velký únik se jedná
 4. Jaký je k místu havárie přístup
 5. Kdo hlásí havárii – Vaše jméno, telefon

  

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Tanvald

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Tanvald - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápěn v Tanvaldu

 


Potřebujete instalatérské práce v Tanvaldu a okolí a nejedná se o havárii ? 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

 Nezávazná poptávka na instalatérské práce v oboru topení a vytápění 

 Poptávka zdarma na instalatérské práce vytápění Tanvald

 

  

Havarijní servis TOPENÍ Tanvald – poruchové služby

Poruchová služba pro havárie vytápění Tanvald

 • Havarijní opravy prasklých trubek rozvodů topení
 • Havarijní opravy topidel, kotlů a bojlerů
 • Havarijní opravy ohřívačů teplé užitkové vody
 • Havarijní opravy tlakových nádrží a zásobníků
 • Havarijní opravy netěsných ventilů
 • Havarijní opravy plynových zařízení
 • Havarijní opravy komínů, kouřovodů, spalinových ventilátorů
 • Havarijní opravy čerpadel nuceného oběhu topného média
 • Havarijní opravy dalších částí systémů vytápění

Cena za havarijní servisní zásah

Cena havarijního zásahu v Tanvaldu a v okolí Tanvaldu je smluvní a je závislá na druhu havárie, náročnosti jejího odstranění, době trvání zásahu, přístupnosti poškozeného místa, druhu topidla, dostupnosti nejbližších vodovodních a plynových uzávěrů a dalších okolnostech havárie vytápění. Cenový odhad Vám na vyžádání sdělíme na telefonní lince volaného havarijního servisu vytápění Tanvald. Neváhejte nám proto zatelefonovat a informovat se na cenu servisního výjezdu služby Havárie tepla Tanvald

 Rychlost servisního zásahu

Obvyklá doba od obdržení telefonického požadavku po dojezd našich techniků a zahájení likvidace havárie je 30 – 45 minut v závislosti na vzdálenosti místa havárie v Tanvaldu od výjezdového depa.


 

 Jak probíhá odstranění havárie topení v Tanvaldu

Volejte nonstop havarijní servis vytápění Ekomplex

 1. Náš dispečink od Vás obdrží hlášení o druhu a místě havárie v Tanvaldu nebo v okolí Tanvaldu
 2. Dispečer posílá plně vybavené servisní vozidlo na místo havárie
 3. V průběhu výjezdu s Vámi konzultuje dispečer důležité podrobnosti havárie a průběžně je předává výjezdovému týmu, který je již mezitím na cestě k havárii
 4. Havarijní tým dorazí na místo a lokalizuje přesně místo a druh havárie (skutečný stav se může lišit od stavu který usuzuje volající)
 5. Havarijní tým opraví havárii a zabezpečí místo proti vzniku dalších škod nebo proti ohrožení osob
 6. Vedoucí havarijního vozidla seznámí provozovatele objektu či jeho obyvatele s provedenými pracemi, případně s dočasným omezením provozu systému vytápění.
 7. Dohodnutí dalšího postupu opravy. Nebylo-li možné v rámci havarijního výjezdu opravit závadu vytápění tak, aby byl zabezpečen normální provoz, dohodne vedoucí havarijního týmu harmonogram dalších topenářských prací.

 

Náš nonstop servis zajistí havarijní opravy topení kdekoli v Tanvaldu

 


 

Poruchová služba – havárie tepla, topení a vytápění Liberecký kraj

 

 

Poruchová služba pro havárie topení a vytápění ve větších městech v Libereckém kraji

Pro obsluhu zákazníků mimo krajské město Liberec provozujeme poruchovou službu pro havárie rozvodů tepla a vytápění a veškeré instalatérské služby voda – topení – plyn také ve všech větších městech Libereckého kraje :

 

Poruchová služba Liberecký kraj

Běžné opravy

Havarijní opravy

     
Instalatérské práce Liberec
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Liberci a okolí Liberce, nonstop havarijní služba pro Liberec. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Liberec
 Poruchová služba Havárie vody Liberec
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Liberec
 Poruchová služba Havárie kanalizací Liberec
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Liberec
 Poruchová služba Havárie plynu Liberec
 Opravy vytápění
Topenář Liberec
 Poruchová služba Havárie tepla Liberec
     
Instalatérské práce Česká Lípa
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v České Lípě a okolí České Lípy, nonstop havarijní služba Česká Lípa. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Česká Lípa
 Poruchová služba Havárie vody Česká Lípa
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Česká Lípa
 Poruchová služba Havárie kanalizací Česká Lípa
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Česká Lípa
 Poruchová služba Havárie plynu Česká Lípa
 Opravy vytápění
Topenář Česká Lípa
 Poruchová služba Havárie tepla Česká Lípa
     
Instalatérské práce Frýdlant
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu ve Frýdlantu a okolí Frýdlantu, nonstop havarijní služba Frýdlant. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Frýdlant
 Poruchová služba Havárie vody Frýdlant
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Frýdlant
 Poruchová služba Havárie kanalizací Frýdlant
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Frýdlant
 Poruchová služba Havárie plynu Frýdlant
 Opravy vytápění
Topenář Frýdlant
 Poruchová služba Havárie tepla Frýdlant
     
