Pohotovost havárie vytápění Mikulov Havárie a poruchy vytápění objektů v Mikulově a v okolí Mikulova bývají zvláště v zimním období závažným problémem, který vyžaduje rychlý zásah pracovníků poruchové služby. Nejenže se nevytápěný objekt stává dočasně neobyvatelným, ale havárie topení může znamenat i vážné ohrožení majetku a zdraví osob. Zkrácením doby od vzniku havárie přes její odhalení, nahlášení a zásah výjezdové jednotky topenářů lze škody na zničeném majetku omezit a ochránit zdraví a životy osob.

 

Poruchová havarijní služba vytápění – havárie topení – nonstop pohotovost Mikulov

Havárie topení a vytápění MikulovHavárie vytápění dělíme podle místa vzniku poruchy na :

 • Havárie těsnosti rozvodů topného média
 • Havárie topidel a zdrojů tepla
 • Havárie podpůrných systémů vytápění

Havárie topení v Mikulově mohou způsobit ohrožení zdraví osob či škody na majetku. Prasklé potrubí, rozvody vytápění, kohouty, plynové kotle nebo topná tělesa mívají za následek výtok značného množství topné kapaliny. Poruchy zdrojů tepla nebo kouřovodů v některých případech vedou k požáru či výbuchu z důvodu přehřívání topného média a topidel.

Přestože systémy vytápění bývají zabezpečeny několika stupni ochrany, které ve většině případů havárií vytápění zabrání ohrožení osob či majetku, samotný výpadek funkčnosti vytápění způsobí v zimním období pravděpodobně pokles teploty ve vytápěných prostorách a dočasně vyloučí možnost obývání těchto prostor.

Rychlé a pohotové opravy topení a závad otopného systému včetně sanace způsobených škod jsou předpokladem opětovného užívání vytápěného objektu. Naši havarijní instalatéři operující v Mikulově a v okolí Mikulova, v jejichž výjezdovém týmu je zastoupen vodař, plynař i topenář, zajistí havarijní i běžnou opravu jakékoli nahlášené závady na systému vytápění budov v oblasti města Mikulov. V ostatních městech v Jihomoravském kraji pak zajišťují službu Havárie vytápění Jihomoravský kraj.

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Mikulov

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Mikulov - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápění v Mikulově

 Poptávka zdarma na instalatérské práce Mikulov

 


 

Volejte HAVARIJNÍ SERVIS VYTÁPĚNÍ Mikulov a objednejte rychlou opravu

 

 Volejte poruchovou službu NONSTOP TOPENÍ HAVÁRIE Mikulov

 

Poruchová služba teplo a havárie vytápění 24h
Mikulov a okolí

Mapa

Instalatérské práce v této oblasti pro Vás denně zajišťuje instalatérství

Jaroslav Zvědělík

Sídlo :
Národní třída 3563/46, 695 01 Hodonín
IČ: 16290062, DIČ: CZ530617207


Havarijní výjezdy v oblasti : Mikulov


Telefony

 

Jak nahlásit poruchu – havárii vytápění nebo rozvodů tepla ? 

Naši instalatéři Mikulov a topenáři Mikulov drží pohotovost 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků.

Volejte na výše uvedená čísla nonstop dispečinku voda-topení-plyn a ihned nahlaste

Volejte ihned havarijní servis topení a vytápění Mikulov

Než nám zavoláte …

Připravte si prosím tyto informace  :

 1. Kde nastala havárie / porucha – přesná adresa
 2. Co se stalo – stručný popis havárie
 3. Jak velká je havárie – o jak velký únik se jedná
 4. Jaký je k místu havárie přístup
 5. Kdo hlásí havárii – Vaše jméno, telefon

  

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Mikulov

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Mikulov - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápěn v Mikulově

 


Potřebujete instalatérské práce v Mikulově a okolí a nejedná se o havárii ? 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

