Pohotovost havárie vytápění Olomouc Havárie a poruchy vytápění objektů v Olomouci a v okolí Olomouce bývají zvláště v zimním období závažným problémem, který vyžaduje rychlý zásah pracovníků poruchové služby. Nejenže se nevytápěný objekt stává dočasně neobyvatelným, ale havárie topení může znamenat i vážné ohrožení majetku a zdraví osob. Zkrácením doby od vzniku havárie přes její odhalení, nahlášení a zásah výjezdové jednotky topenářů lze škody na zničeném majetku omezit a ochránit zdraví a životy osob.

 

Poruchová havarijní služba vytápění – havárie topení – nonstop pohotovost Olomouc

Havárie topení a vytápění OlomoucHavárie vytápění dělíme podle místa vzniku poruchy na :

 • Havárie těsnosti rozvodů topného média
 • Havárie topidel a zdrojů tepla
 • Havárie podpůrných systémů vytápění

Havárie topení v Olomouci mohou způsobit ohrožení zdraví osob či škody na majetku. Prasklé potrubí, rozvody vytápění, kohouty, plynové kotle nebo topná tělesa mívají za následek výtok značného množství topné kapaliny. Poruchy zdrojů tepla nebo kouřovodů v některých případech vedou k požáru či výbuchu z důvodu přehřívání topného média a topidel.

Přestože systémy vytápění bývají zabezpečeny několika stupni ochrany, které ve většině případů havárií vytápění zabrání ohrožení osob či majetku, samotný výpadek funkčnosti vytápění způsobí v zimním období pravděpodobně pokles teploty ve vytápěných prostorách a dočasně vyloučí možnost obývání těchto prostor.

Rychlé a pohotové opravy topení a závad otopného systému včetně sanace způsobených škod jsou předpokladem opětovného užívání vytápěného objektu. Naši havarijní instalatéři operující v Olomouci a v okolí Olomouce, v jejichž výjezdovém týmu je zastoupen vodař, plynař i topenář, zajistí havarijní i běžnou opravu jakékoli nahlášené závady na systému vytápění budov v oblasti města Olomouc. V ostatních městech v Olomouckém kraji pak zajišťují službu Havárie vytápění Olomoucký kraj.

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Olomouc

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Olomouc - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápění v Olomouci

 Poptávka zdarma na instalatérské práce Olomouc

 


 

Volejte HAVARIJNÍ SERVIS VYTÁPĚNÍ Olomouc a objednejte rychlou opravu

 

 Volejte poruchovou službu NONSTOP TOPENÍ HAVÁRIE Olomouc

 

Instalatéři pro topení – vytápění – rozvody tepla
Olomouc a okolí

Mapa

Instalatérské práce v této oblasti pro Vás denně zajišťuje instalatérství

Marek Stibor – LOFIST

Administrativní sídlo :
Charkovská 2, 772 00 Olomouc
IČ: 68587759


Vyjíždíme z provozovny : Olomouc


Telefony

 

Jak nahlásit poruchu – havárii vytápění nebo rozvodů tepla ? 

Naši instalatéři Olomouc a topenáři Olomouc drží pohotovost 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků.

Volejte na výše uvedená čísla nonstop dispečinku voda-topení-plyn a ihned nahlaste

Volejte ihned havarijní servis topení a vytápění Olomouc

 

Než nám zavoláte …

Připravte si prosím tyto informace  :

 1. Kde nastala havárie / porucha – přesná adresa
 2. Co se stalo – stručný popis havárie
 3. Jak velká je havárie – o jak velký únik se jedná
 4. Jaký je k místu havárie přístup
 5. Kdo hlásí havárii – Vaše jméno, telefon

  

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Olomouc

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Olomouc - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápěn v Olomouci

 


Potřebujete instalatérské práce v Olomouci a okolí a nejedná se o havárii ? 

