Topenáři EKOMPLEX

Teplovodní topení | Vytápění domů teplovodními radiátoryKontaktujte nás

 1. Zeptejte se
 2. Spočítáme
 3. Odpovíme

Naši topenáři Česká republika

Praha
- Středočeský kraj
Brno
- Jihomoravský kraj
Ostrava
- Moravskoslezský kraj
Plzeň
- Plzeňský kraj
Karlovy Vary
- Karlovarský kraj
Olomouc
- Olomoucký kraj
Liberec
- Liberecký kraj
Ústí nad Labem
Ústecký kraj
České Budějovice
- Jihočeský kraj
Jihlava
- Kraj Vysočina
Hradec Králové
- Královéhradecký kraj
Pardubice
- Pardubický kraj
Zlín
- Zlínský kraj

 


Doporučujeme

Navštivte odkazy v sekci partnerské stránky.

Hledáte-li do vašeho domova systém vytápění, které bude efektivní a zároveň nebude příliš navyšovat investiční rozpočet, klasický rozvod tepla s využitím teplé vody je skvělou volbou. Teplovodní systém vytápění je osvědčeným řešením, který se těší oblibě ve všech druzích zástavby a ujal se u nás jako samozřejmý standard.

Teplovodní vytápěníTeplovodní vytápění je technologie topení, která využívá vodu jako teplonosné médium k rozvádění tepla z centrálního topidla  do všech místností bytu, domu nebo jiného až mnohapatrového objektu. Přenesené teplo je do cílové místnosti odevzdáváno prostřednictvím otopných těles (radiátory, konvektory) a pak se vrací zpátky do kotle.

 

Proč teplovodní vytápění

Voda má lepší tepelnou vodivost než vzduch, proto dokáže teplo rychleji přijímat z topidla, rozvádět a vyzařovat z otopných těles. Hmota vody v otopném systému disponuje nežádoucí tepelnou kapacitou, kterou lze dnes významně omezit používáním trubkových rozvodů s malým průměrem a nízkoobjemových tenkostěnných otopných těles.

Teplovodní topení radiátoryTím lze dosáhnout rychlého náběhu topného efektu, přesné regulace  tepla, nízké hystereze otopného systému a především významných úspor za vytápění - v moderních teplovodních systémech vytápění nedochází již k plýtvání teplem a k přetápění místností z důvodu vysoké tepelné kapacity a špatné regulovatelnosti, jak tomu bylo ve starých systémech s velkoobjemovými litinovými radiátory a velkoprůměrovým potrubím.

Moderní systém pro teplovodní topení, zahrnující teplovodní otopná tělesa a teplovodní topidlo (nejčastěji kotel na plyn či kotel na tuhá paliva, anebo teplovodní kamna či teplovodní krb) patří k nejlevnějším a poměrně hospodárným řešením vytápění domácností a jiných objektů. Navíc lze teplovodní systém vytápění rozšířit o další ekologické zdroje tepla, jako jsou tepelná čerpadla anebo solární kolektory, případně nahradit otopná tělesa úsporným podlahovým vytápěním, a tak velmi účinně snížit náklady na vytápění až o desítky procent.

Rozdělení otopných soustav pro teplovodní vytápění:

Podle oběhu otopné vody v soustavě

 1. Teplovodní vytápění s přirozeným oběhem vody – samovolný oběh vychází z rozdílných teplot vody na přívodu a odvodu z topidla a z rozdílné hustoty vody o různé teplotě - lehčí ohřátá voda stoupá vzhůru a tlačí studenou vodu, vracející se z otopných těles, zpátky do topidla. Výhodou je nezávislost na dalším zdroji energie, nevýhodou potřeba velkoprůměrových rozvodů a těžkých otopných těles - z důvodu velkého objemu vody v systému je špatná možnost regulace vedoucí k vyšším nákladům na topení. U nových instalací se dnes používá jen tam, kde není dostupná elektrická energie. Setkáváme se s ním ale často ve starých domech, v nichž ještě neproběhla rekonstrukce vytápění.
 2. Teplovodní vytápění s nuceným oběhem vody – oběh vody zajišťuje oběhové čerpadlo - nevýhodou je závislost na elektrické energii a její spotřeba při provozu čerpadla, výhodou naopak možnost použití rozvodů o malém průměru a tenkostěnných otopných těles s malým objemem vody - a tedy úspory plynoucí z malé kapacity vody v systému. Dnes se používá prakticky ve všech běžných případech nových instalací nebo rekonstrukcí.