 Nezávazná poptávka na instalatérské práce v oboru topení a vytápění 

 Poptávka zdarma na instalatérské práce vytápění Mikulov

 

  

Havarijní servis TOPENÍ Mikulov – poruchové služby

Poruchová služba pro havárie vytápění Mikulov

 • Havarijní opravy prasklých trubek rozvodů topení
 • Havarijní opravy topidel, kotlů a bojlerů
 • Havarijní opravy ohřívačů teplé užitkové vody
 • Havarijní opravy tlakových nádrží a zásobníků
 • Havarijní opravy netěsných ventilů
 • Havarijní opravy plynových zařízení
 • Havarijní opravy komínů, kouřovodů, spalinových ventilátorů
 • Havarijní opravy čerpadel nuceného oběhu topného média
 • Havarijní opravy dalších částí systémů vytápění

Cena za havarijní servisní zásah

Cena havarijního zásahu v Mikulově a v okolí Mikulova je smluvní a je závislá na druhu havárie, náročnosti jejího odstranění, době trvání zásahu, přístupnosti poškozeného místa, druhu topidla, dostupnosti nejbližších vodovodních a plynových uzávěrů a dalších okolnostech havárie vytápění. Cenový odhad Vám na vyžádání sdělíme na telefonní lince volaného havarijního servisu vytápění Mikulov. Neváhejte nám proto zatelefonovat a informovat se na cenu servisního výjezdu služby Havárie tepla Mikulov

 Rychlost servisního zásahu

Obvyklá doba od obdržení telefonického požadavku po dojezd našich techniků a zahájení likvidace havárie je 30 – 45 minut v závislosti na vzdálenosti místa havárie v Mikulově od výjezdového depa.


 

 Jak probíhá odstranění havárie topení v Mikulově

Volejte nonstop havarijní servis vytápění Ekomplex

 1. Náš dispečink od Vás obdrží hlášení o druhu a místě havárie v Mikulově nebo v okolí Mikulova
 2. Dispečer posílá plně vybavené servisní vozidlo na místo havárie
 3. V průběhu výjezdu s Vámi konzultuje dispečer důležité podrobnosti havárie a průběžně je předává výjezdovému týmu, který je již mezitím na cestě k havárii
 4. Havarijní tým dorazí na místo a lokalizuje přesně místo a druh havárie (skutečný stav se může lišit od stavu který usuzuje volající)
 5. Havarijní tým opraví havárii a zabezpečí místo proti vzniku dalších škod nebo proti ohrožení osob
 6. Vedoucí havarijního vozidla seznámí provozovatele objektu či jeho obyvatele s provedenými pracemi, případně s dočasným omezením provozu systému vytápění.
 7. Dohodnutí dalšího postupu opravy. Nebylo-li možné v rámci havarijního výjezdu opravit závadu vytápění tak, aby byl zabezpečen normální provoz, dohodne vedoucí havarijního týmu harmonogram dalších topenářských prací.

 

Náš nonstop servis zajistí havarijní opravy topení kdekoli v Mikulově

 


 

Poruchová služba – havárie tepla, topení a vytápění
Jihomoravský kraj

 

 

Poruchová služba pro havárie topení a vytápění ve větších městech v Jihomoravském kraji

Pro obsluhu zákazníků mimo krajské město Brno provozujeme poruchovou službu pro havárie rozvodů tepla a vytápění a veškeré instalatérské služby voda – topení – plyn také ve všech větších městech Jihomoravského kraje :

 

Poruchová služba Jihomoravský kraj

Běžné opravy

Havarijní opravy

     
Instalatérské práce Brno
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Brně a okolí Brna, nonstop havarijní služba pro Brno. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Brno
 Poruchová služba Havárie vody Brno
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Brno
 Poruchová služba Havárie kanalizací Brno
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Brno
 Poruchová služba Havárie plynu Brno
 Opravy vytápění
Topenář Brno
 Poruchová služba Havárie tepla Brno
     