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

 Nezávazná poptávka na instalatérské práce v oboru topení a vytápění 

 Poptávka zdarma na instalatérské práce vytápění Olomouc a Olomouc

 

  

Havarijní servis TOPENÍ Olomouc – poruchové služby

Poruchová služba pro havárie vytápění Olomouc

 • Havarijní opravy prasklých trubek rozvodů topení
 • Havarijní opravy topidel, kotlů a bojlerů
 • Havarijní opravy ohřívačů teplé užitkové vody
 • Havarijní opravy tlakových nádrží a zásobníků
 • Havarijní opravy netěsných ventilů
 • Havarijní opravy plynových zařízení
 • Havarijní opravy komínů, kouřovodů, spalinových ventilátorů
 • Havarijní opravy čerpadel nuceného oběhu topného média
 • Havarijní opravy dalších částí systémů vytápění

Cena za havarijní servisní zásah

Cena havarijního zásahu v Olomouci a v okolí Olomouce je smluvní a je závislá na druhu havárie, náročnosti jejího odstranění, době trvání zásahu, přístupnosti poškozeného místa, druhu topidla, dostupnosti nejbližších vodovodních a plynových uzávěrů a dalších okolnostech havárie vytápění. Cenový odhad Vám na vyžádání sdělíme na telefonní lince volaného havarijního servisu vytápění Olomouc. Neváhejte nám proto zatelefonovat a informovat se na cenu servisního výjezdu služby Havárie tepla Olomouc

 Rychlost servisního zásahu

Obvyklá doba od obdržení telefonického požadavku po dojezd našich techniků a zahájení likvidace havárie je 30 – 45 minut v závislosti na vzdálenosti místa havárie v Olomouci od výjezdového depa.


 

 Jak probíhá odstranění havárie topení v Olomouci

Volejte nonstop havarijní servis vytápění Ekomplex

 1. Náš dispečink od Vás obdrží hlášení o druhu a místě havárie v Olomouci nebo v okolí Olomouce
 2. Dispečer posílá plně vybavené servisní vozidlo na místo havárie
 3. V průběhu výjezdu s Vámi konzultuje dispečer důležité podrobnosti havárie a průběžně je předává výjezdovému týmu, který je již mezitím na cestě k havárii
 4. Havarijní tým dorazí na místo a lokalizuje přesně místo a druh havárie (skutečný stav se může lišit od stavu který usuzuje volající)
 5. Havarijní tým opraví havárii a zabezpečí místo proti vzniku dalších škod nebo proti ohrožení osob
 6. Vedoucí havarijního vozidla seznámí provozovatele objektu či jeho obyvatele s provedenými pracemi, případně s dočasným omezením provozu systému vytápění.
 7. Dohodnutí dalšího postupu opravy. Nebylo-li možné v rámci havarijního výjezdu opravit závadu vytápění tak, aby byl zabezpečen normální provoz, dohodne vedoucí havarijního týmu harmonogram dalších topenářských prací.

 

Náš nonstop servis zajistí havarijní opravy topení kdekoli v Olomouci

 


 

Poruchová služba – havárie tepla, topení a vytápění
Olomoucký kraj

 

 

Poruchová služba pro havárie topení a vytápění ve větších městech v Olomouckém kraji

Pro obsluhu zákazníků mimo krajské město Olomouc provozujeme poruchovou službu pro havárie rozvodů tepla a vytápění a veškeré instalatérské služby voda – topení – plyn také ve všech větších městech Olomouckého kraje :

 

Poruchová služba Olomoucký kraj

Běžné opravy

Havarijní opravy

     
Instalatérské práce Olomouc
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Olomouci a okolí Olomouce, nonstop havarijní služba pro Olomouc. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Olomouc
 Poruchová služba Havárie vody Olomouc
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Olomouc
 Poruchová služba Havárie kanalizací Olomouc
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Olomouc
 Poruchová služba Havárie plynu Olomouc
 Opravy vytápění
Topenář Olomouc
 Poruchová služba Havárie tepla Olomouc
     
