Pohotovost havárie vytápění Jihočeský kraj Havárie a poruchy vytápění objektů v Jihočeském kraji bývají zvláště v zimním období závažným problémem, který vyžaduje rychlý zásah pracovníků poruchové služby. Nejenže se nevytápěný objekt stává dočasně neobyvatelným, ale havárie topení může znamenat i vážné ohrožení majetku a zdraví osob. Zkrácením doby od vzniku havárie přes její odhalení, nahlášení a zásah výjezdové jednotky topenářů lze škody na zničeném majetku omezit a ochránit zdraví a životy osob.

 

Poruchová havarijní služba vytápění – havárie topení – nonstop pohotovost Jihočeský kraj

Havárie topení a vytápění Jihočeský krajHavárie vytápění dělíme podle místa vzniku poruchy na :

 • Havárie těsnosti rozvodů topného média
 • Havárie topidel a zdrojů tepla
 • Havárie podpůrných systémů vytápění

Havárie topení v Jihočeském kraji mohou způsobit ohrožení zdraví osob či škody na majetku. Prasklé potrubí, rozvody vytápění, kohouty, plynové kotle nebo topná tělesa mívají za následek výtok značného množství topné kapaliny. Poruchy zdrojů tepla nebo kouřovodů v některých případech vedou k požáru či výbuchu z důvodu přehřívání topného média a topidel.

Přestože systémy vytápění bývají zabezpečeny několika stupni ochrany, které ve většině případů havárií vytápění zabrání ohrožení osob či majetku, samotný výpadek funkčnosti vytápění způsobí v zimním období pravděpodobně pokles teploty ve vytápěných prostorách a dočasně vyloučí možnost obývání těchto prostor.

Rychlé a pohotové opravy topení a závad otopného systému včetně sanace způsobených škod jsou předpokladem opětovného užívání vytápěného objektu. Naši havarijní instalatéři , v jejichž výjezdovém týmu je zastoupen vodař, plynař i topenář, zajistí havarijní i běžnou opravu jakékoli nahlášené závady na systému vytápění budov v Jihočeském kraji.

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Jihočeský kraj

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Jihočeský kraj - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápění v Jihočeském kraji

 Poptávka zdarma na instalatérské práce Jihočeský kraj

 


 

Volejte HAVARIJNÍ SERVIS VYTÁPĚNÍ Jihočeský kraj a objednejte rychlou opravu

 

 Volejte poruchovou službu NONSTOP TOPENÍ HAVÁRIE Jihočeský kraj

 

[[vizitka-hav-tope-jihocesky]]

 

Jak nahlásit poruchu – havárii vytápění nebo rozvodů tepla

 

Naši instalatéři Jihočeský kraj a topenáři Jihočeský kraj drží pohotovost 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků.

Volejte na výše uvedená čísla nonstop dispečinku voda-topení-plyn a ihned nahlaste

Volejte ihned havarijní servis topení a vytápění Jihočeský kraj

 

Než nám zavoláte …

Připravte si prosím tyto informace  :

 1. Kde nastala havárie / porucha – přesná adresa
 2. Co se stalo – stručný popis havárie
 3. Jak velká je havárie – o jak velký únik se jedná
 4. Jaký je k místu havárie přístup
 5. Kdo hlásí havárii – Vaše jméno, telefon

  

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Jihočeský kraj

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Jihočeský kraj - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápěn v Jihočeském kraji

 


Potřebujete instalatérské práce v Jihočeském kraji a nejedná se o havárii ? 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

 Nezávazná poptávka na instalatérské práce v oboru topení a vytápění 

 Poptávka zdarma na instalatérské práce vytápění Jihočeský kraj a České Budějovice

 

  

Havarijní servis TOPENÍ Jihočeský kraj – poruchové služby

Poruchová služba pro havárie vytápění Jihočeský kraj

 • Havarijní opravy prasklých trubek rozvodů topení
 • Havarijní opravy topidel, kotlů a bojlerů
 • Havarijní opravy ohřívačů teplé užitkové vody
 • Havarijní opravy tlakových nádrží a zásobníků
 • Havarijní opravy netěsných ventilů
 • Havarijní opravy plynových zařízení
 • Havarijní opravy komínů, kouřovodů, spalinových ventilátorů
 • Havarijní opravy čerpadel nuceného oběhu topného média
 • Havarijní opravy dalších částí systémů vytápění