Instalatérské práce Blansko
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Blansku a okolí Blanska, nonstop havarijní služba Blansko. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Blansko
 Poruchová služba Havárie vody Blansko
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Blansko
 Poruchová služba Havárie kanalizací Blansko
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Blansko
 Poruchová služba Havárie plynu Blansko
 Opravy vytápění
Topenář Blansko
 Poruchová služba Havárie tepla Blansko
     
Instalatérské práce Boskovice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Boskovicích a okolí Boskovic, nonstop havarijní služba Boskovice. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Boskovice
 Poruchová služba Havárie vody Boskovice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Boskovice
 Poruchová služba Havárie kanalizací Boskovice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Boskovice
 Poruchová služba Havárie plynu Boskovice
 Opravy vytápění
Topenář Boskovice
 Poruchová služba Havárie tepla Boskovice
     
Instalatérské práce Břeclav
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Břeclavi a okolí Břeclavi, nonstop havarijní služba Břeclav. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Břeclav
 Poruchová služba Havárie vody Břeclav
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Břeclav
 Poruchová služba Havárie kanalizací Břeclav
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Břeclav
 Poruchová služba Havárie plynu Břeclav
 Opravy vytápění
Topenář Břeclav
 Poruchová služba Havárie tepla Břeclav
     
Instalatérské práce Bučovice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Bučovicích a okolí Bučovic, nonstop havarijní služba Bučovice. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Bučovice
 Poruchová služba Havárie vody Bučovice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Bučovice
 Poruchová služba Havárie kanalizací Bučovice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Bučovice
 Poruchová služba Havárie plynu Bučovice
 Opravy vytápění
Topenář Bučovice
 Poruchová služba Havárie tepla Bučovice
     
Instalatérské práce Hodonín
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Hodoníně a okolí Hodonína, nonstop havarijní služba Hodonín. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Hodonín
 Poruchová služba Havárie vody Hodonín
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Hodonín
 Poruchová služba Havárie kanalizací Hodonín
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Hodonín
 Poruchová služba Havárie plynu Hodonín
 Opravy vytápění
Topenář Hodonín
 Poruchová služba Havárie tepla Hodonín
     
Instalatérské práce Hustopeče
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Hustopečích a okolí Hustopečí, nonstop havarijní služba Hustopeče. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Hustopeče
 Poruchová služba Havárie vody Hustopeče
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Hustopeče
 Poruchová služba Havárie kanalizací Hustopeče
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Hustopeče
 Poruchová služba Havárie plynu Hustopeče
 Opravy vytápění
Topenář Hustopeče
 Poruchová služba Havárie tepla Hustopeče
     
Instalatérské práce Ivančice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Ivančicích a okolí Ivančic, nonstop havarijní služba Ivančice. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Ivančice
 Poruchová služba Havárie vody Ivančice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Ivančice
 Poruchová služba Havárie kanalizací Ivančice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Ivančice
 Poruchová služba Havárie plynu Ivančice
 Opravy vytápění
Topenář Ivančice
 Poruchová služba Havárie tepla Ivančice
     
Instalatérské práce Kuřim
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Kuřimi a okolí Kuřimi, nonstop havarijní služba Kuřim. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Kuřim
 Poruchová služba Havárie vody Kuřim
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Kuřim
 Poruchová služba Havárie kanalizací Kuřim
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Kuřim
 Poruchová služba Havárie plynu Kuřim
 Opravy vytápění
Topenář Kuřim
 Poruchová služba Havárie tepla Kuřim
     
Instalatérské práce Kyjov
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Kyjově a okolí Kyjova, nonstop havarijní služba Kyjov. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Kyjov
 Poruchová služba Havárie vody Kyjov
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Kyjov
 Poruchová služba Havárie kanalizací Kyjov
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Kyjov
 Poruchová služba Havárie plynu Kyjov
 Opravy vytápění
Topenář Kyjov
 Poruchová služba Havárie tepla Kyjov
     