Instalatérské práce Hranice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Hranicích a okolí Hranic, nonstop havarijní služba Hranice. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Hranice
 Poruchová služba Havárie vody Hranice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Hranice
 Poruchová služba Havárie kanalizací Hranice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Hranice
 Poruchová služba Havárie plynu Hranice
 Opravy vytápění
Topenář Hranice
 Poruchová služba Havárie tepla Hranice
     
Instalatérské práce Jeseník
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Jeseníku a okolí Jeseníku, nonstop havarijní služba Jeseník. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Jeseník
 Poruchová služba Havárie vody Jeseník
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Jeseník
 Poruchová služba Havárie kanalizací Jeseník
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Jeseník
 Poruchová služba Havárie plynu Jeseník
 Opravy vytápění
Topenář Jeseník
 Poruchová služba Havárie tepla Jeseník
     
Instalatérské práce Konice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Konicích a okolí Konic, nonstop havarijní služba Konice. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Konice
 Poruchová služba Havárie vody Konice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Konice
 Poruchová služba Havárie kanalizací Konice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Konice
 Poruchová služba Havárie plynu Konice
 Opravy vytápění
Topenář Konice
 Poruchová služba Havárie tepla Konice
     
Instalatérské práce Lipník nad Bečvou
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Lipníku nad Bečvou a okolí Lipníku nad Bečvou, nonstop havarijní služba Lipník nad Bečvou. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Lipník nad Bečvou
 Poruchová služba Havárie vody Lipník nad Bečvou
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Lipník nad Bečvou
 Poruchová služba Havárie kanalizací Lipník nad Bečvou
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Lipník nad Bečvou
 Poruchová služba Havárie plynu Lipník nad Bečvou
 Opravy vytápění
Topenář Lipník nad Bečvou
 Poruchová služba Havárie tepla Lipník nad Bečvou
     
Instalatérské práce Litovel
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Litovli a okolí Litovle, nonstop havarijní služba Litovel. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Litovel
 Poruchová služba Havárie vody Litovel
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Litovel
 Poruchová služba Havárie kanalizací Litovel
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Litovel
 Poruchová služba Havárie plynu Litovel
 Opravy vytápění
Topenář Litovel
 Poruchová služba Havárie tepla Litovel
     
Instalatérské práce Mohelnice
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Mohelnici a okolí Mohelnice, nonstop havarijní služba Mohelnice. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Mohelnice
 Poruchová služba Havárie vody Mohelnice
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Mohelnice
 Poruchová služba Havárie kanalizací Mohelnice
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Mohelnice
 Poruchová služba Havárie plynu Mohelnice
 Opravy vytápění
Topenář Mohelnice
 Poruchová služba Havárie tepla Mohelnice
     
Instalatérské práce Přerov
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Přerově a okolí Přerova, nonstop havarijní služba Přerov. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Přerov
 Poruchová služba Havárie vody Přerov
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Přerov
 Poruchová služba Havárie kanalizací Přerov
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Přerov
 Poruchová služba Havárie plynu Přerov
 Opravy vytápění
Topenář Přerov
 Poruchová služba Havárie tepla Přerov
     
Instalatérské práce Prostějov
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Prostějově a okolí Prostějova, nonstop havarijní služba Prostějov. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Prostějov
 Poruchová služba Havárie vody Prostějov
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Prostějov
 Poruchová služba Havárie kanalizací Prostějov
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Prostějov
 Poruchová služba Havárie plynu Prostějov
 Opravy vytápění
Topenář Prostějov
 Poruchová služba Havárie tepla Prostějov
     
Instalatérské práce Šternberk
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu ve Šternberku a okolí Šternberku, nonstop havarijní služba Šternberk. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Šternberk
 Poruchová služba Havárie vody Šternberk
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Šternberk
 Poruchová služba Havárie kanalizací Šternberk
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Šternberk
 Poruchová služba Havárie plynu Šternberk
 Opravy vytápění
Topenář Šternberk
 Poruchová služba Havárie tepla Šternberk
     
