Pohotovost havárie vytápění Hořice Havárie a poruchy vytápění objektů v Hořicích a v okolí Hořovic bývají zvláště v zimním období závažným problémem, který vyžaduje rychlý zásah pracovníků poruchové služby. Nejenže se nevytápěný objekt stává dočasně neobyvatelným, ale havárie topení může znamenat i vážné ohrožení majetku a zdraví osob. Zkrácením doby od vzniku havárie přes její odhalení, nahlášení a zásah výjezdové jednotky topenářů lze škody na zničeném majetku omezit a ochránit zdraví a životy osob.

 

Poruchová havarijní služba vytápění – havárie topení – nonstop pohotovost Hořice

Havárie topení a vytápění HořiceHavárie vytápění dělíme podle místa vzniku poruchy na :

 • Havárie těsnosti rozvodů topného média
 • Havárie topidel a zdrojů tepla
 • Havárie podpůrných systémů vytápění

Havárie topení v Hořicích mohou způsobit ohrožení zdraví osob či škody na majetku. Prasklé potrubí, rozvody vytápění, kohouty, plynové kotle nebo topná tělesa mívají za následek výtok značného množství topné kapaliny. Poruchy zdrojů tepla nebo kouřovodů v některých případech vedou k požáru či výbuchu z důvodu přehřívání topného média a topidel.

Přestože systémy vytápění bývají zabezpečeny několika stupni ochrany, které ve většině případů havárií vytápění zabrání ohrožení osob či majetku, samotný výpadek funkčnosti vytápění způsobí v zimním období pravděpodobně pokles teploty ve vytápěných prostorách a dočasně vyloučí možnost obývání těchto prostor.

Rychlé a pohotové opravy topení a závad otopného systému včetně sanace způsobených škod jsou předpokladem opětovného užívání vytápěného objektu. Naši havarijní instalatéři operující v Hořicích a v okolí Hořovic, v jejichž výjezdovém týmu je zastoupen vodař, plynař i topenář, zajistí havarijní i běžnou opravu jakékoli nahlášené závady na systému vytápění budov v oblasti města Hořice. V ostatních městech v Královéhradeckém kraji pak zajišťují službu Havárie vytápění Královéhradecký kraj.

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Hořice

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Hořice - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápění v Hořicích

 Poptávka zdarma na instalatérské práce Hořice

 


 

Volejte HAVARIJNÍ SERVIS VYTÁPĚNÍ Hořice a objednejte rychlou opravu

 

 Volejte poruchovou službu NONSTOP TOPENÍ HAVÁRIE Hořice

 

[[vizitka-hav-tope-horice]]

 

Jak nahlásit poruchu – havárii vytápění nebo rozvodů tepla ? 

Naši instalatéři Hořice a topenáři Hořice drží pohotovost 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků.

Volejte na výše uvedená čísla nonstop dispečinku voda-topení-plyn a ihned nahlaste

Volejte ihned havarijní servis topení a vytápění Hořice

Než nám zavoláte …

Připravte si prosím tyto informace  :

 1. Kde nastala havárie / porucha – přesná adresa
 2. Co se stalo – stručný popis havárie
 3. Jak velká je havárie – o jak velký únik se jedná
 4. Jaký je k místu havárie přístup
 5. Kdo hlásí havárii – Vaše jméno, telefon

  

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Hořice

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Hořice - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápěn v Hořicích

 


Potřebujete instalatérské práce v Hořicích a okolí a nejedná se o havárii ? 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

 Nezávazná poptávka na instalatérské práce v oboru topení a vytápění 

 Poptávka zdarma na instalatérské práce vytápění Hořice

 

 



 

Havarijní servis TOPENÍ Hořice – poruchové služby

Poruchová služba pro havárie vytápění Hořice

 • Havarijní opravy prasklých trubek rozvodů topení
 • Havarijní opravy topidel, kotlů a bojlerů
 • Havarijní opravy ohřívačů teplé užitkové vody
 • Havarijní opravy tlakových nádrží a zásobníků
 • Havarijní opravy netěsných ventilů
 • Havarijní opravy plynových zařízení
 • Havarijní opravy komínů, kouřovodů, spalinových ventilátorů
 • Havarijní opravy čerpadel nuceného oběhu topného média
 • Havarijní opravy dalších částí systémů vytápění