Podle nejvyšší pracovní teploty

 1. Teplovodní topení nízkoteplotní – teplá voda do 65 °C - používá se u většiny otopných systémů
 2. Teplovodní topení vysokoteplotní - teplá voda do 110 °C - přenosy tepla z kotelen či výměníkových stanic do vícepatrových domů anebo do obytných bloků, ohřev plaveckých bazénů apod.
 3. Horkovodní topení - horká voda nebo pára nad 110 °C - dálkové přenosy tepla z tepláren do výměníkových stanic

Podle způsobu předávání tepla do místnosti

 1. Vytápění otopnými tělesy - teplo vzniká prouděním vzduchu kolem teplosměnných ploch a sáláním teplosměnných ploch teplovodních otopných těles.
 2. Vytápění velkoplošnými sálavými plochami - teplo vychází z teplovodních potrubních hadů, které jsou zabudovány v podlaze či stěnách nebo jako panely zavěšeny na stěně a stropě.

Podle počtu trubek pro přívod a odvod otopné vody teplovodního vytápění

 1. Otopné soustavy dvoutrubkové - otopná tělesa jsou spojena paralelně
 2. Otopné soustavy jednotrubkové - otopná tělesa jsou spojena sériově

Podle směru vedení připojovacího potrubí k otopným tělesům

 1. Otopné soustavy horizontální - otopná tělesa jsou vodorovně propojena potrubím na jednom patře
 2. Otopné soustavy vertikální - otopná tělesa jsou svisle propojena potrubím ve více patrech

Podle směru proudění teplonosné látky

 1. Otopné soustavy souproudé - teplonosná látka v přívodním i vratném potrubí proudí stejným směrem
 2. Otopné soustavy protiproudé - teplonosná látka v přívodním a vratném potrubí proudí opačným směrem

Podle umístění ležatého rozvodu

 1. Otopné soustavy se spodním rozvodem - rozvod je v nejnižším patře pod stropem
 2. Otopné soustavy s horním rozvodem - rozvod je v nejvyšším patře pod stropem
 3. Otopné soustavy kombinované - přívodní potrubí je v nejvyšším patře, vratné potrubí je v nejnižším patře

Podle konstrukce expanzní nádoby

 1. Otopné soustavy otevřené - expanzní nádoba je otevřená, zvládá pracovat s max. 95 °C
 2. Otopné soustavy uzavřené - expanzní nádoba je tlaková, zvládá pracovat s max. 110 °C

 

Výhody a nevýhody teplovodního vytápění

 

Výhody teplovodního vytápění:

 • lepší tepelné vlastnosti než vzduch - voda rozvádí teplo do místností rychleji, vytápění vzduchem vyžaduje lepší výměnu vzduchu a rekuperaci tepla
 • tichý chod - nepotřebuje ventilátory, čerpadlo je umístěno v oddělené kotelně
 • snadná regulace teploty -  plynulá regulace teploty pomocí přivírání nebo otevírání radiátorového ventilu
 • úsporné řešení - jeden kotel bohatě vystačí pro celý panelový dům

Nevýhody teplovodního vytápění:

 • možnost zamrznutí - především v době mrazů z důvodu špatné izolace
 • nutnost zasíťování budovy -  teplovodní rozvody, otopná tělesa, regulační prvky, expanzní nádoba, ventily

 

Podlahové teplovodní vytápění

Vytápění teplou vodou se využívá mimo jiné pro podlahové vytápění zalité do betonu. V tomto případě je topení napojeno na plynový kotel nebo elektrický kotel s teplotou v rozmezí 27 - 40 °C. Na rozdíl od radiátorů spojení teplovodního vytápění s podlahovým topením přináší díky nižší teplotě teplonosného média úsporu ročních nákladů. I když radiátory zabírají menší plochu než podlaha, pro vytopení místností dobře izolovaného domu na 20 °C se musí nahřát na 70 - 75 °C. Pro dosažení stejné tepelné pohody podlahovým vytápěním stačí, aby v něm proudila voda ohřátá na 27 - 30 °C.