Instalatérské práce Šumperk
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Šumperku a okolí Šumperku, nonstop havarijní služba Šumperk. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Šumperk
 Poruchová služba Havárie vody Šumperk
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Šumperk
 Poruchová služba Havárie kanalizací Šumperk
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Šumperk
 Poruchová služba Havárie plynu Šumperk
 Opravy vytápění
Topenář Šumperk
 Poruchová služba Havárie tepla Šumperk
     
Instalatérské práce Uničov
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Uničově a okolí Uničova, nonstop havarijní služba Uničov. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Uničov
 Poruchová služba Havárie vody Uničov
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Uničov
 Poruchová služba Havárie kanalizací Uničov
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Uničov
 Poruchová služba Havárie plynu Uničov
 Opravy vytápění
Topenář Uničov
 Poruchová služba Havárie tepla Uničov
     
Instalatérské práce Zábřeh
Instalatérské služby : instalace vody, kanalizací, topení a plynu v Zábřehu a okolí Zábřehu, nonstop havarijní služba Zábřeh. 
 Opravy vodoinstalací
Vodoinstalatér Zábřeh
 Poruchová služba Havárie vody Zábřeh
 Opravy kanalizací
Čištění kanalizací Zábřeh
 Poruchová služba Havárie kanalizací Zábřeh
 Opravy plynovodů
 Plynoinstalatér Zábřeh
 Poruchová služba Havárie plynu Zábřeh
 Opravy vytápění
Topenář Zábřeh
 Poruchová služba Havárie tepla Zábřeh
     

 

Dispečink Oblast obsluhovaná našimi instalatéry – Olomoucký kraj
Olomouc Olomouc, Šumperk, Jeseník, Přerov, Hranice na Moravě, Litovel, Hanušovice, Šternberk, Uničov, Mohelnice, Prostějov, Zábřeh, Javorník, Konice, Vidnava, Němčice nad Hanou, Lipník nad Bečvou, Kojetín, Moravský Beroun, Zlaté Hory, Hlubočky

 

 

 

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
Olomouc

HAVÁRIE OPRAVY

 Chci nahlásit

 • Havárii vytápění
 • Havárii kotle
 • Havárii přímotopu
 • Havárii ohřívače
 • Závadu na topení
 • Poruchu vytápění

Havárie vytápění Olomouc - horká linka

Neurgentní opravy rozvodů tepla a vytápěn v Olomouci

 Poptávka zdarma na instalatérské práce Olomouc

 


 

 

Doplňková nabídka řemeslných služeb pro město Olomouc a Olomoucký kraj

Nastala u Vás havárie vytápění, v jejímž důsledku došlo k vytečení vody z topení ? Máte poškozené plovoucí podlahy, laminátové podlahy, dřevěné podlahy, korkové podlahy, linoleum nebo koberce nebo došlo k poškození podlahy u sousedů ? Zničila Vám voda nebo zplodiny z havarovaného kotle malby a potřebujete malířské práce, natěračské práce nebo opravit sádrokartonové příčky ? Zatekla Vám voda i do elektroinstalace a potřebujete zajistit elektrorevize Vašich elektrických rozvodů ? 

Naši řemeslníci zajistí další práce po havárii vytápění Můžeme zajistit pro město Olomouc a okolí zkušené řemeslníky. Naši malíři, natěrači, sádrokartonáři, podlaháři nebo revizní technik elektro Vám odborně provedou rekonstrukce interiérů a uvedou Vaši domácnost, dům či firmu do původního stavu. Případně za výhodných cenových podmínek zajistíme celkovou modernizaci Vašich obytných prostor

Zajišťujeme tyto řemeslné práce a služby, potřebné po haváriích vytápění : 

Objednejte prověřené řemeslníky nejen pro odstranění následků havárie topení na jednom místě …

 

print