Cena za havarijní servisní zásah

Cena havarijního zásahu v Hořicích a v okolí Hořovic je smluvní a je závislá na druhu havárie, náročnosti jejího odstranění, době trvání zásahu, přístupnosti poškozeného místa, druhu topidla, dostupnosti nejbližších vodovodních a plynových uzávěrů a dalších okolnostech havárie vytápění. Cenový odhad Vám na vyžádání sdělíme na telefonní lince volaného havarijního servisu vytápění Hořice. Neváhejte nám proto zatelefonovat a informovat se na cenu servisního výjezdu služby Havárie tepla Hořice

 Rychlost servisního zásahu

Obvyklá doba od obdržení telefonického požadavku po dojezd našich techniků a zahájení likvidace havárie je 30 – 45 minut v závislosti na vzdálenosti místa havárie v Hořicích od výjezdového depa.


 

 Jak probíhá odstranění havárie topení v Hořicích

Volejte nonstop havarijní servis vytápění Ekomplex

 1. Náš dispečink od Vás obdrží hlášení o druhu a místě havárie v Hořicích nebo v okolí Hořovic
 2. Dispečer posílá plně vybavené servisní vozidlo na místo havárie
 3. V průběhu výjezdu s Vámi konzultuje dispečer důležité podrobnosti havárie a průběžně je předává výjezdovému týmu, který je již mezitím na cestě k havárii
 4. Havarijní tým dorazí na místo a lokalizuje přesně místo a druh havárie (skutečný stav se může lišit od stavu který usuzuje volající)
 5. Havarijní tým opraví havárii a zabezpečí místo proti vzniku dalších škod nebo proti ohrožení osob
 6. Vedoucí havarijního vozidla seznámí provozovatele objektu či jeho obyvatele s provedenými pracemi, případně s dočasným omezením provozu systému vytápění.
 7. Dohodnutí dalšího postupu opravy. Nebylo-li možné v rámci havarijního výjezdu opravit závadu vytápění tak, aby byl zabezpečen normální provoz, dohodne vedoucí havarijního týmu harmonogram dalších topenářských prací.

 

Náš nonstop servis zajistí havarijní opravy topení kdekoli v Hořicích

 


 

Poruchová služba – havárie tepla, topení a vytápění
Královéhradecký kraj

 

 

Poruchová služba pro havárie topení a vytápění ve větších městech v Královéhradeckém kraji

Pro obsluhu zákazníků mimo krajské město Hradec Králové provozujeme poruchovou službu pro havárie rozvodů tepla a vytápění a veškeré instalatérské služby voda – topení – plyn také ve všech větších městech Královéhradeckého kraje :

 

Poruchová služba Královéhradecký kraj

Běžné opravy

Havarijní opravy

     
Instalatérské práce Hradec Králové
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Hradci Králové a okolí Hradce Králové, nonstop havarijní služba pro Hradec Králové.



 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Hradec Králové
 Poruchová služba Havárie vody Hradec Králové
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Hradec Králové
 Poruchová služba Havárie kanalizací Hradec Králové
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Hradec Králové
 Poruchová služba Havárie plynu Hradec Králové
 Opravy vytápění
Topenář Hradec Králové
 Poruchová služba Havárie tepla Hradec Králové
     
Instalatérské práce Broumov
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Broumově a okolí Broumova, nonstop havarijní služba Broumov.



 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Broumov
 Poruchová služba Havárie vody Broumov
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Broumov
 Poruchová služba Havárie kanalizací Broumov
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Broumov
 Poruchová služba Havárie plynu Broumov
 Opravy vytápění
Topenář Broumov
 Poruchová služba Havárie tepla Broumov
     
Instalatérské práce Dobruška
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Dobrušce a okolí Dobrušky, nonstop havarijní služba Dobruška.



 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Dobruška
 Poruchová služba Havárie vody Dobruška
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Dobruška
 Poruchová služba Havárie kanalizací Dobruška
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Dobruška
 Poruchová služba Havárie plynu Dobruška
 Opravy vytápění
Topenář Dobruška
 Poruchová služba Havárie tepla Dobruška
     
Instalatérské práce Dvůr Králové nad Labem
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu ve Dvoře Králové nad Labem a okolí Dvora Králové nad Labem, nonstop havarijní služba Dvůr Králové nad Labem.