Instalatérské práce Jablonec nad Nisou
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Jablonci nad Nisou a okolí Jablonce nad Nisou, nonstop havarijní služba Jablonec nad Nisou. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Jablonec nad Nisou
 Poruchová služba Havárie vody Jablonec nad Nisou
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Jablonec nad Nisou
 Poruchová služba Havárie kanalizací Jablonec nad Nisou
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Jablonec nad Nisou
 Poruchová služba Havárie plynu Jablonec nad Nisou
 Opravy vytápění
Topenář Jablonec nad Nisou
 Poruchová služba Havárie tepla Jablonec nad Nisou
     
Instalatérské práce Jilemnice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Jilemnici a okolí Jilemnice, nonstop havarijní služba Jilemnice. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Jilemnice
 Poruchová služba Havárie vody Jilemnice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Jilemnice
 Poruchová služba Havárie kanalizací Jilemnice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Jilemnice
 Poruchová služba Havárie plynu Jilemnice
 Opravy vytápění
Topenář Jilemnice
 Poruchová služba Havárie tepla Jilemnice
     
Instalatérské práce Nový Bor
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Novém Boru a okolí Nového Boru, nonstop havarijní služba Nový Bor. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Nový Bor
 Poruchová služba Havárie vody Nový Bor
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Nový Bor
 Poruchová služba Havárie kanalizací Nový Bor
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Nový Bor
 Poruchová služba Havárie plynu Nový Bor
 Opravy vytápění
Topenář Nový Bor
 Poruchová služba Havárie tepla Nový Bor
     
Instalatérské práce Semily
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Semilech a okolí Semil, nonstop havarijní služba Semily. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Semily
 Poruchová služba Havárie vody Semily
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Semily
 Poruchová služba Havárie kanalizací Semily
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Semily
 Poruchová služba Havárie plynu Semily
 Opravy vytápění
Topenář Semily
 Poruchová služba Havárie tepla Semily
     
Instalatérské práce Tanvald
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Tanvaldu a okolí Tanvaldu, nonstop havarijní služba Tanvald. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Tanvald
 Poruchová služba Havárie vody Tanvald
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Tanvald
 Poruchová služba Havárie kanalizací Tanvald
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Tanvald
 Poruchová služba Havárie plynu Tanvald
 Opravy vytápění
Topenář Tanvald
 Poruchová služba Havárie tepla Tanvald
     
Instalatérské práce Turnov
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Turnově a okolí Turnova, nonstop havarijní služba Turnov. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Turnov
 Poruchová služba Havárie vody Turnov
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Turnov
 Poruchová služba Havárie kanalizací Turnov
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Turnov
 Poruchová služba Havárie plynu Turnov
 Opravy vytápění
Topenář Turnov
 Poruchová služba Havárie tepla Turnov
     
Instalatérské práce Železný Brod
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Železném Brodě a okolí Železného Brodu, nonstop havarijní služba Železný Brod. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Železný Brod
 Poruchová služba Havárie vody Železný Brod
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Železný Brod
 Poruchová služba Havárie kanalizací Železný Brod
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Železný Brod
 Poruchová služba Havárie plynu Železný Brod
 Opravy vytápění
Topenář Železný Brod
 Poruchová služba Havárie tepla Železný Brod
     

 

Dispečink Oblast obsluhovaná našimi instalatéry – Liberecký kraj
Liberec Liberec, Nový Bor, Česká Lípa, Mimoň, Doksy, Český Dub, Cvikov, Jablonné v Podještědí, Smržovka, Hrádek nad Nisou, Chrastava, Hodkovice nad Mohelkou, Rokytnice nad Jizerou, Bakov nad Jizerou, Turnov, Lomnice nad Popelkou, Semily, Vrchlabí, Jablonec nad Nisou, Nové město pod Smrkem, Tanvald

 

 

 

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Tanvald

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Tanvald - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápěn v Tanvaldu

 Poptávka zdarma na instalatérské práce Tanvald

 


 

 

Doplňková nabídka řemeslných služeb pro město Tanvald a okolí Tanvaldu

Nastala u Vás havárie vytápění, v jejímž důsledku došlo k vytečení vody z topení ? Máte poškozené plovoucí podlahy, laminátové podlahy, dřevěné podlahy, korkové podlahy, linoleum nebo koberce nebo došlo k poškození podlahy u sousedů ? Vaše plovoucí podlaha havárii přežila, ale voda nebo zplodiny z havarovaného kotle poškodily malby a potřebujete malířské práce, natěračské práce nebo opravit sádrokartonové příčky ? Zatekla Vám voda i do elektroinstalace a potřebujete zajistit elektrorevize Vašich elektrických rozvodů ? 

Naši řemeslníci zajistí další práce po havárii vytápění Můžeme zajistit pro město Tanvald a okolí zkušené řemeslníky. Naši malíři, natěrači, sádrokartonáři, podlaháři nebo revizní technik elektro Vám odborně provedou rekonstrukce interiérů a uvedou Vaši domácnost, dům či firmu do původního stavu. Případně za výhodných cenových podmínek zajistíme celkovou modernizaci Vašich obytných prostor

Zajišťujeme v Tanvaldu tyto řemeslné práce a služby, potřebné po haváriích vytápění : 

Objednejte prověřené řemeslníky nejen pro odstranění následků havárie topení na jednom místě …

 

print