Instalatérské práce Mikulov
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Mikulově a okolí Mikulova, nonstop havarijní služba Mikulov. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Mikulov
 Poruchová služba Havárie vody Mikulov
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Mikulov
 Poruchová služba Havárie kanalizací Mikulov
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Mikulov
 Poruchová služba Havárie plynu Mikulov
 Opravy vytápění
Topenář Mikulov
 Poruchová služba Havárie tepla Mikulov
     
Instalatérské práce Moravský Krumlov
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Moravském Krumlově a okolí Moravského Krumlova, nonstop havarijní služba Moravský Krumlov. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Moravský Krumlov
 Poruchová služba Havárie vody Moravský Krumlov
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Moravský Krumlov
 Poruchová služba Havárie kanalizací Moravský Krumlov
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Moravský Krumlov
 Poruchová služba Havárie plynu Moravský Krumlov
 Opravy vytápění
Topenář Moravský Krumlov
 Poruchová služba Havárie tepla Moravský Krumlov
     
Instalatérské práce Pohořelice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Pohořelicích a okolí Pohořelic, nonstop havarijní služba Pohořelice. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Pohořelice
 Poruchová služba Havárie vody Pohořelice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Pohořelice
 Poruchová služba Havárie kanalizací Pohořelice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Pohořelice
 Poruchová služba Havárie plynu Pohořelice
 Opravy vytápění
Topenář Pohořelice
 Poruchová služba Havárie tepla Pohořelice
     
Instalatérské práce Rosice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Rosicích a okolí Rosic, nonstop havarijní služba Rosice. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Rosice
 Poruchová služba Havárie vody Rosice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Rosice
 Poruchová služba Havárie kanalizací Rosice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Rosice
 Poruchová služba Havárie plynu Rosice
 Opravy vytápění
Topenář Rosice
 Poruchová služba Havárie tepla Rosice
     
Instalatérské práce Šlapanice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu ve Šlapanicích a okolí Šlapanic, nonstop havarijní služba Šlapanice. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Šlapanice
 Poruchová služba Havárie vody Šlapanice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Šlapanice
 Poruchová služba Havárie kanalizací Šlapanice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Šlapanice
 Poruchová služba Havárie plynu Šlapanice
 Opravy vytápění
Topenář Šlapanice
 Poruchová služba Havárie tepla Šlapanice
     
Instalatérské práce Slavkov u Brna
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu ve Slavkově u Brna a okolí Slavkova u Brna, nonstop havarijní služba Slavkov u Brna. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Slavkov u Brna
 Poruchová služba Havárie vody Slavkov u Brna
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Slavkov u Brna
 Poruchová služba Havárie kanalizací Slavkov u Brna
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Slavkov u Brna
 Poruchová služba Havárie plynu Slavkov u Brna
 Opravy vytápění
Topenář Slavkov u Brna
 Poruchová služba Havárie tepla Slavkov u Brna
     
Instalatérské práce Tišnov
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Tišnově a okolí Tišnova, nonstop havarijní služba Tišnov. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Tišnov
 Poruchová služba Havárie vody Tišnov
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Tišnov
 Poruchová služba Havárie kanalizací Tišnov
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Tišnov
 Poruchová služba Havárie plynu Tišnov
 Opravy vytápění
Topenář Tišnov
 Poruchová služba Havárie tepla Tišnov
     
Instalatérské práce Veselí nad Moravou
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu ve Veselí nad Moravou a okolí Veselí nad Moravou, nonstop havarijní služba Veselí nad Moravou. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Veselí nad Moravou
 Poruchová služba Havárie vody Veselí nad Moravou
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Veselí nad Moravou
 Poruchová služba Havárie kanalizací Veselí nad Moravou
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Veselí nad Moravou
 Poruchová služba Havárie plynu Veselí nad Moravou
 Opravy vytápění
Topenář Veselí nad Moravou
 Poruchová služba Havárie tepla Veselí nad Moravou
     