 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Dvůr Králové nad Labem
 Poruchová služba Havárie vody Dvůr Králové nad Labem
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Dvůr Králové nad Labem
 Poruchová služba Havárie kanalizací Dvůr Králové nad Labem
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Dvůr Králové nad Labem
 Poruchová služba Havárie plynu Dvůr Králové nad Labem
 Opravy vytápění
Topenář Dvůr Králové nad Labem
 Poruchová služba Havárie tepla Dvůr Králové nad Labem
     
Instalatérské práce Hořice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Hořicích a okolí Hořovic, nonstop havarijní služba Hořice.



 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Hořice
 Poruchová služba Havárie vody Hořice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Hořice
 Poruchová služba Havárie kanalizací Hořice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Hořice
 Poruchová služba Havárie plynu Hořice
 Opravy vytápění
Topenář Hořice
 Poruchová služba Havárie tepla Hořice
     
Instalatérské práce Jaroměř
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Jaroměři a okolí Jaroměře, nonstop havarijní služba Jaroměř.



 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Jaroměř
 Poruchová služba Havárie vody Jaroměř
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Jaroměř
 Poruchová služba Havárie kanalizací Jaroměř
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Jaroměř
 Poruchová služba Havárie plynu Jaroměř
 Opravy vytápění
Topenář Jaroměř
 Poruchová služba Havárie tepla Jaroměř
     
Instalatérské práce Jičín
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Jičíně a okolí Jičína, nonstop havarijní služba Jičín.



 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Jičín
 Poruchová služba Havárie vody Jičín
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Jičín
 Poruchová služba Havárie kanalizací Jičín
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Jičín
 Poruchová služba Havárie plynu Jičín
 Opravy vytápění
Topenář Jičín
 Poruchová služba Havárie tepla Jičín
     
Instalatérské práce Kostelec nad Orlicí
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Kostelci nad Orlicí a okolí Kostelce nad Orlicí, nonstop havarijní služba Kostelec nad Orlicí.



 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Kostelec nad Orlicí
 Poruchová služba Havárie vody Kostelec nad Orlicí
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Kostelec nad Orlicí
 Poruchová služba Havárie kanalizací Kostelec nad Orlicí
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Kostelec nad Orlicí
 Poruchová služba Havárie plynu Kostelec nad Orlicí
 Opravy vytápění
Topenář Kostelec nad Orlicí
 Poruchová služba Havárie tepla Kostelec nad Orlicí
     
     
Instalatérské práce Náchod
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Náchodě a okolí Náchoda, nonstop havarijní služba Náchod.



 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Náchod
 Poruchová služba Havárie vody Náchod
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Náchod
 Poruchová služba Havárie kanalizací Náchod
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Náchod
 Poruchová služba Havárie plynu Náchod
 Opravy vytápění
Topenář Náchod
 Poruchová služba Havárie tepla Náchod
     
Instalatérské práce Nová Paka
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Nové Pace a okolí Nové Paky, nonstop havarijní služba Nová Paka.



 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Nová Paka
 Poruchová služba Havárie vody Nová Paka
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Nová Paka
 Poruchová služba Havárie kanalizací Nová Paka
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Nová Paka
 Poruchová služba Havárie plynu Nová Paka
 Opravy vytápění
Topenář Nová Paka
 Poruchová služba Havárie tepla Nová Paka
     
Instalatérské práce Nové Město nad Metují
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Novém Městě nad Metují a okolí Nového Města nad Metují, nonstop havarijní služba Nové Město nad Metují.



 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Nové Město nad Metují
 Poruchová služba Havárie vody Nové Město nad Metují
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Nové Město nad Metují
 Poruchová služba Havárie kanalizací Nové Město nad Metují
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Nové Město nad Metují
 Poruchová služba Havárie plynu Nové Město nad Metují
 Opravy vytápění
Topenář Nové Město nad Metují
 Poruchová služba Havárie tepla Nové Město nad Metují
     
Instalatérské práce Nový Bydžov
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Novém Bydžově a okolí Nového Bydžova, nonstop havarijní služba Nový Bydžov.