Cena za havarijní servisní zásah

Cena havarijního zásahu je smluvní a je závislá na druhu havárie, náročnosti jejího odstranění, době trvání zásahu, přístupnosti poškozeného místa, druhu topidla, dostupnosti nejbližších vodovodních a plynových uzávěrů a dalších okolnostech havárie vytápění. Cenový odhad Vám na vyžádání sdělíme na telefonní lince volaného havarijního servisu. Neváhejte nám proto zatelefonovat a informovat se na cenu servisního výjezdu. 

 Rychlost servisního zásahu

Obvyklá doba od obdržení telefonického požadavku po dojezd našich techniků a zahájení likvidace havárie je 30 – 45 minut v závislosti na vzdálenosti místa havárie v Jihočeském kraji od výjezdového depa.


 

 Jak probíhá odstranění havárie topení v Jihočeském kraji

Volejte nonstop havarijní servis vytápění Ekomplex

 1. Náš dispečink od Vás obdrží hlášení o druhu a místě havárie v Jihočeském kraji
 2. Dispečer posílá plně vybavené servisní vozidlo na místo havárie
 3. V průběhu výjezdu s Vámi konzultuje dispečer důležité podrobnosti havárie a průběžně je předává výjezdovému týmu, který je již mezitím na cestě k havárii
 4. Havarijní tým dorazí na místo a lokalizuje přesně místo a druh havárie (skutečný stav se může lišit od stavu který usuzuje volající)
 5. Havarijní tým opraví havárii a zabezpečí místo proti vzniku dalších škod nebo proti ohrožení osob
 6. Vedoucí havarijního vozidla seznámí provozovatele objektu či jeho obyvatele s provedenými pracemi, případně s dočasným omezením provozu systému vytápění.
 7. Dohodnutí dalšího postupu opravy. Nebylo-li možné v rámci havarijního výjezdu opravit závadu vytápění tak, aby byl zabezpečen normální provoz, dohodne vedoucí havarijního týmu harmonogram dalších topenářských prací.

 

Náš nonstop servis zajistí havarijní opravy topení kdekoli v Jihočeském kraji

 


 

Poruchová služba – havárie tepla, topení a vytápění
Jihočeský kraj

 

 

Poruchová služba pro havárie topení a vytápění ve větších městech v Jihočeském kraji

Pro obsluhu zákazníků mimo krajské město České Budějovice provozujeme poruchovou službu pro havárie rozvodů tepla a vytápění a veškeré instalatérské služby voda – topení – plyn také ve všech větších městech Jihočeského kraje :

 

Poruchová služba Jihočeský kraj

Běžné opravy

Havarijní opravy

     
Instalatérské práce České Budějovice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Českých Budějovicích a okolí Českých Budějovic, nonstop havarijní služba pro České Budějovice. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér České Budějovice
 Poruchová služba Havárie vody České Budějovice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací České Budějovice
 Poruchová služba Havárie kanalizací České Budějovice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér České Budějovice
 Poruchová služba Havárie plynu České Budějovice
 Opravy vytápění
Topenář České Budějovice
 Poruchová služba Havárie tepla České Budějovice
     
Instalatérské práce Blatná
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Blatné a okolí Blatné, nonstop havarijní služba Blatná. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Blatná
 Poruchová služba Havárie vody Blatná
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Blatná
 Poruchová služba Havárie kanalizací Blatná
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Blatná
 Poruchová služba Havárie plynu Blatná
 Opravy vytápění
Topenář Blatná
 Poruchová služba Havárie tepla Blatná
     
Instalatérské práce Český Krumlov
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Českém Krumlově a okolí Českého Krumlova, nonstop havarijní služba Český Krumlov. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Český Krumlov
 Poruchová služba Havárie vody Český Krumlov
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Český Krumlov
 Poruchová služba Havárie kanalizací Český Krumlov
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Český Krumlov
 Poruchová služba Havárie plynu Český Krumlov
 Opravy vytápění
Topenář Český Krumlov
 Poruchová služba Havárie tepla Český Krumlov
     
