Pohotovost havárie vytápění Karlovy Vary Havárie a poruchy vytápění objektů v Karlových Varech a v okolí Karlových Varů bývají zvláště v zimním období závažným problémem, který vyžaduje rychlý zásah pracovníků poruchové služby. Nejenže se nevytápěný objekt stává dočasně neobyvatelným, ale havárie topení může znamenat i vážné ohrožení majetku a zdraví osob. Zkrácením doby od vzniku havárie přes její odhalení, nahlášení a zásah výjezdové jednotky topenářů lze škody na zničeném majetku omezit a ochránit zdraví a životy osob.

 

Poruchová havarijní služba vytápění – havárie topení – nonstop pohotovost Karlovy Vary

Havárie topení a vytápění Karlovy VaryHavárie vytápění dělíme podle místa vzniku poruchy na :

 • Havárie těsnosti rozvodů topného média
 • Havárie topidel a zdrojů tepla
 • Havárie podpůrných systémů vytápění

Havárie topení v Karlových Varech mohou způsobit ohrožení zdraví osob či škody na majetku. Prasklé potrubí, rozvody vytápění, kohouty, plynové kotle nebo topná tělesa mívají za následek výtok značného množství topné kapaliny. Poruchy zdrojů tepla nebo kouřovodů v některých případech vedou k požáru či výbuchu z důvodu přehřívání topného média a topidel.

Přestože systémy vytápění bývají zabezpečeny několika stupni ochrany, které ve většině případů havárií vytápění zabrání ohrožení osob či majetku, samotný výpadek funkčnosti vytápění způsobí v zimním období pravděpodobně pokles teploty ve vytápěných prostorách a dočasně vyloučí možnost obývání těchto prostor.

Rychlé a pohotové opravy topení a závad otopného systému včetně sanace způsobených škod jsou předpokladem opětovného užívání vytápěného objektu. Naši havarijní instalatéři operující v Karlových Varech a v okolí Karlových Varů, v jejichž výjezdovém týmu je zastoupen vodař, plynař i topenář, zajistí havarijní i běžnou opravu jakékoli nahlášené závady na systému vytápění budov v oblasti města Karlovy Vary. V ostatních městech v Karlovarském kraji pak zajišťují službu Havárie vytápění Karlovarský kraj.

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Karlovy Vary

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Karlovy Vary - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápění v Karlových Varech

 Poptávka zdarma na instalatérské práce Karlovy Vary

 


 

Volejte HAVARIJNÍ SERVIS VYTÁPĚNÍ Karlovy Vary a objednejte rychlou opravu

 

 Volejte poruchovou službu NONSTOP TOPENÍ HAVÁRIE Karlovy Vary

 

[[vizitka-hav-tope-karlovy-vary]]

 

Jak nahlásit poruchu – havárii vytápění nebo rozvodů tepla ? 

Naši instalatéři Karlovy Vary a topenáři Karlovy Vary drží pohotovost 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků.

Volejte na výše uvedená čísla nonstop dispečinku voda-topení-plyn a ihned nahlaste

Volejte ihned havarijní servis topení a vytápění Karlovy Vary

 

Než nám zavoláte …

Připravte si prosím tyto informace  :

 1. Kde nastala havárie / porucha – přesná adresa
 2. Co se stalo – stručný popis havárie
 3. Jak velká je havárie – o jak velký únik se jedná
 4. Jaký je k místu havárie přístup
 5. Kdo hlásí havárii – Vaše jméno, telefon

  

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Karlovy Vary

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Karlovy Vary - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápěn v Karlových Varech

 


Potřebujete instalatérské práce v Karlových Varech a okolí a nejedná se o havárii ? 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

 Nezávazná poptávka na instalatérské práce v oboru topení a vytápění 

 Poptávka zdarma na instalatérské práce vytápění Karlovy Vary a Karlovy Vary

 

  