 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Nový Bydžov
 Poruchová služba Havárie vody Nový Bydžov
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Nový Bydžov
 Poruchová služba Havárie kanalizací Nový Bydžov
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Nový Bydžov
 Poruchová služba Havárie plynu Nový Bydžov
 Opravy vytápění
Topenář Nový Bydžov
 Poruchová služba Havárie tepla Nový Bydžov
     
Instalatérské práce Rychnov nad Kněžnou
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Rychnově nad Kněžnou a okolí Rychnova nad Kněžnou, nonstop havarijní služba Rychnov nad Kněžnou.



 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Rychnov nad Kněžnou
 Poruchová služba Havárie vody Rychnov nad Kněžnou
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Rychnov nad Kněžnou
 Poruchová služba Havárie kanalizací Rychnov nad Kněžnou
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Rychnov nad Kněžnou
 Poruchová služba Havárie plynu Rychnov nad Kněžnou
 Opravy vytápění
Topenář Rychnov nad Kněžnou
 Poruchová služba Havárie tepla Rychnov nad Kněžnou
     
Instalatérské práce Trutnov
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Trutnově a okolí Trutnova, nonstop havarijní služba Trutnov.



 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Trutnov
 Poruchová služba Havárie vody Trutnov
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Trutnov
 Poruchová služba Havárie kanalizací Trutnov
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Trutnov
 Poruchová služba Havárie plynu Trutnov
 Opravy vytápění
Topenář Trutnov
 Poruchová služba Havárie tepla Trutnov
     
Instalatérské práce Vrchlabí
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu ve Vrchlabí a okolí Vrchlabí, nonstop havarijní služba Vrchlabí.



 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Vrchlabí
 Poruchová služba Havárie vody Vrchlabí
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Vrchlabí
 Poruchová služba Havárie kanalizací Vrchlabí
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Vrchlabí
 Poruchová služba Havárie plynu Vrchlabí
 Opravy vytápění
Topenář Vrchlabí
 Poruchová služba Havárie tepla Vrchlabí
     

 

Dispečink Oblast obsluhovaná našimi instalatéry – Královéhradecký kraj
Hradec Králové Hradec Králové, Vrchlabí, Trutnov, Náchod, Broumov, Nová Paka, Dvůr Králové nad Labem, Jičín, Hořice, Nový Bydžov, Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Dobruška, Jaroměř, Nové Město nad Metují, Sobotka, Kopidlno, Lázně Bělohrad, Hostinné, Svoboda nad Úpou, Žacléř, Úpice, Teplice nad Metují, Police nad Metují, Hronov, Červený Kostelec, Česká Skalice, Smiřice, Chlumec nad Cidlinou, Třebchovice pod Orebem, Opočno, Týniště nad Orlicí, Vamberk, Rokytnice v Orlických Horách, Nechanice

 

 

 

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Hořice

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Hořice - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápěn v Hořicích

 Poptávka zdarma na instalatérské práce Hořice

 


 

 

Doplňková nabídka řemeslných služeb pro město Hořice a okolí Hořovic

Nastala u Vás havárie vytápění, v jejímž důsledku došlo k vytečení vody z topení ? Máte poškozené plovoucí podlahy, laminátové podlahy, dřevěné podlahy, korkové podlahy, linoleum nebo koberce nebo došlo k poškození podlahy u sousedů ? Vaše plovoucí podlaha havárii přežila, ale voda nebo zplodiny z havarovaného kotle poškodily malby a potřebujete malířské práce, natěračské práce nebo opravit sádrokartonové příčky ? Zatekla Vám voda i do elektroinstalace a potřebujete zajistit elektrorevize Vašich elektrických rozvodů ? 

Naši řemeslníci zajistí další práce po havárii vytápění Můžeme zajistit pro město Hořice a okolí zkušené řemeslníky. Naši malíři, natěrači, sádrokartonáři, podlaháři nebo revizní technik elektro Vám odborně provedou rekonstrukce interiérů a uvedou Vaši domácnost, dům či firmu do původního stavu. Případně za výhodných cenových podmínek zajistíme celkovou modernizaci Vašich obytných prostor

Zajišťujeme v Hořicích tyto řemeslné práce a služby, potřebné po haváriích vytápění : 

Objednejte prověřené řemeslníky nejen pro odstranění následků havárie topení na jednom místě …

 

print