Instalatérské práce Dačice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Dačici a okolí Dačice, nonstop havarijní služba Dačice. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Dačice
 Poruchová služba Havárie vody Dačice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Dačice
 Poruchová služba Havárie kanalizací Dačice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Dačice
 Poruchová služba Havárie plynu Dačice
 Opravy vytápění
Topenář Dačice
 Poruchová služba Havárie tepla Dačice
     
Instalatérské práce Jindřichův Hradec
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Jindřichově Hradci a okolí Jindřichova Hradce, nonstop havarijní služba Jindřichův Hradec. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Jindřichův Hradec
 Poruchová služba Havárie vody Jindřichův Hradec
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Jindřichův Hradec
 Poruchová služba Havárie kanalizací Jindřichův Hradec
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Jindřichův Hradec
 Poruchová služba Havárie plynu Jindřichův Hradec
 Opravy vytápění
Topenář Jindřichův Hradec
 Poruchová služba Havárie tepla Jindřichův Hradec
     
Instalatérské práce Kaplice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Kaplici a okolí Kaplice, nonstop havarijní služba Kaplice. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Kaplice
 Poruchová služba Havárie vody Kaplice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Kaplice
 Poruchová služba Havárie kanalizací Kaplice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Kaplice
 Poruchová služba Havárie plynu Kaplice
 Opravy vytápění
Topenář Kaplice
 Poruchová služba Havárie tepla Kaplice
     
Instalatérské práce Milevsko
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Milevsku a okolí Milevska, nonstop havarijní služba Milevsko. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Milevsko
 Poruchová služba Havárie vody Milevsko
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Milevsko
 Poruchová služba Havárie kanalizací Milevsko
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Milevsko
 Poruchová služba Havárie plynu Milevsko
 Opravy vytápění
Topenář Milevsko
 Poruchová služba Havárie tepla Milevsko
     
Instalatérské práce Písek
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Písku a okolí Písku, nonstop havarijní služba Písek. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Písek
 Poruchová služba Havárie vody Písek
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Písek
 Poruchová služba Havárie kanalizací Písek
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Písek
 Poruchová služba Havárie plynu Písek
 Opravy vytápění
Topenář Písek
 Poruchová služba Havárie tepla Písek
     
Instalatérské práce Prachatice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Prachaticích a okolí Prachatic, nonstop havarijní služba Prachatice. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Prachatice
 Poruchová služba Havárie vody Prachatice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Prachatice
 Poruchová služba Havárie kanalizací Prachatice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Prachatice
 Poruchová služba Havárie plynu Prachatice
 Opravy vytápění
Topenář Prachatice
 Poruchová služba Havárie tepla Prachatice
     
Instalatérské práce Soběslav
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Soběslavi a okolí Soběslavi, nonstop havarijní služba Soběslav. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Soběslav
 Poruchová služba Havárie vody Soběslav
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Soběslav
 Poruchová služba Havárie kanalizací Soběslav
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Soběslav
 Poruchová služba Havárie plynu Soběslav
 Opravy vytápění
Topenář Soběslav
 Poruchová služba Havárie tepla Soběslav
     
Instalatérské práce Strakonice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu ve Strakonicích a okolí Strakonic, nonstop havarijní služba Strakonice. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Strakonice
 Poruchová služba Havárie vody Strakonice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Strakonice
 Poruchová služba Havárie kanalizací Strakonice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Strakonice
 Poruchová služba Havárie plynu Strakonice
 Opravy vytápění
Topenář Strakonice
 Poruchová služba Havárie tepla Strakonice
     
Instalatérské práce Tábor
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Táboře a okolí Tábora, nonstop havarijní služba Tábor. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Tábor
 Poruchová služba Havárie vody Tábor
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Tábor
 Poruchová služba Havárie kanalizací Tábor
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Tábor
 Poruchová služba Havárie plynu Tábor
 Opravy vytápění
Topenář Tábor
 Poruchová služba Havárie tepla Tábor
     
Instalatérské práce Třeboň
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Třeboni a okolí Třeboně, nonstop havarijní služba Třeboň. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Třeboň
 Poruchová služba Havárie vody Třeboň
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Třeboň
 Poruchová služba Havárie kanalizací Třeboň
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Třeboň
 Poruchová služba Havárie plynu Třeboň
 Opravy vytápění
Topenář Třeboň
 Poruchová služba Havárie tepla Třeboň
     