Instalatérské práce Vyškov
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu ve Vyškově a okolí Vyškova, nonstop havarijní služba Vyškov. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Vyškov
 Poruchová služba Havárie vody Vyškov
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Vyškov
 Poruchová služba Havárie kanalizací Vyškov
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Vyškov
 Poruchová služba Havárie plynu Vyškov
 Opravy vytápění
Topenář Vyškov
 Poruchová služba Havárie tepla Vyškov
     
Instalatérské práce Židlochovice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Židlochovicích a okolí Židlochovic, nonstop havarijní služba Židlochovice. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Židlochovice
 Poruchová služba Havárie vody Židlochovice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Židlochovice
 Poruchová služba Havárie kanalizací Židlochovice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Židlochovice
 Poruchová služba Havárie plynu Židlochovice
 Opravy vytápění
Topenář Židlochovice
 Poruchová služba Havárie tepla Židlochovice
     
Instalatérské práce Znojmo
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu ve Znojmě a okolí Znojma, nonstop havarijní služba Znojmo. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Znojmo
 Poruchová služba Havárie vody Znojmo
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Znojmo
 Poruchová služba Havárie kanalizací Znojmo
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Znojmo
 Poruchová služba Havárie plynu Znojmo
 Opravy vytápění
Topenář Znojmo
 Poruchová služba Havárie tepla Znojmo
     

 

Dispečink Oblast obsluhovaná našimi instalatéry – Jihomoravský kraj
Brno Brno, Tišnov, Kuřim, Blansko, Velká Bíteš, Zbraslav, Rosice, Oslavany, Ivančice, Modřice, Moravský Krumlov, Pohořelice, Hrušovany u Brna, Slavkov u Brna, Olšany, Vyškov, Drnovice, Ivanovice na Hané, Kunštát, Boskovice, Hustopeče, Břeclav, Mikulov, Znojmo, Bučovice, Ivančice, Židlochovice, Pohořelice, Velké Opatovice, Letovice, Adamov, Ivanovice na Hané, Klobouky u Brna, Hrušovany nad Jevišovkou, Miroslav, Vranov nad Dyjí, Rousínov, Bzenec, Strážnice, Velká nad Veličkou, Ždánice

 

 

 

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Mikulov

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Mikulov - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápěn v Mikulově

 Poptávka zdarma na instalatérské práce Mikulov

 


 

 

Doplňková nabídka řemeslných služeb pro město Mikulov a okolí Mikulova

Nastala u Vás havárie vytápění, v jejímž důsledku došlo k vytečení vody z topení ? Máte poškozené plovoucí podlahy, laminátové podlahy, dřevěné podlahy, korkové podlahy, linoleum nebo koberce nebo došlo k poškození podlahy u sousedů ? Vaše plovoucí podlaha havárii přežila, ale voda nebo zplodiny z havarovaného kotle poškodily malby a potřebujete malířské práce, natěračské práce nebo opravit sádrokartonové příčky ? Zatekla Vám voda i do elektroinstalace a potřebujete zajistit elektrorevize Vašich elektrických rozvodů ? 

Naši řemeslníci zajistí další práce po havárii vytápění Můžeme zajistit pro město Mikulov a okolí zkušené řemeslníky. Naši malíři, natěrači, sádrokartonáři, podlaháři nebo revizní technik elektro Vám odborně provedou rekonstrukce interiérů a uvedou Vaši domácnost, dům či firmu do původního stavu. Případně za výhodných cenových podmínek zajistíme celkovou modernizaci Vašich obytných prostor

Zajišťujeme v Mikulově tyto řemeslné práce a služby, potřebné po haváriích vytápění : 

Objednejte prověřené řemeslníky nejen pro odstranění následků havárie topení na jednom místě …

 

print