Teplovodní vytápění krbem nebo kamny

Často využívaná je kombinace teplovodního vytápění s tradičními topidly na dřevo, jako jsou krby, kamna anebo krbová kamna. Krby s či kamna obsahují výměník tepla, které přenáší teplo z topeniště do teplovodního systému a dále je distribuuje teplovodními rozvody do radiátorů anebo slouží k ohřevu teplé užitkové vody v zásobníku TUV. Při výběru krbu je nutné vhodně zvolit druh teplovodní krbové vložky, která se liší zvoleným materiálem, tvarem, výkonem a způsobem přikládání. Takto uzpůsobená topidla se prodávají pod označením

 • Kamna s výměníkem - kamna s teplovodním výměníkem tepla a napojením na teplovodní vytápění
 • Krby s výměníkem - krby s teplovodním výměníkem tepla a napojením na teplovodní vytápění
 • Krbová kamna s výměníkem - kamna s proskleným průhledem do topeniště a teplovodní vložkou pro napojení na teplovodní topení

Teplovodní topení pro nízkoenergetické domy

Teplovodní systém vytápění je možné využít také v nízkoenergetických nebo pasivních domech. Do nich se však instalují otopné plochy s nižším výkonem.

 


 

  Provádíme instalace a montáže teplovodního vytápění 

Naši topenáři instalují všechny systémy teplovodního vytápění v objektech v celé České a Slovenské republice.

Provádíme montáže teplovodního topeníZajistíme prohlídku objektu určeného k vytápění teplovodným topením, výběr vhodných komponentů s ohledem na parametry vytápěného objektu a finanční možnosti zákazníka, dodání topidla, teplovodních rozvodů a regulačních prvků teplovodního vytápění a jejich instalaci v objektu zákazníka.

 Seznámíme zákazníka s obsluhou vytápění i s regulátory a systém teplovodního topení podrobíme provozní zkoušce. Je-li to potřeba (u jiných než elektrických topidel) provedeme připojení topidel na kouřovody a komíny.

 

Realizace teplovodního topení patří mezi odborné topenářské práce

Teplovodní vytápění svěřte odborníkůmSouvisející stavební práce, stavby krbů a kamen, instalace topidel, rozvodů vody a otopných těles pro teplovodní vytápění objektů patří mezi odborné topenářské práce, kterou by měli vykonávat výhradně odborní instalatéři se specializací topenář. K instalaci topidel a komponentů teplovodního vytápění je potřeba nejen zručnost a zkušenosti, ale obvykle také příslušná kvalifikace. Instalace a rekonstrukce systémů vytápění, svépomocné stavby krbů, kamen a dalších topidel a otopných systémů nepovedou s největší pravděpodobností k očekávanému výsledku. Výsledným produktem pak může být nefungující, neefektivně pracující anebo i nebezpečný systém, jehož provozování by mohlo naplňovat i skutkovou podstatu trestného činu obecného ohrožení.

 


 

 Kontaktujte nás ... 

 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

Potřebuji dohodnout

 • Realizace teplovodního vytápění
 • Realizace teplovodních topidel
 • Realizace otopných těles
 • Jiné topenářské práce

Vytápění - telefonní linka 840840600

Odeslat poptávku na topenářské práce

  

 

 

 Využijte poptávkový dotazník ... obdržíte naši nabídku na teplovodní vytápění a související instalatérské i stavební práce

 Nezávazná poptávka na teplovodní topení 

 Poptávka zdarma na teplovodní vytápění

 

 


 

Proč teplovodní topení právě od nás ...

Instalatér Ekomplex provádí montáže teplovodního vytápění

 1. Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení - vytápění objektů v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen topenářských prací - neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace teplovodního vytápění
 7. Moderní přístup a inovace - zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti - aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Naši instalatéři realizují teplovodní vytápění kdekoli v ČR

Naši topenáři provedou kvalitně, rychle a levně montáže teplovodního vytápění kdekoli v České republice. Realizujeme instalace teplovodního vytápění a celých systémů kombinovaného vytápění ve všech typech objektů. Náš tým topenářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší instalatéry teplovodního topení ... 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci teplovodního vytápění bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na teplovodní vytápění

 

 

 


 

print