Instalatérské práce Trhové Sviny
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Trhových Svinech a okolí Trhových Svin, nonstop havarijní služba Trhové Sviny. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Trhové Sviny
 Poruchová služba Havárie vody Trhové Sviny
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Trhové Sviny
 Poruchová služba Havárie kanalizací Trhové Sviny
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Trhové Sviny
 Poruchová služba Havárie plynu Trhové Sviny
 Opravy vytápění
Topenář Trhové Sviny
 Poruchová služba Havárie tepla Trhové Sviny
     
Instalatérské práce Týn nad Vltavou
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Týně nad Vltavou a okolí Týnu nad Vltavou, nonstop havarijní služba Týn nad Vltavou. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Týn nad Vltavou
 Poruchová služba Havárie vody Týn nad Vltavou
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Týn nad Vltavou
 Poruchová služba Havárie kanalizací Týn nad Vltavou
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Týn nad Vltavou
 Poruchová služba Havárie plynu Týn nad Vltavou
 Opravy vytápění
Topenář Týn nad Vltavou
 Poruchová služba Havárie tepla Týn nad Vltavou
     
Instalatérské práce Vimperk
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu ve Vimperku a okolí Vimperku, nonstop havarijní služba Vimperk. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Vimperk
 Poruchová služba Havárie vody Vimperk
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Vimperk
 Poruchová služba Havárie kanalizací Vimperk
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Vimperk
 Poruchová služba Havárie plynu Vimperk
 Opravy vytápění
Topenář Vimperk
 Poruchová služba Havárie tepla Vimperk
     
Instalatérské práce Vodňany
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu ve Vodňanech a okolí Vodňan, nonstop havarijní služba Vodňany. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Vodňany
 Poruchová služba Havárie vody Vodňany
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Vodňany
 Poruchová služba Havárie kanalizací Vodňany
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Vodňany
 Poruchová služba Havárie plynu Vodňany
 Opravy vytápění
Topenář Vodňany
 Poruchová služba Havárie tepla Vodňany
     

 

Dispečink Oblast obsluhovaná našimi instalatéry – Jihočeský kraj
České Budějovice České Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Prachatice, Blatná, Milevsko, Vimperk, Vodňany, Týn nad Vltavou, Soběslav, Kaplice, Trhové Sviny, Třeboň, Dačice, Mirovice, Mirotice, Volyně, Volary, Protivín, Netolice, Zliv, Hluboká nad Vltavou, Horní Planá, Vyšší Brod, Nové Hrady, České Velenice, Suchdol nad Lužnicí, Lišov, Veslí nad Lužnicí, Bechyně, Sezimovo Ústí, Mladé Vožice, Nová Bystřice, Slavonice

 

 

 

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Jihočeský kraj

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Jihočeský kraj - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápěn v Jihočeském kraji

 Poptávka zdarma na instalatérské práce Jihočeský kraj

 


 

Doplňková nabídka řemeslných služeb pro město České Budějovice a Jihočeský kraj

Nastala u Vás havárie vytápění, v jejímž důsledku došlo k vytečení vody z topení ? Máte poškozené plovoucí podlahy, laminátové podlahy, dřevěné podlahy, korkové podlahy, linoleum nebo koberce nebo došlo k poškození podlahy u sousedů ? Zničila Vám voda nebo zplodiny z havarovaného kotle malby a potřebujete malířské práce, natěračské práce nebo opravit sádrokartonové příčky ? Zatekla Vám voda i do elektroinstalace a potřebujete zajistit elektrorevize Vašich elektrických rozvodů ? 

Naši řemeslníci zajistí další práce po havárii vytápění Můžeme zajistit pro město České Budějovice a okolí zkušené řemeslníky. Naši malíři, natěrači, sádrokartonáři, podlaháři nebo revizní technik elektro Vám odborně provedou rekonstrukce interiérů a uvedou Vaši domácnost, dům či firmu do původního stavu. Případně za výhodných cenových podmínek zajistíme celkovou modernizaci Vašich obytných prostor

Zajišťujeme tyto řemeslné práce a služby, potřebné po haváriích vytápění : 

Objednejte prověřené řemeslníky nejen pro odstranění následků havárie topení na jednom místě …

 

print