Havarijní servis TOPENÍ Karlovy Vary – poruchové služby

Poruchová služba pro havárie vytápění Karlovy Vary

 • Havarijní opravy prasklých trubek rozvodů topení
 • Havarijní opravy topidel, kotlů a bojlerů
 • Havarijní opravy ohřívačů teplé užitkové vody
 • Havarijní opravy tlakových nádrží a zásobníků
 • Havarijní opravy netěsných ventilů
 • Havarijní opravy plynových zařízení
 • Havarijní opravy komínů, kouřovodů, spalinových ventilátorů
 • Havarijní opravy čerpadel nuceného oběhu topného média
 • Havarijní opravy dalších částí systémů vytápění

Cena za havarijní servisní zásah

Cena havarijního zásahu v Karlových Varech a v okolí Karlových Varů je smluvní a je závislá na druhu havárie, náročnosti jejího odstranění, době trvání zásahu, přístupnosti poškozeného místa, druhu topidla, dostupnosti nejbližších vodovodních a plynových uzávěrů a dalších okolnostech havárie vytápění. Cenový odhad Vám na vyžádání sdělíme na telefonní lince volaného havarijního servisu vytápění Karlovy Vary. Neváhejte nám proto zatelefonovat a informovat se na cenu servisního výjezdu služby Havárie tepla Karlovy Vary

 Rychlost servisního zásahu

Obvyklá doba od obdržení telefonického požadavku po dojezd našich techniků a zahájení likvidace havárie je 30 – 45 minut v závislosti na vzdálenosti místa havárie v Karlových Varech od výjezdového depa.


 

 Jak probíhá odstranění havárie topení v Karlových Varech

Volejte nonstop havarijní servis vytápění Ekomplex

 1. Náš dispečink od Vás obdrží hlášení o druhu a místě havárie v Karlových Varech nebo v okolí Karlových Varů
 2. Dispečer posílá plně vybavené servisní vozidlo na místo havárie
 3. V průběhu výjezdu s Vámi konzultuje dispečer důležité podrobnosti havárie a průběžně je předává výjezdovému týmu, který je již mezitím na cestě k havárii
 4. Havarijní tým dorazí na místo a lokalizuje přesně místo a druh havárie (skutečný stav se může lišit od stavu který usuzuje volající)
 5. Havarijní tým opraví havárii a zabezpečí místo proti vzniku dalších škod nebo proti ohrožení osob
 6. Vedoucí havarijního vozidla seznámí provozovatele objektu či jeho obyvatele s provedenými pracemi, případně s dočasným omezením provozu systému vytápění.
 7. Dohodnutí dalšího postupu opravy. Nebylo-li možné v rámci havarijního výjezdu opravit závadu vytápění tak, aby byl zabezpečen normální provoz, dohodne vedoucí havarijního týmu harmonogram dalších topenářských prací.

 

Náš nonstop servis zajistí havarijní opravy topení kdekoli v Karlových Varech

 


 

Poruchová služba – havárie tepla, topení a vytápění
Karlovarský kraj

 

 

Poruchová služba pro havárie topení a vytápění ve větších městech v Karlovarském kraji

Pro obsluhu zákazníků mimo krajské město Karlovy Vary provozujeme poruchovou službu pro havárie rozvodů tepla a vytápění a veškeré instalatérské služby voda – topení – plyn také ve všech větších městech Karlovarského kraje :

 

Poruchová služba Karlovarský kraj

Běžné opravy

Havarijní opravy

     
Instalatérské práce Karlovy Vary
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Karlových Varech a okolí Karlových Varů, nonstop havarijní služba pro Karlovy Vary. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Karlovy Vary
 Poruchová služba Havárie vody Karlovy Vary
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Karlovy Vary
 Poruchová služba Havárie kanalizací Karlovy Vary
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Karlovy Vary
 Poruchová služba Havárie plynu Karlovy Vary
 Opravy vytápění
Topenář Karlovy Vary
 Poruchová služba Havárie tepla Karlovy Vary
     
Instalatérské práce Aš
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Aši a okolí Aše, nonstop havarijní služba Aš. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Aš
 Poruchová služba Havárie vody Aš
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Aš
 Poruchová služba Havárie kanalizací Aš
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Aš
 Poruchová služba Havárie plynu Aš
 Opravy vytápění
Topenář Aš
 Poruchová služba Havárie tepla Aš
     
Instalatérské práce Cheb
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Chebu a okolí Chebu, nonstop havarijní služba Cheb. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Cheb
 Poruchová služba Havárie vody Cheb
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Cheb
 Poruchová služba Havárie kanalizací Cheb
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Cheb
 Poruchová služba Havárie plynu Cheb
 Opravy vytápění
Topenář Cheb
 Poruchová služba Havárie tepla Cheb
     
Instalatérské práce Kraslice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Kraslicích a okolí Kraslic, nonstop havarijní služba Kraslice. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Kraslice
 Poruchová služba Havárie vody Kraslice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Kraslice
 Poruchová služba Havárie kanalizací Kraslice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Kraslice
 Poruchová služba Havárie plynu Kraslice
 Opravy vytápění
Topenář Kraslice
 Poruchová služba Havárie tepla Kraslice
     
Instalatérské práce Mariánské Lázně
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Mariánských Lázních a okolí Mariánských Lázní, nonstop havarijní služba Mariánské Lázně. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Mariánské Lázně
 Poruchová služba Havárie vody Mariánské Lázně
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Mariánské Lázně
 Poruchová služba Havárie kanalizací Mariánské Lázně
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Mariánské Lázně
 Poruchová služba Havárie plynu Mariánské Lázně
 Opravy vytápění
Topenář Mariánské Lázně
 Poruchová služba Havárie tepla Mariánské Lázně
     
Instalatérské práce Ostrov
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Ostrově a okolí Ostrova, nonstop havarijní služba Ostrov. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Ostrov
 Poruchová služba Havárie vody Ostrov
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Ostrov
 Poruchová služba Havárie kanalizací Ostrov
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Ostrov
 Poruchová služba Havárie plynu Ostrov
 Opravy vytápění
Topenář Ostrov
 Poruchová služba Havárie tepla Ostrov
     
Instalatérské práce Sokolov
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Sokolově a okolí Sokolova, nonstop havarijní služba Sokolov. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Sokolov
 Poruchová služba Havárie vody Sokolov
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Sokolov
 Poruchová služba Havárie kanalizací Sokolov
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Sokolov
 Poruchová služba Havárie plynu Sokolov
 Opravy vytápění
Topenář Sokolov
 Poruchová služba Havárie tepla Sokolov
     

 

Dispečink Oblast obsluhovaná našimi instalatéry – Karlovarský kraj
Karlovy Vary Karlovy Vary, Aš, Cheb, Františkovy Lázně, Kraslice, Kynšperk nad Ohří, Mariánské lázně, Ostrov, Sokolov, Bečov nad Teplou, Toužim, Postoloprty, Konstantinovy Lázně, Nejdek, Chodov, Loket, Horní Slavkov, Žlutice

 

 

 

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Karlovy Vary

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Karlovy Vary - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápěn v Karlových Varech

 Poptávka zdarma na instalatérské práce Karlovy Vary

 


 

 

Doplňková nabídka řemeslných služeb pro město Karlovy Vary a Karlovarský kraj

Nastala u Vás havárie vytápění, v jejímž důsledku došlo k vytečení vody z topení ? Máte poškozené plovoucí podlahy, laminátové podlahy, dřevěné podlahy, korkové podlahy, linoleum nebo koberce nebo došlo k poškození podlahy u sousedů ? Zničila Vám voda nebo zplodiny z havarovaného kotle malby a potřebujete malířské práce, natěračské práce nebo opravit sádrokartonové příčky ? Zatekla Vám voda i do elektroinstalace a potřebujete zajistit elektrorevize Vašich elektrických rozvodů ? 

Naši řemeslníci zajistí další práce po havárii vytápění Můžeme zajistit pro město Karlovy Vary a okolí zkušené řemeslníky. Naši malíři, natěrači, sádrokartonáři, podlaháři nebo revizní technik elektro Vám odborně provedou rekonstrukce interiérů a uvedou Vaši domácnost, dům či firmu do původního stavu. Případně za výhodných cenových podmínek zajistíme celkovou modernizaci Vašich obytných prostor

Zajišťujeme tyto řemeslné práce a služby, potřebné po haváriích vytápění : 

Objednejte prověřené řemeslníky nejen pro odstranění následků havárie topení na jednom místě …

 

print